marieod

Kan ikkje hente personopplysningar frå ekstern kilde
Emneord: Arkeologi, Jernalder, Eldre jernalder, Yngre jernalder, Vikingtid, Bosetning, Middelalder, GIS, Landskapsarkeologi

Publikasjonar

 • Ødegaard, Marie (2019). Assembling in times of transition – the case of cooking pit sites, In Niall Brady & Claudia Theune (ed.),  SETTLEMENT CHANGE ACROSS MEDIEVAL EUROPE OLD PARADIGMS AND NEW VISTAS.  Sidestone Press.  ISBN 978-90-8890-806-4.  Part two.  s 185 - 194 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ødegaard, Marie (2019). Cooking-Pit Sites as Assembly Sites: Lunde in Vestfold, South-East Norway - A Regional Assembly Site in the Early Iron Age?, In Jayne Carroll; Andrew Reynolds & Barbara Yorke (ed.),  Power and Place in Europe in the Early Middle Ages (Proceedings of the British Academy).  Oxford University Press.  ISBN 0197266584.  Kap. 5.  s 107 - 126
 • Ødegaard, Marie (2019). Tingsteder og sentralgårder i Varna skipreide i jernalder og middelalder, I:  Arvegull. Rygge kirke.  Forlaget Press.  ISBN 9788232802869.  Kapittel 3.  s 43 - 51
 • Ødegaard, Marie (2018). Thing sites, cult, churches, games and markets in Viking and medieval southeast Norway, AD c.800–1600. World archaeology.  ISSN 0043-8243.  50(1), s 150- 164 . doi: 10.1080/00438243.2018.1488610 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ødegaard, Marie (2018). Tinginstitusjonens alder i Skandinavia belyst ved arkeologi og stedsnavnsgransking – samsvar eller ikke?. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXXXI, s 89- 116 . doi: 10.5617/viking.6481 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ødegaard, Marie Kjærnet (2013). State Formation, Administrative Areas, and Thing Sites in the Borgarthing Law Province, Southeast Norway. Journal of the North Atlantic.  ISSN 1935-1984.  5, s 42- 63 . doi: 10.3721/037.002.sp501 Vis sammendrag
 • Ødegaard, Marie Kjærnet (2010). Graver og grenser - territoriell inndeling av jernalderens jordbrukslandskap i Vestfold. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  12

Sjå alle arbeida i Cristin

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Ødegaard, Marie (2020). Formidling av arkeologisk feltarbeid..
 • Gjerpe, Lars Erik; Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre & Winther, Torgeir (2019). Arrangert seminar "Dilling og andre store jernalderbosetninger".
 • Ødegaard, Marie (2019). Gåtefulle kokegroper? Store kokegropfelts datering og funksjon.
 • Ødegaard, Marie (2019). Introduction: “What is a village? Challenging concepts and methods of Iron Age and medieval villages, hamlets and single settlements.”.
 • Ødegaard, Marie (2019). Kortreist mat? Mat og aktiviteter knyttet til kokegropfelt.
 • Ødegaard, Marie (2019). Kronologi og romlig organisering på Dilling..
 • Ødegaard, Marie (2019). Resultater fra Dilling-prosjektet..
 • Ødegaard, Marie (2019). Settlements by seasonal horse markets in inland-Norway..
 • Ødegaard, Marie (2019). Tingorganisasjonen i Hedrum, Kvelde og Tjølling i jernalder og middelalder.. Heidarheim.  s 122- 139
 • Ødegaard, Marie (2019). Tingsteder i øst og vest. Gulatingsseminaret – et seminar om kilder og kildeverdi.
 • Ødegaard, Marie (2019). Viken og Borgartingslagen i jernalder og middelalder.
 • Ødegaard, Marie (2019). Viking Fear and Defence. Beacons sites in northern Europe..
 • Ødegaard, Marie; Gjerpe, Lars Erik & Jessen, Mads Dengsø (2019). Sesjon på EAA: "What is a village? Challenging concepts and methods of Iron Age and medieval villages, hamlets and single settlements". Vis sammendrag
 • Ødegaard, Marie & Johannessen, Linnea Syversætre (2019). Dilling – en jernalderslandsby i øst-Norge?.
 • Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre & Winther, Torgeir (2019). Gårder ved Dobbeltspor Dilling.
 • Spangen, Marte & Ødegaard, Marie (2018, 19. juli). Arkeologi på rappen 1-4: Marie Ødegaard om 100(!) hus fra eldre jernalder på Dilling, Rygge, Østfold. [Internett].  Podcast på Soundcloud. Vis sammendrag
 • Ødegaard, Marie (2018, 13. juni). Graver fram sosial ulikhet.  Klassekampen.
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik & Johannessen, Linnea Syversætre (2018). Arkeologi på Dilling i Rygge - jernalderens bosetning i Rygge.
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Johannessen, Linnea Syversætre; Gjerpe, Lars Erik & Sæbø, Andreas Ropeid (2018, 01. september). Her er Østlandets første landsby.  Khrono.
 • Ødegaard, Marie & Johannessen, Linnea Syversætre (2017, 21. juni). Mål om å finne en jernalderlandsby. [TV].  NRK Distriktsnyheter Østfold.
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik & Hellan, Jan Kristian (2017). Gårder fra bronse- og jernalder – foreløpige resultater fra Dobbeltspor Dilling. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (19), s 31- 40
 • Ødegaard, Marie (2015). Tingsted og territorium. Organisering av rettslandskapet i Viken i jernalder og middelalder.
 • Brink, Stefan; Grimm, Oliver; Iversen, Frode; Hobæk, Halldis; Ødegaard, Marie Kjærnet; Näsman, Ulf; Sanmark, Alexandra; Urbanczyk, Przemyslaw; Vesteinsson, Orri & Storli, Inger (2011). Comments on Inger Storli: 'Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?' (Norwegian Archaeological Review 43(2)). Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  44(1), s 89- 117 . doi: 10.1080/00293652.2011.572685

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 7. jan. 2019 08:57 - Sist endra 10. jan. 2019 13:22