Gaute Reitan

Bilete av Gaute Reitan
English version of this page
Telefon +47 22859496
Mobiltelefon +4795962590 95962590
Brukarnamn
Besøksadresse Kabelgaten 34 Økern
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Utdanning

Hovedfag (cand. philol.) i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo våren 2005 med avhandlingen "Neolitikum i Buskerud. Skikk, bruk og erverv i et langtidsperspektiv"

Spesielle faglige interesser

 • Den kronologiske inndelingen av eldre steinalder og utviklingen av teknologi og sentrale redskapstyper i et langtidsperspektiv
 • Landskapsbruk og ressursutnyttelse
 • Yngre steinalders storredskaper (økser m.m.) og pilspisser  
 • Grav- og offerskikker i steinalder
 • Utvikling av utgravningsmetodikk
 • Jordbrukssamfunns utvikling av byggeskikk fram til vikingtid/middelalder
 • Kokegroper
 • Formidling og kommunikasjon av forskningsresultater

Ansvar og arkeologisk arbeid

Utgravningsleder med ansvar for daglig drift av arkeologiske undersøkelser.

 • 2018-2020: Utgravingsleder med overordnet ansvar, InterCity Vestfold-prosjektet.
 • 2016-2018: Prosjektmedarbeider, E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet, redaktør av "Kystens steinalder i Aust-Agder".
 • 2014-2016: Utgravingsleder med overordnet ansvar, Brunstadprosjektet.
 • 2010-2014: Utgravingsleder, Vestfoldbaneprosjektet, redaktør av Vestfoldbaneprosjektet bind 2 i samarbeid med prosjektleder Per Persson.

Verv

 • 2016-: Leder av KHMs faggruppe for stein- og bronsealder
 • 2019: Redaksjonsmedlem, tidsskriftet Primitive tider
 • 2016-2017: Verneombud for KHMs utgravingsvirksomhet
 • 2013-2015: Medlem i KHMs Utstillingsråd
Emneord: Arkeologi, Boplasslokalisering i steinalder, Forskningsformidling, Jordbrukskultur, Keramikk fra yngre steinalder, Yngre fangst- og jegerkultur i steinalder, Utgravninger: dokumentasjon og metode
Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 3. feb. 2021 13:13