Helse, miljø og sikkerhet ved Kulturhistorisk museum

Nødnumre

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser, ring                                  UiOs nødnummer: 22 85 66 66
 
 

Prosedyrer

HMS-tilretteleggelser og tilpasninger:

De som har behov for spesiell tilretteleggelse i sin arbeidssituasjon kan melde sine behov direkte til HMSB-rådgiver. Enkle tilretteleggingstiltak går fortløpende. Mer omfattende og kostnadskrevende tilretteleggelser må dokumenteres med uttalelse fra lege/spesialist.

Beredskap ved KHM

Hva gjør du når det oppstår en krise? Se kontaktpunkter for beredskap ved Kulturhistorisk museum.

Felles sikkerhetsutvalg for universitetsmuseene

Sikkerhetsutvalget bistår universitetsmuseene i arbeidet med å sikre oppdaterte planverk, regler og rutiner for sikkerhet og beredskap.