Utgravninger 2013

Prosjektene er avsluttet

Forkortelser: st.a. = steinalder, b.a. = bronsealder, j.a. = jernalder, v.t. = vikingtid, m.a. = middelalder, n.t. = nyere tid, e.= eldre, y. = yngre

Kulturhistorisk museum er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne sider. Vi kan dessverre heller ikke garantere at alle linker er aktive over tid. Utvalget av linker er begrenset.

Sted Kommune Fylke Undersøkelse av Mer informasjon
Ringsby Rømskog Østfold Fangstgrop; j.a.-m.a.  
Strømnes mellem/søndre Råde Østfold Lokalitet; st.a.  
Campus Ås del I Ås Akershus Lokalitet; st.a., bosetningsspor; j.a.  
Deli skog Vestby Akershus Gravhaug, hulveg; j.a.-m.a.  
Campus Ås del II Ås Akershus Røyser, bosetningsspor; j.a.  
Lundby Hurdal Akershus Gravfelt; j.a.  
Hovin [grevlinghaugen] Ullensaker Akershus Gravhaug; j.a.  
E18 Bergerveien-Skaug Ski Akershus Gravhauger; j.a.  
Roaas (Follobanen) Ski Akershus Bosetningsspor; j.a.  
Einarstujordet Ås Akershus Bosetningsspor, dyrkningsspor; j.a.  
Eidsvold verk Eidsvoll Akershus Bosetningsspor; j.a.  
Bjastadveien Ski Akershus Gravhaug [sikring, rekonstruksjon]; j.a.  
Holen Ullensaker Akershus Bosetningsspor; j.a.  
Rv120 Vestvollveien-Leirsundveien Skedsmo Akershus Bosetningsspor; j.a.  
Fv454 Kløfta-Jessheim Ullensaker Akershus Branngrav; j.a.  
Fv176 Møllerstad-Moreppen Nannestad Akershus Bosetningsspor [5 lok.]; j.a.  
Fv82 Holtebråten-Tusse Frogn Akershus Lokaliteteter [3]; st.a.  
Barcode B13 Oslo Oslo Skipsvrak; m.a.  
Sogn Østre Oslo Oslo Gravhaug; j.a.  
Follobanen Oslo Oslo Lokaliteter [2]; st.a.  
Sørenga D1A Oslo Oslo Kulturlag [sjøavsatt]; m.a.  
Høyby massetak Ringsaker Hedmark Fangstgroper, kullgroper, grop; j.a.-m.a.  
Brynn Sæterskov Kongsvinger Hedmark Fangstgrop; j.a.-m.a.  
Nordre Sætre Åsnes Hedmark Kullgroper; j.a.-m.a.  
Gåsbu Hamar Hedmark Kullgrop; j.a.-m.a.  
Heradsbygd Elverum Hedmark Grav [etterundersøkelse]; j.a.  
Vinstravassdraget Nord-Fron Oppland Div. kulturminner; div. perioder  
Åslia [Torkekollen] Gjøvik Oppland Rydningsrøyser, dyrkningsspor; j.a.-m.a.  
Mesætre [Grimsdalen statsallmenning] Dovre Oppland Gravfunn [sikringsundersøkelse]; j.a.  
E16 Varpe bru-Nystuen [Fillefjell] Vang Oppland Jernvinne, kullgroper; j.a.  
Rv4 Gran grense-Jaren Gran Oppland Kokegroper, bosetnings- og dyrkningsspor; j.a.-m.a.  
E16 Toso-Prestmoen [gang-/sykkelvei] Jevnaker Oppland Kokegroper, dyrkningslag; j.a.  
Fv33 Langsletta - Toteviken kirke Østre Toten Oppland Bosetnings- og aktivitetsområde; j.a.  
Tesse [vassdragsundersøkelse] Lom, Vågå Oppland Div. kulturminner; div. perioder  
Smådøla kraftverk Lom Oppland Fangstgrop; j.a.-m.a.  
Vårdalen Statsallmenning 157/1 Lom Oppland Lokalitet; st.a.  
Steinerud Gran Oppland Rydningsrøyser; j.a.-m.a.  
Fossnes Kongsberg Buskerud Kullgroper [6]; j.a.  
Trytetjern/Høgehaug Ål Buskerud Kullgroper; j.a.-m.a.  
Søre Aasland Flesberg Buskerud Grav; j.a.  
E134 Damåsen Saggrenda Kongsberg Buskerud Kulturlag; j.a.  
Bergshammarlie Sigdal Buskerud Kullgroper; j.a.-m.a.  
Rv23 Gilhus Lier Buskerud Bosetningsspor, graver, kaianlegg; j.a.  
Fv35 Jutebrua [Spæren] Øvre Eiker Buskerud Dyrkingslag; j.a.  
Blomsetlie Hol Buskerud Kullgroper; j.a.-m.a.  
Hovdestølen [Geilo] Hol Buskerud Kullgroper; j.a-m.a.  
Kravik Nore og Uvdal Buskerud Tun [kulturlag]; m.a.  
Nysetlie Ål Buskerud Kullgroper; j.a.-m.a.  
Lågerødåsen [Lågerød] Stokke Vestfold Lokalitet; st.a.  
Pjonkerød m.fl. [Skoppum pukkverk] Horten Vestfold Lokaliteter [2-3]; st.a.  
E18 Bommestad-Sky [tunellpåhogg Anvik] Larvik Vestfold Lokalitet; st.a.  
Gokstad [Gokstad revitalised] Sandefjord Vestfold Aktivitetsområde; j.a. Prosjektsider
Hystad østre Sandefjord Vestfold Bosetningsspor; j.a.  
Rom vestre Tønsberg Vestfold Gravhaug; j.a.  
Brunstad Stokke Vestfold Lokalitet; st.a.  
Andebu Sykehjem Andebu Vestfold Gravhaug; j.a.  
Bryggeparken Fyresdal Telemark Kokegroper; j.a.  
Dyrskuplassen Seljord Telemark Bosetningsspor, graver, kokegroper, div.; b.a.-j.a.  
Åbøgrend Vinje Telemark Gravhauger; j.a.  
E18 Rugtvedt-Dørdal Bamble Telemark Lokaliteter; st.a., div.; j.a.  
Groos Grimstad Aust-Agder Gravhaug; j.a.  
Færvik østre [Marisberg] Arendal Aust-Agder Lokalitet; st.a.  
Lunde skole Søgne Vest-Agder Bosetnings- og aktivitetsområde (heller); st.a.-m.a.  
Hummervikholmen Søgne Vest-Agder Lokalitet [under vann]; st.a.  
Publisert 4. sep. 2015 14:57 - Sist endret 24. sep. 2015 13:31