Personar med emneord «malerikonservator»

Namn Telefon E-post Emneord
Bilete av Linn Kristin Solheim Solheim, Linn Kristin Senioringeniør 97071074 l.k.solheim@khm.uio.no Konservering, malerikonservator, Middelalderkunst, Klima