Ingar Mørkestøl Gundersen

Stipendiat - Arkeologisk seksjon
Bilete av Ingar Mørkestøl Gundersen
English version of this page
Telefon +47 22859471
Mobiltelefon +47 99038262
Rom 404
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Utmarksarkeologi, jernteknologi, klimaarkeologi, bosetningshistorie og vitenskapsteori. I mitt hovedfagsarbeid så jeg nærmere på relasjonen mellom det fremvoksende romerske imperiet og de nordeuropeiske samfunnene i eldre jernalder. Kildekritiske forhold ved bruken antikke skriftlige kilder i arkeologisk forskning ble tilagt stor vekt.

Gjennom samarbeidsprosjektet Technology transfer in the processing of mineral resources in earlier times har jeg bidratt til å sette søkelys på teknologiutvekslingen mellom Baltikum og Skandinavia i jernalder og tidlig-industriell tid. 

Tidligere prosjektleder for E6-prosjektet Gudbrandsdalen (2011-2014).

De senere årene har jeg jobbet i gråsonen mellom klimahistorie og arkeologi. Dette er videreført i mitt pågående doktorgradsarbeid, hvor spesielt fimbulvinterhypotesen står sentralt. Samarbeider med det tverrvitenskapelige prosjektet VIKINGS. Initiativtager og prosjektleder for "Tingstedsprosjektet Hove-Hundorp", som er et lokalt-regionalt samarbeidsprosjekt med Vitenskapsmuseet (NTNU), Innlandet fylkeskommune og Sør-Fron kommune. 

Bakgrunn

Utdannet ved Universitetet i Oslo med hovedfag i arkeologi i 2007. Har studert keltisk og angelsaksisk arkeologi ved Cardiff University. Fra 2010 tilknyttet Kulturhistorisk museum som forsker, saksbehandler, rådgiver, avdelingsleder og stipendiat. 

Jeg har hatt en rekke tillitsverv opp gjennom årene, blant annet som leder av Forskerforbundets forening for midlertidig ansatte arkeologer (maark).

Utdanning

 • 2007 Arkeologi hovedfag, Universitetet i Oslo
 • 2001 Celtic Britain and Ireland, Iron Age Britain og Early Anglo-Saxon Archaeology, University of Wales
 • 2001 Arkeologi mellomfag, Universitetet i Oslo
 • 1999 Klassisk arkeologi mellomfag, Universitetet i Oslo

Verv

2016-2019 Varamedlem for teknisk-administrativt ansatte i styret på Kulturhistorisk museum

2012-2014 Leder, Fagpolitisk forening for midlertidig ansatte arkeologer (maark/Forskerforbundet)

2010-2012 Nestleder, Fagpolitisk forening for midlertidig ansatte arkeologer (maark/Forskerforbundet)

2004 Studentrepresentant i styret ved Institutt for Arkeologi, Kunsthistorie og Konservering, UiO.

2003-2004 Medlem av Fagutvalget på Arkeologi, UiO.

 

Emneord: Arkeologi, Jernalder, Tidlig-industriell jernfremstilling, Kullfremstilling, Bosetningsarkeologi, Utmarksarkeologi, Før-industriell jernfremstilling, Romersk import, Romertid, Jordbrukskultur, Klima, Flomarkeologi, Klimakriser, resiliensteori, sårbarhet, vitenskapsteori

Publikasjonar

 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2020). Kokegroper som massemateriale. Regional variasjon i en kulturhistorisk brytningstid, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  9.  s 187 - 199 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rundberget, Bernt; Vasks, Andrejs; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Brūzis, Rūdolfs; Larsen, Jan Henning; Bebre, Viktorija; Inga, Donina & Arturs, Viksna (2020). Bloomery ironmaking in Latvia: a comparative study of Iron Age and medieval technologies. Historical Metallurgy: Journal of the Historical Metallurgy Society.  ISSN 0142-3304.  52(2), s 96- 109 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2019). The Fimbulwinter theory and the 6th century crisis in the light of Norwegian archaeology: Towards a human-environmental approach. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  21, s 101- 119 . doi: 10.5617/pt.7538 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jakovleva, Marite; Auzina, Dita; Bruzis, Rudolfs; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Rundberget, Bernt; Bebre, Viktorija; Donina, Inga; Klava, Valda; Straube, Gvido; Berzins, Valdis; Viksna, Arturs; Actins, Andris; Meija, Raimonds; Popovs, Konrads; Upmalis, Raitis & Parfentev, Anton (2019). Gone to smelt iron in Courland: technology transfer in the development of an early modern industry. Post-Medieval Archaeology.  ISSN 0079-4236.  53(1), s 102- 124 . doi: 10.1080/00794236.2019.1601398 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andreadakis, Linn Trude Lieng & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Øybrekka i Nord-Fron. Fossile dyrkingsspor og flomsekvenser fra romertid, folkevandringstid, merovingertid og nyere tid, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  17.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Brytningstid i Gudbrandsdalens jernalder. Natur- og kulturhistoriske forutsetninger for maktsenterutviklingen, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  28.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). "Da skriunn gjekk". Flomhistorikkens betydning for undersøkelsen, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  10.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Fangstgroper, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  20.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Jordbruksbosetninger i dalbunnen. Fellestrekk, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  12.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Andreadakis, Linn Trude Lieng (2016). Kullgroper i Fron, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  19.
 • Loktu, Lise & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Jernaldergårdene ved Breivegen. Kontinuitet og endring over 300 år, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  14.
 • Nesje, Atle; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Cannell, Rebecca J.S. (2016). Flommer og flomskred i Gudbrandsdalen i et værmessig og klimatisk perspektiv, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  9.  s 80 - 93
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Sogn og Fjordane på tvers - 420 kV "Ørskog - Fardal", I: Søren Diinhoff; Tore Slinning & Morten Ramstad (red.),  Jordbruksbosetningens utvikling på Vestlandet. Kunnskapsstatus, presentasjon av nye resultater og fremtidige problemstillinger. UBAS 7.  Universitetet i Bergen.  ISBN 978-82-90273-88-5.  7.  s 93 - 108
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2011). Aspects of interregional impulses: Germanic princely graves in the early Roman period. Cultural-Historical Reports.  ISSN 1892-0705.  (10), s 70- 79
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Wenn, Camilla Cecilie (2011). Ullsokningen og Kjyru-Tap – Ny kunnskap om tjæremila i førreformatorisk tid. Viking.  ISSN 0332-608X.  74, s 241- 264
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Handel og interaksjon. Vareutvekslingens form og funksjon i Germania i eldre romersk jernalder. Nicolay skrifter.  ISSN 0333-2632.  (3), s 90- 103
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Tekst og tolkning - en kritisk tilnærming til bruken av skriftlige kilder i romertidsforskningen. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  12, s 81- 92
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Fuglevik, Lars Morten (2007). Skriftlige kilder i arkeologiske forklaringsmodeller – Tolkningsproblemer knyttet til bruk av romerske tekster i konstruksjonen av nordeuropeisk romertid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (103)
 • Solberg, Annette & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2007). Under asfalten. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (102), s 61- 66
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Wikstrøm, Tone (2004). Fra barbari til sivilisasjon. Romaniseringen av Hispania ved overgangen til romersk tid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (92)
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2002). Med Heyerdahl i asenes land. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (88)

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Cannell, Rebecca; Nesje, Atle & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Flommer og flomskred i Gudbrandsdalen i et værmessig og klimatisk perspektiv. Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  332 s.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (red.) (2016). Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  332 s. Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Almehagen, Einar; Stamnes, Arne Anderson; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Aasen, Henriette Sinding (2020, 08. oktober). På sporet av den første kirka.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2020). Farger moderne trusselbilder synet vårt på forhistorien?. Forskersonen.no. Vis sammendrag
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Stamnes, Arne Anderson (2020, 23. juni). Startar stor undersøking med georadar i gravhaugane: - Det blir vanvittig spennande å sjå kva vi kan finne. [Internett].  Dølen.
 • Hong, Terje Gording; Stamnes, Arne Anderson & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2020, 24. juni). Reporter Terje Gordin Hong på Georadartesting. [Radio].  NRK Innlandet.
 • Hong, Terje Gording; Stamnes, Arne Anderson; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Muriteigen, Ole Tvete (2020, 24. juni). Georadar og arkeologi. [TV].  NRK Innlandet.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Marianne, Nordahl & Bergstrøm, Ida Irene (2019, 05. november). The mystery from pre-Viking days: Only the most powerful had these little pieces of gold. [Internett].  www.sciencenorway.no.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Et arkeologisk perspektiv på klima og økologi.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Filmen Skjelvet viser hvordan «apokalypsen» alltid har fascinert oss. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 32- 33 . doi: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/EonjKo/Kronikk-Filmen-Skjelvet-viser-hvordan--apokalypsen-alltid-har-fascinert-oss--Ingar-M-Gundersen
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). The 6th century crisis in Norwegian archaeology. A preliminary study.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Bostic, Joshua Neilson (2018). The Fimbulwinter of AD 536-538: Crisis, adaptation or decline?. Vis sammendrag
 • Martinsen, Julian Robert Post; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Arkeologi mellom Hedemarken og Østerdalen. Utgravninger knyttet til bygging av ny rv. 3/25.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2017). Gård og utmark i Gudbrandsdalen. Et riss av dalens forhistorie.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2017). Hva arkeologene fant på E6-prosjektet, I: Håkon Aurlien (red.),  Årbok for Norsk vegmuseum 2017.  Statens vegvesen / Norsk vegmuseum.  ISBN 9788291130453.  Veghistorie.  s 97 - 114
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). E6-prosjektet Gudbrandsdalen. Bakgrunn, organisering og omfang, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  1.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Forord, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  Forord.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Lokal forankring og formidling, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  4.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Undersøkte kulturminner, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  3.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Larsen, Jan Henning & Lønaas, Ole Christian (2016). Overordnede problemstillinger for E6-prosjektet Gudbrandsdalen, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  8.
 • Rundberget, Bernt; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Larsen, Jan Henning (2016). Iron Bloomery in Norway and Latvia in a comparative perspective.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). E6 Gudbrandsdalen - Forvaltningsarkeologi som premissleverandør.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Fra Frons eldre historie. Fronsbygdin.  ISSN 1504-3436.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Ingen grenser - forvaltningsarkeologi som premissleverandør.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Jernaldergårdene ved Hundorp - I et natur- og kulturhistorisk perspektiv.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2013). Natur og kultur i brutal forening - Et forsknings- og forvaltningsarkeologisk dilemma.
 • Guhnfeldt, Cato & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012, 12. september). Trosset flomfaren. En til nå ukjent historisk gårdsstruktur er avdekket i Gudbrandsdalen, med gårder lagt til dalbunnen, ikke bare i dalsidene, til tross for stadig flom- og rasfare.  Aftenposten.
 • Guhnfeldt, Cato; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Larsen, Jan Henning (2012, 14. oktober). Hundorp - vårt glemte høvdingsete.  Aftenposten.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012). E6 Gudbrandsdalen: Veiutbygging, arkeologi og kunnskapsproduksjon.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012). E6 Gudbrandsdalen: Veiutbygging, arkeologi og kunnskapsproduksjon.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2012). Ingen grenser. Forvaltningsarkeologi som premissleverandør.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Almehagen, Einar (2012, 20. september). Graver ut jernalderhus.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Almehagen, Einar (2012, 24. mai). Må grave opp jorde på Frya på nytt.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Fossum, Elin (2012, 16. mai). Fant forhistoriske flommer. [Radio].  NRK Hedmark og Oppland.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Loktu, Lise (2012). Bruk din lokale aktør! Aktiv formidlingsstrategi gir positive ringvirkninger.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Loktu, Lise (2012). E6 Gudbrandsdalen. Innlandets Pompeii - Natur og kultur i brutal forening.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loktu, Lise; Almehagen, Einar & Villumsen, Tina (2012, 02. juni). Funn som endrer historien.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Randby, Geir (2012, 13. september). Radioinnslag om utgravninger langsmed ny E6 i Gudbrandsdalen. [Radio].  NRK P1 og P2.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Randby, Geir (2012, 14. oktober). Storstilt utgravning. [TV].  NRK Østnytt.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Sletten, Bjørn & Villumsen, Tina (2012, 30. august). Vegen til ny kunnskap. Ny E6 gjennom dalen betyr ikkje berre betre veg. Det betyr også ny kunnskap om fortidas Midt-Gudbrandsdal.  Dølen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Storvik, Knut & Villumsen, Tina (2012, 06. august). På oppdagarferd langs E6.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Torgersrud, Halvor (2012, 14. september). Ja, sjef for alt gammelt.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Torgersrud, Halvor (2012, 11. september). Vil geoskanne Hundorp. Har faglig sprengkraft på linje med Gokstad og Oseberg, hevder arkeologene.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2011). E6 Gudbrandsdalen: Resultater fra årets utgravninger.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Almehagen, Einar & Eriksen, Kristin (2011, 27. juli). Graver ut 3.000 års jordbruk. Unike historiske funn på Frya.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Kessel, Dag (2011, 14. oktober). Jernalderfunn ved E6-utbygging. [Internett].  NRK Hedmark og Oppland.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Moe, Erlend (2011, 14. oktober). Radiointervju om de arkeologiske utgravningene langsmed ny E6 i Gudbrandsdalen. [Radio].  NRK P2 og NRK Hedmark og Oppland.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Tangen, Thomas (2011, 06. juli). Tidenes utgravning i gang.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (red.) (2010). Arkeologiske registreringar i samband med 420 kV kraftlinje "Ørskog-Fardal". Kulturhistorisk publikasjon nr. 3.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Aspects on interregional impulses - The Germanic princely graves in the early Roman Iron Age.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2010). Handel og interaksjon. Vareutvekslingens form og funksjon i Germania i eldre romersk jernalder.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Eriksen, Marianne Hem (red.) (2010). På sporet av romersk jernalder -- Artikkelsamling fra Romertidsseminaret på Isegran 23.24. januar 2010. Nicolay skrifter. 3.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Handeland, Heidi (2010). Gamle spor i Balestrand. Esefjorden rundt.
 • Mosland, Reidar; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Stylegar, Frans-Arne (2010, 30. oktober). Nyhetsinnslag om Svartehavskonferansen Inter Ambo Maria på Lørdagsrevyen. [TV].  NRK1.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2009). Sogn og Fjordane på tvers – 420 kV ”Ørskog – Fardal".
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2009). Tverrsnitt av et fylke – 420 kV ”Ørskog – Fardal".
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2007). Romanisering som sosial prosess: Spania i et vestromersk perspektiv.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2007). Romertidens fyrstegraver – germansk konstruksjon og romersk refleksjon.
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2003). Et tryllespeil. Bokanmeldelse av Den første Norgeshistorien – Illerupfunnet: Ny innsikt i skandinavisk romertid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (91)

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 12. juli 2021 23:12