E18 Retvet–Vinterbro

I forbindelse med ny E18 gjennom Ås og Ski kommuner, Viken.

Tiltaket berører et betydelig antall automatisk fredete kulturminner, deriblant bosettinger fra stein-, bronse- og jernalder, gravminner, dyrkningsspor og én heller.

Oppstart

Mai 2021.

Varighet

Ca. 16 uker.

Publisert 6. apr. 2021 12:39 - Sist endra 12. apr. 2021 08:43