knirk

Bilete av person
Kan ikkje hente personopplysningar frå ekstern kilde

Faglige interesser

Som leder av Runearkivet, med ansvar for undersøkelse, dokumentasjon og publisering av alle runeinnskrifter i Norge, og som eneste professor i runologi, er jeg interessert i alle aspekter av runer som germanske skrifttegn og runeinnskrifter. På grunn av den tyngden av runeinnskrifter som forekommer i Norge, er det mest funn fra skandinavisk middelalder som jeg er interessert i, spesielt norske funn og i særdeleshet de fra Bryggen i Bergen, i tillegg til de fra Gamlebyen i Oslo og fra Tønsberg.
Bakgrunnen min inkluderer mye arbeid både litterært og filologisk med kongesagaer, spesielt håndskrifter av Sverres saga, som jeg hadde post-dok.-stipend 1981-1983 for å utforske. Håndskrifter av Sverres saga og tekstkritikk er fortsatt en hovedinteresse.
Jeg er også interessert i ordboksarbeid etter min tid som hovedredaktør av den store norrøne ordboka i København i tre år.

Undervisning

NFI3000: Runic Inscriptions as Artefacts and Museum Objects; kurset startet jeg i 2005 og underviser ca. hvert fjerde semester, som del av en 40-emnegruppe i runologi.

Bakgrunn

Ansatt i Runearkivet ved Kulturhistorisk museum (tidligere Oldsaksamlingen) siden 1985, professor i (norrønt og) runologi siden 1993.
Permisjon 2000-2003 for å arbeide som ordboksleder for Den Arnamagnæanske Kommissions Ordbog over det norrøne prosasprog i København.
Tidligere ansettelser: NAVF post-dok.-stipendiat 1981-1983, lektor i norsk ved University of Wisconsin, Madison, Wisconsin 1977-1978, lektor i tysk ved Yale University 1972-1974.

Doctoravhandling fra Yale University godkjent ved Universitetet i Oslo som likeverdig med norsk doktoravhandling i 1981.
Ph.D. i germansk filologi, Yale University, 1980, med avhandlingen "Oratory in the Kings' Sagas"; studietiden inkluderte 1974-1977 som hovedfagsstudent i Oslo, og med forskningsopphold i København. M.A. og M.Phil. i germansk filologi fra Yale University 1972.
B.A. i matematikk og tysk fra Michigan State University, East Lansing, Michigen; studietiden inkluderte 1-års studium 1968-1969 ved universitetet i Freiburg i.Br., Tyskland.

Priser

Leder av forskningsprosjekt som ble valgt som humanistisk forskningsprosjekt 2013-2014 ved Senter for grunnforskning, Det Norske Vitenskaps-Akademi, med emnet: "Reading and interpreting runic inscriptions: the theory and method of runology".
Utenlandsk medlem av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala som anerkjennelse av internasjonale bidrag til runeforskning.

Verv

Medlem og koordinator av 5-manns kommiteen for planlegging av internasjonale årlige feltrunologmøter.
Medlem av 6-manns kommiteen for planlegging av de internasjonale runekonferansene hver 5. eller 4. år: "International Symposium on Runes and Runic Inscriptions".
Redaktør for Riksarkivet, kjeldeskriftavdelingen, av korpusutgaven "Norges innskrifter med de yngre runer".

Samarbeid

Gjennom årene har jeg hatt et utstrakt og intenst samarbeid med runeforskningsmiljøene i Sverige, Danmark, Tyskland og England. Hovedsamarbeidet oppstod gjennom produksjon og publisering av det internasjonale meldingsbladet om runeforskning: "Nytt om runer". Tidsskriftet startet jeg i 1986 og redigerte fra nr. 1 (1986) til nr. 19 for 2004 (publ. 2006). (Informasjon om nyfunn og årlige runebibliografier kommer ut nå sporadisk og bare på internett.) I tillegg til de ledende feltrunologene med ansvar i hvert sitt land for undersøkelser og publisering av nye funn, omfattet samarbeidet spesielt en bibliografisk medarbeider i Uppsala.
Samarbeidet de siste årene har gått mest mot Uppsala universitet og Uppsala Runic Forum. Jeg er hovedredaktør, sammen med professor Henrik Williams, Uppsala universitet, av tidsskriftet "Futhark: International Journal of Runic Studies", et tidsskrift jeg fikk ideen til i 2007 og startet årlig utgivelse av i 2010.

Emneord: Arkeologi, Runologi, Vikingtid, Middelalder

Publikasjonar

 • Knirk, James E (2017). Kuli-steinen og landsnamnet Noreg. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  34, s 93- 98 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knirk, James E (2017). Love and Eroticism in Medieval Norwegian Runic Inscriptions, In Jana Krüger; Vivian Busch; Katharina Seidel; Christiane Zimmermann & Ute Zimmermann (ed.),  Die Faszination des Verborgenen und seine Entschlüsselung. Beiträge zur Runologie, skandinavistischen Mediävistik und germanischen Sprachwissenschaft..  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-054738-2.  Artikkel.  s 217 - 232 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knirk, James E (2015). The Runic Inscription on the Eikeland Fibula, In Alexandra Pesch & Oliver Grim (ed.),  Archäologie und Runen. Fallstudien zu Inschriften im älteren Futhark. Beiträge zum Workshop am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA) in Schleswig am 3./4. Februar 2011.  Wachholtz Verlag.  ISBN 9783529018817.  Artikkel.  s 427 - 432
 • Knirk, James E (2013). N 244 Helland II: A Topsy-turvy Runestone. Futhark: International Journal of Runic Studies.  ISSN 1892-0950.  3 (for 2012), s 105- 109
 • Knirk, James E (2013). The Runic Inscription on the Ethelred II Long Cross Penny, In  Norwegian Collections, part I: Anglo-Saxon Coins to 1016.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-726543-7.  artikkel.  s 81 - 82
 • Knirk, James E (2012). A Runic Name-Riddle in Lbs 2565 8vo. Futhark: International Journal of Runic Studies.  ISSN 1892-0950.  2(for 2011), s 207- 211 Vis sammendrag
 • Knirk, James E (2012). Icelandic Drinking Horn with Runic Inscription. Futhark: International Journal of Runic Studies.  ISSN 1892-0950.  2(for 2011), s 213- 217 Vis sammendrag
 • Knirk, James E (2011). Hogganvik-innskriften: en hard runologisk nøtt :. Viking.  ISSN 0332-608X.  74, s 25- 39
 • Knirk, James E (2011). The Viðey Rune-stick: Iceland's Earliest Runic Inscription, In Svavar Sigmundsson (ed.),  Viking Settlements and Viking Society: Papers from the Proceedings of the Sixteenth Viking Congress, Reykjavík and Reykholt, 16-23 August 2009.  University of Iceland Press.  ISBN 978-9979-54-923-9.  artikkel.  s 260 - 270 Vis sammendrag
 • Knirk, James E (2010). Dateringa av Sigurd Jarlssons runeinnskrift i Vinje stavkyrkje. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  23, s 248- 251
 • Knirk, James E (2010). Dotted runes: where did they come from?, In John Sheehan & Donnachadh Ó Corráin (ed.),  The Viking Age: Ireland and the West. Papers from the Proceedings of the Fifteenth Viking Congress, 18-27 August 2005.  Four Courts Press.  ISBN 978-1-84682-101-1.  artikkel.  s 188 - 198
 • Knirk, James E (2007). Blyblekket med runer og runelignende tegn. Norske Oldfunn.  ISSN 0333-127X.  (21)
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, K. Jonas (2006). Runic Bibliography for 2003. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning.  ISSN 0801-3756.  (19 for 2004), s 37- 55
 • Knirk, James E (2006). Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning.  ISSN 0801-3756.  (19 for 2004), s 16- 18 Vis sammendrag
 • Knirk, James E (2006). Redaktør. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning.  ISSN 0801-3756.  (19 for 2004), s 1- 60 Vis sammendrag
 • Knirk, James E (2006). Supplements to the Runic Bibliographies for 2000 to 2002. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning.  ISSN 0801-3756.  (19 for 2004), s 56- 57
 • Knirk, James E (2006). [The coins:] The graffiti, In Signe Horn Fuglesang & D. M. Wilson (ed.),  The Hoen hoard. A viking gold treasure of the ninth century.  Institutum Romanum Norvegiae.  ISBN 88-88620-21-4.  Underkapittel: Ch. 6b.  s 173 - 179 Vis sammendrag
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, K. Jonas (2005). Runic Bibliography for 2002. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning.  ISSN 0801-3756.  18 for 2003, s 35- 51
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, K. Jonas (2005). Supplements to the Runic Bibliographies for 2000 and 2001. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning.  ISSN 0801-3756.  18 for 2003, s 51- 53
 • Knirk, James E (2005). Handskrifter frå 1700-talet med runeinnskrifta N63 Gran kyrkje I. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur.  ISSN 0800-0727.  (2), s 55- 57
 • Knirk, James E (2005). Redaktør. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning.  ISSN 0801-3756.  18 for 2003, s 1- 56
 • Knirk, James E & Nordby, K. Jonas (2005). Nyere tids runeinnskrifter på Ringerike, I: Bjørn Geirr Harsson (red.),  Heftet Ringerike 2005.  Ringerike Historielag, Ringerike Ungdomslag, Stiftelsen Ringerikes Museum.  ISBN 82-996833-4-3.  artikkel.  s 25 - 27
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, Kjell Jonas (2004). Runic Bibliography for 2001. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning.  ISSN 0801-3756.  (17 for 2002), s 47- 66
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, Kjell Jonas (2004). Supplements to the Runic Bibliographies for 1999 and 2000. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning.  ISSN 0801-3756.  (17 for 2002), s 66- 72
 • Knirk, James E (2004). Runeinnskrifter på omslaget til den islandske homilieboka. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning.  ISSN 0801-3756.  (17 for 2002), s 20
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, Kjell Jonas (2003). Runic Bibliography for 2000. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning.  ISSN 0801-3756.  16 for 2001, s 42- 54
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, Kjell Jonas (2003). Supplements to the Runic Bibliographies for 1995 to 1999. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning.  ISSN 0801-3756.  16 for 2001, s 55- 57
 • Knirk, James E (2003). The Runes on a Kufic Coin from Hoen in Buskerud, Norway, In Wilhelm Heizmann & Astrid van Nahl (ed.),  Runica - Germanica - Medievalia (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 37).  Walter de Gruyter.  ISBN 3-11-017778-1.  artikkel.  s 348 - 355
 • Knirk, James E (2002). Runes: Origin, development of the futhark, functions, applications, and methodological considerations, In Oskar Bandle; Kurt Braunmüller; Ernst Håkon Jahr; Allan Karker; Hans-Peter Naumann; Ulf Telemann; Lennart Elmevik & Gun Widmark (ed.),  The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1.  Mouton de Gruyter, Berlin.  ISBN 3-11-014876-5.  kap. 73.  s 634 - 648 Vis sammendrag
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, Kjell Jonas (2001). Runic Bibliography for 1999. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning.  ISSN 0801-3756.  15 for 2000, s 41- 55 Vis sammendrag
 • Axelson, Jan; Knirk, James E & Nordby, Kjell Jonas (2001). Supplements to the Runic Bibliographies for 1995 to 1998. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning.  ISSN 0801-3756.  15 for 2000, s 56- 58 Vis sammendrag
 • Knirk, James E (2001). Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning.  ISSN 0801-3756.  15 for 2000, s 16- 20 Vis sammendrag
 • Knirk, James E (2001). Forum: Umlauted Runes on the Kensington Runestone. Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5637.  73(2), s 210- 214 Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Screen, Elina & Knirk, James E (2013). Norwegian Collections, part I: Anglo-Saxon Coins to 1016. Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-726543-7.  410 s.
 • Askedal, John Ole; Bjorvand, Harald; Knirk, James E & Nordgreen, Otto Erlend (red.) (2010). Zentrale Probleme bei der Erforschung der älteren Runen. Akten einer internationalen Tagung an der Norwegischen Akademie der Wissenschaften. Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-60414-4.  256 s.
 • Knirk, James E (red.) (2004). Ordbog over det norrøne prosasprog, ONP 1-3: Nøgle/Key. Den arnamagnæanske kommission.  ISBN 87-7001-285-7.  229 s. Vis sammendrag
 • Knirk, James E (red.) (2004). Ordbog over det norrøne prosasprog, bd. 3: de-em. Den arnamagnæanske kommission.  ISBN 87-7001-284-9.  466 s. Vis sammendrag
 • Knirk, James E & Nordby, Kjell Jonas (2004). Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning, nr. 17 for 2002. UKM.  74 s. Vis sammendrag
 • Knirk, James E & Nordby, Kjell Jonas (2003). Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning, nr. 16 for 2001. UKM/Oldsaksamlingen.  60 s. Vis sammendrag
 • Knirk, James E (red.) (2001). Nytt om runer: Meldingsblad om runeforskning, nr. 15 for 2000. UKM/Oldsaksamlingen.  60 s. Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit; Opsahl, Erik; Nedrelid, Gudlaug; Solli, Arne; Zilmer, Kristel; Knirk, James E; Haugen, Odd Einar; Spørck, Bjørg Dale & Eriksen, Gunnar Ketil (2015). Uinformert omorganisering av Arkivverket. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Knirk, James E & Williams, Henrik (2014). Foreword. Futhark: International Journal of Runic Studies.  ISSN 1892-0950.  5 (for 2014), s 5- 5
 • Knirk, James E (2013, 31. oktober). Intervju of artikkel om Kensington-steinen i Aftenposten 04.07.1955. [Radio].  NRK P2, program: Dagens avis.
 • Knirk, James E & Williams, Henrik (2013). Foreword. Futhark: International Journal of Runic Studies.  ISSN 1892-0950.  4, s 5- 6
 • Knirk, James E & Williams, Henrik (2013). Foreword. Futhark: International Journal of Runic Studies.  ISSN 1892-0950.  3 (for 2012), s 5- 5
 • Knirk, James E (2012). Om kjærlighet på pinne, runeinnskrifter, fierier, kjærlighet og sex.
 • Knirk, James E & Williams, Henrik (2012). Foreword. Futhark: International Journal of Runic Studies.  ISSN 1892-0950.  2 (for 2011), s 5- 5
 • Askedal, John Ole; Bjorvand, Harald; Knirk, James E & Nordgreen, Otto Erlend (2010). Vorwort, I: John Ole Askedal; Harald Bjorvand; James E Knirk & Otto Erlend Nordgreen (red.),  Zentrale Probleme bei der Erforschung der älteren Runen. Akten einer internationalen Tagung an der Norwegischen Akademie der Wissenschaften.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-60414-4.  Forord.  s 7 - 7
 • Engh, Jan & Knirk, James E (2010). Norsk runeforskning.
 • Knirk, James E (2010). Runes and Runic Inscriptions, In Robert Bjork (ed.),  The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-866262-4.  stikkordsartikkel.  s 1438 - 1439
 • Knirk, James E (2010). Runesteinen med eldre runer fra Hogganvik ved Mandal. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  111(2), s 13- 18
 • Knirk, James E & Williams, Henrik (2010). Foreword. Futhark: International Journal of Runic Studies.  ISSN 1892-0950.  1, s v- v
 • Sørdal, Gøril Grof; Knirk, James E & Dyvik, Helge (2008, 30. januar). Runer på Bryggen i Bergen. [Radio].  NRK, P1, Norgesglasset.
 • Knirk, James E (2006). Dei magiske teikna.
 • Knirk, James E (2006). Ortografien i det islandske håndskriftet AM 557 4to.
 • Knirk, James E (2006). Runes and runic inscriptions. Vis sammendrag
 • Knirk, James E (2006). Tune, § 1. Tune (Østfold), b. Runological, In Heinrich Beck (ed.),  Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 31.  Walter de Gruyter.  ISBN 3-11-018386-2.  oppslagsord.  s 332 - 335
 • Knirk, James E (2006). Veblungsnes, I: Heinrich Beck (red.),  Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 32.  Walter de Gruyter.  ISBN 3-11-018387-0.  oppslagsord.  s 86 - 87
 • Knirk, James E (2005). Setre, § 2. Runologisches, I: Heinrich Beck (red.),  Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 28.  Walter de Gruyter.  ISBN 3-11-018207-6.  leksikonartikkel.  s 231 - 232
 • Knirk, James E; Sørensen, Øystein; Tunstad, Erik & Søderlind, Didrik (2005, 07. desember). Kan du stole på Wikipedia?. [Internett].  forskning.no.
 • Knirk, James E (2004). Den tapte runesteinen. Ringerikes blad. Vis sammendrag
 • Knirk, James E (2004). Kopi av runestein fra Alstad, I: Daniela Büchten (red.),  Norge-Russland. Naboer gjennom 1000 år.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 82-304-0010-5.  katalogtekst, gjenstand 115.  s 64 - 65 (foto: 66)
 • Knirk, James E (2004). Omstridt runestein er en bløff! Runolog mener det er bevist at runene er lagd på 1800-tallet. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (3), s 6
 • Knirk, James E (2004). Runepinne med tekst, I: Daniela Büchten (red.),  Norge-Russland. Naboer gjennom 1000 år.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 82-304-0010-5.  katalogtekst, gjenstand 35.  s 51 (foto: 48)
 • Knirk, James E (2004). Runesteinen fra Kensington i Minnesota - Fakta eller fantasi.
 • Knirk, James E & Giæver, Ole Peder (2004, 31. mai). Middelalder-SMS.  VG.
 • Knirk, James E & Guhnfeldt, Cato (2004, 16. april). Berømt runestein i USA endelig avslørt som falsk.  Aftenposten.
 • Knirk, James E (2003). Reading and Understanding Runic Inscriptions, or: How Interpretations of Runic Inscriptions Come About.
 • Knirk, James E (2003). Reistad, § 2. Runologisches, I: Heinrich Beck (red.),  Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 24.  de Gruyter.  ISBN 3-11-017575-4.  stikkord.  s 385 - 386
 • Knirk, James E (2003). Rosseland, § 2. Runologisches, I: Heinrich Beck (red.),  Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 24.  de Gruyter.  ISBN 3-11-017575-4.  stikkord.  s 359 - 359
 • Knirk, James E (2002). Myklebostad, § 2. Runologisches, I: Heinrich Beck (red.),  Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 20.  de Gruyter.  ISBN 3-11-017164-3.  stikkord.  s 453 - 454 Vis sammendrag
 • Knirk, James E (2001). The Word-List of the Dictionary of Old Norse Prose. Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 20. mars 2020 14:05