Utgravninger 2012

Alle prosjektene er avsluttet.

Forkortelser: st.a. = steinalder, b.a. = bronsealder, j.a. = jernalder, v.t. = vikingtid, m.a. = middelalder, n.t. = nyere tid, e.= eldre, y. = yngre

Kulturhistorisk museum er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne sider. Vi kan dessverre heller ikke garantere at alle linker er aktive over tid. Utvalget av linker er begrenset.

Sted Kommune Fylke Undersøkelse av Mer informasjon
Rom [Romsletta] Lyngdal Vest-Agder Bosetningsspor, hus; j.a.  
Skomrak [I] Lyngdal Vest-Agder Lokalitet; st.a.  
Skomrak [II] Lyngdal Vest-Agder Lokalitet; st.a.  
Heddaland Marnardal Vest-Agder Bosetningsspor (kokegroper); j.a.  
Lastad Søgne Vest-Agder Lokalitet; st.a.  
Kolberg søndre Fredrikstad Østfold Bosetningsspor; j.a.  
Kongsgårdprosjektet Avaldsnes Karmøy Rogaland Bosetningsspor div.; j.a.  
E18 Knapstad-Akershus grense Hobøl Østfold Bosetningsspor, gravrøys; j.a.  
Ystehede Halden Østfold Lokalitet; st.a.  
Bjørnstad Næringspark Sarpsborg Østfold Bosetningsspor; b.a.-j.a.  
Lund store [Onsøy pukkverk] Fredrikstad Østfold Bosetningsspor; j.a., lokalitet; st.a.  
Løken Askim Østfold Bosetningsspor; j.a.  
Lundestad Halden Østfold Gravfelt; j.a.  
Rygge torg Rygge Østfold Bosetningsspor; b.a.-j.a.  
Nitberg Skedsmo Akershus Bosetningsspor, hulvei; j.a.-m.a.  
Pentagon, UMB Ås Akershus Bosetningsspor [kokegroper]; j.a.  
Leium [Leiumåsen] Frogn Akershus Veifar; j.a.-m.a.  
Nordby [Nordbyveien II] Ås Akershus Bosetningsspor; j.a.  
Skedsmo kirke [II] Skedsmo Akershus Bosetningsspor, graver; j.a.  
Bråtejordet Skedsmo Akershus Bosetningsspor; j.a.  
Svingen boligfelt [Sundby søndre] Vestby Akershus Lokalitet; st.a.  
Holkebygrenda Nannestad Akershus Kullgroper, dyrkningslag; j.a.-m.a.  
Skedsmo kirke [III] Skedsmo Akershus Bosetningsspor; j.a.-m.a.  
Kjeller gård Skedsmo Akershus Bosetningsspor; j.a.-m.a.  
Valle Hovin Oslo Oslo Bosetningsspor [kokegroper]; e.j.a.  
Ekeberg skulpturpark Oslo Oslo Lokaliteter; st.a.  
Huseby 29/47 Oslo Oslo Gravhaug; j.a.  
Slyngveien 26 Oslo Oslo Kokegropfelt; j.a.  
Fv 491 Lundebyvollen-Gravberget Åsnes Hedmark Jernframstillingsanlegg, kullgroper; m.a.  
Bjølset [Bronken østre] Elverum Hedmark Kullgroper; j.a.-m.a.  
Lund og Vold Ringsaker og Hamar Hedmark Bosetningsspor, røyser; j.a.-n.t.  
Olrudkrysset Hamar Hedmark Bosetningsspor; j.a.  
Stange prestegård Stange Hedmark Gravminne; j.a.  
Langsjøen og Rausjødalen Engerdal Hedmark 2 fangstgroper  
Fv199 Sørum-Stange kirke Stange Hedmark Overpøyde gravhauger; j.a.  
Mo Oppigård [Fv 361Bjørgekrysset-Nermo] Øyer Oppland Bosetnings- og aktivitetsområde; j.a.  
E6 Gudbrandsdalen Nord-Fron og Sør-Fron Oppland Bosetnings- og dyrkningsspor; b.a.-m.a.  
Tenlelie Vang Oppland Jernvinneanlegg; j.a.  
Markahøvda Øystre Slidre Oppland Jernvinneanlegg; j.a.-m.a.  
Båtane Vestre Slidre Oppland Kullgroper; m.a.  
Gunnarhaugen Ål Buskerud Kullgroper; v.t.-m.a.  
Svensrudsletta Hole Buskerud Lokalitet; st.a.  
Rv 23/Fv 258 Norderhov Ringerike Buskerud Bosetingsspor; j.a.  
Lundesgården [Rv7] Ringerike Buskerud Dyrknings-, bosetningsspor (mulig grav); j.a.  
Kravik mellem Nore og Uvdal Buskerud Kulturlag i fredet bygning; m.a.  
Pålsbufjorden [Røyrtjønna] Hole, Nore og Uvdal Buskerud Lokaliteter; st.a.  
Slåttalivegen [Geilo] Hol Buskerud Kullgroper; j.a.-m.a.  
Fv40 Helle-Lofthus Rollag Buskerud Dyrkningsspor; j.a.  
Skogen Vest Nore og Uvdal Buskerud Kullgroper; j.a.-m.a.  
Prestegårdsskogen, Darbu Øvre Eiker Buskerud Lokalitet; st.a., dyrkningsspor; j.a.  
Kobbervollen Kongsberg Buskerud Slagghaug; m.a.  
E18 Bommestad-Sky Larvik Vestfold Lokaliteter; st.a.  
Gokstad [Gokstad revitalised] Sandefjord Vestfold Div. kulturminner; j.a.  
Krukåsen Larvik Vestfold Gravrøys, gravhaug; j.a.  
Vestfoldbanen Porsgrunn Telemark Lokaliteter; st.a.  
Larønningen vest Skien Telemark Bosetningsspor, kokegroper; j.a.  
E134 Grungedal-Velemoen Vinje Telemark Lokalitet; st.a., bosetningsspor,graver; b.a.-j.a.  
Larønningen øst Skien Telemark Bosetningsspor; j.a.  
Vierli terrengpark Vinje Telemark Kullgroper; j.a.-m.a.  
Bjønnskardhaugen Vinje Telemark Kullgrop; j.a.-m.a.  
Vinje bru Vinje Telemark Graver; j.a.  
Trålum ø/n [Fevik skole] Grimstad Aust-Agder Bosetnings- og dyrkningsspor; j.a.  
Hovden Aust Bykle Aust-Agder Jernvinneanlegg; j.a.-m.a.  
Byglandsfjord Bygland Aust-Agder Lokaliteter; st.a., grav; j.a.  
Publisert 12. juni 2015 15:16 - Sist endret 12. juni 2015 15:55