Anja Mansrud

Bilde av Anja Mansrud
English version of this page
Telefon +47 22851957
Mobiltelefon 41682138
Brukernavn
Besøksadresse Kabelgata 34
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Emneord: Arkeologi

Publikasjoner

 • Mansrud, Anja; Eigeland, Lotte & Reitan, Gaute (2018). Krøgenes D2. Lokalitet fra seinmesolitikum med koniske kjerner, kulturlag og omfattende produksjon av nøstvetøkser., I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  2.4.1.  s 281 - 308
 • Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja & Mjærum, Axel (2017). Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC, In Håkon Glørstad; Kjel Sten Åke Knutsson; Helena Knutsson & Jan Apel (ed.),  The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2).  Equinox Publishing.  ISBN 978-178-17951-6-3.  Chapter 8.  s 201 - 229 Vis sammendrag
 • Mansrud, Anja (2017). Stokke/Polland 5 – Lokalitet fra seinmesolitikum, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  Stokke/Polland 5 – Lokalitet fra seinmesolitikum.  s 477 - 496
 • Mansrud, Anja (2017). Untangling social, ritual and cosmological aspects of fishhook manufacture in the Middle Mesolithic NE Skagerrak. International Journal of Nautical Archaeology.  ISSN 1057-2414.  46(1), s 31- 47 . doi: 10.1111/1095-9270.12211
 • Mansrud, Anja & Persson, Per (2017). Waterworld: Environment, Animal Exploitation, and Fishhook Technology in the North-Eastern Skagerrak Area During the Early And Middle Mesolithic (9500–6300 cal BC), In Per Persson; Felix Riede; Birgitte Skar; Heidi Mjelva Breivik & Leif Jonsson (ed.),  The Ecology of Early Settlement in Northern Europe. Conditions for Subsistence and Survival. The Early Settlement of Northern Europe, Volume 1.  Equinox Publishing.  ISBN 9781781796030.  6.  s 129 - 166 Vis sammendrag
 • Eigeland, Lotte Christin; Mansrud, Anja & Persson, Per (2016). Littisk avfallsmateriale som kilde til datering : en case-study fra Sandholmen ved Glomma, Østfold. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  18, s 7- 23
 • Mansrud, Anja (2016). Smitt og smuler: brente bein, avfallshåndtering og rituell praksis på mellommesolittiske boplasser. In situ archaeologica.  ISSN 2000-4044.  12, s 7- 29
 • Mansrud, Anja & Eymundsson, Carine S.R. (2016). Socialized Landscapes? Lithic Clusters, Hearths and Relocation Rituals at Middle Mesolithic Sites in Eastern Norway. Fennoscandia Archaeologica.  ISSN 0781-7126.  XXXIII, s 123- 151
 • Mansrud, Anja (2014). "Mobil eller bofast? Erverv, landskap og mobilitet i mellommesolittiske kystsamfunn i Øst-Norge (8300-6300 f. Kr.)". Norsk Maritimt Museums Årbok 2013, 67-108. Årbok Norsk Maritimt Museum.  ISSN 1892-4786.  s 67- 108
 • Mansrud, Anja (2013). En mikrolitt til besvær? Typologi, kronologi og komposittredskaper i østnorsk mellommesolitikum. Viking.  ISSN 0332-608X.  76, s 63- 86
 • Mansrud, Anja (2013). Flintdepot, hustuft og andre nyheter fra mellommesolitikum i Larvik. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (120), s 63- 73
 • Mansrud, Anja (2013). Formidling, I: Steinar Solheim & Hege Damlien (red.),  E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.  Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  Kapittel 8.  s 54 - 56
 • Mansrud, Anja (2013). Hovland 4 – Mellommesolittisk lokalitet med fire funnkonsentrasjoner og ti strukturer, I: Steinar Solheim & Hege Damlien (red.),  E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.  Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  Kapittel 13.  s 143 - 170
 • Mansrud, Anja (2013). Torstvet – Et kortvarig opphold i mellommesolitikum, I: Steinar Solheim & Hege Damlien (red.),  E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.  Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  Kapittel 16.  s 236 - 254
 • Mansrud, Anja & Koxvold, Lucia (2013). Hovland 5 – En mellommesolittisk lokalitet med spor etter økseproduksjon, I: Steinar Solheim & Hege Damlien (red.),  E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.  Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  Kapittel 9.  s 57 - 77
 • Mansrud, Anja (2009). Animal bones studies and the perception of animals in Mesolithic society. Animal bones studies and the perception of animals in Mesolithic society. I: Mesolithic Horizons. Papers presented at the 7th International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005, s. 198-203. McCartan, S.B., Schulting, R., Warren, G. & Woodman, P. (red). Oxbow Books, Oxford, In Sinéad McCartain; Rick Schutling; Graeme Warren & Peter Woodman (ed.),  Mesolithic Horizons. Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005.  Oxbow Books.  ISBN 978-1-84217-311-4.  30.  s 198 - 202
 • Mansrud, Anja (2008). Kapittel 14. Rødbøl 54 – boplasspor fra mellommesolitikum og kokegropfelt fra eldre jernalder. I: E18-prosjektet Vestfold Bind 2. Steinalderboplasser, boplasspor, graver og dyrkningsspor. Varia 72, s. 235-268. Gjerpe, L.E. (Red.). Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Varia.  ISSN 1504-3266.  72, s 235- 268
 • Mansrud, Anja (2008). "Stykkevis og delt" - noen refleksjoner omkring forholdet mellom kropp, identitet og personoppfatning i det førkristne samfunnet. I: Facets of Archaeology. Essays in honour of Lotte Hedeager on her 60th birthday. Oslo Archaeological Series vol. 10, s. 385-395. Chilidis, K., Lund, J. & Prescott, C. (red). Institutt for arkeologi, konservering og historiske fag, Universitetet i Oslo. Oslo Arkeologiske Serie - Oslo Archaeological Series (OAS).  ISSN 1503-4089.  10, s 385.- 395
 • Mansrud, Anja (2006). Flytende identiteter? Dyrebein i graver og førkristne personoppfatninger. I: ”Lik og ulik – gravskikk gjennom 10 000 år”. Terje Østigård (red.). UBAS Nordisk. Universitet i Bergen Arkeologiske Skrifter 2 s. 133-159. Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter - Nordisk.  ISSN 0809-6058.  2, s 133- 159
 • Mansrud, Anja (2005). Å dyrke de døde. Knoklenes metaforikk i jernalderens branngravsskikk. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  7, s 29- 40
 • Mansrud, Anja (2004). Dyrebein i graver - en kilde til jernalderens kult og forestillingsverden, I: Anne Lene Melheim; Lotte Hedeager & Kristin Oma (red.),  Mellom himmel og jord. Foredrag fra et seminar om religionsarkeologi Isegran 31. januar � 2. februar 2002.  IAKK, Universitetet i Oslo.  Kapittel 3.  s 82 - 11
 • Mansrud, Anja (2004). Steinlegningen ved Vestre Moland Kirke. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (94), s 30- 35
 • Mansrud, Anja (2002). Kunst på løse gjenstander. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  86, s 11- 16
 • Mansrud, Anja (2002). Svinesunsprosjektets formidlingsgraving. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (88), s 37- 47
 • Mansrud, Anja (2001). Osteologi i Norge - problemer og muligheter. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (85), s 34- 31

Se alle arbeider i Cristin

 • Berg-Hansen, Inger Marie & Mansrud, Anja (2019). Foraging persistency: The Neolithic (?) in South-Eastern Norway.
 • Mjærum, Axel; Mansrud, Anja & Wammer, Elling Utvik (2019). The fish farmers of the Stone Age. The introduction of brown trout (Salmo trutta) into south Norwegian mountain lakes. Vis sammendrag
 • Mansrud, Anja (2017, 10. mai). 9000 år gamle fiskekroker. [Internett].  Gjenstandsbloggen Forskning.no.
 • Mansrud, Anja (2017). Erverv som kosmologi? En relasjonell tilnærming til dyrebein, bosetningsmønstre og teknologi i mellommesolittiske kystsamfunn i det nordøstlige Skagerak (8300–6300 f. Kr.).
 • Mansrud, Anja (2017, 11. oktober). Fortviler over plyndring av fortidsminner. [Internett].  Innslag på NRK Sørlandet nettTV, NRK nyheter.
 • Mansrud, Anja (2017). «Gjeng vegane etter dei døde». Gravrøyser, rydningsrøyser og en mulig TRB-grav fra Gvarv i Telemark.
 • Mansrud, Anja (2017, 01. april). God meny i steinalderen. Elg og hjort var mat for både mage og tanke. [Fagblad].  Omtale av avhandlingen i Forskningsmagasinet Apollon, UIO.
 • Mansrud, Anja (2017, 06. november). Gård, graver og jernproduksjon på Eg. [Internett].  Norark.no.
 • Mansrud, Anja (2017, 08. juni). Her finner de flere tusen år gamle redskaper.  Innslag om KHM og IAKHS feltkurs i Grimstad Adressetidende.
 • Mansrud, Anja (2017). Liminal agents: exploring the social, ritual and cosmological aspects of fishhook manufacture in Middle Mesolithic coastal communities (8300-6300 BC).
 • Mansrud, Anja (2017). Pionerer ved Oslofjorden. Steinalderutstilling som er del av KHMs nye basisutstilling Kollaps - menneske i en uforutsigbar verden.
 • Mansrud, Anja (2017, 01. november). Vikinggrav og jernalderhus funnet på Eg.  Fædrelandsvennen.
 • Mansrud, Anja (2016, 01. juni). AK 24syv-Kultur: intervju om Rave Willerlev som direktør på KHM. [Radio].  AK 24syv-Kultur, dansk radiokanal.
 • Eymundsson, Carine S.R. & Mansrud, Anja (2015). "Fire walk with me". Hearths, tasks and mobility in the early and middle Mesolithic of Eastern Norway.. Vis sammendrag
 • Mansrud, Anja (2015). Gravrøys og grav/øksedepot fra traktbegerkulturen (ca. 3800-3300 f. Kr) ved Norsjø i Telemark. Innlegg på Norark.no 4 desember 2015.
 • Mansrud, Anja (2015, 12. mai). Sikrer 10.000 år gamle steinalderboliger.  Smaalenenes Avis.
 • Mansrud, Anja (2015). Undersøkelse av gravminner og et mulig megalitt-anlegg ved Norsjø i Telemark. Innlegg på Norark.no 19 august 2015.
 • Mansrud, Anja (2014). "E18 Rugtvedt-Dørdal 2014: 20 lokaliteter, 20 arkeologer, 20 uker!" Innlegg på NORARK.no, publisert 29.04.201.
 • Mansrud, Anja (2014, 14. august). "E18-utgravning kan løse steinaldergåte". Innslag på NRK Sørlandet nett TV v/ Miriam Grov.14.08.2014. [Radio].  NRK Sørlandet.
 • Mansrud, Anja (2014). "Felles forskning på nylig utgravd forvaltningsmateriale". Innlegg på NORARK.no, publisert 23-01.2014.
 • Mansrud, Anja (2014, 05. september). "Har funnet mye nytt i gammel jord". Artikkel i Agderposten v/ Tore Ellingsen. 05.09.2014.  Agderposten.
 • Mansrud, Anja (2014, 05. september). "Hva finner arkeologene nå?" Tv-innslag Agderposten nett v/Erik Holand.05.09.2014. [Internett].  Agderposten nett.
 • Mansrud, Anja (2014). "Skjevigas skjulte steinalderskatter graves frem i lyset". Innlegg på NORARK.NO. Publisert 18.08.2014.
 • Mansrud, Anja (2014, 01. juli). "Steinalderboplass". TV-innslag om E18 Rugtvedt-Dørdal på NRK Telemarks distriktssending. Sendt 01.07.2014. [TV].  NRK Telemarks distriktssending.
 • Mansrud, Anja (2014, 13. august). Store arkeologiske utgravninger i Aust-Agder. Radioinnslag V/Miriam Grov. Kulturnytt, NRK P2. 13.08.2014. [Radio].  NRK P2.
 • Mansrud, Anja (2014, 06. mai). "Tusenvis av steinalderfunn i Skjeviga". Artikkel i Grimstad Adressetidene v/ Gro Austenå Berg. 06.05.2014.  Grimstad Adressetidene.
 • Mansrud, Anja (2014). "Utstilling på Kulturhistorisk Museum: Hard Rock Trasé – en reise gjennom steinalderens landskap". Innlegg på NORARK.NO, publisert 23.01.2014.
 • Mansrud, Anja; Bjørkli, Birgitte & Sundström, Lars (2014, 13. august). "Store arkeologiske utgravninger i Aust-Agder". Innslag sendt på NRK P1 Nyhetsmorgen,P2s Kulturnytt, Radiolangs og NRK Sørlandets distriktssending.13.08.2014. [Radio].  NRK Radio.
 • Mansrud, Anja & Reitan, Gaute (2014). "Hard Rock Trasé – formidling av forvaltning på Kulturhistorisk Museum". Nicolay Arkeologisk Tidsskrift 123, 61-67. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  s 61- 67
 • Mansrud, Anja & Solheim, Steinar (2014, 21. mai). "Bygger fremtiden oppå fortiden". Intervju med Anja Mansrud og Steinar Solheim. Innsalg på NRK Telemarks nettside, 21.05.2014. [Internett].
 • Mansrud, Anja & Solheim, Steinar (2014, 21. mai). "Funn langs ny E18". Radioinnslag på NRK P1 Nyhetsmorgen. Sendt 21.05.2014. [Radio].  NRK P1 Nyhetsmorgen.
 • Mansrud, Anja; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro & Rødsrud, Christian Løchsen (2014). E18 Rugtvedt-Dørdal. Innlegg på NORARK.NO, publisert 21.07.2014. Forfattere: Forfattere: Steinar Solheim, Anja Mansrud, Lucia Koxvold, Guro Fossum, Christian L. Rødsrud.
 • Mansrud, Anja (2013). E18 Rugtvedt-Dørdal. Lokaliteter fra eldre og yngre steinalder samt gravminner, bosetningsspor og hulveier fra jernalder.
 • Mansrud, Anja (2013, 08. august). «E18 endrer Telemarks historie».  Varden.
 • Mansrud, Anja (2013). Mesolittiske kokegroper og middelalderske hulveier? Sesongavslutning 2013 ved E18 Rugtvedt-Dørdal.
 • Mansrud, Anja (2013). Sensasjonelle funn fra E18 i Larvik: hyttegulv, ildsteder og et flintdepot fra mellommesolitikum (7500 f. Kr.).
 • Mansrud, Anja (2013). Steinalder og jernalder ved E18 Rugtvedt.
 • Mansrud, Anja & Fossum, Guro (2013, 07. september). Setter Bamble på spissen.  Varden.
 • Mansrud, Anja & Koxvold, Lucia (2013, 10. oktober). Leter etter Bambles eldste hus. [TV].  NRK Telemark.
 • Mansrud, Anja & Koxvold, Lucia (2013, 11. oktober). Ligger Bamble eldste hus her?.  Varden.
 • Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Fossum, Guro (2013). «Stem på Telemarks tarveligste stenøxe».
 • Mansrud, Anja & Reitan, Gaute (2013). Hard Rock Trasé – en reise gjennom steinalderens landskap. Utstillingsprosjekt basert på arkeologiske forvaltningsundersøkelser, Kulturhistorisk Museum.
 • Solheim, Steinar & Mansrud, Anja (2013, 08. august). E18 endrer Telemarks historie.  Varden.
 • Damlien, Hege; Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Olsen, Dag Erik Færø (2012). E18 prosjektet Bommestad-Sky. Arkeologiske undersøkelser i Larvik kommune, Vestfold. Årsrapport 2011. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.
 • Mansrud, Anja (2012). Felles forskning på nylig utgravd forvaltningsmateriale.
 • Mansrud, Anja (2012). Utstilling på Kulturhistorisk Museum: Hard Rock Trasé – en reise gjennom steinalderens landskap.
 • Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Damlien, Hege; Vivås, Arild; Olsen, Dag Erik Færø & Koxvold, Lucia (2012). E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av mellommesolittiske boplasser i Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (117), s 5- 12
 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Olsen, Dag Erik Færø (2011). E18 Bommestad-Sky. Arkeologi langs E18 i Vestfold.
 • Samdal, Magne; Rønne, Ola; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari Arentz; Gjerpe, Lars Erik; Pettersson, Susanne Helena; Rødsrud, Christian Løchsen & Mansrud, Anja (2006). E18-prosjektet Langåker-Bommestad. [www ].
 • Mansrud, Anja (2005). Animal bone studies and the perception of animals in the Mesolithic society.
 • Mansrud, Anja; Rødsrud, Christian Løchsen & Østmo, Mari Arentz (2005). Arkeologiske utgravninger langs E18 i Hedrum. Heidarheim.  2004-2005, s 8- 16
 • Mansrud, Anja; Østmo, Mari Arentz; Rødsrud, Christian Løchsen; Rønne, Ola & Gjerpe, Lars Erik (2005). E18-prosjektet - årets utgravninger.
 • Mansrud, Anja (2004). Dyret i jernalderens forestillingsverden. En studie av forholdet mellom mennesker og dyr i nordisk jernalder, med utgangspunkt i dyrebein fra graver.
 • Mansrud, Anja (2004). Neandertalerne - mennesker som oss?.
 • Mansrud, Anja (2004). Neandertalerne - var de mennesker?. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (2)
 • Mansrud, Anja (2004). Svinesundprosjektets formidlingsgraving. Varia. Universitetets oldsaksamling. 57.
 • Mansrud, Anja (2002). Blot. tro og offer i det førkristne Norden. Bokanmeldelse. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (87), s 37- 41
 • Mansrud, Anja (2002). Dyrebein i jernaldergraver - en kilde til kult og forestillinger.
 • Mansrud, Anja (2002). Dyrebein i jernaldergraver. Et innblikk i jernalderens kult og forestillingsverden.
 • Mansrud, Anja & Reitan, Gaute (2002). Tour de France 2001 - en rammefortelling. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (86), s 4- 9
 • Mansrud, Anja; Kloo, Anna; Larsson, Johanna & Steinwall, Johanna (2000). Barnen berättar. En studie av barngravar från ett vikingtida gravfält i Fjälkinge. C-uppsats i historisk osteologi.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endret 30. juni 2017 13:06