Ingrid Gudmestad

Overingeniør - Arkeologisk seksjon
Bilete av Ingrid Gudmestad
English version of this page
Mobiltelefon +47 91825707
Rom D-UE-98/90
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Emneord: Gjenstandskonservering, Arkeologisk konservering, Preventiv konservering
Publisert 4. juli 2022 13:11 - Sist endra 2. aug. 2022 09:09