janhl

Kan ikkje hente personopplysningar frå ekstern kilde

Konstituert seksjonsleder

 

Emneord: Arkeologi

Publikasjonar

 • Rundberget, Bernt & Larsen, Jan Henning (2020). Merovingertidens jernutvinning i Norge, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  13.  s 241 - 254
 • Rundberget, Bernt & Larsen, Jan Henning (2017). The Earliest Iron Bloomery in Southeastern Norway – Technological Conformity and Variation, In Ignacio Montero Ruiz & Alicia Perea (ed.),  Archaeometallurgy in Europe IV.  Departamento de Publicaciones, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  ISBN 978-84-00-10287-6.  Artikkel.  s 217 - 226
 • Larsen, Jan Henning (2016). Jernaldergravene i Gudbrandsdalen og maktsenteret på Hundorp, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  7.  s 62 - 75
 • Larsen, Jan Henning (2016). Jernutvinning og utmarksbruk i Gudbrandsdalen, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  6.  s 48 - 61
 • Rundberget, Bernt & Larsen, Jan Henning (2014). Iron Bloomery in South and Central Norway, 300 BC - 500 AD, In Brigitte Cech & Thilo Rehren (ed.),  Early Iron in Europe.  editions monique mergoil.  ISBN 978-2-35518-041-5.  Artikkel.  s 131 - 147
 • Rundberget, Bernt & Larsen, Jan Henning (2014). Jernvinneforskning i fortid, nåtid og fremtid i Øst-Norge. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (122), s 5- 16
 • Larsen, Jan Henning (2013). Kittilbu, Dokkfløy og norsk jernvinneforskning, I: Bernt Rundberget; Jan Henning Larsen & Tom H. Borse Haraldsen (red.),  Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna. Prosjekt - Jernvinna i Oppland - Symposium på Kittilbu 16.-18. juni 2009, artikkelsamling.  Portal forlag.  ISBN 9788292712979.  Artikkel.  s 11 - 23
 • Larsen, Jan Henning (2013). Ovner med slaggrop i Sydøst-Norge - 400 BC-AD 800 - likheter og forskjeller, I: Bernt Rundberget; Jan Henning Larsen & Tom H. Borse Haraldsen (red.),  Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna. Prosjekt - Jernvinna i Oppland - Symposium på Kittilbu 16.-18. juni 2009, artikkelsamling.  Portal forlag.  ISBN 9788292712979.  Artikkel.  s 59 - 72
 • Larsen, Jan Henning; Rundberget, Bernt & Haraldsen, Tom H. Borse (2013). Innledning, I: Bernt Rundberget; Jan Henning Larsen & Tom H. Borse Haraldsen (red.),  Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna. Prosjekt - Jernvinna i Oppland - Symposium på Kittilbu 16.-18. juni 2009, artikkelsamling.  Portal forlag.  ISBN 9788292712979.  Innledning.  s 9 - 10
 • Loftsgarden, Kjetil; Rundberget, Bernt; Larsen, Jan Henning & Mikkelsen, Peter Hambro (2013). Bruk og misbruk av C14-datering ved utmarksarkeologisk forsking og forvalting. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (15), s 59- 70
 • Larsen, Jan Henning; Bill, Jan; Rundberget, Bernt & Grandin, Lena (2011). Distinguishing iron production sites by chemical signature of bloomery slag in South-eastern Norway - the iron clench nails in the Gokstad ship - only local production or of various origin?. Metalla.  ISSN 0947-6229.  Sonderheft(4), s 183- 183
 • Rundberget, Bernt & Larsen, Jan Henning (2009). Raw materials, iron extraction and settlement in South - eastern Norway 200BC -AD1150. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia.  ISSN 1501-6099.  7, s 38- 50
 • Larsen, Jan Henning (2007). Gravfeltet på Hundorp i Gudbrandsdalen - gamle og nye fornminner, I: Ingrid Ystgaard & Tom Heibreen (red.),  Arkeologiske undersøkelser 2001-2002.  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-034-9.  Artikkel.  s 189 - 210
 • Larsen, Jan Henning (2007). Jernvinneundersøkelsene i Snertingdal, I: Ingrid Ystgaard & Tom Heibreen (red.),  Arkeologiske undersøkelser 2001-2002.  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-034-9.  Artikkel.  s 141 - 157
 • Kallhovd, Karl & Larsen, Jan Henning (2006). På sporet av den eldste jernvinna i indre Agder - et sentralområde med spesialisert overskuddsproduksjon, I: Dagfinn Skre; Håkon Glørstad & Birgitte Skar (red.),  Historien i forhistorien. Festskrift til Einar Østmo på 60-årsdagen.  Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-8084-027-3.  artikkel.  s 237 - 253
 • Larsen, Jan Henning (2005). Beitostølen og jernet i middelalderen, I: Magnus Sandberg (red.),  Fjell'gøtt - natur, kultur, trivsel.  Fjellbygd-Akademiet.  ISBN 82-995139-4-4.  20.  s 104 - 113
 • Larsen, Jan Henning & Jacobsen, Harald (2005). Hundorp og Gudbrandsættens maktsymboler, I:  HUNDORP Tusenårsstaden i Oppland.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6552-4.  2.  s 14 - 51
 • Rolfsen, Perry & Larsen, Jan Henning (2005). Er det flere Halvdanshauger?. Viking.  ISSN 0332-608X.  68, s 101- 130
 • Larsen, Jan Henning (2004). Jernvinna på Østlandet i yngre jernalder og middelalder - noen kronologiske problemer. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXVII, s 139- 170
 • Larsen, Jan Henning & Rolfsen, Perry (2004). Hva skjuler Halvdanshaugen?, I: Jan Henning Larsen & Perry Rolfsen (red.),  Halvdanshaugen - arkeologi, historie og naturvitenskap.  Universitetets kulturhistoriske museer.  ISBN 82-8084-016-8.  Kapittel.  s 23 - 78
 • Larsen, Jan Henning (2003). Lokalt initiativ og jernvinneforskning i Snertingdal, Gjøvik kommune i Oppland. Et bidrag til forståelsen av jernutvinningen i eldre jernalder på Østlandet. Viking.  ISSN 0332-608X.  s 79- 104 Vis sammendrag
 • Larsen, Jan Henning (2003). Utmarksbruk i Vest-Agder i eldre jernalder. Skrifter - Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer.  ISSN 1503-0792.  (2), s 167- 190 Vis sammendrag
 • Larsen, Jan Henning & Stylegar, Frans-Arne (2002). Oluf Ryghs utgravninger i Vest-Agder. Skrifter - Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer.  ISSN 1503-0792.  Nr. 1, s 151- 160 Vis sammendrag
 • Larsen, Jan Henning (2000). Vikingtidsfunn fra Aust-Agder, I: Bjørg Seland (red.),  Agder i fjern fortid. Skriftserien nr. 72. Høgskolen i Agder.  Høgskolen i Agder. Kristiansand..  ISBN 82-7117-422-3.  s 21 - 57 Vis sammendrag
 • Larsen, Jan Henning (1999). Halvdanshaugen og mediene. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (79), s 28- 33 Vis sammendrag
 • Larsen, Jan Henning & Sollund, May-Liss Bøe (1995). Oppbygging og bruk av registeret for faste fornminner (Fornminneregisteret). Noen spørsmål knyttet til nomenklatur for faste fornminner. Årbok / Universitetets oldsaksamling.  ISSN 0333-130X.  1993/1994, s 15- 24
 • Larsen, Jan Henning (1994). "Hellige" steiner i Aust- og Vest-Agder. Viking.  ISSN 0332-608X.  LVII, s 107- 118

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Rundberget, Bernt; Larsen, Jan Henning & Haraldsen, Tom H. Borse (red.) (2013). Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna. Prosjekt - Jernvinna i Oppland - Symposium på Kittilbu 16.-18. juni 2009, artikkelsamling. Portal forlag.  ISBN 9788292712979.  180 s.
 • Rundberget, Bernt; Larsen, Jan Henning & Haraldsen, Tom H. Borse (red.) (2013). Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna. Jernvinna i Oppland. Portal forlag.  ISBN 978-82-92712-97-9.  176 s.
 • Larsen, Jan Henning (2009). Jernvinneundersøkelser. Faglig program. Bind 2. Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-050-9.  246 s.
 • Larsen, Jan Henning (red.) (1993). Universitetets Oldsaksamling Årbok 1991/1992. Universitetet i Oslo.  ISBN 82-7181-108-8.  206 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Larsen, Jan Henning & Lønaas, Ole Christian (2016). Overordnede problemstillinger for E6-prosjektet Gudbrandsdalen, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  8.
 • Rundberget, Bernt; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Larsen, Jan Henning (2016). Iron Bloomery in Norway and Latvia in a comparative perspective.
 • Fjeld, Knut; Martinsen, Julian Robert Post; Maixner, Birgit & Larsen, Jan Henning (2015, 16. oktober). Smeddepot fra jernalderen inneholdt 32 gjenstander. Julaften i oktober for metallsøker Terje..  Østlendingen.
 • Larsen, Jan Henning (2014). Gravene og bosetningen, I:  Spor i setesdalsjord.  Bokbyen forlag.  ISBN 9788283160116.  Kapittel.  s 55 - 69
 • Larsen, Jan Henning (2014). Hundorp i historia.
 • Mjærum, Axel & Larsen, Jan Henning (2014). Jernvinna i Setesdal – selvforsyning og storindustri, I:  Spor i setesdalsjord.  Bokbyen forlag.  ISBN 9788283160116.  Kapittel.  s 101 - 119
 • Bill, Jan; Rundberget, Bernt & Larsen, Jan Henning (2013). Determining the origins of iron in prehistoric and medieval Norway – a chemical approach.
 • Guhnfeldt, Cato; Gundersen, Ingar Mørkestøl & Larsen, Jan Henning (2012, 14. oktober). Hundorp - vårt glemte høvdingsete.  Aftenposten.
 • Bill, Jan; Larsen, Jan Henning; Rundberget, Bernt & Grandin, Lena (2011). Distinguishing iron production sites by chemical signature of bloomery slag in South-eastern Norway - the iron clench nails in the Gokstad ship - only local production or of various origin?.
 • Larsen, Jan Henning (2011). Dokkaprosjektet og blestringen ved Dokkfløy.
 • Larsen, Jan Henning (2011). Excursion: From west to east (Bergen) Fillefjell - Oslo.
 • Larsen, Jan Henning (2011). Jernutvinning i Sydøst-Norge før vikingtid.
 • Larsen, Jan Henning (2011). Ressursbruk i Dokkfløy fra steinalder til middelalder.
 • Haraldsen, Tom H. Borse & Larsen, Jan Henning (2010). Er det en Halvdanshaug på Toten?. Mjøsmuseet Årbok.  ISSN 1890-2626.  (48), s 27- 45 Vis sammendrag
 • Larsen, Jan Henning (2010). Båtgrav R139 på Spangereid, I: Fransarne Stylegar (red.),  Mangesysleren. En vennebok til Svein Mjaatvedt (1941-2008).  Vest-Agder fylkeskommune.  ISBN 978-82-91869-16-2.  artikkel.  s 88 - 98
 • Larsen, Jan Henning (2010, 22. juli). Jern var "storindustri".  Oppland arbeiderblad.
 • Larsen, Jan Henning (2010). Jernvinna i Dokkfløy.
 • Larsen, Jan Henning (2010). Jernvinna som kulturminne og produksjonsfaktor.
 • Larsen, Jan Henning & Thømt, Torill (2010). Jernvinne og smiing i Valdres. Vis sammendrag
 • Larsen, Jan Henning & Thømt, Torill (2010, 27. juli). Velkjent Valdres-jern. Prosjekt om jernvinning og smiing.  Valdres. Vis sammendrag
 • Larsen, Jan Henning (2008). Tanker bak Dokkaprosjektet.
 • Larsen, Jan Henning (2007). Halvdanshaugen på Tingelstadhøgda. Årbok for Hadeland.  ISSN 0572-4562.  s 34- 62
 • Larsen, Jan Henning (2007, 12. februar). Liv i Vingelen i 4000 år - sammenhengende.  Nord-Østerdal.
 • Larsen, Jan Henning (2007). Steinsetninger i Vest-Agder og Aust-Agder.
 • Larsen, Jan Henning & Haraldsen, Tom H. Borse (2007). Jernvinneanlegg på Toten - rapport. Mjøsmuseet Årbok.  ISSN 1890-2626.  s 164- 179
 • Rundberget, Bernt & Larsen, Jan Henning (2007). Raw Materials, Iron Extraction and Settlement in South-eastern Norway 200BC-AD1150.
 • Granheim, Hans Olav & Larsen, Jan Henning (2006, 12. oktober). jakten på stolpehullene.  Oppland Arbeiderblad.
 • Larsen, Jan Henning (2006). Halvdanshaugen på Tingelstad.
 • Larsen, Jan Henning (2006). Jernvinna i Oppland.
 • Larsen, Jan Henning (2006). Jernvinna på Filefjell.
 • Larsen, Jan Henning (2006). Jernvinneanlegget på Borgen ved Gålåvatnet. Fronsbygdin.  ISSN 1504-3436.  s 102- 111 Vis sammendrag
 • Larsen, Jan Henning; Haraldsen, Tom H. & Espelund, Arne (2006, 08. juli). Vil finne jernvinner med magnetometer.  Oppland arbeiderblad.
 • Larsen, Jan Henning (2005, 29. januar). Bronsealderen kommer for dagen.  Oppland Arbeiderblad.
 • Larsen, Jan Henning (2005, 08. september). Historisk funn på Peer-scenen.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Larsen, Jan Henning (2005, 08. september). Sikret arkeologiske prøver på Borgen.  Dølen.
 • Larsen, Jan Henning & Haraldsen, Tom H. (2005). Jernvinna på Toten - starten på en forskningsoppgave. Totn 2005. Årbok for Toten økomuseum og historielag.  (43), s 131- 159 Vis sammendrag
 • Larsen, Jan Henning (2005). Hundorp, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  Artikkel.  s 183 - 184
 • Larsen, Jan Henning (2005). Klüwer, Lorentz Diderich, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  Artikkel.  s 220 - 221
 • Larsen, Jan Henning (2004). Gravrøysene ved Byglandsfjord. Om graver, konger og haner omkring en innlandsfjord i Setesdal. Årsskrift Agder historielag.  ISSN 0801-4388.  (80), s 89- 104
 • Larsen, Jan Henning (2004). Jernvinna på Toten - et nytt forskningsfelt.
 • Larsen, Jan Henning & Rolfsen, Perry (red.) (2004). Halvdanshaugen - arkeologi, historie og naturvitenskap. Skrifter / Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer. 3.
 • Larsen, Jan Henning (2004, 04. november). Rester etter kremasjonsgrav.  Hadeland.
 • Larsen, Jan Henning (2004, 15. mars). Totentreff om jernproduksjon.  Oppland Arbeiderblad.
 • Larsen, Jan Henning & Finstad, Espen (2004, 01. juli). Kartlegging av kulturminner på Tyinkrysset.  Valdres.
 • Larsen, Jan Henning (2003, 11. september). - Kanskje det blir et skip....  Ringerikes Blad.
 • Larsen, Jan Henning (2003). Gravfelt fra eldre jernalder på Glamsland, Lillesand kommune i Aust-Agder. Årsskrift Agder historielag.  ISSN 0801-4388.  (79), s 30- 43 Vis sammendrag
 • Larsen, Jan Henning (2003, 03. september). Gravhaug intakt de siste 300 år.  Aftenposten.
 • Larsen, Jan Henning (2003, 10. september). Halvdans Svartes grav likevel?.  Aftenposten.
 • Larsen, Jan Henning (2003, 10. september). Halvdanshaugen på Ringerike. [TV].  NRK 1 Buskerud, Telemark, Vestfold.
 • Larsen, Jan Henning (2003). Jernvinna på Østlandet. Status.
 • Larsen, Jan Henning (2003). Jernproduksjon. Forskningsstatus på Østlandet.
 • Rolfsen, Perry; Larsen, Jan Henning & Bloch-Nakkerud, Tom (2003). Hva skjuler Halvdanshaugen?.
 • Larsen, Jan Henning & Sollund, May-Liss Bøe (2002). Gravfeltet i Fevikparken, Grimstad. Årsskrift Agder historielag.  ISSN 0801-4388.  78, s 7- 24 Vis sammendrag
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Larsen, Jan Henning (2002). Kullgropa i Vestby pukkverk - spor etter kullbrenning fra vikingtid i Follo. Follominne.  ISSN 0333-337X.  s 7- 14 Vis sammendrag
 • Larsen, Jan Henning (2001). Steinsetningen på Bilden i Brandbu. Årbok for Hadeland.  ISSN 0572-4562.  s 48- 64 Vis sammendrag
 • Larsen, Jan Henning (2000). Den eldste jernvinna i Valdres. Årbok for Valdres.  ISSN 0800-0999.  77. årgang, s 38- 50 Vis sammendrag
 • Larsen, Jan Henning (2000, 22. oktober). Vær truer jernalderfunn.  Aftenposten.
 • Larsen, Jan Henning (1999). Halvdanshaugen. Vis sammendrag
 • Larsen, Jan Henning (1999). Halvdanshaugen, I:  Hvem-Hva-Hvor.  Schibsteds forlag A/S. Oslo..
 • Larsen, Jan Henning (1999). Utmarksbruk i Agder i eldre jernalder.
 • Larsen, Jan Henning (1999). Utmarksbruk i Vest-Agder i eldre jernalder. Vis sammendrag
 • Larsen, Jan Henning (1999). Vikingtidsfunn fra Aust-Agder.
 • Larsen, Jan Henning (1998). Arkeologiske notiser: Undersøkelser i Halvdanshaugen. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (78), s 48- 49
 • Larsen, Jan Henning (1997). Fornminneforvaltning og fornminner. Ekskursjon til Halvdanshaugen og Veien kulturminnepark på Ringerike.
 • Larsen, Jan Henning (1997). Jernvinna på Østlandet.
 • Larsen, Jan Henning (1997). Kulturminnetyper i skog og utmark.
 • Larsen, Jan Henning (1996, 31. juli). Oldtidsfunn registrert - klart for veibygging.  Farsunds avis.
 • Larsen, Jan Henning (1995). Fra den første kristentiden i Fjære.
 • Larsen, Jan Henning (1995). Utmarksbruk gjennom 2000 år.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 12. juni 2014 11:22