Personar med emneord «Australia»

Namn Telefon E-post Emneord
Bilete av Gro Birgit Ween Ween, Gro Birgit Førsteamanuensis +47 22845919 +4747338133 47338133 g.b.ween@khm.uio.no Arktis, Australia, Sosialantropologi, Etnografi, Urfolk, Menneske-dyr relasjoner, Verdensarv, Rettigheter, Forvaltning, Materialitet