Frode Iversen

Professor - Arkeologisk seksjon
Bilete av Frode Iversen
English version of this page
Telefon +47 22845751
Mobiltelefon 92485228
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavsgt. 29 3 etg.
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Frode Iversen (1967), Doctor Artium, 2005, Cand. philol., 1997, Universitetet i Bergen. Professor ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, med ansvar for arkeologiske utgravinger (jernalder og middelalder). Fra 2007 til 2011 var han leder av Arkeologisk seksjon. Fra 2010 til 2013 var han leder for det HERA-finansierte forskningsprosjektet ”The Assembly Project” (TAP), som undersøkte tingsteder i Nord-Europa 400–1500. Han deltar nå som arbeidspakkeleder i NFR TOPPFORSK prosjektet VIKINGS som undersøker klima, vulkaner og bosetning 400–1200 i Skandinavia og Nord-Europa (2018–2023).

Forskningsområder

 • Politiske enheter og kongedømmer i jernalder og middelalder
 • Tingsteder og rettssystemer i jernalder og middelalder
 • Arkeologiske utgravinger og kulturminneforvaltning
 • Klima, befolkning og bosetning i jernalder og middelalder

Publikasjonar

Sjå alle arbeida i Cristin

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Høeg, Helge I.; Bakke, Jostein; Støren, Eivind N.; Loftsgarden, Kjetil; Iversen, Frode; Hagopian, William Martin; Jahren, Anne Hope; Svensen, Henrik Hovland & Krüger, Kirstin (2021). Instability or adaptation of the pre-Viking society to the climate variability of the Late Antiquity?. Vis sammendrag
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein; Høeg, Helge Irgens; Loftsgarden, Kjetil; Iversen, Frode; Hufthammer, Anne Karin & Krüger, Kirstin (2020). Record of climate and environmental changes in a dead-ice lake close to Gardermoen told by a 10 000 years old freshwater fish and a Viking King. Vis sammendrag
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein; Høeg, Helge Irgens; Loftsgarden, Kjetil; Iversen, Frode & Krüger, Kirstin (2020). Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE.
 • Bajard, Manon Julietto Andree; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk; Støren, Eivind Wilhelm Nagel; Bakke, Jostein; Høeg, Helge Irgens; Loftsgarden, Kjetil; Iversen, Frode; Svensen, Henrik & Krüger, Kirstin (2020). Tracing socio-environmental dynamics and climate changes in the period 300-1300 CE in Scandinavia from lake sediments. Vis sammendrag
 • Iversen, Frode (2020). Between Tribe and Kingdom – People, Land, and Law in Scandza AD 500–1350, In Dagfinn Skre (ed.),  Rulership in 1st to 14th century Scandinavia. Royal graves and sites at Avaldsnes and beyond.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042579-6.  4.  s 24t - 304 Vis sammendrag
 • Iversen, Frode (2020). Debatten om Stavangers navn lever. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.  19/12-2020, s 66- 66
 • Iversen, Frode (2020). Kongssteinen og navnet Stavanger. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXXXIII, s 119- 155 . doi: 10.5617/viking.8254 Vis sammendrag
 • Iversen, Frode (2020). Law-territories in Scandinavia: reflections of tribal coalitions, In Caspar Ehlers & Holger Grewe (ed.),  ›Rechtsräume‹ Historische und archäologische Annäherungen.  Vittorio Klostermann Verlag.  ISBN 978-3-465-04412-3.  15.  s 301 - 317 Vis sammendrag
 • Iversen, Frode (2020). Ny teori om navnet Stavanger. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.  13/11-2020
 • Iversen, Frode; Kjesrud, Karoline; Bjorvand, Harald; Kimball, Justin J. L. & Gundersen, Sigrid M. (2019). Nytt runefunn fra 400-tallet gir ny kunnskap om de første jarlene i Skandinavia. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Bjørke, Christian Nicolai; Kjesrud, Karoline & Iversen, Frode (2018, 09. oktober). Kaffe-steinen til Randi (78) forbløffer forskerne: – Får frysninger på ryggen. [Internett].  NRK.
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Iversen, Frode & Aannestad, Hanne Lovise (2018). Hvem er begravet i Jellestadskipet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bill, Jan; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Eriksen, Marianne Hem; Iversen, Frode; Vedeler, Marianne & Aannestad, Hanne Lovise (2017). Ikke la nynazistene stjele vikingtiden. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Iversen, Frode (2017). La cuna de los vikingos. Desperta ferro Arqueologia.  ISSN 2387-1237.  13, s 6- 12
 • Loftsgarden, Kjetil; Barndon, Randi & Iversen, Frode (2017). Marknadsplassar omkring Hardangervidda. Ein arkeologisk og historisk analyse av innlandets økonomi og nettverk i vikingtid og mellomalder.
 • Stamnes, Arne Anderson; Østbø, Torgunn; Risbøl, Ole; Sunde, Jørn Øyrehagen; Iversen, Frode; Stenvik, Lars Fredrik & Hopmo, Janne (2017, 16. november). Frostatinget i et historisk lys.  Frostingen.
 • Fuglestvedt, Ingrid; Gansum, Terje; Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Skre, Dagfinn; Øye, Ingvild; Iversen, Frode & Høisæther, Ole Rikard (2016). Bjørn Myhre 1938–2015, minneord. Viking.  ISSN 0332-608X.  s 7- 12 . doi: 10.5617/viking.3901
 • Iversen, Frode (2015). Anmeldelse Bjørn Poulsen og Søren Michael Sindbæk (red.): Settlement and Lordship in Viking and Early Medieval Scandinavia, 2011, Brepols, 337 s.. Historisk Tidsskrift (Danmark).  ISSN 0106-4991.  114(2), s 581- 588
 • Bill, Jan; Bø, Terje; Røvik, Geir; Iversen, Frode; Aase, Sigurd; Eriksen, Marianne Hem; Tallaksen, Tommy; Kvalø, Frode; Altrock, Håkan; Ødelund, Arne Petter; Nevestad, Dag; Vaaagland, Lars; Edman, Caroline; Bjercke, Kari & Hjeltnes, Arne (2013, 07. april). Arkeologene: Skatter i havet 2:8. [TV].  NRK1.
 • Eriksen, Thomas Hylland; Gansum, Terje; Bill, Jan; Iversen, Frode; Rødsrud, Christian Løchsen; Eriksen, Marianne Hem; Wangen, Vivian; Guillou, Jan; Berge, Jan; Eikeland, Rune; Smith, Christian Dokk; Fernstål, Lotta; Aarseth, Bjarte Einar & Hjeltnes, Arne (2013, 28. april). Arkeologene: Vikingen - superhelt og bonde 5:8. [TV].  NRK1.
 • Stamnes, Arne Anderson; Iversen, Frode & Forseth, Lars (2013). "På sporet av tingmennene - arkeologiske undersøkelser rundt tinghaugen på Frosta".
 • Brink, Stefan; Grimm, Oliver; Iversen, Frode; Hobæk, Halldis; Ødegaard, Marie Kjærnet; Näsman, Ulf; Sanmark, Alexandra; Urbanczyk, Przemyslaw; Vesteinsson, Orri & Storli, Inger (2011). Comments on Inger Storli: 'Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?' (Norwegian Archaeological Review 43(2)). Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  44(1), s 89- 117 . doi: 10.1080/00293652.2011.572685
 • Iversen, Frode (2011). Anglo-Saxon state formation: Assemblies and the Cyninga tun.
 • Iversen, Frode (2011). Conquer and divide? The changing role of the þing in Northern Europe AD 200–1200.
 • Iversen, Frode (2011). Postholes in social contexts – Creating Kingdoms in the Middle Ages. The case of Vestfold, eastern Norway.
 • Iversen, Frode (2011). The European background.
 • Iversen, Frode (2011). The geography of things, Scandinavia AD 400-1623 - New discoveries on Norwegian Courtyard Sites.
 • Iversen, Frode (2011). Thing sites in the North Atlantic.
 • Iversen, Frode (2010). Court yard sites and Royal power in Scandinavia.
 • Iversen, Frode (2010). Creating kingdoms in the Middle Ages - rethinking the role of Assembly sites - the Scandinavian case.
 • Iversen, Frode (2010). Kongsgårder og krongods i Viken. Territoriell organisering i vikingtid og middelalder.
 • Iversen, Frode (2010). Middelalderens veier og verdensbilder – Mappa mundi og andre misforståelser.
 • Iversen, Frode (2010). Stormannsmiljøer i Rogaland i internasjonalt perspektiv.
 • Iversen, Frode (2010). The Assembly project.
 • Iversen, Frode (2010). The Growth of Royal Power in Scandinvia AD 800-1200 (x 2).
 • Martens, Jes & Iversen, Frode (2010). Bebyggelsesarkeologien på Østlandet.
 • Iversen, Frode (2009). Bona Patrimonium og Bona Regalia. Statsdannelse i Nord-Europa ca. 500-1300.
 • Iversen, Frode (2009). Bona patrimonium and bona regalia. Royal manors in Scandinavia in the Viking Age.
 • Iversen, Frode (2009). Bosetning og befolkning 500-1500.
 • Iversen, Frode (2009). Carolingian pfalzes and Scandinavian royal vills: central places in the middle of nowhere?.
 • Iversen, Frode (2009). KHM og metallsøkerne.
 • Iversen, Frode (2009). Land and power around Gokstad.
 • Iversen, Frode (2009). NAM i perioden 1999-2009, og perspektiver for fremtiden.
 • Iversen, Frode (2009). Territorialisering og kongedømmer i Nordvest-Europa 500-1100 - En komparativ analyse med vekt på fysisk struktur.
 • Iversen, Frode (2009). Vikingtidens kystkonger på Vestlandet - Deres allierte og deres ressurser.
 • Iversen, Frode (2009). Virksomhet og planlagte prosjekter ved KHM.
 • Iversen, Frode (2008). An overview - Royal Villas in Northern Europe.
 • Iversen, Frode (2008). Eiendom, makt og statsdannelse-. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter - Nordisk. 6.
 • Iversen, Frode (2008). Hålogaland before the Unification - Political Processes in the Period AD200–900. Acta Borealia.  ISSN 0800-3831.  25(1), s 76- 80
 • Iversen, Frode (2008). Nye undersøkelser av gravene på Oseberg og Gokstad.
 • Iversen, Frode (2008). Registrering i landbruksområder, metodevalg og samarbeidsarenaer.
 • Iversen, Frode (2008). Vil vi vite dette? Kreft, drap og akromegali – de døde i Oseberg og Gokstad.
 • Iversen, Frode & Ødegaard, Marie (2007). Graver og grenser - territoriell organisering av gårdene i jernalderen i Søndre Vestfold.
 • Iversen, Frode (2006). Rike og provins. En komparativ analyse av kongsgårder og gods i tidlig nordeuropeisk middelalder (ca. 500–1100)(x 2).
 • Iversen, Frode (2006). Stöle, I: Heinrich Beck; Dieter Geuenich & Heiko Steuer (red.),  Reallexikon der Germanischen Altertumskunde,(Hoops leksikon).  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-018360-3.  Artikkel.
 • Iversen, Frode & Aga Brun, Trude (2006). Informasjonsblad Det Norske Arkeologmøtet. Etikk, politikk og butikk. ISSN 0803-3706. NAM-nytt.  ISSN 0803-3706.  (2), s 1- 58
 • Iversen, Frode (2005). Royal manors and estates in wester Norway in the late Iron Age and the Middle Ages, In Tore Iversen & John Ragnar Myking (ed.),  Land, Lords and Peasants: Peasants' right to control land in the Middle Ages and the Early Modern Period � Norway, Scandinavia and the Alpine Region.  Department of History and Classical Studies, Norwegian University of Science and Technology.  ISBN 82-7765-055-8.  10.  s 133 - 144
 • Iversen, Frode (2005). Eiendom, makt og statsdannelse. Kongsgårder og gods i yngre jernalder og middelalder i Hordaland.
 • Iversen, Frode (2005). Funn og fornminne på Støle i Etne. Årbok for Etne sogelag.  ISSN 0801-4299.  s 25- 30
 • Iversen, Frode (2005). Gods og gull fra Støleterrassen og Etne.
 • Iversen, Frode (2005). Küste und Binnenland - Regionale Variationen in Herrschaft und Genossenschaft.
 • Iversen, Frode & Skandfer, Marianne (2005). Informasjonsblad Det Norske Arkeologmøtet. Impuls og egenart. ISSN 0803-3706. NAM-nytt.  ISSN 0803-3706.  (2), s 1- 58
 • Iversen, Frode & Skandfer, Marianne (2005). Informasjonsblad Det Norske Arkeologmøtet. Impuls og egenart. ISSN 0803-3706. NAM-nytt.  ISSN 0803-3706.  (1), s 1- 8

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 4. jan. 2021 20:00