Arkeologiske utgravinger i 2021

Hvilke arkeologiske utgravinger gjør vi?

Kulturhistorisk museum har ansvaret for å gjennomføre arkeologiske utgravinger av kulturminner som er eldre enn reformasjonen (år 1537) på landsbygda i de fem fylkene på Sør- og Østlandet.

Hva er arkeologi?

Populærkulturen framstiller ofte arkeologene som skattejegere på eventyrlige ekspedisjoner til eksotiske steder. Virkeligheten er nok mer jordnær, og de fleste arkeologer graver ut lokaliteter i våre nærområder. Likevel er jakten på spor etter fortiden spennende, og spørsmålene mange. Hvordan levde menneskene før oss? Hvordan bodde de? Hva trodde de på?

Forvalting av kulturminner

Utgravinger

Prøveprosjektet E39 Flekkefjord

I forbindelse med Nye Veiers utbygging av E39 mellom Lyngdal i Agder og Ålgård i Rogaland.

E39 Mandal–Herdal

I forbindelse med bygging av ny E39 mellom Mandalselva i Lindesnes og Herdal i Lyngdal, Agder.

Gjellestad

Sikringsundersøkelse bekostet av offentlige midler. Rester av skipsgrav fra tidlig vikingtid i utpløyd gravhaug i Halden, Viken.

E18 Retvet–Vinterbro

I forbindelse med ny E18 gjennom Ås og Ski kommuner, Viken.

InterCity Stange

I forbindelse med Bane NORs utbygging av dobbeltsporet jernbane mellom Kleverud og Åkersvika i Stange, Innlandet.

E18 Lanner–Preståsen (Herregårdsbekken)

I forbindelse med Nye Veiers bygging av ny E18 gjennom Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark.

E134 Høydalsmo

I forbindelse med Statens vegvesens bygging av ny E134 mellom Høydalsmo kyrkje og Høydalsmo vegkro i Tokke, Vestfold og Telemark.

Ringeriksbanen

I forbindelse med Bane NORs planlagte, nye jernbane mellom Sandvika i Bærum og Hønefoss i Ringerike, Viken.

Hovden

I tilknytning til skisenteret på Hovden, Bykle, Agder.

Ulveveien, Frogn

I forbindelse med hyttebygging på Hallangenstangen nord for Drøbak.

Feltkurs, Brukjerr, Grimstad

For masterstudenter i arkeologi ved IAKH, UiO.

Remmen, Halden

I forbindelse med bygging av ny kommunal brannstasjon på Remmen, Halden, Viken.

Fv. 353 Rugtvedt–Surtebogen, Bamble

I forbindelse med utbedring av fylkesvei 353 gjennom Bamble, Vestfold og Telemark.

Rv. 9 Rotemo–Lunden

 I forbindelse med utbedring av riksvei 9 på parsellen mellom Rotemo og Lunden, Valle, Agder.

Damgaardtunet, Elverum

I forbindelse med detaljregulering som legger til rette for teknisk infrastruktur, boliger og leikeplasser m.m. på Damgaardtunet i Elverum, Innlandet.

Østebøneset, Risør

I forbindelse med hyttebygging og tilhørende tilkomstvei ved Sørfjorden vest for Risør, Agder.

Arendal havn–Eydehavn

Arendal havn–Eydehavn, i forbindelse med ny vei til Arendal havn og Eydehavn i Arendal kommune, Agder, samt utvidelse av arealer til næring i tilknytning til den nye veitraseen og havna.