Kristine Ødeby Haugan

Stipendiat - Arkeologisk seksjon
Bilete av Kristine Ødeby Haugan
English version of this page
Telefon +47 22859765
Mobiltelefon +47 91349618
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Middelalder- og byarkeologi, håndverk (spesielt treskjæring og husbygging), produksjon og handel, runologi, borg- og kirkeruiner, og middelalderbyenes utvikling. Mitt doktorgradsarbeid fokuserer på samfunnets tilpasninger til årstidsendringene i middelalderbyen Oslo.

Bakgrunn

Jeg er i utdanningspermisjon fra stilling som Forsker III ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) for å ta ph.d ved Kulturhistorisk museum (KHM). Ved NIKU har jeg ledet omfattende arkeologiske utgravninger, blant annet på Follobaneprosjektet i Oslo, Avaldsnes middelalderruin på Karmøy og i Stavanger domkirke. Ved KHM har jeg tidligere vært arkeolog ved store, flerårige steinalderutgravninger.

Utdanning

Master i arkeologi, UiO (2010-2012) med avhandlingen Gjennom portalen – Motiver fra dyrestilene på treportaler i middelalderens Telemark. Bachelor i arkeologi, UiO (2007-2010).

Emneord: Arkeologi, Archaeology, Middelalder, Middle Ages, Håndverk og produksjon

Publikasjonar

  • Hansen, Birgit Wilster; Mannes, David; Holmqvist, Karen Langsholt; Ødeby, Kristine & Kutzke, Hartmut (2021). Virtual unwrapping of the Bispegata amulet, a multiple folded medieval amulet, by using neutron tomography. Archaeometry. ISSN 0003-813X. s. 1–10. doi: 10.1111/arcm.12734. Fulltekst i vitenarkiv
  • Ødeby, Kristine (2020). Hvor er runene? Fornvännen. ISSN 0015-7813. 115(1), s. 15–28. Fulltekst i vitenarkiv
  • Solheim, Steinar & Ødeby, Kristine (2017). Formidling av E18-prosjektet, E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 77–83.
  • Ødeby, Kristine (2013). Through the Portal: Viking Motifs Incorporated in the Romanesque Style in Telemark, Norway. Papers from the Institute of Archaeology. ISSN 0965-9315. 23. doi: 10.5334/pia.433.

Sjå alle arbeida i Cristin

  • Hansen, Birgit Wilster; Mannes, David; Ødeby, Kristine & Kutzke, Hartmut (2019). Virtual unwrapping of a folded lead amulet using neutron tomography.
  • Nordlie, Erlend & Ødeby, Kristine (2021). NIKU Oppdragsrapport 17/2021 Arkeologiske undersøkelser ifm. konservering av middelalderruin. NIKU. Fulltekst i vitenarkiv
  • Ødeby, Kristine & Martens, Vibeke Vandrup (2017). Ancient Sofia. Cultural Heritage Restored, Renovated and Protected. NIKU. Fulltekst i vitenarkiv

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 17. jan. 2022 11:41 - Sist endra 25. mai 2022 08:47