Frode Iversen

Professor - Arkeologisk seksjon
Bilete av Frode Iversen
English version of this page
Telefon +47 22845751
Mobiltelefon 92485228
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavsgt. 29 3 etg.
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Frode Iversen (1967), Doctor Artium, 2005, Cand. philol., 1997, Universitetet i Bergen. Professor ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, med ansvar for arkeologiske utgravinger (jernalder og middelalder). Fra 2007 til 2011 var han leder av Arkeologisk seksjon. Fra 2010 til 2013 var han leder for det HERA-finansierte forskningsprosjektet ”The Assembly Project” (TAP), som undersøkte tingsteder i Nord-Europa 400–1500. Han deltar nå som arbeidspakkeleder i NFR TOPPFORSK prosjektet VIKINGS som undersøker klima, vulkaner og bosetning 400–1200 i Skandinavia og Nord-Europa (2018–2023).

Forskningsområder

 • Politiske enheter og kongedømmer i jernalder og middelalder
 • Tingsteder og rettssystemer i jernalder og middelalder
 • Arkeologiske utgravinger og kulturminneforvaltning
 • Klima, befolkning og bosetning i jernalder og middelalder

Publikasjonar

 • Van Dijk, Evelien; Mørkestøl Gundersen, Ingar; de Bode, Anna; Høeg, Helge; Loftsgarden, Kjetil & Iversen, Frode [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Climate and society impacts in Scandinavia following the 536/540 CE volcanic double event. Climate of the Past. ISSN 1814-9324. doi: 10.5194/cp-2022-23.
 • Bajard, Manon Juliette Andree; Ballo, Eirik Gottschalk; Høeg, Helge Irgens; Bakke, Jostein; Støren, Eivind Wilhelm Nagel & Loftsgarden, Kjetil [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Climate adaptation of pre-Viking societies. Quaternary Science Reviews. ISSN 0277-3791. 278. doi: 10.1016/j.quascirev.2022.107374.
 • Iversen, Frode & Brendalsmo, Jan (2021). Den tidlige kirkeorganisasjonen i Stavanger stift. Collegium Medievale. ISSN 0801-9282. 34, s. 115–166. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Frode (2021). Ecclesia beati Olavi – Ringsaker kirke og kristningen av Upplǫnd. I Hauglid, Kjartan; Stige, Morten & Bø, Ragnhild M. (Red.), Ringsaker kirke - landets fornemste sognekirke. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-074-3. s. 15–40. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Frode (2021). The Four Petty Kingdoms of Upplǫnd: Equestrian Graves and the Political Integration of the Norwegian Highlands in Late Viking Age Norway. Viking. ISSN 0332-608X. 84, s. 13–42. doi: 10.5617/viking.9046. Fulltekst i vitenarkiv
 • ter Schure, Anneke Theresia Maria; Bajard, Manon Juliette Andree; Loftsgarden, Kjetil; Høeg, Helge Irgens; Ballo, Eirik Gottschalk & Bakke, Jostein [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Anthropogenic and environmental drivers of vegetation change in southeastern Norway during the Holocene. Quaternary Science Reviews. ISSN 0277-3791. 270. doi: 10.1016/j.quascirev.2021.107175. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Frode & Brendalsmo, Jan (2020). Den tidlige kirkeorganisasjonen i Eidsivatingslagen. Collegium Medievale. ISSN 0801-9282. 33, s. 113–162. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Frode (2019). Houses of Representatives? Courtyard Sites North of the Polar Circle: Reflections on Communal Organisation from the Late Roman Period to the Viking Age. I Carroll, Jayne; Reynolds, Andrew & Yorke, Barbara (Red.), Power and Place in Europe in the Early Middle Ages (Proceedings of the British Academy). Oxford University Press. ISSN 0197266584. s. 174–202. doi: 10.5871/bacad/9780197266588.003.0008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Frode; Kjesrud, Karoline; Bjorvand, Harald; Kimball, Justin & Gundersen, Sigrid M. (2019). Irilen på Øverby i Vingulmark. Viking. ISSN 0332-608X. LXXXXII, s. 63–98. doi: 10.5617/viking.7116. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Frode (2019). The Thing and the King: The formation of the Norwegian Medieval Kingdom. I Escalona Monge, J.; Vesteinsson, Orri & Brookes, Stuart (Red.), Polity and Neighbourhood in Early Medieval Europe. Brepols. ISSN 978-2-503-58168-2. s. 147–172. doi: 10.1484/m.tmc-eb.5.116718.
 • Solheim, Steinar & Iversen, Frode (2019). The mid-6th century crises and their impacts on human activity and settlements in southeastern Norway. I Brady, Niall & Theune, Claudia (Red.), SETTLEMENT CHANGE ACROSS MEDIEVAL EUROPE OLD PARADIGMS AND NEW VISTAS. Sidestone Press. ISSN 978-90-8890-806-4. s. 423–434. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Frode (2019). From Slavery to Tenant Farming. Elite Economies in the Nordic Area c. 1050-1250 . I Sigurdsson, Jon Vidar; Poulsen, Bjørn & Vogt, Helle (Red.), Nordic Elites in Transformation, c. 1050-1250, Volume I: Material Resources. Routledge. ISSN 9780367203054. s. 60–79. doi: https%3A/doi-org.ezproxy.uio.no/10.4324/9780429262210.
 • Iversen, Frode (2017). Dronning Margretes instruks. I Kjesrud, Karoline & Løkka, Nanna (Red.), Dronningen i vikingtid og middelalder. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230401828. s. 385–407. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Frode (2017). The urban hinterland. Interaction and law-areas in Viking and medieval Norway. I Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Loftsgarden, Kjetil (Red.), Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. ISSN 978-1-47-247077-5. s. 250–276. doi: 10.4324/9781315548197-13. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Frode (2017). Emerging Kingship in the 8th Century? New Datings of three Courtyard Sites in Rogaland. I Skre, Dagfinn (Red.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042108-8. s. 721–746. doi: 10.1515/9783110421088-028. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Frode (2017). Courtyard sites and their cultic context. I Bis-Worch, Christiane & Theune, Claudia (Red.), Religion, cults & rituals in the medieval rural enviroment. Sidestone Press. ISSN 978-90-8890-486-8. s. 25–37. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Frode (2017). Tinget i Trøndelag i yngre jernalder og middelalder. I Risbøl, Ole (Red.), Frostatinget i et historisk lys. NTNU Vitenskapsmuseet. ISSN 978-82-8322-113-8. s. 71–108. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Frode & Gullbekk, Svein Harald (2017). The price of justice and administration of coinage. I Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Loftsgarden, Kjetil (Red.), Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. ISSN 978-1-47-247077-5. s. 95–108. doi: 10.4324/9781315548197-5.
 • Iversen, Frode (2016). Værnes - mellom konger, jarler og fylkeshøvdinger. I Stige, Morten; Stige, Morten; Petterson, Kjell Erik & Pettersson, Kjell Erik (Red.), Værnes kirke - en kulturskatt i stein og tre. Stjørdal Historielag. ISSN 9788299524438. s. 21–49. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Frode (2016). Estate division: social cohesion in the aftermath of AD 536-7. I Iversen, Frode & Petersson, Håkan (Red.), The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-099-6. s. 41–75. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Frode (2016). Huseby and the Scandinavian taxation model. I Pedersen, Anne; Eilersgaard Christensen, Lisbeth & Lemm, Thorsten (Red.), Husebyer - status quo, open questions and perspectives. Papers from a workshop at the National Museum, Copenhagen, 19.-20. March 2014. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 978-87-7602-333-1. s. 121–138.
 • Iversen, Frode (2015). Oslo får et omland. I Johansen, Lise-Marie B; Brendalsmo, Jan; Paasche, Knut & Bauer, Egil Marstein (Red.), En aktivist for Middelalderbyen Oslo. Festskrift til Petter B. Molaug i anledning hans 70-årsdag 19. desember 2014. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-841-8. s. 243–260.
 • Iversen, Frode (2015). Tinglag og tunanlegg. Øygarden i Rogaland. I Pedersen, Anne & Sindbæk, Søren M. (Red.), Et fælles hav – Skagerrak og Kattegat i vikingetiden. Seminar på Nationalmuseet,København, 19. – 20. september 2012. Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab, Nationalmuseet. ISSN 978-87-7602-324-9. s. 211–231.
 • Iversen, Frode (2015). Houses of Commons, Houses of Lords? The Thing on the Threshold of Statehood in Rogaland, Western Norway in the Merovingian and Viking Ages. I Baug, Irene; Mygland, Sigrid Samset & Larsen, Janicke (Red.), Nordic Middle Ages - Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday.. Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-90273-89-2. s. 175–192.
 • Iversen, Frode (2015). Hålogaland blir en rettskrets. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 52(2), s. 101–120.
 • Iversen, Frode (2015). Community and Society: The Thing at the Edge of Europe. Journal of the North Atlantic. ISSN 1935-1984. 8, s. 1–17. doi: 10.3721/037.002.sp802.
 • Iversen, Frode (2014). Om aritmetikk og rettferdighet. Tinget i randen av Europa i jernalderen. I Gullbekk, Svein Harald (Red.), Ja, vi elsker frihet. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-093-9. s. 246–256.
 • Iversen, Frode (2013). The name of the game! The changing role of hunting on royal land in Norway during the Middle Ages. I Grimm, Oliver & Schmölcke, Ulrich (Red.), Hunting in northern Europe until 1500 AD. Wachholtz Verlag. ISSN 9783529018770. s. 465–484.
 • Iversen, Frode (2013). Concilium and Pagus - Revisiting the Early Germanic Thing System of Northern Europe. Journal of the North Atlantic. ISSN 1935-1984. 5, s. 5–17. doi: 10.3721/037.002.sp507.
 • Iversen, Frode (2013). Eit kloster på Halsnøy til heider og ære. I Øye, Ingvild; Økland, Bård Gram & Jünger, Jane (Red.), Halsnøy kloster. Til kongen og Augustins ære. Spartacus. ISSN 978-82-430-0528-0. s. 17–36.
 • Iversen, Frode (2013). Big bang, lordship or inheritance? Changes in the settlement structure on the threshold of the Merovingian Period, South-Eastern Norway. I Klapste, Jan (Red.), Hierarchies in rural settlements.Hierarchien in ländlichen Siedlungen. Des hiérarchies dans l’habitat rural. Brepols. ISSN 9782503545172. s. 341–358. doi: 10.1484/M.RURALIA.1.101621.
 • Iversen, Frode (2012). The land of milk and honey? Rescue archaeology in Norway. European Journal of Post-Classical Archaeologies. ISSN 2039-7895. 2, s. 299–318.
 • Iversen, Frode (2011). The Beauty of Bona Regalia and the Growth of Supra-regional Powers in Scandinavia. I Sigmundsson, Svavar (Red.), Viking Settlements and Viking Society: Papers from the Proceedings of the Sixteenth Viking Congress, Reykjavík and Reykholt, 16-23 August 2009. University of Iceland Press. ISSN 978-9979-54-923-9. s. 225–244.
 • Iversen, Frode (2009). Royal Villas in Northern Europe. I Quirós Castillo, Juan Antonio (Red.), The archaeology of early medieval villages in Europe. Universidad del País Vasco. ISSN 978-84-9860-303-3. s. 99–112.
 • Iversen, Frode (2009). Den nyere norske forskningen om jordegods i vikingtid og tidlig middelalder. En sammenligning med undersøkelsene av manor- og Grundherrschaft-systemer i Vest-Europa. Varia. ISSN 1504-3266. s. 59–70. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Frode (2008). Storgarder og bondeadel. I Brekke, Nils Georg (Red.), Folgefonna og fjordbygdene. Nord 4 / Bergen museum. ISSN 978-82-7326-070-3. s. 174–181.
 • Iversen, Frode (2007). Könige an der Küste und Buern in Binnenland - Regionale Unterschiede in Westnorwegen in der jüngeren eisenzeit (800-1050 n.Chr). I Myking, John Ragnar; Iversen, Tore & Thoma, Gertrud (Red.), Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-21947. s. 149–165.

Sjå alle arbeida i Cristin

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Iversen, Frode & Brendalsmo, Jan (2021). Olav den helliges kirkeorganisasjon ble ikke skapt med sverdet alene. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Iversen, Frode (2021). Tinget - lov og rett i Rogaland i jernalder og tidlig middelalder. I Titlestad, Torgrim (Red.), Vikingfylket Rogaland. Sagabok forlag. ISSN 9788293745020. s. 23–33.
 • Kjesrud, Karoline & Iversen, Frode (2021). Introduction: Viking Wars . Viking. ISSN 0332-608X. s. 9–12. doi: 10.5617/viking.9159.
 • Van Dijk, Evelien; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loftsgarden, Kjetil; Ballo, Eirik Gottschalk; Krüger, Kirstin & Iversen, Frode (2021). Can we link volcanic impacts on the climate to a change in society?
 • Van Dijk, Evelien; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loftsgarden, Kjetil; Krüger, Kirstin & Iversen, Frode (2021). Can we link volcanic impacts on the climate to a change in society in Norway?
 • ter Schure, Anneke; Bajard, Manon Julietto Andree; Loftsgarden, Kjetil; Høeg, Helge Irgens; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk & Bakke, Jostein [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Disentangling anthropogenic and environmental drivers of biological change in southeastern Norway during the Holocene.
 • ter Schure, Anneke; Bajard, Manon Julietto Andree; Loftsgarden, Kjetil; Høeg, Helge Irgens; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk & Bakke, Jostein [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Anthropogenic and environmental drivers of biological change in southeastern Norway during the Holocene.
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Høeg, Helge I.; Bakke, Jostein; Støren, Eivind N. & Loftsgarden, Kjetil [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Instability or adaptation of the pre-Viking society to the climate variability of the Late Antiquity?
 • Iversen, Frode (2020). Ny teori om navnet Stavanger. Forskning.no. ISSN 1891-635X. 13/11-2020.
 • Iversen, Frode (2020). Debatten om Stavangers navn lever. Stavanger Aftenblad. ISSN 0804-8991. 19/12-2020, s. 66–66.
 • Iversen, Frode (2020). Law-territories in Scandinavia: reflections of tribal coalitions. I Ehlers, Caspar & Grewe, Holger (Red.), ›Rechtsräume‹ Historische und archäologische Annäherungen. Vittorio Klostermann Verlag. ISSN 978-3-465-04412-3. s. 301–317.
 • Iversen, Frode (2020). Between Tribe and Kingdom – People, Land, and Law in Scandza AD 500–1350. I Skre, Dagfinn (Red.), Rulership in 1st to 14th century Scandinavia. Royal graves and sites at Avaldsnes and beyond. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042579-6. s. 24t–304. doi: 10.1515/9783110421101-004.
 • Iversen, Frode (2020). Kongssteinen og navnet Stavanger. Viking. ISSN 0332-608X. 83, s. 119–155. doi: 10.5617/viking.8254.
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein; Høeg, Helge Irgens & Loftsgarden, Kjetil [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE .
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein; Høeg, Helge Irgens & Loftsgarden, Kjetil [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Record of climate and environmental changes in a dead-ice lake close to Gardermoen told by a 10 000 years old freshwater fish and a Viking King.
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein; Høeg, Helge Irgens & Loftsgarden, Kjetil [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tracing socio-environmental dynamics and climate changes in the period 300-1300 CE in Scandinavia from lake sediments.
 • Iversen, Frode; Kjesrud, Karoline; Bjorvand, Harald; Kimball, Justin J. L. & Gundersen, Sigrid M. (2019). Nytt runefunn fra 400-tallet gir ny kunnskap om de første jarlene i Skandinavia. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Bjørke, Christian Nicolai; Kjesrud, Karoline & Iversen, Frode (2018). Kaffe-steinen til Randi (78) forbløffer forskerne: – Får frysninger på ryggen. [Internett]. NRK.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Iversen, Frode & Aannestad, Hanne Lovise (2018). Hvem er begravet i Jellestadskipet? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Iversen, Frode (2017). La cuna de los vikingos. Desperta ferro Arqueologia. ISSN 2387-1237. 13, s. 6–12.
 • Stamnes, Arne Anderson; Østbø, Torgunn; Risbøl, Ole; Sunde, Jørn Øyrehagen; Iversen, Frode & Stenvik, Lars Fredrik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Frostatinget i et historisk lys. [Avis]. Frostingen.
 • Bill, Jan; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Eriksen, Marianne Hem; Iversen, Frode; Vedeler, Marianne & Aannestad, Hanne Lovise (2017). Ikke la nynazistene stjele vikingtiden. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Fuglestvedt, Ingrid; Gansum, Terje; Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Skre, Dagfinn; Øye, Ingvild & Iversen, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Bjørn Myhre 1938–2015, minneord. Viking. ISSN 0332-608X. s. 7–12. doi: 10.5617/viking.3901.
 • Eriksen, Thomas Hylland; Gansum, Terje; Bill, Jan; Iversen, Frode; Rødsrud, Christian Løchsen & Eriksen, Marianne Hem [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2013). Arkeologene: Vikingen - superhelt og bonde 5:8. [TV]. NRK1.
 • Bill, Jan; Bø, Terje; Røvik, Geir; Iversen, Frode; Aase, Sigurd & Eriksen, Marianne Hem [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2013). Arkeologene: Skatter i havet 2:8. [TV]. NRK1.
 • Stamnes, Arne Anderson; Iversen, Frode & Forseth, Lars (2013). "På sporet av tingmennene - arkeologiske undersøkelser rundt tinghaugen på Frosta".
 • Iversen, Frode (2011). The European background.
 • Iversen, Frode (2011). Anglo-Saxon state formation: Assemblies and the Cyninga tun.
 • Iversen, Frode (2011). Thing sites in the North Atlantic.
 • Iversen, Frode (2011). Postholes in social contexts – Creating Kingdoms in the Middle Ages. The case of Vestfold, eastern Norway.
 • Iversen, Frode (2011). Conquer and divide? The changing role of the þing in Northern Europe AD 200–1200.
 • Brink, Stefan; Grimm, Oliver; Iversen, Frode; Hobæk, Halldis; Ødegaard, Marie Kjærnet & Näsman, Ulf [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2011). Comments on Inger Storli: 'Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?' (Norwegian Archaeological Review 43(2)). Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. 44(1), s. 89–117. doi: 10.1080/00293652.2011.572685.
 • Iversen, Frode (2010). Stormannsmiljøer i Rogaland i internasjonalt perspektiv.
 • Iversen, Frode (2010). Middelalderens veier og verdensbilder – Mappa mundi og andre misforståelser.
 • Iversen, Frode (2010). The Assembly project.
 • Iversen, Frode (2010). Kongsgårder og krongods i Viken. Territoriell organisering i vikingtid og middelalder.
 • Iversen, Frode (2010). Court yard sites and Royal power in Scandinavia.
 • Martens, Jes & Iversen, Frode (2010). Bebyggelsesarkeologien på Østlandet.
 • Iversen, Frode (2009). NAM i perioden 1999-2009, og perspektiver for fremtiden.
 • Iversen, Frode (2009). Bosetning og befolkning 500-1500.
 • Iversen, Frode (2009). Bona Patrimonium og Bona Regalia. Statsdannelse i Nord-Europa ca. 500-1300.
 • Iversen, Frode (2009). KHM og metallsøkerne.
 • Iversen, Frode (2009). Virksomhet og planlagte prosjekter ved KHM.
 • Iversen, Frode (2009). Territorialisering og kongedømmer i Nordvest-Europa 500-1100 - En komparativ analyse med vekt på fysisk struktur.
 • Iversen, Frode (2009). Vikingtidens kystkonger på Vestlandet - Deres allierte og deres ressurser.
 • Iversen, Frode (2009). Land and power around Gokstad.
 • Iversen, Frode (2008). Registrering i landbruksområder, metodevalg og samarbeidsarenaer.
 • Iversen, Frode (2008). An overview - Royal Villas in Northern Europe.
 • Iversen, Frode (2008). Hålogaland before the Unification - Political Processes in the Period AD200–900. Acta Borealia. ISSN 0800-3831. 25(1), s. 76–80.
 • Iversen, Frode (2008). Vil vi vite dette? Kreft, drap og akromegali – de døde i Oseberg og Gokstad.
 • Iversen, Frode (2008). Nye undersøkelser av gravene på Oseberg og Gokstad.
 • Loftsgarden, Kjetil; Barndon, Randi & Iversen, Frode (2017). Marknadsplassar omkring Hardangervidda. Ein arkeologisk og historisk analyse av innlandets økonomi og nettverk i vikingtid og mellomalder. Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-3900-3.
 • Iversen, Frode (2008). Eiendom, makt og statsdannelse-. Universitetet i Bergen. ISSN 0809-6058. Nordisk(6).

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 4. jan. 2021 20:00