English

Forvaltningsundersøkelser (FUN)

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse St. Olavs gate 29
0166 Oslo
Stedkode 278210

Ansatte

Listen inneholder 32 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bjørkli, Birgitte Rådgiver +47-22859805 95759238 (mob) 95759238 birgitte.bjorkli@khm.uio.no Steinalder, Steinalderteknologi, Metodeutvikling, Arkeologiske gjenstander, Kronologi, Typologi, Museologi, formidling
Bukkemoen, Grethe Bjørkan Stipendiat +47-22841919 g.b.bukkemoen@iakh.uio.no Hushold, Arkeologi, Jernalder, stipendiat arkeologi, Materiell kultur
Bøckman, Ingvild Tinglum Rådgiver +47-22859543 +4799440880 (mob) i.t.bockman@khm.uio.no
Danielsen, Christina Fredrikke Rådgiver chrisfda@khm.uio.no
Eckhoff, Nicolai Andreas Ledende forskn.tekn n.a.eckhoff@khm.uio.no
Friis, Ellen Kathrine Rådgiver e.k.friis@khm.uio.no
Granados, Tina Rådgiver tina.granados@khm.uio.no
Havstein, John Asbjørn Rådgiver 414 72 367 j.a.havstein@khm.uio.no
Hårstad, Silje Rådgiver +47-45839348 (mob) silje.harstad@khm.uio.no
Johannessen, Linnea Syversætre Rådgiver +47-40649812 (mob) +47 40649812 l.s.johannessen@khm.uio.no GIS, Metodeutvikling, Feltdokumentasjon, Intrasis, Arkeologi, Forvaltning
Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin Overingeniør +47-22851968 j.j.e.kile-vesik@khm.uio.no
Koxvold, Lucia Rådgiver +47-22851956 +47-91645803 (mob) 91645803 lucia.koxvold@khm.uio.no Eldre og yngre steinalder, råstoff, Arkeologi, teknologi
Lindh, Christian Ledende forskn.tekn christian.lindh@khm.uio.no
Lyby, Solveig Synnøve Ledende forskn.tekn s.s.lyby@khm.uio.no
Mansrud, Anja Rådgiver +47-22851957 41682138 anja.mansrud@khm.uio.no Arkeologi
Martinsen, Julian Robert Post Rådgiver +47-22859901 j.r.p.martinsen@khm.uio.no Jernalder, Jernvinne, Fangst, Teknologi, Høyfjell
McGraw, Jessica Leigh Rådgiver j.l.mcgraw@khm.uio.no Arkeologi, Bosetningsarkeologi, Jernalder, Vikingtid, Markedsplasser, Sentralplasser, Håndverk og produksjon, Insulær metallkunst, Vikingtidens dyreornamentikk
Melvold, Stine Annette Avdelingsleder +47-22851947 +47-90501207 (mob) s.a.melvold@khm.uio.no Arkeologi
Norbakk, Emma Ledende forskn.tekn emma.norbakk@khm.uio.no
Orvik, Kristin Rådgiver kristin.orvik@khm.uio.no
Reitan, Gaute Rådgiver +47-22859496 +4795962590 (mob) 95962590 gaute.reitan@khm.uio.no Arkeologi, Boplasslokalisering i steinalder, Forskningsformidling, Jordbrukskultur, Keramikk fra yngre steinalder, Yngre fangst- og jegerkultur i steinalder, Utgravninger: dokumentasjon og metode
Roalkvam, Isak Ledende forskn.tekn isak.roalkvam@iakh.uio.no
Rosenvinge, Carine Sofie Stipendiat +47-22851930 +4740460810 (mob) c.s.rosenvinge@iakh.uio.no stipendiat arkeologi, Arkeologi
Rødsrud, Christian Løchsen Rådgiver +47-22859408 +47-97641562 (mob) c.l.rodsrud@khm.uio.no Arkeologi, Jernalder, Førromersk jernalder, Romertid, Folkevandringstid, Vikingtid, Keramikk, Graver, Bosetningsspor, Markedsplasser
Sand-Eriksen, Anette Rådgiver anette.sand-eriksen@khm.uio.no
Stokke, Jo-Simon Frøshaug Rådgiver +47 48239706 j.s.f.stokke@khm.uio.no Arkeologi
Sæther, Kathryn Etta Rådgiver k.e.sather@khm.uio.no
Viken, Synnøve Rådgiver +47-97581648 (mob) synnove.viken@khm.uio.no Steinalder, Steinteknologi, Mesolithic, Mesolithic mobility, Stone Age Technology
Wenn, Camilla Cecilie Rådgiver +47-22859435 +47-90404209 (mob) c.c.wenn@khm.uio.no Bosetningsarkeologi, Graver, Jernfremstilling, Jernvinne, Tjæremile, dyrkningsspor, Jernalder, Vikingtid, Tyrkia, Italia, klassisk arkeologi, romersk keramikk, vann og drenering
Winther, Torgeir Rådgiver +47-47644427 (mob) torgeir.winther@khm.uio.no
Zawalska, Judyta Ledende forskn.tekn judyta.zawalska@khm.uio.no
Ødegaard, Marie Rådgiver +47-92425068 (mob) marie.odegaard@khm.uio.no Arkeologi, Jernalder, Eldre jernalder, Yngre jernalder, Vikingtid, Bosetning, Middelalder, GIS, Landskapsarkeologi