Utgravninger 2011

Alle prosjektene er avsluttet.

Forkortelser: st.a. = steinalder, b.a. = bronsealder, j.a. = jernalder, v.t. = vikingtid, m.a. = middelalder, n.t. = nyere tid, e.= eldre, y. = yngre

Kulturhistorisk museum er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne sider. Vi kan dessverre heller ikke garantere at alle linker er aktive over tid. Utvalget av linker er begrenset.

Sted Kommune Fylke Undersøkelse av Mer informasjon
Grimstad nordre [Hunnbakken] Fredrikstad Østfold Bosetningsspor, mulige flatmarksgraver; j.a.  
Hauge østre [Dikeveien] Fredrikstad Østfold Bosetningsspor, grav; j.a.  
Onsøy Fredrikstad Østfold Grav; j.a.  
Hunn østre Fredrikstad Østfold Gravfelt [sikring/restaurering]; j.a.  
Bakke/Ingedal Sarpsborg Østfold Gravhaug [restaurering]; j.a.  
Kalnes [Nytt Østfoldsykehus] Sarpsborg Østfold Hulveier m.m.; j.a.-m.a.  
Kleberget 38 Moss Østfold Funnsted; j.a. Fredrikstad Blad [09.09.11]
Værne kloster Rygge Østfold Bosetningsspor; j.a.  
Holt park Frogn Akershus Dyrkningsspor, hulvei, kullgrop, div.; j.a.-m.a.  
Rv 152 [vannledning] Ås Akershus Bosetningsspor; j.a.  
Vinterbrokrysset Ås Akershus Lokalitet; st.a.  
Nordbyveien [Nygård] Ås Akershus Hulvei; j.a.-m.a.  
Randem øvre Vestby Akershus Bosetningsspor, div.; j.a.  
Soltun Vestby Akershus Bosetningsspor, røyser; j.a.-n.t.  
Vestby prestegård [Pepperstad skog] Vestby Akershus Røyser; j.a.  
Berger [Ringveien 47] Nesodden Akershus Lokalitet; st.a.  
Bundli [Hurdal skole] Hurdal Akershus Bosetningsspor; j.a.  
Olstad Eidsvoll Akershus Dyrkningsspor; j.a.-m.a.-n.t.  
Skollerud Bærum Akershus Bosetningsspor; j.a.  
Høland prestegård [Løken-Hjellebøl] Aurskog-Høland Akershus Bosetningsspor; j.a.  
Fet prestegård [Ridderhaugen] Fet Akershus Gravhaug; j.a. [sikringsundersøkelse]  
Huseby [Husebyjordet] Skedsmo Akershus Bosetningsspor; j.a. Skedsmo bygdemuseum
Skedsmovollen Skedsmo Akershus Bosetningsspor; j.a. Feltleder Christian L. Rødsrud har forfattet en artikkel om utgravningen i Skytilen nr 4, 2011, Skedsmo historielag.
Gardermoen næringspark Ullensaker Akershus Kullgroper, tjæremiler, fangstgrop; j.a.-m.a.  
Sørbakkveien Ullensaker Akershus Dyrkningsspor; j.a.-m.a.  
Furuset øvre [Furuset kirke] Ullensaker Akershus Bosetningsspor; j.a.-m.a.  
Grønnbekk Ullensaker Akershus Bosetningsspor; j.a.  
E6/Dovrebanen I Eidsvoll Akershus Rydningsrøyser, hulvei; j.a.-m.a.  
Vestveien 48 Oslo Oslo Lokalitet; st.a.  
Bergsalléen 17B Oslo Oslo Mulige graver, kokegroper; j.a.  
Møllesvingen 9b Oslo Oslo Bosetningsspor, mulig grav; j.a.  
Børstad idrettspark Hamar Hedmark Bosetningsspor, røyser; j.a.-n.t.  
E21 Rudshøgda Ringsaker Hedmark Kullgroper; j.a.-m.a.  
Nordstad [Gubberudveien] Stange Hedmark Bosetnings- og dyrkningsspor; j.a.  
Skavabakken Stange Hedmark Kullgroper; j.a.-m.a.  
E6/Dovrebanen II [Hestenes] Stange Hedmark Dyrknings- og bosetningsspor; j.a.-m.a.  
Bjørkåsen [Nittedal torvindustri] Åsnes Hedmark Kullgrop; j.a.-m.a.  
Stavåsbakken II Elverum Hedmark Kullgroper; j.a.-m.a.  
Rv3 Gita bru - Åset nord Åmot Hedmark Kullgroper, fangstanlegg; j.a.-m.a.  
Stormoen Os Hedmark Fangstgroper; j.a.-m.a.  
Røssum [Røysumtunet] Gran Oppland Bosetningsspor; j.a.  
Dæhlen østre [Kjølvegen] Gran Oppland Bosetningsspor; j.a.  
Alvstad og Evang [Avlastningsvei ved Lena] Østre Toten Oppland Bosetningsspor; j.a.  
Lie masseuttak Gausdal Oppland Grav; j.a. [sikringsgravning]  
Markahøvda Øystre Slidre Oppland Jernvinneanlegg, røsteplass, kullgroper; j.a.-m.a.  
E6 Gudbrandsdalen Nord-Fron Oppland Bosetningsspor, kullgroper div.; j.a.-m.a.

Gudbrandsdølen Dagningen [05.07.11], Gudbrandsdølen Dagningen [26.07.11], NRK Hedmark og Oppland [14.10.11], Statens vegvesen [04.10.11], Statens vegvesen [05.07.11]

Lomseggen Skjåk Oppland Fonne-undersøkelser; j.a. Mer informasjon
Midt-Strand østre [Sanderstølen] Nordre Land Oppland Kullgrop; m.a.  
Fagernes lufthavn Nord-Aurdal Oppland Kullgroper; j.a.-m.a.  
Trosvik Ringebu Oppland Funnsted, grav; j.a.  
Sudndalslia Hol Buskerud Kullgroper, jernvinneanlegg, tuft; j.a.-m.a.  
Søre Årset Hol Buskerud Kullgroper; j.a.  
Rv52 Stongenuten Hemsedal Buskerud Bogasteller; j.a.-n.t.  
Hoftun [Ørnehovda masseuttak] Gol Buskerud Kullgroper; j.a.-m.a.  
Flå sentrum Flå Buskerud Bosetningsspor; j.a.  
Rv7 Kjerringvika Flå Buskerud Dyrkningsspor; j.a.-m.a.  
Onsaker Hole Buskerud Bosetningsspor [kokegroper]; j.a.  
Pålsbufjorden [Røyrtjønna] Hol Buskerud Lokaliteter; st.a.  
Kravik mellom Nore Og Uvdal Buskerud Kulturlag i hus [overvåkning]; m.a.  
Hesby [E18 Gulli-Langåker] Tønsberg Vestfold Brønn; j.a.-m.a.  
E18 Sky-Bommestad Larvik Vestfold Div. kulturminner; div. perioder

 

Vestfoldbanen Porsgrunn Telemark Lokaliteter; st.a. Prosjektet på FB
Skutvikåsen Skien Telemark Lokaliteter; st.a.  
Huskarmyri Vinje Telemark Kullgroper; j.a.-m.a.  
Dagalid Vinje Telemark Kullgroper; j.a.-m.a.  
Rv9 Krokå-Langeid Bygland Aust-Agder Bosetningsspor, graver, j.a. Les mer
Brokke nord Bykle Aust-Agder Jernvinneanlegg, kullgroper; m.a.  
Hovden Bykle Aust-Agder Jernvinneanlegg, kullgroper; j.a.-m.a.  
Mosby Kristiansand Vest-Agder Mulig grav; b.a.-j.a.  
Kjevik lufthavn Kristiansand Vest-Agder Lokalitet; st.a., bosetningsspor; j.a.  
Hamresanden Kristiansand Vest-Agder Lokalitet; st.a.  
Oddemarka Kristiansand Vest-Agder Bosetningsspor; j.a.  
Valleheia Lindesnes Vest-Agder Funnsted; b.a.  
Snartemo Hægebostad Vest-Agder Kokegroper, fotgrøft; j.a.  
Kongsgårdprosjektet Avaldsnes Karmøy Rogaland Bosetningsspor div.; j.a. Haugesunds Avis [09.07.11], NRK Rogaland [28.06.11], Prosjektets hjemmeside

 

Publisert 21. okt. 2012 22:20 - Sist endret 12. sep. 2018 10:14