Arkeologisk feltarbeid 2018

Maskinelle og manuelle metoder ved utgravning av gravrøys i Telemark.

Kristine Ledsten (t.v.) og Hayriye Øzcan graver ut en hellegryte, jernutvinningsanlegg (ovn fra jernalder), i Kråmviki ved Møsvatn, Telemark. Møsvatnet ligger ca 1000 moh, ved Hardangervidda. Foto: Birgitte Bjørkli.

Les mer om utgravningene ved Møsvatn på Norark.

Søke feltarbeid 2018

Utlysningen med digital søknad er lagt ut på Jobbnorge.no

Du kan søke helt fram til utlysningen lukkes 30. september 2018, men anbefalingen er å søke så tidlig du kan. NB! Send kun inn én søknad for hele sesongen. Se under 'Generelt om feltsøknaden' for mer opplysninger.

* Attester for feltsesongen 2017 blir sendt ut i løpet av januar. *

 


Generelt om feltsøknaden

Hvis du er kvalifisert kan du søke feltarbeid. Vi betrakter i utgangspunktet alle søknader som generelle, dvs. at de vil gjelde for alt feltarbeid som kommer i løpet av det tidsrommet du har oppgitt at du kan arbeide. Spesielle ønsker er det likevel mulig å gi uttrykk for. Stilling som feltleder innebærer også for- og etterarbeid, og det kan også forekomme for assisterende feltleder og feltassistent. Husk å vedlegge en lettforståelig CV og evt. andre dokumenter (begrens antall og filstørrelse).

I forbindelse med tildelingen av arbeidet vil det bli foretatt lønnsplassering. Relevant arkeologisk tjenesteansiennitet må derfor dokumenteres. Alle personopplysninger blir behandlet konfidensielt, og brukes ikke i andre sammenhenger enn i forbindelse med midlertidig arbeid ved Kulturhistorisk museum. Send e-mail dersom det er oppdateringer av betydning du vil gi beskjed om. Mailene blir mottatt og registrert, men av kapasitetsgrunner ikke alltid besvart. Hvis du ikke har tilgang til nett/e-mail kan du ringe 22 85 19 22.
De som får tilbud om deltakelse på prosjektene vil bli kontaktet.

Feltsesongen strekker seg normalt fra slutten av april til ut oktober, men feltarbeid kan forekomme også utenfor dette tidsrommet. Tilsettinger skjer gjennom hele sesongen. Tilbud om arbeid formidles direkte til den enkelte.

E-mail: arkeologi-adm@khm.uio.no
Tlf.: 22 85 19 22

Av Stine A. Melvold, Tom Heibreen
Publisert 10. nov. 2012 15:54 - Sist endret 21. mars 2018 09:41