Brit Solli

Professor - Arkeologisk seksjon
Bilete av Brit Solli
English version of this page
Telefon +47 22859566
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Brit Solli (dr.art. født 1959) er professor i middelalderarkeologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Frem til høsten 2005 var hun professor i historisk arkeologi, ved Institutt for arkeologi ved Universitetet i Tromsø. Hun har over 25 års erfaring med undervisning og veiledning på BA, MA og doktorgradsnivå. 

Faglige interesser

Sollis forskning har siden 1985 vært mangesidig: Arkeologiens forskningshistorie, teori og metode, arkeologi og zooarkeologi, arkeologiens rolle i kulturminneforvaltningen, arkeologi og identitet, kjønnsperspetiver og arkeologi, norrøn religionsarkeologi, kristningen av Norge, tidlige urbaniseringprosesser i Skandinavia, vikingtidens og middelalderens sosiopolitiske historie, høyfjellsfunn og isens arkeologi, klimaendringer og kulturarv i Anthropcene. Hun har publisert 4 bøker, ca. 50 artikler i tidsskrifter og 35 kapitler i bøker.

Bakgrunn

Solli har gjesteforelest ved alle breddeuniversitetene i Norge, Sverige og Island. Hun har vært gjesteforsker ved University of California Berkeley (1991) og University of New South Wales, Sydney (2001). Hun har holdt innlegg på internasjonale konferanser som the World Archaeological Congress, The British Tag-conference og på en rekke Nordiske konferanser.

Solli ledet de arkeologiske undersøkelsene på Veøya i Romsdal, 1990 – 1992 og utgravningene på Borg i Lofoten 1999 – 2002. Hun er nå involvert i det tverrvitenskapelige prosjektet SPARC (Snow Patch Archaeological Research Cooperation) som omhandler arkeologi og klimaendringer.
I 1992 mottok Solli en kulturpris i Molde for hennes formidling av de arkeologiske utgravningene på Veøya 1990 – 1992.

Solli var i perioden 2008 -2011 medlem av styret ved Kulturhistorisk museum. I 2010 – 2011 var hun hovedredaktør i Viking. Solli var redaksjonsmedlem i Norwegian Archaeological Review fra 2003 – 2009. Fra 2011 er Solli medlem av editorial board i Current Swedish Archaeology. I 2009 ble Solli utnevnt til æresmedlem av The Icelandic Association of Archaeologists (FFÍ). Brit Solli er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

I perioden 1.8. 2012-30.10. 2014, hadde Solli permisjon fra sin stilling ved KHM for å være vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi. Hun fratrådte denne stillingen 30.10. 2014 for å tiltre et professorat ved NTNU Vitenskapsmuseet, der hun var frem til 1.8. 2015. 

Utdannelse

 • Doctor Artium i arkeologi 1994, Universitetet i Oslo. (Avhandling: Narratives of Veøy – An Investigation into the Poetics and Scientifics of Archaeology)
 • Magister Artium i arkeologi 1988, Universitetet i Oslo, (Avhandling: Dyrebein: Problemer og muligheter omkring et arkeologisk kildemateriale

Stillinger i kulturminneforvaltningen 

 • Førstekonsulent og seinere FoU-rådgiver 1994 – 1996, Riksantikvaren
 • Førstekonsulent og seinere rådgiver 1988 – 1989, Riksantikvaren

Vitenskapelige stillinger

      

 • 1.9. 2005 →: Professor i middelalderarkeologi, Universitetet i Oslo.
 • 1.11. 2014 - 31.7 2015: Professor og samlingsansvarlig ved NTNU Vitenskapsmuseet
 • 1.8. 2012 –  30.10. 2014: Vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning ved Det norske Videnskaps-Akademi.
 • 15.5. 2002 – 31.8. 2005: Professor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø.
 • 1.1. 2000 – 31.12. 2002: Førsteamanuensis II, Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen.
 • 1.11. 1996 – 14.5. 2002: Førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, Universitet i Tromsø.
 • 1.4. 1996 – 31.10. 1996: Førsteamanuensis, Vitenskapsmuseet, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Trondheim.
 • 1.1 1990 – 31.12. 1993: Universitetsstipendiat, Universitetets Oldsaksamling, Universitetet i Oslo. 

Verv

 • 2008 – 2011: Styremedlem, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • April 2006 – April 2007: Seksjonsleder, Arkeologisk seksjon. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • 2003 – 2005: Styremedlem, Norsk institutt for Kulturminneforskning, NIKU.
 • 2002 – 2004: Instituttleder, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø.
 • 2002 – 2004: Medlem av Fakultetstyret, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet I Tromsø.
 • 1995 – 2012: Varamedlem, rådgivende organ, Nasjonallaboratoriet for 14C datering, NTNU, Trondheim.
 • 1995 – 2000: Medlem av programstyret, Kulturminner og miljø, Området for Miljø og Utvikling, Norges Forskningsråd.
 • 1993 -1999: Medlem av programstyret, Miljøbetinget livskvalitet, Området for Miljø og Utvikling, Norges Forskningsråd.
Emneord: Arkeologi

Publikasjonar

 • Pilø, Lars Holger; Barrett, James; Eiken, Trond; Finstad, Espen; Grønning, Sunniva & Martinsen, Julian Robert Post [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Interpreting archaeological site-formation processes at a mountain ice patch: A case study from Langfonne, Norway. The Holocene. ISSN 0959-6836. s. 1–14. doi: 10.1177/0959683620972775. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solli, Brit (2019). The Anthropocene: Not only about climate change. Current Swedish Archaeology. ISSN 1102-7355. 26, s. 40–49.
 • Solli, Brit (2018). The Anthropocene: Not only about climate change. Current Swedish Archaeology. ISSN 1102-7355. 26, s. 40–49.
 • Solli, Brit (2018). Reindeer Hunting, Materiality, Entanglement and Society in Norway. Journal of Glacial Archaeology. ISSN 2050-3393. 3(1), s. 1–26. doi: 10.1558/jga.32444. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pilø, Lars Holger; Finstad, Espen; Bronk Ramsey, Christopher; Martinsen, Julian Robert Post; Solli, Brit & Nesje, Atle [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). The chronology of reindeer hunting on Norway's highest ice patches. Royal Society Open Science. ISSN 2054-5703. 5:171738, s. 1–10. doi: 10.1098/rsos.171738. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solli, Brit (2015). The Site Monograph: Epic, Realist or Modern? Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. 48(2), s. 75–77. doi: 10.1080/00293652.2015.1051582.
 • Solli, Brit (2015). Ytringer om ting, samlinger og forskning - Over Ævne I og II? I Risvaag, Jon Anders; Berge, Ragnhild & Brattli, Terje (Red.), Inn i fortida - ut i verden - i museet!. Museumsforlaget AS. ISSN 978-82-830-5019-6. s. 130–137.
 • Solli, Brit (2014). Medieval harbours in Norway: on a newly discovered jetty and possible ship-blockage on Veøy in Romsdal. International Journal of Nautical Archaeology. ISSN 1057-2414. 43(1), s. 66–75. doi: 10.1111/1095-9270.12031.
 • Solli, Brit & Stamnes, Arne Anderson (2013). Kirkegårder, kirketufter og svartjord på Veøya i Romsdal - Geofysiske undersøkelser. Årbok / Romsdalsmuseet. ISSN 0557-3149. s. 174–199.
 • Solli, Brit & Stamnes, Arne Anderson (2013). Geophysical investigations of churchyards, church foundations and the black soil on Veøy in Romsdal. Viking. ISSN 0332-608X. 76, s. 181–202.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Solli, Brit (2022). Villreinen - Norges nasjonaldyr? Julenisserein, reinjakt og fangst i de sørnorske høyfjell gjennom årtusener.
 • Solli, Brit (2022). Massefangstanlegget for rein på Verket i Lesjafjellene - Resultater fra en forskningsgravning.
 • Solli, Brit (2022). Grunneier går mot oppdrettsindustri ved Veøya. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit (2022). Omvisning og foredrag på Veøya.
 • Solli, Brit (2022). "Grønnvasking" av oppdrettsindustri ved Veøya. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit (2022). Oppdrettsindustri ved Veøya. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit (2022). Johan fra Gjendem seilte vikingskip over Atlanteren i 1926. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. s. 30–32.
 • Solli, Brit (2021). Reindeer (Rangifer tarandus tarandus), people, and landscapes - On hunting and trapping in an age of transition.
 • Solli, Brit (2021). Religionsskiftet i Norge - Norges eldste kristne graver på Veøya. Og ellers om Veøyas historie.
 • Solli, Brit (2021). Mord på Veøya. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. s. 25–26.
 • Solli, Brit (2020). "Erindringer om Stig og Universitetets Oldsaksamling i Oslo på 1980-tallet." I det digitale Festskriftet til Stig Welinder (som ikke har ISBN-nummer): En arkeologisk Stig från stenålder till nutid. Svensk-norska välhälsningar på 75-årsdagen. Redaktører: Hilde Amundsen, Ingunn Holm, Ulrika Stenbäck & Eva Svensson.
 • Solli, Brit & Power, Mike (2020). Secrets of the ice: unlocking a melting time capsule . [Avis]. The Guardian.
 • Solli, Brit (2020). Naturvernåret 1970 og Mardøla-aksjonen. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit & AA, Anne Marie (2019). Nye høyder for myntfunn. [Avis]. Vigga.
 • Solli, Brit (2019). Om dei arkeologiske utgravingane på Verket i 2019. Årbok, Lesja Historielag. ISSN 1892-3275. s. 87–93.
 • Solli, Brit (2019). Forskningsgravningen av massefangstanlegget for rein på Verket, Lesja kommune - 2019 sesongen.
 • Solli, Brit (2019). Forvaltningspolitikk og arkeologi - sesjonsinnledning.
 • Solli, Brit (2019). Vern av Veøya - Svar til Valderhaug og Jacobsen. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit (2019). Veøya og Europaveg 39. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit & Baraniuk, Chris (2019). The Rescue Mission to Save Civilization From the Big Melt. [Tidsskrift]. Gen.Medium.Com.
 • Solli, Brit (2019). Veøya gjennom 4000 år.
 • Solli, Brit (2019). Studiedagar på Veøya for Romsdalsmuseets ansatt.
 • Solli, Brit & Hole, Runar (2019). Arkeologisk forskingsgraving på Verket. Villreinen. ISSN 0801-6321.
 • Solli, Brit (2019). Sjamanismens sentrale plass i førkristen tid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Solli, Brit (2019). Veøykirka -Vår "Notre-Dame". Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit (2019). De arkeologiske undersøkelsene på Verket i 2018 - Foreløpige resultater.
 • Solli, Brit (2018). Massefangstanlegget for rein på Verket - Litt om dei arkeologiske undersøkingane av massefangstanlegget for rein på Verket ved Slådalsvegen i 2018. Årbok, Lesja Historielag. ISSN 1892-3275. s. 74–80.
 • Solli, Brit (2018). Forskningsundersøkelse av et massefangstanlegg for rein på Verket, Lesja.
 • Solli, Brit (2018). Identitet og identitetskriser: Innledning til sesjon.
 • Solli, Brit (2018). Key-note lecture: Archaeology in the Anthropocene - Why should we bother?
 • Solli, Brit (2018). Åpen dag ved de arkeologiske utgravningene på Verket, Lesja. Omvisning og foredrag.
 • Solli, Brit & Kirkestuen, Ove (2018). Massefangstanleggen ved Slådalsvegen - En arkeologisk godtepose. [Avis]. Vigga.
 • Solli, Brit & Almehagen, Einar (2018). Graver for å finne svar om reinfangst i gammel tid. [Avis]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Solli, Brit (2018). Fram frå isen. Klimaendringar gir oss uventa funn frå fortida! Norsk Barneblad. ISSN 0801-4558. s. 4–6.
 • Solli, Brit (2018). Lesja - Et fjell- og fangsteventyr. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit & Danielsen, Arve (2018). Verket - eit storslege fangstanlegg på Slådalen. Utgravingar til sommaren. [Avis]. Fjuken.
 • Solli, Brit (2018). Verket - Et massefangstanlegg for rein i Lesja. Verdt en forskningsgravning?
 • Solli, Brit (2018). Myter om norske fjell står for fall. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Solli, Brit (2018). Arkeologi, klimaendringer og Anthropocene.
 • Solli, Brit (2018). Veøya - Romsdals første sentrum - 1000 års historie.
 • Solli, Brit; Solvang, Fredrik & Toje, Asle (2018). Debatt om utlevering av de såkalte norske kongshornene fra Nationalmuseet i København til Nasjonalmuseet for kunst i Oslo. [Radio]. NRK - Dagsnytt Atten.
 • Solli, Brit (2018). Professor'n, Tovan og Veøya. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit (2018). Veøya og Romsdalsaksen. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit & Pilø, Lars Holger (2017). Spor etter gammel ferdsel smelter ut av isen. Spor. ISSN 0801-5376. 32(2), s. 41–46.
 • Solli, Brit (2017). Arkeologi og historie - Kilder og nabokrangel.
 • Solli, Brit (2017). Reinsdyrfangst, materialitet og kulturhistorie.
 • Solli, Brit & Nordahl, Marianne (2017). Mysteriet med gullringen i muren. [Internett]. Nysgjerrigper.no.
 • Solli, Brit (2017). Den løyndomsfulle Veøya - "Ve" eller vei?
 • Solli, Brit (2017). Vei over Veøya. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit; Pilø, Lars Holger & Finstad, Espen (2016). The Glacier Archaeology of Oppland.
 • Solli, Brit (2016). Reindeer-hunting, Materiality, Entanglement and Society - The Norwegian Case.
 • Solli, Brit (2016). Veøya og Sekkfast. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit & Irwin, Aisling (2016). Race to save hidden treasures under threat from climate change. [Tidsskrift]. New Scientist.
 • Solli, Brit (2016). Archaeology of the Cryosphere in the Anthropocene - The Norwegian Case.
 • Solli, Brit (2015). The Reindeer (Rangifer tarandus tarandus) as Resource in Norway during 4000 years.
 • Solli, Brit (2015). The Gold-Bracteate and Gold-Blech/Foil from Tornes in Norway.
 • Solli, Brit & Rapp, Ole Magnus (2015). "Høvisk Kjærlighet" på fransk maner (I serien mitt favorittobjekt, s. 134). [Tidsskrift]. Aftenposten Historie (Magasin) nr. 6, 2015.
 • Solli, Brit (2015). Things are Back! Beyond Critical Heritage Discourse - a Reactionary View.
 • Solli, Brit (2015). Fra Odin og Frøya til Jesus og Maria - fra ekstase til askese (artikkelen er justert, et gjenopptrykk fra Ottar, nr. 1/2000). Ottar. ISSN 0030-6703. s. 43–49.
 • Solli, Brit (2015). Om Tornesfunnet og Rimolringen.
 • Solli, Brit (2015). Arkeologien i Romsdal sett fra Vitenskapsmuseet.
 • Solli, Brit (2015). Metallsøkerfunn, erfaringer og rutiner.
 • Solli, Brit (2015). Den mangfoldige Odin - Om vikinger, kjønn, ekstase og sjamanisme.
 • Solli, Brit & Bjørnerem, Svein (2015). Tornesgullet på utstilling. [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Solli, Brit & Nergård, Halldis (2015). Odins ansikt. [Avis]. Ukeadressa.
 • Solli, Brit; Fastner, Jørgen; Airola, Leena Aulikki; Sandbakk, Elin; Sylvester, Morten & Risvaag, Jon Anders (2015). Rimolringen og Tornesgullet.
 • Solli, Brit (2015). Gullfunnet fra Tornes i Fræna og gullringen fra Rimol i Melhus.
 • Solli, Brit (2015). Gullfunnet fra Tornes. [Radio]. NRK - Møre og Romsdal.
 • Solli, Brit & Bjørnerem, Svein (2015). Paul fant gullskatt - sjekk hvor mye han fikk i finnerlønn. [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Solli, Brit (2014). Fantes nordmenn, daner, svear og samer i vikingtiden? Bortenfor hybriditet og kreoler...
 • Solli, Brit (2014). GLIMT 2014: Leder. Glimt. ISSN 1890-8489.
 • Solli, Brit & Skogmo Hansen, Øyvind (2014). Skjelettfunn beviser barbariske ritualer utført av våre forfedre. [Internett]. www.nrk.no.
 • Solli, Brit (2014). Veøyas historie og arkeologi - om tidlige kirkegårder og svartjorda.
 • Solli, Brit (2014). Gullfunnet på Tornes. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit & Hustadnes, Halldor (2014). Behøvde penger til bruktbil - Fant gullsmykke fra Folkevandringstida - Funnet er uvurderlig sier arkeologiprofessor. [Avis]. Dagbladet.
 • Solli, Brit & Bjørnerem, Svein (2014). Sensasjonelt gullfunn i Fræna. [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Solli, Brit; Emberland, Terje & Sørensen, Øystein (2014). Friheten i fortiden - Jakten på Urgermaneren: Innledning og debattleder.
 • Solli, Brit (2014). Veøyas arkeologi, historie og landskap.
 • Solli, Brit (2014). Food in North Norway in the Middle Ages - An analysis of organic crusts on soapstone vessels from Borg III in Lofoten.
 • Solli, Brit (2014). Universitetsmuseets samlinger i et materialitetsperspektiv.
 • Solli, Brit (2014). Volven. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit & Bjørnerem, Svein (2014). Trollkvinna frå Tresfjord - Ny tolking av gravfunn frå Villa skaper sensasjon ved British Museum - Er det ein Volvestav? [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Solli, Brit (2014). Isens arkeologi - "...å veide ren på fonnen...".
 • Solli, Brit (2013). SPARC- WP. 2: Cultural Historical Implications.
 • Solli, Brit (2013). Kristne graver på Veøya på 800-tallet? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Solli, Brit (2013). Leder. Glimt. ISSN 1890-8489.
 • Solli, Brit & Heiene, Marit (2013). Norges eldste kirke. Arkeolog Brit Solli og kollega fant kirke fra 900-tallet på Veøya. [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Solli, Brit (2013). Funn fra fonner i fjellet - Hva kan de fortelle?
 • Solli, Brit (2013). Maridalens forhistorie og Margaretakirken.
 • Fredriksen, Per Ditlef; Gabrielsen, Vincent & Solli, Brit (2019). Research Evaluation for Development RED 19: Expert Panel Report - Dep. of Historical Studies, Göteborgs Universitet. Göteborgs Universitet.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 20. mars 2020 13:55