Ingar Mørkestøl Gundersen

Stipendiat - Arkeologisk seksjon
Bilde av Ingar Mørkestøl Gundersen
English version of this page
Telefon +47-22859471
Mobiltelefon +47-99038262
Rom 404
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gate 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Faglig interesse og spesialisering innenfor utmarksarkeologi, jernteknologi, klimaarkeologi, bosetningshistorie og overordnede utviklingstrekk i Nord-Europa i eldre jernalder. I min forskning har jeg sett nærmere på relasjonen mellom det fremvoksende romerske imperiet og de nordeuropeiske samfunnene i eldre jernalder, med særskilt fokus på handelsmekanismer, diplomati, endret gravskikk og forekomsten av romersk import. Kildekritiske forhold ved bruken antikke skriftlige kilder i arkeologisk forskning tillegges stor vekt. Sentralt i fortolkningsmodellene er hvordan kulturkollisjonen mellom nord og sør fremprovoserte store grunnleggende endringer i så vel gjenstandsmaterialet som samfunnsorganiseringen. De senere år har jeg i større grad jobbet i gråsonen mellom klimahistorie og arkeologi, og analysert hvordan klimaendringer i jernalder har virket inn på bosetnings- og samfunnsutvikling på det indre Østlandet. Særskilt kompetanse på flom- og bosetningsarkeologi i Gudbrandsdalen. Gjennom samarbeidsprosjektet Technology transfer in the processing of mineral resources in earlier times har jeg bidratt til å sette søkelys på teknologiutveksling mellom Baltikum og Skandinavia i jernalder og senmiddelalder/etterreformatorisk tid. Komparative analyser av jernvinna og tidlig-industriell jernfremstilling har stått sentralt.

Bakgrunn

Utdannet ved Universitetet i Oslo med hovedfag i arkeologi i 2007. I 2001 hadde jeg studieopphold ved Cardiff University, hvor jeg studerte keltisk og angelsaksisk arkeologi. Parallelt med studiene hadde jeg rekke engasjementer som feltarkeolog. Etter studiene fulgte en rekke engasjementer i Akershus og Sogn og Fjordane fylkeskommuner, men har fra 2010 vært tilknyttet Kulturhistorisk museum som både forsker, saksbehandler, rådgiver og avdelingsleder. Prosjektleder for "E6 Gudbrandsdalen" fra 2011-2014.

Jeg har hatt en rekke tillitsverv opp gjennom årene, blant annet som leder av Forskerforbundets forening for midlertidig ansatte arkeologer (maark).

Utdanning

 • 2007 Arkeologi hovedfag, Universitetet i Oslo
 • 2001 Celtic Britain and Ireland, Iron Age Britain og Early Anglo-Saxon Archaeology, University of Wales
 • 2001 Arkeologi mellomfag, Universitetet i Oslo
 • 1999 Klassisk arkeologi mellomfag, Universitetet i Oslo

Samarbeid

University of Latvia. Technology transfer: http://www.lvi.lv/techtrans/en/start.html

Verv

2016-         Varamedlem for teknisk-administrativt ansatte i styret på Kulturhistorisk museum

2012-2014 Leder, Fagpolitisk forening for midlertidig ansatte arkeologer (maark/Forskerforbundet)

2010-2012 Nestleder, Fagpolitisk forening for midlertidig ansatte arkeologer (maark/Forskerforbundet)

2004 Studentrepresentant i styret ved Institutt for Arkeologi, Kunsthistorie og Konservering, UiO.

2003-2004 Medlem av Fagutvalget på Arkeologi, UiO.

 

Emneord: Eldre jernalder, Tidlig-industriell jernfremstilling, Jordbrukskultur, Bosetningsarkeologi, Jernfremstilling, Romersk import, Masovnsteknologi, Utmarksarkeologi, Kullfremstilling, Romertid, Jernvinne, Arkeologi

Publikasjoner

 • Jakovleva, Marite; Auzina, Dita; Bruzis, Rudolfs; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Rundberget, Bernt; Bebre, Viktorija; Donina, Inga; Klava, Valda; Straube, Gvido; Berzins, Valdis; Viksna, Arturs; Actins, Andris; Meija, Raimonds; Popovs, Konrads; Upmalis, Raitis & Parfentev, Anton (2019). Gone to smelt iron in Courland: technology transfer in the development of an early modern industry. Post-Medieval Archaeology.  ISSN 0079-4236.  53(1), s 102- 124 . doi: 10.1080/00794236.2019.1601398
 • Andreadakis, Linn Trude Lieng & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Øybrekka i Nord-Fron. Fossile dyrkingsspor og flomsekvenser fra romertid, folkevandringstid, merovingertid og nyere tid, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  17.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Brytningstid i Gudbrandsdalens jernalder. Natur- og kulturhistoriske forutsetninger for maktsenterutviklingen, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  28.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). "Da skriunn gjekk". Flomhistorikkens betydning for undersøkelsen, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  10.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Fangstgroper, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  20.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Jordbruksbosetninger i dalbunnen. Fellestrekk, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  12.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Andreadakis, Linn Trude Lieng (2016). Kullgroper i Fron, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  19.
 • Loktu, Lise & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Jernaldergårdene ved Breivegen. Kontinuitet og endring over 300 år, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  14.
 • Nesje, Atle; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Cannell, Rebecca J.S. (2016). Flommer og flomskred i Gudbrandsdalen i et værmessig og klimatisk perspektiv, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  9.  s 80 - 93
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Sogn og Fjordane på tvers - 420 kV "Ørskog - Fardal", I: Søren Diinhoff; Tore Slinning & Morten Ramstad (red.),  Jordbruksbosetningens utvikling på Vestlandet. Kunnskapsstatus, presentasjon av nye resultater og fremtidige problemstillinger. UBAS 7.  Universitetet i Bergen.  ISBN 978-82-90273-88-5.  7.  s 93 - 108
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2011). Aspects of interregional impulses: Germanic princely graves in the early Roman period. Cultural-Historical Reports.  ISSN 1892-0705.  (10), s 70- 79
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Wenn, Camilla Cecilie (2011). Ullsokningen og Kjyru-Tap – Ny kunnskap om tjæremila i førreformatorisk tid. Viking.  ISSN 0332-608X.  74, s 241- 264
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Handel og interaksjon. Vareutvekslingens form og funksjon i Germania i eldre romersk jernalder. Nicolay skrifter.  ISSN 0333-2632.  (3), s 90- 103
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Tekst og tolkning - en kritisk tilnærming til bruken av skriftlige kilder i romertidsforskningen. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  12, s 81- 92
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Fuglevik, Lars Morten (2007). Skriftlige kilder i arkeologiske forklaringsmodeller – Tolkningsproblemer knyttet til bruk av romerske tekster i konstruksjonen av nordeuropeisk romertid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (103)
 • Solberg, Annette & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2007). Under asfalten. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (102), s 61- 66
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Wikstrøm, Tone (2004). Fra barbari til sivilisasjon. Romaniseringen av Hispania ved overgangen til romersk tid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (92)
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2002). Med Heyerdahl i asenes land. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (88)

Se alle arbeider i Cristin

 • Cannell, Rebecca; Nesje, Atle & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Flommer og flomskred i Gudbrandsdalen i et værmessig og klimatisk perspektiv. Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  332 s.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (red.) (2016). Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  332 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Et arkeologisk perspektiv på klima og økologi.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Filmen Skjelvet viser hvordan «apokalypsen» alltid har fascinert oss. Aftenposten.  s 32- 33 . doi: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/EonjKo/Kronikk-Filmen-Skjelvet-viser-hvordan--apokalypsen-alltid-har-fascinert-oss--Ingar-M-Gundersen
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). The 6th century crisis in Norwegian archaeology. A preliminary study.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Bostic, Joshua Neilson (2018). The Fimbulwinter of AD 536-538: Crisis, adaptation or decline?. Vis sammendrag
 • Martinsen, Julian Robert Post; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Arkeologi mellom Hedemarken og Østerdalen. Utgravninger knyttet til bygging av ny rv. 3/25.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2017). Gård og utmark i Gudbrandsdalen. Et riss av dalens forhistorie.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2017). Hva arkeologene fant på E6-prosjektet, I: Håkon Aurlien (red.),  Årbok for Norsk vegmuseum 2017.  Statens vegvesen / Norsk vegmuseum.  ISBN 9788291130453.  Veghistorie.  s 97 - 114
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). E6-prosjektet Gudbrandsdalen. Bakgrunn, organisering og omfang, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  1.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Forord, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  Forord.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Lokal forankring og formidling, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  4.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Undersøkte kulturminner, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  3.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Larsen, Jan Henning & Lønaas, Ole Christian (2016). Overordnede problemstillinger for E6-prosjektet Gudbrandsdalen, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  8.
 • Rundberget, Bernt; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Larsen, Jan Henning (2016). Iron Bloomery in Norway and Latvia in a comparative perspective.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). E6 Gudbrandsdalen - Forvaltningsarkeologi som premissleverandør.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Fra Frons eldre historie. Fronsbygdin.  ISSN 1504-3436.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Ingen grenser - forvaltningsarkeologi som premissleverandør.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Jernaldergårdene ved Hundorp - I et natur- og kulturhistorisk perspektiv.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Natur og kultur i brutal forening - Et forsknings- og forvaltningsarkeologisk dilemma.
 • Guhnfeldt, Cato & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012, 12. september). Trosset flomfaren. En til nå ukjent historisk gårdsstruktur er avdekket i Gudbrandsdalen, med gårder lagt til dalbunnen, ikke bare i dalsidene, til tross for stadig flom- og rasfare.  Aftenposten.
 • Guhnfeldt, Cato; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Larsen, Jan Henning (2012, 14. oktober). Hundorp - vårt glemte høvdingsete.  Aftenposten.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012). E6 Gudbrandsdalen: Veiutbygging, arkeologi og kunnskapsproduksjon.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012). E6 Gudbrandsdalen: Veiutbygging, arkeologi og kunnskapsproduksjon.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012). Ingen grenser. Forvaltningsarkeologi som premissleverandør.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Almehagen, Einar (2012, 20. september). Graver ut jernalderhus.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Almehagen, Einar (2012, 24. mai). Må grave opp jorde på Frya på nytt.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Fossum, Elin (2012, 16. mai). Fant forhistoriske flommer. [Radio].  NRK Hedmark og Oppland.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Loktu, Lise (2012). Bruk din lokale aktør! Aktiv formidlingsstrategi gir positive ringvirkninger.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Loktu, Lise (2012). E6 Gudbrandsdalen. Innlandets Pompeii - Natur og kultur i brutal forening.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loktu, Lise; Almehagen, Einar & Villumsen, Tina (2012, 02. juni). Funn som endrer historien.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Randby, Geir (2012, 13. september). Radioinnslag om utgravninger langsmed ny E6 i Gudbrandsdalen. [Radio].  NRK P1 og P2.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Randby, Geir (2012, 14. oktober). Storstilt utgravning. [TV].  NRK Østnytt.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Sletten, Bjørn & Villumsen, Tina (2012, 30. august). Vegen til ny kunnskap. Ny E6 gjennom dalen betyr ikkje berre betre veg. Det betyr også ny kunnskap om fortidas Midt-Gudbrandsdal.  Dølen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Storvik, Knut & Villumsen, Tina (2012, 06. august). På oppdagarferd langs E6.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Torgersrud, Halvor (2012, 14. september). Ja, sjef for alt gammelt.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Torgersrud, Halvor (2012, 11. september). Vil geoskanne Hundorp. Har faglig sprengkraft på linje med Gokstad og Oseberg, hevder arkeologene.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2011). E6 Gudbrandsdalen: Resultater fra årets utgravninger.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Almehagen, Einar & Eriksen, Kristin (2011, 27. juli). Graver ut 3.000 års jordbruk. Unike historiske funn på Frya.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Kessel, Dag (2011, 14. oktober). Jernalderfunn ved E6-utbygging. [Internett].  NRK Hedmark og Oppland.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Moe, Erlend (2011, 14. oktober). Radiointervju om de arkeologiske utgravningene langsmed ny E6 i Gudbrandsdalen. [Radio].  NRK P2 og NRK Hedmark og Oppland.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Tangen, Thomas (2011, 06. juli). Tidenes utgravning i gang.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (red.) (2010). Arkeologiske registreringar i samband med 420 kV kraftlinje "Ørskog-Fardal". Kulturhistorisk publikasjon nr. 3.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Aspects on interregional impulses - The Germanic princely graves in the early Roman Iron Age.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Handel og interaksjon. Vareutvekslingens form og funksjon i Germania i eldre romersk jernalder.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Eriksen, Marianne Hem (red.) (2010). På sporet av romersk jernalder -- Artikkelsamling fra Romertidsseminaret på Isegran 23.24. januar 2010. Nicolay skrifter. 3.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Handeland, Heidi (2010). Gamle spor i Balestrand. Esefjorden rundt.
 • Mosland, Reidar; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Stylegar, Frans-Arne (2010, 30. oktober). Nyhetsinnslag om Svartehavskonferansen Inter Ambo Maria på Lørdagsrevyen. [TV].  NRK1.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2009). Sogn og Fjordane på tvers – 420 kV ”Ørskog – Fardal".
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2009). Tverrsnitt av et fylke – 420 kV ”Ørskog – Fardal".
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2007). Romanisering som sosial prosess: Spania i et vestromersk perspektiv.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2007). Romertidens fyrstegraver – germansk konstruksjon og romersk refleksjon.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2003). Et tryllespeil. Bokanmeldelse av Den første Norgeshistorien – Illerupfunnet: Ny innsikt i skandinavisk romertid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (91)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endret 9. okt. 2017 11:14