Arkeologisk feltarbeid i 2019

Utgravninger på Dilling, Rygge k., Østfold 2018

Vegard Skogheim og Silje Hårstad tar ut jordkjemiprøver i fjøsdelen av et over 40 meter langt treskipet langhus fra romertid på Dilling i Rygge. Bygningen er en av over 130 bygninger fra eldre jernalder som ble undersøkt her i løpet av 2017 og 2018 i forkant av Bane NORs Intercityutbygging i Østfold. Foto: Torgeir Winther.

Søke om feltarbeid

Til feltutlysning og feltsøknad på Jobbnorge.

Generelt om feltsøknaden

Hvis du er kvalifisert kan du søke feltarbeid. Vi betrakter i utgangspunktet alle søknader som generelle, dvs. at de vil gjelde for alt feltarbeid som kommer i løpet av det tidsrommet du har oppgitt at du kan arbeide. Spesielle ønsker er det likevel mulig å gi uttrykk for. Stilling som feltleder innebærer også for- og etterarbeid, og det kan også forekomme for assisterende feltleder og feltassistent. Husk å vedlegge en lettforståelig CV og evt. andre dokumenter (begrens antall og filstørrelse).

I forbindelse med tildelingen av arbeidet vil det bli foretatt lønnsplassering. Relevant arkeologisk tjenesteansiennitet må derfor dokumenteres. Alle personopplysninger blir behandlet konfidensielt, og brukes ikke i andre sammenhenger enn i forbindelse med midlertidig arbeid ved Kulturhistorisk museum. Send e-post dersom det er oppdateringer av betydning du vil gi beskjed om. E-postene blir mottatt og registrert, men av kapasitetsgrunner ikke alltid besvart. Hvis du ikke har tilgang til nett/e-post kan du ringe +47 22 85 19 22.
De som får tilbud om deltakelse på prosjektene vil bli kontaktet.

Feltsesongen strekker seg normalt fra slutten av april til ut oktober, men feltarbeid kan forekomme også utenfor dette tidsrommet. Tilsettinger skjer gjennom hele sesongen. Tilbud om arbeid formidles direkte til den enkelte.

E-post: arkeologi-adm@khm.uio.no
Telefon: +47 22 85 19 22

Oversikt over feltarbeid

Følg linken til oversikter over feltarbeid.

Av Stine A. Melvold, Tom Heibreen
Publisert 19. feb. 2019 13:54 - Sist endret 6. mai 2019 10:16