Marianne Hem Eriksen

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilde av Marianne Hem Eriksen
English version of this page
Telefon +47-22851928
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

Forskningsprosjekter

Bøker

Architecture, Society and Ritual in Viking Age Scandinavia. Cambridge University Press, Cambridge, februar 2019.

Viking Worlds. Things, Spaces and Movement. Oxbow, Oxford, 2015.
Redigert av M.H. Eriksen, U. Pedersen, B. Rundberget, I. Axelsen & H.L. Berg

  Utdanning og arbeidserfaring

  10/2017-

  Førsteamanuensis ved KHM, UiO

  2017-2019 Research Fellow, University of Cambridge
  12/2016-9/2017 Post doc, FRIPRO Mobilitetsstipend
  2016 Førsteamanuensis (vikar) ved IAKH, UiO
  2015-2016 Gjennomføringsstipendiat ved IAKH, UiO
  2015 Pedagogisk basiskompetanse ved UV, UiO
  2013 Gjesteforsker ved Institute of Archaeology, University College London
  2012-2015

  Doktorgradsstipendiat ved UiO

  2007-2011 Feltarkeolog for bl.a. KHM, NIKU og Akershus fylkeskommune
  2008-2010 Master ved UiO: Between the Real and Ideal

   

  Priser og utmerkelser

  2017

  Medlem av Akademiet for Yngre Forskere

  2017 Research Fellowship, Clare Hall, Cambridge (fra 1. oktober 2017)
  2016

  Hans Majestet Kongens gullmedalje for vitenskapelige arbeider av fremragende, yngre forskere

  2015 FRIPRO Mobilitetsstipend finansert av Norges Forskningsråd og Marie Skłodowska-Curie Actions

  Internasjonalt samarbeid

  • Jeg er medlem av styringsgruppen for forskningsprosjektet The Viking Phenomenon, ledet av Prof. Neil Price, Uppsala Universitet
  • De siste årene er jeg blitt invitert til å holde gjesteforelesninger blant annet i Berlin, Athen, Uppsala, Chester, Roma, Reading, Cambridge og Oxford.
  Emneord: Arkeologi, Materiell kultur, Jernalder, Yngre jernalder, Eldre jernalder, Vikingtid, Bronsealder, Bosetning, Mentalitet i fortiden, Teori og metode, Sosialarkeologi

  Publikasjoner

  Eriksen, Marianne Hem (2019). Architecture, Society, and Ritual in Viking Age Scandinavia. Doors, Dwellings, and Domestic Space. Cambridge University Press.  ISBN 9781108667043.  400 s.

  Eriksen, Marianne Hem (2017) Don’t all mothers love their children? Deposited infants as animate objects in Iron and Viking Age Scandinavia. World Archaeology 49, no 4.

  Eriksen, Marianne Hem (2016) Commemorating Dwelling. The Death and Burial of Houses in Iron and Viking Age Scandinavia. European Journal of Archaeology 19(3): 477-496.

  Eriksen, Marianne Hem (2013). Doors to the dead. The power of doorways and thresholds in Viking-age Scandinavia. Archaeological Dialogues.  ISSN 1380-2038.  20(2): 187- 214 . doi: 10.1017/S1380203813000238

  • Eriksen, Marianne Hem (2018). Embodied regulations: Searching for boundaries in the Viking Age, In Ruth Nugent; Ben Jervis; Barbara Hausmair & Ellie Williams (ed.),  Archaeologies of Rules and Regulations: Between text and practice.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78533-765-9.  5.
  • Eriksen, Marianne Hem (2017). Don't all mothers love their children? Deposited infants as animate objects in the Scandinavian Iron Age. World archaeology.  ISSN 0043-8243.  49(3), s 338- 356 . doi: 10.1080/00438243.2017.1340189 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Eriksen, Marianne Hem (2016). Commemorating Dwelling: The Death and Burial of Houses in Iron and Viking Age Scandinavia. European Journal of Archaeology.  ISSN 1461-9571.  19(3), s 477- 496 . doi: 10.1080/14619571.2016.1186918 Vis sammendrag
  • Eriksen, Marianne Hem (2016). Den enes død er den annens brød? Om kropp, mat og dødsforestillinger i skandinavisk jernalder. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 49- 59
  • Eriksen, Marianne Hem (2015). The powerful ring. Door rings, oath rings, and the sacral place, In Marianne Hem Eriksen; Unn Pedersen; Bernt Rundberget; Irmelin Axelsen & Heidi Lund Berg (ed.),  Viking Worlds. Things, spaces, and movement.  Oxbow Books.  ISBN 9781782977278.  6.
  • Eriksen, Marianne Hem (2014). Frihetens port. En reise gjennom fortidens dører, I: Svein Harald Gullbekk (red.),  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  Ukjent kap.nr..
  • Eriksen, Marianne Hem (2013). Doors to the dead. The power of doorways and thresholds in Viking-age Scandinavia. Archaeological Dialogues.  ISSN 1380-2038.  20(2), s 187- 214 . doi: 10.1017/S1380203813000238
  • Eriksen, Marianne Hem (2011). Hallen og landskapet: monumentalitet, liminalitet og transformasjon. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (113), s 11- 18

  Se alle arbeider i Cristin

  • Eriksen, Marianne Hem (2019). Architecture, Society, and Ritual in Viking Age Scandinavia. Doors, Dwellings, and Domestic Space. Cambridge University Press.  ISBN 9781108497220.  276 s. Vis sammendrag
  • Eriksen, Marianne Hem; Pedersen, Unn; Rundberget, Bernt; Axelsen, Irmelin & Berg, Heidi Lund (ed.) (2019). Viking Worlds: Things, Spaces and Movement [Paperback edition]. Oxbow Books.  ISBN 9781789252101.  250 s.
  • Eriksen, Marianne Hem; Pedersen, Unn; Rundberget, Bernt; Axelsen, Irmelin & Berg, Heidi Lund (ed.) (2015). Viking Worlds. Things, spaces, and movement. Oxbow Books.  ISBN 9781782977278.  250 s.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Drefvelin, Caroline & Eriksen, Marianne Hem (2019, 24. august). «Beforeigners»- Det er feil mose i trusa.  Dagbladet. Vis sammendrag
  • Eriksen, Marianne Hem (2019). "Archaeology of Dwelling": Drømte fortidens mennesker også om hus?.
  • Eriksen, Marianne Hem (2019). Building personhood: The longhouse as lifework in late prehistoric Scandinavia.
  • Eriksen, Marianne Hem (2019). Hvorfor ble døde barn begravet i hus i jernalder og vikingtid? Om ‘rosemaling’ av fortiden. Vis sammendrag
  • Eriksen, Marianne Hem (2019). Imbuing shadow-houses with life -- Late prehistoric Scandinavia, 1600 BCE-1000 CE.
  • Eriksen, Marianne Hem (2019). Introduction – From the comfortable domus to glimpses of past ontologies.
  • Eriksen, Marianne Hem (2019). Viking homes were stranger than fiction: portals to the dead, magical artefacts and ‘slaves’.
  • Eriksen, Marianne Hem (2019). Within four walls? Alterity and violence in Viking Age households.
  • Krüger, Frida Jørstad & Eriksen, Marianne Hem (2019, 24. september). Fant sjeldent dødehus fra vikingtiden [Kommentar til utgravning ved NTNU]. [Internett].  NRK.
  • Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte; De Moor, Katrien; Eriksen, Marianne Hem; Falkum, Ingrid Lossius; Holmen, Heidi & Aronsen, Jan Magnus (2018). Akademia må satse på undervisningskarrierer. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
  • Eriksen, Marianne Hem (2018). Body-objects in domestic space in Iron and Viking Age Scandinavia.
  • Eriksen, Marianne Hem (2018). Dwelling in place: The longhouse bundling past, present, and future in later prehistoric Scandinavia. Vis sammendrag
  • Eriksen, Marianne Hem (2018). Dwelling with the dead in Iron and Viking Age Scandinavia: Human-house relationality.
  • Eriksen, Marianne Hem (2018). Dørringer, deponeringer og livsløp i jernalder og vikingtid.
  • Eriksen, Marianne Hem (2018). Longhouses as temporal assemblages in the Iron and Viking Ages.
  • Eriksen, Marianne Hem (2018). Review: Built on Bones. 15,000 Years of Urban Life and Death by Brenna Hassett. AP: Online Journal in Public Archaeology.  ISSN 2171-6315.  7(2017)
  • Eriksen, Marianne Hem (2018). Slik mislykkes du med doktorgraden (del I). Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  5, s 37
  • Eriksen, Marianne Hem (2018). Slik mislykkes du med doktorgraden (del II). Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  6
  • Eriksen, Marianne Hem (2018). The juice of one tomato. On writing PhD dissertations.
  • Eriksen, Marianne Hem (2018). The lives and deaths of houses in Iron and Viking Age Scandinavia.
  • Eriksen, Marianne Hem (2018). Things as people, people as things: Exploring personhood in Iron and Viking Age Scandinavia.
  • Eriksen, Marianne Hem (2018). Types, time, and tension: the Scandinavian-style longhouse over the longue durée. Vis sammendrag
  • Eriksen, Marianne Hem (2018). Within four walls: Personhood and domestic violence in the Viking Age.
  • Eriksen, Marianne Hem (2018). Å finne en livsverden i et stolpehull. Nye perspektiver i skandinavisk bosetningsarkeologi. Vis sammendrag
  • Eriksen, Marianne Hem & Bleken, Halfdan (2018, 03. april). Gravlagte hus. [Radio].  NRK Ekko.
  • Eriksen, Marianne Hem & Bleken, Halfdan (2018, 20. februar). Langhuset - nordmenns bolig gjennom 3000 år. [Radio].  NRK Ekko.
  • Bill, Jan; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Eriksen, Marianne Hem; Iversen, Frode; Vedeler, Marianne & Aannestad, Hanne Lovise (2017). Ikke la nynazistene stjele vikingtiden. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
  • Eriksen, Marianne Hem (2017). Approaching identity and individuality in Prehistory [chair].
  • Eriksen, Marianne Hem (2017). Archaeology of Dwelling. Houses and households over deep time in Scandinavia.
  • Eriksen, Marianne Hem (2017). Assembling houses, house assemblages: How can we study prehistoric buildings from household perspectives?. Vis sammendrag
  • Eriksen, Marianne Hem (2017). Bodies and body-objects in domestic space: Atmospheric presence in the long Iron Age of Scandinavia.
  • Eriksen, Marianne Hem (2017). Can we trace ontology from postholes? A view from Scandinavia’s later prehistory.
  • Eriksen, Marianne Hem (2017). Challenges of studying gender in settlements [intro and chair].
  • Eriksen, Marianne Hem (2017). Deposited infants as animate objects in Iron-Age Scandinavia.
  • Eriksen, Marianne Hem (2017). Fem strategier for å mislykkes som forsker.
  • Eriksen, Marianne Hem (2017). House assemblages and domestic space through deep time.
  • Eriksen, Marianne Hem (2017). How to fail at research proposals.
  • Eriksen, Marianne Hem (2017). Investigating Bronze Age households - A view from Scandinavia.
  • Eriksen, Marianne Hem (2017). Kraften av en tomat. Om å skrive doktorgradsavhandling..
  • Eriksen, Marianne Hem (2017). Processing, curating, and fragmenting skulls in Iron and Viking Age Scandinavia.
  • Eriksen, Marianne Hem (2017). The longhouse of Iron-Age Scandinavia: Death, commemoration, and infant deposition.
  • Eriksen, Marianne Hem (2017). The processes of engendering: space and materials [intro and chair].
  • Eriksen, Marianne Hem & Haugen, Toril (2017, 25. april). Can houses die? Iron-age to Viking longhouses were burned and buried. [Internett].  www.heritagedaily.com.
  • Eriksen, Marianne Hem & Haugen, Toril (2017, 25. april). Iron-age Viking longhouses were burned and buried in funerals. [Internett].  www.phys.org.
  • Eriksen, Marianne Hem & Haugen, Toril (2017, 27. januar). Kan hus døy? Jarnalderens langhus blei brende og gravlagde. [Tidsskrift].  Forskningsmagasinet Apollon.
  • Eriksen, Marianne Hem; Steenstrup, Henriette & Såheim, Fridtjov (2017, 26. mars). En bit av historien -- Vikingtid. [TV].  TV2.
  • Eriksen, Marianne Hem (2016). Archaeology of Dwelling - Introduksjon til et prosjekt.
  • Eriksen, Marianne Hem (2016). Don’t all mothers love their children? Deposits of infants and children in the Iron and Viking Ages.
  • Eriksen, Marianne Hem (2016). Doorways. Narrative spaces and social mnemonics in the Viking Age.
  • Eriksen, Marianne Hem (2016). How to survive the PhD - Or how I learned to stop worrying and love the PLAN.
  • Eriksen, Marianne Hem (2016). På terskelen til hus og hall i yngre jernalder.
  • Eriksen, Marianne Hem (2016). Things to do during the PhD – publish articles on the side (Guest blog on patter - blog on academic writing).
  • Eriksen, Marianne Hem (2016). Traces of persistence, persistence of trace: Architecture, memory, and lived space through deep time in Scandinavia.
  • Eriksen, Marianne Hem & Brobakke, Marthe Tokle (2016, 11. november). På jakt etter menneskene. Et intervju med Marianne Hem Eriksen. [Tidsskrift].  Nicolay 129 (2):35-39.
  • Eriksen, Marianne Hem & Grydeland, Ivar (2016, 25. mai). NRK P2: 'De hverdagslige vikingene' Intervju i Ekko. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
  • Eriksen, Marianne Hem & Grydeland, Ivar (2016, 07. juni). NRK P2: Død og erotikk i vikingtid. Intervju i Ekko. [Radio].  NRK P2 Ekko.
  • Gjertsen, Jostein & Eriksen, Marianne Hem (2016, 21. februar). NRK P2: Ut i kulturen - privatlivets historie. [Radio].  NRK P2.
  • Eriksen, Marianne Hem (2015). Portals to the Past. An archaeology of doorways, dwellings, and ritual practice in Late Iron Age Scandinavia (Unpublished PhD thesis). Vis sammendrag
  • Eriksen, Marianne Hem (2015). Ritualization of the Scandinavian-style longhouse, 400-1050CE.
  • Eriksen, Marianne Hem (2015). Seksualitet og død – en evig syklus. Norgeshistorie.no.
  • Eriksen, Marianne Hem (2015). Slaver, barn og kvinner – husholdet i merovingertiden. Norgeshistorie.no.
  • Eriksen, Marianne Hem (2015). Viking Foodways: Consumption, Space, and the Household in Norway , c. 550-1050 CE.
  • Eriksen, Marianne Hem & Gundersen, Håkon (2015, 18. september). Overskridelser i dørkarmen (i spalten 'Doktoren svarer').  Morgenbladet.
  • Eriksen, Marianne Hem; Pedersen, Unn; Rundberget, Bernt; Axelsen, Irmelin & Berg, Heidi Lund (2015). Exploring Viking Worlds, In Marianne Hem Eriksen; Unn Pedersen; Bernt Rundberget; Irmelin Axelsen & Heidi Lund Berg (ed.),  Viking Worlds. Things, spaces, and movement.  Oxbow Books.  ISBN 9781782977278.  Introduction.
  • Eriksen, Marianne Hem & Øksdal, Alf Tore (2015, 08. september). Dette forteller dørene om vikingtida. [Internett].  http://forskning.no/historie/2015/09/apner-dorer-til-vikingt.
  • Eriksen, Marianne Hem & Øksdal, Alf Tore (2015, 03. september). Åpner dører til vikingtiden. [Internett].  http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/.
  • Eriksen, Marianne Hem (2014). Mellom praksis og ideologi. Nye blikk på hus og hushold i Norges yngre jernalder.
  • Eriksen, Marianne Hem (2014). Re-organisation of household space in the Viking Age/Medieval Period transition in Norway.
  • Eriksen, Marianne Hem (2014). Transformation of Everyday Life: Architectural alterations and the religious conversion of Early Medieval Norway.
  • Bill, Jan; Bø, Terje; Røvik, Geir; Iversen, Frode; Aase, Sigurd; Eriksen, Marianne Hem; Tallaksen, Tommy; Kvalø, Frode; Altrock, Håkan; Ødelund, Arne Petter; Nevestad, Dag; Vaaagland, Lars; Edman, Caroline; Bjercke, Kari & Hjeltnes, Arne (2013, 07. april). Arkeologene: Skatter i havet 2:8. [TV].  NRK1.
  • Eriksen, Marianne Hem (2013). Crossing the Boundary: The door as a judicial-cultic arena in the Viking Age?.
  • Eriksen, Marianne Hem (2013). Crossing the threshold: The social and ritual significance of doors in Viking-Age Scandinavia.
  • Eriksen, Marianne Hem (2013, 01. januar). Innslagene "Raritetskabinettet" i NRK-serien "Arkeologene" (åtte episoder). [TV].  NRK. Vis sammendrag
  • Eriksen, Marianne Hem (2013). On the Threshold. The social, spatial, and ritual significance of doors in Late Iron Age Scandinavia.
  • Eriksen, Thomas Hylland; Gansum, Terje; Bill, Jan; Iversen, Frode; Rødsrud, Christian Løchsen; Eriksen, Marianne Hem; Wangen, Vivian; Guillou, Jan; Berge, Jan; Eikeland, Rune; Smith, Christian Dokk; Fernstål, Lotta; Aarseth, Bjarte Einar & Hjeltnes, Arne (2013, 28. april). Arkeologene: Vikingen - superhelt og bonde 5:8. [TV].  NRK1.
  • Eriksen, Marianne Hem (2012). Borders, Mortuary Practices and Sexualised Rituals in Late Iron Age Scandinavia.
  • Eriksen, Marianne Hem (2012). Doors to the Dead in Scandinavian Late Iron Age.
  • Eriksen, Marianne Hem (2012). Innledning til et prosjekt: Dører til de døde i vikingtidens Skandinavia.
  • Eriksen, Marianne Hem (2012). Lift Me Over the Threshold: Liminality, Sexuality and Power in Late Iron Age Scandinavia.
  • Eriksen, Marianne Hem (2012). Lift Me Over the Threshold: Presentasjon av et PhD-prosjekt.
  • Eriksen, Marianne Hem (2010). Between the Real and Ideal: Ordering, controlling and utilising space in power negotiations - Hall buildings in Scandinavia, 250-1050 CE.
  • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Eriksen, Marianne Hem (red.) (2010). På sporet av romersk jernalder -- Artikkelsamling fra Romertidsseminaret på Isegran 23.24. januar 2010. Nicolay skrifter. 3.
  • Eriksen, Kristin & Eriksen, Marianne Hem (2009). Jeg fant, jeg fant! Et intervju med Dagfinn Skre. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (108)
  • Eriksen, Marianne Hem (2008). Kan arkeologi skade de døde, eller: Hvor ble det av Kant?. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (106)
  • Eriksen, Marianne Hem & Molnes, Henrik (2008). Annerledeshet og identitet : et intervju med Brit Solli. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (106)
  • Eriksen, Marianne Hem & Valum, Maria Spitalen (2008). Ikke alt kan en lære av bøker alene. Intervju med Morten Kutschera. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (107)

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 6. nov. 2017 16:49 - Sist endret 25. aug. 2019 09:00