Almut Schülke

Professor - Arkeologisk seksjon
Bilde av Almut Schülke
English version of this page
Telefon +47 22851977
Mobiltelefon +47 94525165 +47 96882161
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Steinalder (mesolitikum/neolitikum), landskapsarkeologi/det sosiale rum, menneske-omverden relasjon, ritual, mobilitet, teori, forskningshistorie, arkeologi og kunst.

Aktuell forskning

Internasjonalt samarbeid

Veileder

- PhD-student Svein Vatsvåg Nielsen, Kulturhistorisk museum, UiO

Bakgrunn

 • 2003: Ph.D fra Christian-Albrechts-Universität Kiel med avhandlingen Landschaften - eine diachrone Untersuchung der Region zwischen Schweriner See und Stepenitz
 • 1995: M.A. fra Eberhard-Karls Universität Tübingen

Arbeidsforhold

 • 2021- : Professor ved KHM, UiO
 • 2012-2021: Førsteamanuensis ved KHM, UiO
 • 2009-2012: Førstelektor ved IAKH, UiO
 • 2005-2008: Post.doc. ved Nationalmuseet, København, med prosjektet Det sociale rum i tragtbægerkulturens tid (stipender av Carlsbergfondet, Forskningsråd for Kultur og Kommunikation og Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond)
 • 2004: Prosjektforsker i prosjektet "Øresund-Barrier eller bro?" (Vikingeskipsmuseet Roskilde) og i Tissø-prosjektet (Nationalmuseet, København)
 • 2002: Forskningsassistent ved Institut for Arkæologi og Etnologi, Københavns Universitet, Danmark (stipend av Statens Humanistiske Forskningsråd)
 • 1995-2000: Prosjektmedarbeider ved Landesamt für Bodendenkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland

Internationale Vitenskapelige Komitéer

Forskningsopphold

 • 2019: Gjesteforsker (invitert) ved Romano-Germanic Commission, German Archaeological Institute, Frankfurt/Main (Mars/April 2019) 
 • 2012: Senior Research Fellow (invitert) ved excellence-cluster www.topoi.org (Eurasia-Department, German Archaeological Institute, Berlin) (August-Desember 2019)

Priser

 • 2010 Charles-Christensens-legat (fra Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskabet)
 • Elisabeth-Munksgaard Pris 2004 (Nationalmuseet København)

Andre ressurser

ORCID

Emneord: Arkeologi, Steinalder, Landskapsarkeologi, Ritual, Graver

Publikasjoner

 • Schülke, Almut (2022). Placing - fragmenting - circulating: Mesolithic burial and mortuary practices in Norway in a Northern European perspective. I Olsen, Dag Erik Færø (Red.), The Stone Age Conference in Bergen 2017. Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-8436-002-7. s. 123–154. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schülke, Almut (2021). A portable object in motion - Complex layers of meaning embedded in an ornamented sandstone Object from the Late Mesoltihic site of Brunstad (Norway). I Borić, Dušan; Antonović, Dragana & Mihailović, Bojana (Red.), Foraging Assemblages 2. Serbian Archaeological Society. ISSN 978-86-80094-16-8. s. 590–594. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schülke, Almut (2020). First visit or revisit? Motivations of mobility and the use and reuse of sites in the changing coastal areas of Mesolithic southeastern Norway. I Schülke, Almut (Red.), Coastal landscapes of the Mesolithic : Human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea. Routledge. ISSN 9781138303607. s. 359–393. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9780203730942. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schülke, Almut (2020). Coastal landscapes of the Mesolithic: Diversities, challenges and perspectives on human-coast relations between the Atlantic and the Baltic Sea. I Schülke, Almut (Red.), Coastal landscapes of the Mesolithic : Human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea. Routledge. ISSN 9781138303607. s. 1–24. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9780203730942. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg-Hansen, Inger Marie; Damlien, Hege; Zagorska, Ilga; Kalniņš, Mārcis; Bērziņš, Valdis & Schülke, Almut (2019). Long-term variation in lithic technological traditions and social interaction: the Stone Age of the Eastern Baltic (Latvia), 10,500–2900 calBC. Fennoscandia Archaeologica. ISSN 0781-7126. XXXVI, s. 6–32. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reitan, Gaute; Danielsen, Christina Fredrikke; Gummesson, Sara & Schülke, Almut (2019). Brunstad i Stokke, Vestfold - et bosettingsområde fra rundt 6000 f.Kr., med spor etter gjentatte besøk, grav og deponeringer. Viking. ISSN 0332-608X. LXXXII, s. 33–62. doi: 10.5617/viking.7115. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schülke, Almut (2019). Megalithic tombs and wetland depositions as markers of old and new places in the Early Neolithic: Break or inversion of ritualized practice? I Müller, Johannes; Hinz, Martin & Wunderlich, Maria (Red.), Megaliths-Societies-Landscapes. Early Monumentality and Social Differentiation in Neolithic Europe. Verlag Dr. Rudolf Habelt GMBH. ISSN 978-3-7749-4213-4. s. 465–486.
 • Schülke, Almut; Eriksen, Kristin; Gummesson, Sara & Reitan, Gaute (2019). The Mesolithic inhumation at Brunstad - A two-step multidisciplinary excavation Method enables rare Insights into hunter-gatherer mortuary practice in Norway. Journal of Archaeological Science: Reports. ISSN 2352-409X. 23(February 2019), s. 662–673. doi: 10.1016/j.jasrep.2018.11.025. Fulltekst i vitenarkiv
 • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie; Zagorska, Ilga; Kalniņš, Mārcis; Koxvold, Lucia Uchermann & Nielsen, Svein Vatsvåg [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). A technological crossroads: Exploring diversity in the pressure blade technology of Mesolithic Latvia. Oxford Journal of Archaeology. ISSN 0262-5253. 37(3), s. 229–246. doi: 10.1111/ojoa.12139. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wieckowska-Lüth, Magdalena; Solheim, Steinar; Schülke, Almut & Kirleis, Wiebke (2018). Towards a refined understanding of the use of coastal zones in the Mesolithic: New investigations on human–environment interactions in Telemark, southeastern Norway. Journal of Archaeological Science: Reports. ISSN 2352-409X. 17, s. 839–851. doi: 10.1016/j.jasrep.2017.12.045. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schülke, Almut (2017). Prosjektplan og faglige problemstillinger for E18 Rugtvedt-Dørdal. Menneske og kystsonen i steinalderen - variasjon og kontinuitet. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 27–28.
 • Schülke, Almut (2016). Refining landscape archaeology – a study of the social relations between humans and their surroundings as embedded in megalithic tombs. Praehistorische Zeitschrift. ISSN 0079-4848. 91(2), s. 317–352. doi: 10.1515/pz-2016-0028.
 • Schülke, Almut & Hegdal, Håvard (2015). Et unikt mesolittisk anheng fra Brunstad i Vestfold. Viking. ISSN 0332-608X. 78, s. 27–46.
 • Schülke, Almut (2015). The diversity of settings. Ritual and social aspects of tradition and innovation in megalithic landscapes. I Brink, Kristian; Hyden, Susan; Jennbert, Kristina; Larsson, Lars & Olausson, Deborah (Red.), Neolithic Diversities. Perspectives from a Conference in Lund, Sweden. Department of Archaeology and Ancient History, University of Lund. ISSN 9789189578609. s. 188–200.
 • Schülke, Almut (2014). Archäologie und Kunst. I Mölders, Doreen & Wolfram, Sabine (Red.), Schlüsselbegriffe der Prähistorischen Archäologie. Tübinger Archäologische Taschenbücher 11. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-3176-8. s. 29–31.
 • Schülke, Almut (2014). Three concepts of burying the dead - different types of megalithic monuments and their ritual and social significance. I Hinz, Martin; Furholt, Martin; Mischka, Doris; Noble, Gordon & Olausson, Deborah (Red.), Landscapes, Histories and Societies in the Northern European Neolithic. Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung 4. Verlag Dr. Rudolf Habelt GMBH. ISSN 978-3-7749-3882-3. s. 113–123.
 • Schülke, Almut (2012). "... und zeugen von einem stolzen Geschlecht". Ernst Sprockhoffs archäologisches Wirken auf Lista während des Zweiten Weltkrieges - eine Ausstellung im Nordberg Fort, Vest-Agder, Norwegen. Archäologisches Nachrichtenblatt. ISSN 0948-8359. 17(1), s. 3–6.
 • Schülke, Almut (2010). Social Space in Northwest Zealand during the Time of the Funnel Beaker Culture. Some Thoughts about Archaeological Traces as Manifestations of Mobility. I Larsson, Åsa & Papmehl-Dufay, Ludvig (Red.), Uniting Sea II. Stone Age Societies in the Baltic Sea Region. OPIA 15. Uppsala Universitet. ISSN 978-91-506-2128-0. s. 173–192.
 • Schülke, Almut (2009). Tragtbægerkulturens landskabsrum: udtryk og ramme for social kommunikation. Et studie over Nordvestsjælland. I Schülke, Almut (Red.), Plads og rum i tragtbægerkulturen. Bidrag fra Arbejdsmødet på Nationalmuseet, 22. september 2005. Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab, Nationalmuseet. ISSN 978-87-87483-02-5. s. 67–87.
 • Schülke, Almut (2009). The social use of space during the Early Neolithic in Northwest Zealand. I Glørstad, Håkon & Prescott, Christopher (Red.), Neolithisation as if history mattered. Processes of neolithisation in North-Western Europe. Bricoleur Press. ISSN 978-91-85411-09-2. s. 217–256.
 • Schülke, Almut (2008). Kommunikationslandskabet omkring Uppåkra. I Carlie, Anne (Red.), Öresund - barriär eller bro? Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne och på Själland under järnåldern. Makadam Förlag. ISSN 978-91-7061-042-4. s. 278–308.
 • Schülke, Almut (2008). Kunsten at skrive videnskab. Arkæologisk Forum. ISSN 1399-5545. 18, s. 14–18.
 • Schülke, Almut (2008). Der soziale Raum zur Zeit der Trichterbecherkultur – Aspekte der Landschaftsraumnutzung am Beispiel der Verbreitung von Siedlungen und Megalithanlagen in Nordwestseeland, Dänemark. Jungsteinsite. ISSN 1868-3088.
 • Schülke, Almut (2007). Kommunikationslandschaft – Wasserwege versus Landwege im Umfeld des wikingerzeitlichen Zentralplatzes Tissøs, Westseeland. I Biermann, Felix & Kersting, Thomas (Red.), Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte des 5. Deutschen Archäologenkongresses in Frankfurt an der Oder, 4.-7. April 2005. Beier & Beran. ISSN 978-3-937517-65-0. s. 37–55.
 • Schülke, Almut & Dörfler, Walter (2002). Der Rugensee bei Schwerin und sein Umfeld – Paläoökologische und archäologische Untersuchungen im Vergleich. I Kaiser, Knut (Red.), Die jungquartäre Fluß- und Seegenese in Nordostdeutschland. Beiträge zur Tagung in Hohenzieritz (Mecklenburg) vom 26.-28. Februar 2002. Geographisches Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität. ISSN 3-86006-195-X. s. 139–142.

Se alle arbeider i Cristin

 • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie; Melheim, Anne Lene; Mjærum, Axel; Persson, Per Åke & Schülke, Almut [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Steinalderen i Sørøst-Norge. Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202737030. 260 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schülke, Almut (2020). Coastal landscapes of the Mesolithic : Human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea. Routledge. ISBN 9781138303607. 432 s.
 • Schülke, Almut (2011). Landschaften. Eine archäologische Untersuchung der Region zwischen Schweriner See und Stepenitz. Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts. ISBN 978-3-8053-4432-6. 502 s.
 • Schülke, Almut (2009). Plads og rum i tragtbægerkulturen. Bidrag fra Arbejdsmødet på Nationalmuseet, 22. september 2005. Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab, Nationalmuseet. ISBN 978-87-87483-02-5. 177 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solheim, Steinar & Schülke, Almut (2022). Exploring the Archaeological Migration Narrative: The Introduction of Farming and Animal Husbandry in Southern Norway.
 • Schülke, Almut & Mjærum, Axel (2022). Steinaldervandring på Ekeberg.
 • Schülke, Almut (2022). Fortid - nåtid- fremtid: (Undervisnings-)perspektiver på steinalderens kystlokaliteter som ikke-fornybar ressurs.
 • Schülke, Almut; Lechterbeck, Jutta; Bergsvik, Knut Andreas & Kirleis, Wiebke (2022). Landscapes of action in the Neolithic periphery of the North: Understanding social processes, encounters and economic change in coastal and hinterland areas in the 4th and 3rd millenium BC.
 • Schülke, Almut; Kirleis, Wiebke; Lechterbeck, Jutta & Bergsvik, Knut Andreas (2022). Marking the land in the Neolithic. Case studies from western and eastern Norway.
 • Mjærum, Axel & Schülke, Almut (2021). Kulturvandring gjennom Oslos steinalderlandskap.
 • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel Johan; Solheim, Steinar; Roalkvam, Isak & Damlien, Hege (2021). Forskergruppe PrehCOAST - Status og veien videre.
 • Schülke, Almut (2021). Into the woods … Approaching coast-hinterland relations in the Late Mesolithic of Southeast Norway.
 • Schülke, Almut (2021). I de levendes verden … Håndtering av død og de døde i norsk mesolitikum.
 • Schülke, Almut (2020). Digital bokslipp for antologien "Coastal Landscapes of the Mesolithic. Human Engagement with the Coast from the Atlantic to the Baltic Sea".
 • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel & Roalkvam, Isak (2020). Forskergruppe PrehCOAST: Formål, planer, resultater .
 • Schülke, Almut (2020). Time depth in changing environments – From Early Mesolithic coastal sites to strategic observation points in the hinterland in later Mesolithic times.
 • Schülke, Almut (2020). Materialities of Coping – Coping with materialities.
 • Schülke, Almut; Solheim, Steinar; Roalkvam, Isak; Mjærum, Axel & Berg-Hansen, Inger Marie (2020). New Perspectives on Old Shores: Current approaches on the Stone Age in Eastern Norway.
 • Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel; Roalkvam, Isak; Solheim, Steinar & Schülke, Almut (2020). Coast-concepts in Norwegian Stone Age Archaeology.
 • Schülke, Almut & Mjærum, Axel (2020). Kulturvandring gjennom Oslos steinalderlandskap.
 • Schülke, Almut (2020). Preface and acknowledgements. I Schülke, Almut (Red.), Coastal landscapes of the Mesolithic : Human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea. Routledge. ISSN 9781138303607. s. XVIII–XX. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9780203730942.
 • Schülke, Almut (2019). Introduction to the topic Coastal mobility/coast-inland mobility in hunter-gatherer societies.
 • Schülke, Almut (2019). The relevance of PrehCOAST for Southeast Norway.
 • Schülke, Almut (2019). Mensch - Material - Ort. Ein praxistheoretischer Ansatz zur Erforschung von Mobilität und (Kultur)kontakt im Mesolithikum und Neolithikum Südskandinaviens.
 • Schülke, Almut; Balkowski, Nadja; Hofmann, Kerstin; Hohle, Isabel & Müller-Scheessel, Nils (2019). Mensch - Körper - Tod. Der Umgang mit menschlichen Überresten im Neolithikum. Einführungsvortrag.
 • Schülke, Almut (2019). Brunstad, Vestfold, og mesolittiske graver.
 • Schülke, Almut (2019). Coast-inland relations: Perception and mobility.
 • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel & Solheim, Steinar (2019). The Coast and Coastal Societies - Concepts and Terminology. Southeastern Norway.
 • Schülke, Almut (2018). Mellom fjord og hav. Utgravningsprosjekt Labo Nordre. [Internett]. www.norark.no.
 • Schülke, Almut (2018). Personlig-krise - samfunnskrise: Barnedød i steinalderen.
 • Schülke, Almut (2018). Hunter-gatherer landscapes challenged (and transformed?): Megalithic Tombs in 4th millennium Eastern Norway.
 • Schülke, Almut (2018). From coast to hinterland in the Eastern Norwegian Mesolithic: spatiotemporal aspects of the land-uplift and their impact on hunter-gatherer communities.
 • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie; Schülke, Almut; Zagorska, Ilga; Bērziņš, Valdis & Kalniņš, Mārcis (2018). Long-term variation in communication and social relations during the Stone Age of Eastern Baltic (10500 – 6500 BC) – a technological approach.
 • Schülke, Almut (2017). Våtmarksfunn fra steinalderen - et glimt fra Vestsibir.
 • Schülke, Almut (2017). A portable object in motion - the Late Mesolithic ornamented stone-plate from Brunstad (Southeast Norway) and its cultural context.
 • Schülke, Almut (2017). Hvor ble de døde av? Spor av mesolittiske begravelsesritualer i Norge i et Skandinavisk perspektiv.
 • Eriksen, Kristin & Schülke, Almut (2016). The 3D-photogrammetry documentation of the Mesolithic grave from Brunstad, Norway.
 • Schülke, Almut (2016). Paleoecological training: The archaeological aims and questions in the light of Stone Age Research in the Oslofjord region With regard to the New lake-coring.
 • Schülke, Almut (2016). Key-note Lecture International Summer School: Exploring humans in shifting surroundings: Theories and concepts in landscape archaeology.
 • Schülke, Almut (2016). Newly frequented or revisited? Diverging concepts of historicity in the changing coastal landscapes of the Mesolithic in Southeastern Norway.
 • Schülke, Almut (2016). Welcome and Introduction.
 • Schülke, Almut & Zagorska, Ilga (2016). Environment and people on both sides of the Baltic Basin during the Stone Age (Norway-Latvia).
 • Schülke, Almut; Solheim, Steinar; Wieckowska-Lüth, Magdalena; Dörfler, Walter & Kirleis, Wiebke (2016). A more than 10500 years high resolution record of land use history, vegetation dynamics and erosion history from Lake Skogstjern, Southeastern Norway.
 • Schülke, Almut & Eriksen, Kristin (2016). Graven fra Brunstad - et unikt funn fra steinalderen.
 • Schülke, Almut & Kristin, Eriksen (2016). The 3D-photogrammetry documentation of the Mesolithic grave from Brunstad, Norway.
 • Eriksen, Kristin & Schülke, Almut (2015). The 3D documentation of the Stone Age burial at Brunstad.
 • Schülke, Almut; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann & Havstein, John Asbjørn (2015). Arkeologiske undersøkelser langs E18 Rugtvedt-Dørdal.
 • Schülke, Almut (2015). A portable object in motion - Layers of meaning as seen on the ornamented sandstone-object from the Late Mesolithic site of Brunstad (Vestfold, Norway).
 • Schülke, Almut; Eriksen, Kristin; Gummesson, Sara & Reitan, Gaute (2015). Brunstad lok. 25 - A newly discovered Mesolithic grave from Southern Norway.
 • Schülke, Almut (2015). Megalithic Monuments and depositions in Wetlands. Different elements, places and Expressions of ritual in a TRB-landscpae - a case from Denmark.
 • Solheim, Steinar; Wieckowska-Lüth, Magdalena; Schülke, Almut; Kirleis, Wiebke & Dörfler, Walter (2015). Towards a refined understanding of Mesolithic coastal landscapes - new investigations on human-environment interactions in Telemark, Norway.
 • Schülke, Almut (2015). Fant 8000 år gammelt skjelett i Stokke. [TV]. TV Vestfold.
 • Schülke, Almut (2015). 8000-åringen fra Brunstad. [Radio]. NRK, P2, Ekko-hovedsending.
 • Schülke, Almut (2015). Sensasjonellt skelettfynd i Norge. [Avis]. Dagens Nyheter.
 • Schülke, Almut (2015). Skjelett-sensasjonen i Stokke. [Internett]. forskning.no.
 • Schülke, Almut (2015). Norges eldste kjendis? [Avis]. Aftenposten.
 • Schülke, Almut (2015). Steinaldergraven fra Brunstad vekker oppsikt - Et sensasjonelt funn. [Avis]. Tønsberg Blad.
 • Schülke, Almut (2015). Norges største arkeologifunn i 2014. [Internett]. forskning.no.
 • Schülke, Almut (2014). Between "Whole landscapes" and "Perspectives" - the Challenges of Landscape archaeology.
 • Schülke, Almut & Reitan, Gaute (2014). Dyp grop, gamle bein. En steinaldergrav på Brunstad i Stokke, Vestfold.
 • Schülke, Almut & Reitan, Gaute (2014). Brunstad lok. 25 - Status of Research for a newly discovered mesolithic grave from Vestfold.
 • Schülke, Almut & Reitan, Gaute (2014). Brunstad lok. 25 - Status of research on a newly discovered Mesolithic grave from Vestfold.
 • Schülke, Almut (2014). Sacred wetlands? Neolithic bog offerings - A case from Denmark.
 • Schülke, Almut & Reitan, Gaute (2014). Den mesolittiske grava på Brunstad - en statusrapport.
 • Schülke, Almut & Reitan, Gaute (2014). Mesolittiske beinfunn på Brunstad. NORARK-hjemmeside.
 • Schülke, Almut (2013). Auf verlorenem Posten? Megalithanlagen in Südostnorwegen - Gräber und Bestattungsriten als Beispiele für Kulturkontakt.
 • Schülke, Almut (2013). The diversity of settings: Aspects of historicity and innovation in different megalithic micro-landscapes.
 • Schülke, Almut (2013). Det åpne og det skjulte - ruter til vikingetidens Jelling.
 • Schülke, Almut (2012). Sozialer Raum- ritueller Fixpunkt. Neolithische Megalithanlagen in Nordwestseeland Dänemark.
 • Schülke, Almut (2012). Sozialer Raum - ritueller Fixpunkt. Neolithische Megalithanlagen in Nordwestseeland, Dänemark.
 • Lund, Julie & Schülke, Almut (2007). Menneskenes og tingenes rejse.
 • Nielsen, Svein Vatsvåg; Schülke, Almut & Knut Andreas, Bergsvik (2022). In the Wake of Farming: Studies of Demographic and Economic Variability in Southern Norway in the Period 4500-1700 BCE. Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. nov. 2012 14:16 - Sist endret 10. des. 2021 09:52