Arkeologisk feltarbeid i 2018

Maskinelle og manuelle metoder ved utgravning av gravrøys i Telemark.

Kristine Ledsten (t.v.) og Hayriye Øzcan graver ut en hellegryte, jernutvinningsanlegg (ovn fra jernalder), i Kråmviki ved Møsvatn, Telemark. Møsvatnet ligger ca 1000 moh, ved Hardangervidda. Foto: Birgitte Bjørkli.

Les mer om utgravningene ved Møsvatn på Norark.

Feltsesongen 2018 er historie

Vårt siste feltarbeid var i midten av november og avsluttet dermed en lang feltsesong.

Takk for innsatsen til alle som har deltatt i felt i år!

Til neste år blir det nye muligheter. Følg med på denne siden og også på Jobbnorge.no når utlysningen kommer der.

* Attester for feltsesongen 2018 blir sendt ut senest i løpet av januar 2019. *

Generelt om feltsøknaden

Hvis du er kvalifisert kan du søke feltarbeid. Vi betrakter i utgangspunktet alle søknader som generelle, dvs. at de vil gjelde for alt feltarbeid som kommer i løpet av det tidsrommet du har oppgitt at du kan arbeide. Spesielle ønsker er det likevel mulig å gi uttrykk for. Stilling som feltleder innebærer også for- og etterarbeid, og det kan også forekomme for assisterende feltleder og feltassistent. Husk å vedlegge en lettforståelig CV og evt. andre dokumenter (begrens antall og filstørrelse).

I forbindelse med tildelingen av arbeidet vil det bli foretatt lønnsplassering. Relevant arkeologisk tjenesteansiennitet må derfor dokumenteres. Alle personopplysninger blir behandlet konfidensielt, og brukes ikke i andre sammenhenger enn i forbindelse med midlertidig arbeid ved Kulturhistorisk museum. Send e-postdersom det er oppdateringer av betydning du vil gi beskjed om. E-postene blir mottatt og registrert, men av kapasitetsgrunner ikke alltid besvart. Hvis du ikke har tilgang til nett/e-post kan du ringe +47 22 85 19 22.
De som får tilbud om deltakelse på prosjektene vil bli kontaktet.

Feltsesongen strekker seg normalt fra slutten av april til ut oktober, men feltarbeid kan forekomme også utenfor dette tidsrommet. Tilsettinger skjer gjennom hele sesongen. Tilbud om arbeid formidles direkte til den enkelte.

E-post: arkeologi-adm@khm.uio.no
Telefon: +47 22 85 19 22

Oversikt over feltarbeid

Av Stine A. Melvold, Tom Heibreen
Publisert 10. nov. 2012 15:54 - Sist endret 23. nov. 2018 10:28