Marie Ødegaard

English version of this page
Mobiltelefon +47 92425068
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Emneord: Arkeologi, Jernalder, Eldre jernalder, Yngre jernalder, Vikingtid, Bosetning, Middelalder, GIS, Landskapsarkeologi

Publikasjoner

 • Ødegaard, Marie (2018). Thing sites, cult, churches, games and markets in Viking and medieval southeast Norway, AD c.800–1600. World archaeology.  ISSN 0043-8243.  50(1), s 150- 164 . doi: 10.1080/00438243.2018.1488610
 • Ødegaard, Marie (2018). Tinginstitusjonens alder i Skandinavia belyst ved arkeologi og stedsnavnsgransking – samsvar eller ikke?. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXXXI, s 89- 116 . doi: 10.5617/viking.6481 Vis sammendrag
 • Ødegaard, Marie Kjærnet (2013). State Formation, Administrative Areas, and Thing Sites in the Borgarthing Law Province, Southeast Norway. Journal of the North Atlantic.  ISSN 1935-1984.  5, s 42- 63 Vis sammendrag
 • Ødegaard, Marie Kjærnet (2010). Graver og grenser - territoriell inndeling av jernalderens jordbrukslandskap i Vestfold. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  12

Se alle arbeider i Cristin

 • Spangen, Marte & Ødegaard, Marie (2018, 19. juli). Arkeologi på rappen 1-4: Marie Ødegaard om 100(!) hus fra eldre jernalder på Dilling, Rygge, Østfold. [Internett].  Podcast på Soundcloud. Vis sammendrag
 • Ødegaard, Marie (2018, 13. juni). Graver fram sosial ulikhet.  Klassekampen.
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik & Johannessen, Linnea Syversætre (2018). Arkeologi på Dilling i Rygge - jernalderens bosetning i Rygge.
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Johannessen, Linnea Syversætre; Gjerpe, Lars Erik & Sæbø, Andreas Ropeid (2018, 01. september). Her er Østlandets første landsby.  Khrono.
 • Ødegaard, Marie & Johannessen, Linnea Syversætre (2017, 21. juni). Mål om å finne en jernalderlandsby. [TV].  NRK Distriktsnyheter Østfold.
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik & Hellan, Jan Kristian (2017). Gårder fra bronse- og jernalder – foreløpige resultater fra Dobbeltspor Dilling. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (19), s 31- 40
 • Ødegaard, Marie (2015). Tingsted og territorium. Organisering av rettslandskapet i Viken i jernalder og middelalder.
 • Brink, Stefan; Grimm, Oliver; Iversen, Frode; Hobæk, Halldis; Ødegaard, Marie Kjærnet; Näsman, Ulf; Sanmark, Alexandra; Urbanczyk, Przemyslaw; Vesteinsson, Orri & Storli, Inger (2011). Comments on Inger Storli: 'Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?' (Norwegian Archaeological Review 43(2)). Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  44(1), s 89- 117 . doi: 10.1080/00293652.2011.572685

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2019 08:57 - Sist endret 10. jan. 2019 13:22