Helse, miljø og sikkerhet ved Kulturhistorisk museum

HMS-koordinator ved Kulturhistorisk museum: Jan S. Jensen

Lokal beredskapsplan

Lokal beredskapsplan

Sist revidert 28. august 2018 (pdf)

Kontaktpersoner for HMS

Prosedyrer

HMS-tilretteleggelser og tilpasninger: De som har behov for spesiell tilretteleggelse i sin arbeidssituasjon kan melde sine behov direkte til HMS-koordinator. Enkle tilretteleggingstiltak går fortløpende. Mer omfattende og kostnadskrevende tilretteleggelser må dokumenteres med uttalelse fra lege/spesialist.
 

Nødnumre

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO: 22 85 66 66

Vakttelefon sentrum:
kl. 07.00-21.30: 906 36 297