English version of this page

Arkeologiske utgravninger

Kulturhistorisk museum gjennomfører årlig 50-70 arkeologiske utgravninger. To tredeler er finansiert av offentlige utbyggere som f.eks. Statens vegvesen. En til to prosent av totalkostnadene ved store utbyggingsprosjekter går til arkeologiske undersøkelser. Dette gir ny og viktig kunnskap om forhistorien i Norge gjennom 12 000 år.

Hallbygning og gårdsanlegg ved Missingen i Råde kommune, Østfold. Foto: E6-prosjektet/Kulturhistorisk museum.

Utgravningene utføres av ferdig utdannede og erfarne arkeologer og arkeologistudenter fra inn- og utland. Vi bruker også spesialister innenfor forskjellige fagområder ved behov, f.eks. innen palynologi (pollenanalyser) og osteologi (skjelettmateriale).

Prøver og gjenstander blir registrert, analysert og konservert. Dokumentasjon og gjenstandsfunn blir innlemmet i arkiver og samlinger og gjort tilgjengelig for forskning og formidling. Arkeologene arrangerer gjerne omvisninger på utgravningene for skoleklasser, historielag og andre foreninger i nærmiljøet. Ved de største utgravningene arrangeres det åpne publikumsdager som annonseres lokalt god tid i forvei. Mange utgravninger omtales dessuten i media – i aviser, radio og TV, og på nett.

Av Frode Iversen, Tom Heibreen
Publisert 1. nov. 2012 17:19 - Sist endret 17. des. 2018 13:11