Marianne Vedeler

Professor - Arkeologisk seksjon
Bilete av Marianne Vedeler
English version of this page
Telefon +47 22859569
Mobiltelefon 98654089
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiksgate 3 0130 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesseområder

Mine forskningsinteresser er særlig knyttet til middelalder- og vikingtidsarkeologi, med vekt på draktutstyr og tekstil, matkultur og formspråkets betydning i materiell kultur. Jeg arbeider også med forvaltning av Kulturhistorisk museums samlinger, og har arbeidet med samlingsforvaltning og gjenstandsanalyser siden 1992.

 

  Arbeidsbakgrunn:

  • 2015 Professor ved Kulturhistorisk museum, Univ. I Oslo,
  • 2012 Førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Univ. I Oslo,
  • 2011 Seksjonssjef ved Arkeologisk seksjon, KHM. Vikariat.
  • 2008-2011 Forsker ved Kulturhistorisk museum, Univ. I Oslo, samt stedfortreder for seksjonssjef, Arkeologisk seksjon , KHM fra 2009.
  • 2006-2008 samlingsansvarlig for middelalderarkeologi ved KHM, Univ.Oslo
  • 2003-2006 Stipendiat i Arkeologi, KHM,Univ. i Oslo
  • 2004 Samlingsansvarlig for middelalderarkeologi ved KHM, Univ. I Oslo
  • 2002-2003 Prosjektleder for REVITA-prosjektet ved KHM, Univ. i Oslo
  • 1995-2002 Museumskonsulent ved IAKN, Universitetet i Oslo.
  • 1993 Museumskonsulent, Historisk Museum, Univ. i Bergen/Dokumentasjonsprosjektet

  Utdanning:

  • 2007 Dr.Art i Arkeologi, Universitetet i Oslo
  • 1992 Hovedfag i Arkeologi, Universitetet i Bergen

  Verv:      

  • 2018- Medlem av Referee panel for Centre for Textile Research, Københavns Universitet
  • 2016-2020: Vitenskapelig ansattes representant i styret ved Kulturhistorisk museum
  • 2016- : Medlem av styringsgruppen for nytt Vikingtidsmuseum, KHM
  • 2013-2015: medlem av KHMs utstillingsråd
  • 2011- 2012: KHM-representant i DAM, Det Arkeologiske Museumsmøtet, Norge
  • 2008-2010: Sekretær i DAM, Det Arkeologiske Museumsmøtet, Norge
  • 2009: Styremedlem, Interesseforeningen for Oslos middelalder
  • 2004-2007: Vitenskapelig ansattes representant i styret ved Kulturhistorisk museum
  • 2001-2002: Sekretær i Styret for Collegium Medievale, forum for middelalderforskere
  • 2003: medlem av Forskningsutvalget, Kulturhistorisk museum, UIO
  • 1990-91: representant i Instituttrådet ved Historisk museum i Bergen
  • 1989: representant i Undervisningsutvalget i arkeologi, Universitetet i Bergen
  Emneord: Arkeologi, Klær og tekstiler, smykker, Middelalder, vikingtid, Samlingsforvaltning, Gjenstandskunnskap
  Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 20. mars 2020 14:07