James Edward Knirk

Bilete av James Edward Knirk
English version of this page
Mobiltelefon 97874174
Rom 122
Treffetider etter avtale
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 Historisk museum
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Som leder av Runearkivet, med ansvar for undersøkelse, dokumentasjon og publisering av alle runeinnskrifter i Norge, og som eneste professor i runologi, er jeg interessert i alle aspekter av runer som germanske skrifttegn og runeinnskrifter. På grunn av den tyngden av runeinnskrifter som forekommer i Norge, er det mest funn fra skandinavisk middelalder som jeg er interessert i, spesielt norske funn og i særdeleshet de fra Bryggen i Bergen, i tillegg til de fra Gamlebyen i Oslo og fra Tønsberg.
Bakgrunnen min inkluderer mye arbeid både litterært og filologisk med kongesagaer, spesielt håndskrifter av Sverres saga, som jeg hadde post-dok.-stipend 1981-1983 for å utforske. Håndskrifter av Sverres saga og tekstkritikk er fortsatt en hovedinteresse.
Jeg er også interessert i ordboksarbeid etter min tid som hovedredaktør av den store norrøne ordboka i København i tre år.

Undervisning

NFI3000: Runic Inscriptions as Artefacts and Museum Objects; kurset startet jeg i 2005 og underviser ca. hvert fjerde semester, som del av en 40-emnegruppe i runologi.

Bakgrunn

Ansatt i Runearkivet ved Kulturhistorisk museum (tidligere Oldsaksamlingen) siden 1985, professor i (norrønt og) runologi siden 1993.
Permisjon 2000-2003 for å arbeide som ordboksleder for Den Arnamagnæanske Kommissions Ordbog over det norrøne prosasprog i København.
Tidligere ansettelser: NAVF post-dok.-stipendiat 1981-1983, lektor i norsk ved University of Wisconsin, Madison, Wisconsin 1977-1978, lektor i tysk ved Yale University 1972-1974.

Doctoravhandling fra Yale University godkjent ved Universitetet i Oslo som likeverdig med norsk doktoravhandling i 1981.
Ph.D. i germansk filologi, Yale University, 1980, med avhandlingen "Oratory in the Kings' Sagas"; studietiden inkluderte 1974-1977 som hovedfagsstudent i Oslo, og med forskningsopphold i København. M.A. og M.Phil. i germansk filologi fra Yale University 1972.
B.A. i matematikk og tysk fra Michigan State University, East Lansing, Michigen; studietiden inkluderte 1-års studium 1968-1969 ved universitetet i Freiburg i.Br., Tyskland.

Priser

Leder av forskningsprosjekt som ble valgt som humanistisk forskningsprosjekt 2013-2014 ved Senter for grunnforskning, Det Norske Vitenskaps-Akademi, med emnet: "Reading and interpreting runic inscriptions: the theory and method of runology".
Utenlandsk medlem av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala som anerkjennelse av internasjonale bidrag til runeforskning.

Verv

Medlem og koordinator av 5-manns kommiteen for planlegging av internasjonale årlige feltrunologmøter.
Medlem av 6-manns kommiteen for planlegging av de internasjonale runekonferansene hver 5. eller 4. år: "International Symposium on Runes and Runic Inscriptions".
Redaktør for Riksarkivet, kjeldeskriftavdelingen, av korpusutgaven "Norges innskrifter med de yngre runer".

Samarbeid

Gjennom årene har jeg hatt et utstrakt og intenst samarbeid med runeforskningsmiljøene i Sverige, Danmark, Tyskland og England. Hovedsamarbeidet oppstod gjennom produksjon og publisering av det internasjonale meldingsbladet om runeforskning: "Nytt om runer". Tidsskriftet startet jeg i 1986 og redigerte fra nr. 1 (1986) til nr. 19 for 2004 (publ. 2006). (Informasjon om nyfunn og årlige runebibliografier kommer ut nå sporadisk og bare på internett.) I tillegg til de ledende feltrunologene med ansvar i hvert sitt land for undersøkelser og publisering av nye funn, omfattet samarbeidet spesielt en bibliografisk medarbeider i Uppsala.
Samarbeidet de siste årene har gått mest mot Uppsala universitet og Uppsala Runic Forum. Jeg er hovedredaktør, sammen med professor Henrik Williams, Uppsala universitet, av tidsskriftet "Futhark: International Journal of Runic Studies", et tidsskrift jeg fikk ideen til i 2007 og startet årlig utgivelse av i 2010.

Emneord: Arkeologi, Runologi, Vikingtid, Middelalder

Publikasjonar

 • Knirk, James E (2021). Documentation of Runic Inscriptions. I Williams, Henrik; MacLeod, Mindy & Bianchi, Marco (Red.), Reading Runes: Proceedings of the Eighth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, Nyköping, Sweden, 1-6 September 2014. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. ISSN 978-91-986950-0-7. s. 15–42. doi: 10.33063/diva-437002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knirk, James E (2020). Runestone N KJ49B Fuglset. Futhark: International Journal of Runic Studies. ISSN 1892-0950. 11, s. 177–181. doi: 10.33063/diva-438143. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knirk, James E (2017). Kuli-steinen og landsnamnet Noreg. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. 34, s. 93–98. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knirk, James E (2017). Love and Eroticism in Medieval Norwegian Runic Inscriptions. I Krüger, Jana; Busch, Vivian; Seidel, Katharina; Zimmermann, Christiane & Zimmermann, Ute (Red.), Die Faszination des Verborgenen und seine Entschlüsselung. Beiträge zur Runologie, skandinavistischen Mediävistik und germanischen Sprachwissenschaft.. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-054738-2. s. 217–232. doi: https%3A/doi.org/10.1515/9783110548136-016. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knirk, James E (2015). The Runic Inscription on the Eikeland Fibula. I Pesch, Alexandra & Grim, Oliver (Red.), Archäologie und Runen. Fallstudien zu Inschriften im älteren Futhark. Beiträge zum Workshop am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA) in Schleswig am 3./4. Februar 2011. Wachholtz Verlag. ISSN 9783529018817. s. 427–432.
 • Knirk, James E (2013). N 244 Helland II: A Topsy-turvy Runestone. Futhark: International Journal of Runic Studies. ISSN 1892-0950. 3 (for 2012), s. 105–109.
 • Knirk, James E (2013). The Runic Inscription on the Ethelred II Long Cross Penny, Norwegian Collections, part I: Anglo-Saxon Coins to 1016. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-726543-7. s. 81–82.
 • Knirk, James E (2012). Icelandic Drinking Horn with Runic Inscription. Futhark: International Journal of Runic Studies. ISSN 1892-0950. 2(for 2011), s. 213–217.
 • Knirk, James E (2012). A Runic Name-Riddle in Lbs 2565 8vo. Futhark: International Journal of Runic Studies. ISSN 1892-0950. 2(for 2011), s. 207–211.
 • Knirk, James E (2011). The Viðey Rune-stick: Iceland's Earliest Runic Inscription. I Sigmundsson, Svavar (Red.), Viking Settlements and Viking Society: Papers from the Proceedings of the Sixteenth Viking Congress, Reykjavík and Reykholt, 16-23 August 2009. University of Iceland Press. ISSN 978-9979-54-923-9. s. 260–270.
 • Knirk, James E (2011). Hogganvik-innskriften: en hard runologisk nøtt :. Viking. ISSN 0332-608X. 74, s. 25–39.
 • Knirk, James E (2010). Dateringa av Sigurd Jarlssons runeinnskrift i Vinje stavkyrkje. Collegium Medievale. ISSN 0801-9282. 23, s. 248–251.
 • Knirk, James E (2010). Dotted runes: where did they come from? I Sheehan, John & Corráin, Donnachadh Ó (Red.), The Viking Age: Ireland and the West. Papers from the Proceedings of the Fifteenth Viking Congress, 18-27 August 2005. Four Courts Press. ISSN 978-1-84682-101-1. s. 188–198.
 • Knirk, James E (2007). Blyblekket med runer og runelignende tegn. Norske Oldfunn. ISSN 0333-127X.
 • Knirk, James E (2006). [The coins:] The graffiti. I Fuglesang, Signe Horn & Wilson, D. M. (Red.), The Hoen hoard. A viking gold treasure of the ninth century. Institutum Romanum Norvegiae . ISSN 88-88620-21-4. s. 173–179.
 • Knirk, James E (2006). Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning. ISSN 0801-3756. s. 16–18.
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, K. Jonas (2006). Runic Bibliography for 2003. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning. ISSN 0801-3756. s. 37–55.
 • Knirk, James E (2006). Supplements to the Runic Bibliographies for 2000 to 2002. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning. ISSN 0801-3756. s. 56–57.
 • Knirk, James E (2006). Redaktør. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning. ISSN 0801-3756. s. 1–60.
 • Knirk, James E & Nordby, K. Jonas (2005). Nyere tids runeinnskrifter på Ringerike. I Harsson, Bjørn Geirr (Red.), Heftet Ringerike 2005. Ringerike Historielag, Ringerike Ungdomslag, Stiftelsen Ringerikes Museum. ISSN 82-996833-4-3. s. 25–27.
 • Knirk, James E (2005). Redaktør. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning. ISSN 0801-3756. 18 for 2003, s. 1–56.
 • Knirk, James E (2005). Handskrifter frå 1700-talet med runeinnskrifta N63 Gran kyrkje I. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. ISSN 0800-0727. s. 55–57.
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, K. Jonas (2005). Runic Bibliography for 2002. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning. ISSN 0801-3756. 18 for 2003, s. 35–51.
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, K. Jonas (2005). Supplements to the Runic Bibliographies for 2000 and 2001. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning. ISSN 0801-3756. 18 for 2003, s. 51–53.
 • Knirk, James E (2004). Runeinnskrifter på omslaget til den islandske homilieboka. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning. ISSN 0801-3756.
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, Kjell Jonas (2004). Runic Bibliography for 2001. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning. ISSN 0801-3756. s. 47–66.
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, Kjell Jonas (2004). Supplements to the Runic Bibliographies for 1999 and 2000. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning. ISSN 0801-3756. s. 66–72.
 • Knirk, James E (2003). The Runes on a Kufic Coin from Hoen in Buskerud, Norway. I Heizmann, Wilhelm & Nahl, Astrid van (Red.), Runica - Germanica - Medievalia (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 37). Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 3-11-017778-1. s. 348–355.
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, Kjell Jonas (2003). Runic Bibliography for 2000. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning. ISSN 0801-3756. 16 for 2001, s. 42–54.
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, Kjell Jonas (2003). Supplements to the Runic Bibliographies for 1995 to 1999. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning. ISSN 0801-3756. 16 for 2001, s. 55–57.
 • Knirk, James E (2002). Runes: Origin, development of the futhark, functions, applications, and methodological considerations. I Bandle, Oskar; Braunmüller, Kurt; Jahr, Ernst Håkon; Karker, Allan; Naumann, Hans-Peter; Telemann, Ulf; Elmevik, Lennart & Widmark, Gun (Red.), The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1. Mouton de Gruyter, Berlin. ISSN 3-11-014876-5. s. 634–648.
 • Knirk, James E (2001). Forum: Umlauted Runes on the Kensington Runestone. Scandinavian Studies. ISSN 0036-5637. 73(2), s. 210–214.
 • Knirk, James E (2001). Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning. ISSN 0801-3756. 15 for 2000, s. 16–20.
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, Kjell Jonas (2001). Runic Bibliography for 1999. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning. ISSN 0801-3756. 15 for 2000, s. 41–55.
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, Kjell Jonas (2001). Supplements to the Runic Bibliographies for 1995 to 1998. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning. ISSN 0801-3756. 15 for 2000, s. 56–58.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Screen, Elina & Knirk, James E (2013). Norwegian Collections, part I: Anglo-Saxon Coins to 1016. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-726543-7. 410 s.
 • Askedal, John Ole; Bjorvand, Harald; Knirk, James E & Nordgreen, Otto Erlend (2010). Zentrale Probleme bei der Erforschung der älteren Runen. Akten einer internationalen Tagung an der Norwegischen Akademie der Wissenschaften. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-631-60414-4. 41(41). 256 s.
 • Knirk, James E (2004). A Dictionary of Old Norse Prose, vol. 3: de-em. Den arnamagnæanske kommission. ISBN 87-7001-284-9. 466 s.
 • Knirk, James E (2004). Ordbog over det norrøne prosasprog, ONP 1-3: Nøgle/Key. Den arnamagnæanske kommission. ISBN 87-7001-285-7. 229 s.
 • Knirk, James E & Nordby, Kjell Jonas (2004). Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning, nr. 17 for 2002. UKM. 74 s.
 • Knirk, James E & Nordby, Kjell Jonas (2003). Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning, nr. 16 for 2001. UKM/Oldsaksamlingen. 60 s.
 • Knirk, James E (2001). Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning, nr. 15 for 2000. UKM/Oldsaksamlingen. 60 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit & Opsahl, Erik [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2015). Uinformert omorganisering av Arkivverket. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Knirk, James E & Williams, Henrik (2014). Foreword. Futhark: International Journal of Runic Studies. ISSN 1892-0950. 5 (for 2014), s. 5–5.
 • Knirk, James E & Williams, Henrik (2013). Foreword. Futhark: International Journal of Runic Studies. ISSN 1892-0950. 4, s. 5–6.
 • Knirk, James E (2013). Intervju of artikkel om Kensington-steinen i Aftenposten 04.07.1955. [Radio]. NRK P2, program: Dagens avis.
 • Knirk, James E & Williams, Henrik (2013). Foreword. Futhark: International Journal of Runic Studies. ISSN 1892-0950. 3 (for 2012), s. 5–5.
 • Knirk, James E (2012). Om kjærlighet på pinne, runeinnskrifter, fierier, kjærlighet og sex.
 • Knirk, James E & Williams, Henrik (2012). Foreword. Futhark: International Journal of Runic Studies. ISSN 1892-0950. 2 (for 2011), s. 5–5.
 • Askedal, John Ole; Bjorvand, Harald; Knirk, James E & Nordgreen, Otto Erlend (2010). Vorwort. I Askedal, John Ole; Bjorvand, Harald; Knirk, James E & Nordgreen, Otto Erlend (Red.), Zentrale Probleme bei der Erforschung der älteren Runen. Akten einer internationalen Tagung an der Norwegischen Akademie der Wissenschaften. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-60414-4. s. 7–7.
 • Knirk, James E & Williams, Henrik (2010). Foreword. Futhark: International Journal of Runic Studies. ISSN 1892-0950. 1, s. v–v.
 • Knirk, James E (2010). Runesteinen med eldre runer fra Hogganvik ved Mandal. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 111(2), s. 13–18.
 • Knirk, James E (2010). Runes and Runic Inscriptions. I Bjork, Robert (Red.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-866262-4. s. 1438–1439.
 • Engh, Jan & Knirk, James E (2010). Norsk runeforskning.
 • Sørdal, Gøril Grof; Knirk, James E & Dyvik, Helge (2008). Runer på Bryggen i Bergen. [Radio]. NRK, P1, Norgesglasset.
 • Knirk, James E (2006). Runes and runic inscriptions.
 • Knirk, James E (2006). Tune, § 1. Tune (Østfold), b. Runological. I Beck, Heinrich (Red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 31. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 3-11-018386-2. s. 332–335.
 • Knirk, James E (2006). Veblungsnes. I Beck, Heinrich (Red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 32. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 3-11-018387-0. s. 86–87.
 • Knirk, James E (2006). Ortografien i det islandske håndskriftet AM 557 4to.
 • Knirk, James E (2006). Dei magiske teikna.
 • Knirk, James E (2005). Setre, § 2. Runologisches. I Beck, Heinrich (Red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 28. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 3-11-018207-6. s. 231–232.
 • Knirk, James E; Sørensen, Øystein; Tunstad, Erik & Søderlind, Didrik (2005). Kan du stole på Wikipedia? [Internett]. forskning.no.
 • Knirk, James E (2004). Runesteinen fra Kensington i Minnesota - Fakta eller fantasi.
 • Knirk, James E (2004). Omstridt runestein er en bløff! Runolog mener det er bevist at runene er lagd på 1800-tallet. Levende Historie. ISSN 1503-4208.
 • Knirk, James E (2004). Den tapte runesteinen. Ringerikes blad.
 • Knirk, James E (2004). Kopi av runestein fra Alstad. I Büchten, Daniela (Red.), Norge-Russland. Naboer gjennom 1000 år. Scandinavian Academic Press. ISSN 82-304-0010-5. s. 64–65 (foto: 66).
 • Knirk, James E (2004). Runepinne med tekst. I Büchten, Daniela (Red.), Norge-Russland. Naboer gjennom 1000 år. Scandinavian Academic Press. ISSN 82-304-0010-5.
 • Knirk, James E & Guhnfeldt, Cato (2004). Berømt runestein i USA endelig avslørt som falsk. [Avis]. Aftenposten.
 • Knirk, James E & Giæver, Ole Peder (2004). Middelalder-SMS. [Avis]. VG.
 • Knirk, James E (2003). Rosseland, § 2. Runologisches. I Beck, Heinrich (Red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 24. de Gruyter. ISSN 3-11-017575-4. s. 359–359.
 • Knirk, James E (2003). Reistad, § 2. Runologisches. I Beck, Heinrich (Red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 24. de Gruyter. ISSN 3-11-017575-4. s. 385–386.
 • Knirk, James E (2003). Reading and Understanding Runic Inscriptions, or: How Interpretations of Runic Inscriptions Come About.
 • Knirk, James E (2002). Myklebostad, § 2. Runologisches. I Beck, Heinrich (Red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 20. de Gruyter. ISSN 3-11-017164-3. s. 453–454.
 • Knirk, James E (2001). The Word-List of the Dictionary of Old Norse Prose.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 20. mars 2020 14:05