English version of this page

Arkeologiske utgravninger

Kulturhistorisk museum gjennomfører årlig 40-60 arkeologiske utgravninger. To tredeler er finansiert av offentlige utbyggere som f.eks. Statens vegvesen. En til to prosent av totalkostnadene ved store utbyggingsprosjekter går til arkeologiske undersøkelser. Dette gir ny og viktig kunnskap om forhistorien i Norge gjennom 12 000 år.

Matilde Arnli tar ut prøver til C14-dateringer. Undersøkelse av jernvinneovn fra jernalder ved Åstølen, Åseral kommune, Vest-Agder. Foto: Birgitte Bjørkli/Kulturhistorisk museum.

Utgravningene utføres av ferdig utdannede og erfarne arkeologer og arkeologistudenter fra inn- og utland. Vi bruker også spesialister innenfor forskjellige fagområder ved behov, f.eks. innen palynologi (pollenanalyser) og osteologi (skjelettmateriale).

Prøver og gjenstander blir registrert, analysert og konservert. Dokumentasjon og gjenstandsfunn blir innlemmet i arkiver og samlinger og gjort tilgjengelig for forskning og formidling. Arkeologene arrangerer gjerne omvisninger på utgravningene for skoleklasser, historielag og andre foreninger i nærmiljøet. Ved de største utgravningene arrangeres det åpne publikumsdager som annonseres lokalt god tid i forvei. Mange utgravninger omtales dessuten i media – i aviser, radio og TV, og på nett.

Typer av undersøkelser

Forvaltningsundersøkelser etter §8 i Lov om kulturminner utgjør hovedtyngden av museets arkeologiske utgravninger og utføres når nye byggeprosjekter kommer i konflikt med kulturminner. Formålet er å sikre disse som kilder til forskning og formidling.

Museet utfører også forsknings- og sikringsgravninger i sitt museumsdistrikt (§11). Forskningsgravninger er drevet frem av nysgjerrighet og knyttet til vitenskapelige problemstillinger, mens sikringsgravninger utføres når kulturminner står i fare for å bli ødelagt av forskjellige årsaker, f.eks. etter flom.

Blogg

Flere av museets utgravninger kan følges på Norark [norark.no].

Hvordan er det å være feltarkeolog?

Carine S.R. Eymundsson, arkeolog ved Kulturhistorisk museum, deler i denne filmen noen av sine inntrykk og erfaringer fra yrket sitt.

Hvordan er det å være feltarkeolog?

Feltarbeid

Hvis du er kvalifisert kan du søke feltarbeid

Av Frode Iversen, Tom Heibreen
Publisert 20. feb. 2019 13:18 - Sist endret 20. feb. 2019 13:37