James E Knirk

Bilete av James E Knirk
English version of this page
Telefon +47 22859756
Mobiltelefon +4797874174 97874174
Rom 122
Treffetider etter avtale
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 Historisk museum
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Som leder av Runearkivet, med ansvar for undersøkelse, dokumentasjon og publisering av alle runeinnskrifter i Norge, og som eneste professor i runologi, er jeg interessert i alle aspekter av runer som germanske skrifttegn og runeinnskrifter. På grunn av den tyngden av runeinnskrifter som forekommer i Norge, er det mest funn fra skandinavisk middelalder som jeg er interessert i, spesielt norske funn og i særdeleshet de fra Bryggen i Bergen, i tillegg til de fra Gamlebyen i Oslo og fra Tønsberg.
Bakgrunnen min inkluderer mye arbeid både litterært og filologisk med kongesagaer, spesielt håndskrifter av Sverres saga, som jeg hadde post-dok.-stipend 1981-1983 for å utforske. Håndskrifter av Sverres saga og tekstkritikk er fortsatt en hovedinteresse.
Jeg er også interessert i ordboksarbeid etter min tid som hovedredaktør av den store norrøne ordboka i København i tre år.

Undervisning

NFI3000: Runic Inscriptions as Artefacts and Museum Objects; kurset startet jeg i 2005 og underviser ca. hvert fjerde semester, som del av en 40-emnegruppe i runologi.

Bakgrunn

Ansatt i Runearkivet ved Kulturhistorisk museum (tidligere Oldsaksamlingen) siden 1985, professor i (norrønt og) runologi siden 1993.
Permisjon 2000-2003 for å arbeide som ordboksleder for Den Arnamagnæanske Kommissions Ordbog over det norrøne prosasprog i København.
Tidligere ansettelser: NAVF post-dok.-stipendiat 1981-1983, lektor i norsk ved University of Wisconsin, Madison, Wisconsin 1977-1978, lektor i tysk ved Yale University 1972-1974.

Doctoravhandling fra Yale University godkjent ved Universitetet i Oslo som likeverdig med norsk doktoravhandling i 1981.
Ph.D. i germansk filologi, Yale University, 1980, med avhandlingen "Oratory in the Kings' Sagas"; studietiden inkluderte 1974-1977 som hovedfagsstudent i Oslo, og med forskningsopphold i København. M.A. og M.Phil. i germansk filologi fra Yale University 1972.
B.A. i matematikk og tysk fra Michigan State University, East Lansing, Michigen; studietiden inkluderte 1-års studium 1968-1969 ved universitetet i Freiburg i.Br., Tyskland.

Priser

Leder av forskningsprosjekt som ble valgt som humanistisk forskningsprosjekt 2013-2014 ved Senter for grunnforskning, Det Norske Vitenskaps-Akademi, med emnet: "Reading and interpreting runic inscriptions: the theory and method of runology".
Utenlandsk medlem av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala som anerkjennelse av internasjonale bidrag til runeforskning.

Verv

Medlem og koordinator av 5-manns kommiteen for planlegging av internasjonale årlige feltrunologmøter.
Medlem av 6-manns kommiteen for planlegging av de internasjonale runekonferansene hver 5. eller 4. år: "International Symposium on Runes and Runic Inscriptions".
Redaktør for Riksarkivet, kjeldeskriftavdelingen, av korpusutgaven "Norges innskrifter med de yngre runer".

Samarbeid

Gjennom årene har jeg hatt et utstrakt og intenst samarbeid med runeforskningsmiljøene i Sverige, Danmark, Tyskland og England. Hovedsamarbeidet oppstod gjennom produksjon og publisering av det internasjonale meldingsbladet om runeforskning: "Nytt om runer". Tidsskriftet startet jeg i 1986 og redigerte fra nr. 1 (1986) til nr. 19 for 2004 (publ. 2006). (Informasjon om nyfunn og årlige runebibliografier kommer ut nå sporadisk og bare på internett.) I tillegg til de ledende feltrunologene med ansvar i hvert sitt land for undersøkelser og publisering av nye funn, omfattet samarbeidet spesielt en bibliografisk medarbeider i Uppsala.
Samarbeidet de siste årene har gått mest mot Uppsala universitet og Uppsala Runic Forum. Jeg er hovedredaktør, sammen med professor Henrik Williams, Uppsala universitet, av tidsskriftet "Futhark: International Journal of Runic Studies", et tidsskrift jeg fikk ideen til i 2007 og startet årlig utgivelse av i 2010.

Emneord: Arkeologi, Runologi, Vikingtid, Middelalder
Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 20. mars 2020 14:05