Marianne Hem Eriksen

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Marianne Hem Eriksen
English version of this page
Telefon +47 22851928
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Forskningsprosjekter

Bøker

Utdanning og arbeidserfaring

10/2017-

Førsteamanuensis ved KHM, UiO

2017-2019 Research Fellow, University of Cambridge
12/2016-9/2017 Post doc, FRIPRO Mobilitetsstipend
2016 Førsteamanuensis (vikar) ved IAKH, UiO
2015-2016 Gjennomføringsstipendiat ved IAKH, UiO
2015 Pedagogisk basiskompetanse ved UV, UiO
2013 Gjesteforsker ved Institute of Archaeology, University College London
2012-2015

Doktorgradsstipendiat ved UiO

2007-2011 Feltarkeolog for bl.a. KHM, NIKU og Akershus fylkeskommune
2008-2010 Master ved UiO: Between the Real and Ideal

 

Stipender og utmerkelser

2019

Nominert til Society of American Archaeology Book of the Year Award

2019 Bokstipend: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

2017

Medlem av Akademiet for Yngre Forskere

2017 Research Fellowship, Clare Hall, Cambridge (fra 1. oktober 2017)
2016

Hans Majestet Kongens gullmedalje for vitenskapelige arbeider av fremragende, yngre forskere

2015 FRIPRO Mobilitetsstipend finansert av Norges Forskningsråd og Marie Skłodowska-Curie Actions

Internasjonalt samarbeid

 • Jeg er medlem av styringsgruppen for forskningsprosjektet The Viking Phenomenon, ledet av Prof. Neil Price, Uppsala Universitet
 • De siste årene er jeg blitt invitert til å holde gjesteforelesninger blant annet i Berlin, Athen, Uppsala, Chester, Roma, Reading, Cambridge og Oxford.
Emneord: Arkeologi, Materiell kultur, Jernalder, Yngre jernalder, Eldre jernalder, Vikingtid, Bronsealder, Bosetning, Mentalitet i fortiden, Teori og metode, Sosialarkeologi

Publikasjonar

Eriksen, Marianne Hem (2019). Architecture, Society, and Ritual in Viking Age Scandinavia. Doors, Dwellings, and Domestic Space. Cambridge University Press.  ISBN 9781108667043. 

Eriksen, Marianne Hem (2017) Don’t all mothers love their children? Deposited infants as animate objects in Iron and Viking Age Scandinavia. World Archaeology 49, no 4.

Eriksen, Marianne Hem (2016) Commemorating Dwelling. The Death and Burial of Houses in Iron and Viking Age Scandinavia. European Journal of Archaeology 19(3): 477-496.

Eriksen, Marianne Hem (2013). Doors to the dead. The power of doorways and thresholds in Viking-age Scandinavia. Archaeological Dialogues.  ISSN 1380-2038.  20(2): 187- 214 . doi: 10.1017/S1380203813000238

 • Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Skogstrand, Lisbeth (2020). Contrasts of the Bronze Age – Time, Ritual and Encounters in the Nordic World: An Introduction, In Knut Ivar Austvoll; Marianne Hem Eriksen; Per Ditlef Fredriksen; Anne Lene Melheim; Lisbeth Prøsch-Danielsen & Lisbeth Skogstrand (ed.),  Contrasts of the Nordic Bronze Age. Essays in Honour of Christopher Prescott.  Brepols.  ISBN 978-2-503-58877-3.  1.
 • Eriksen, Marianne Hem (2020). ‘Body-objects’ and personhood in the Iron and Viking Ages: processing, curating, and depositing skulls in domestic space. World archaeology.  ISSN 0043-8243.  52, s 103- 119 . doi: https://doi.org/10.1080/00438243.2019.1741439 Vis sammendrag
 • Eriksen, Marianne Hem (2020). Dream-houses of the Late Iron and Viking Ages -- The house and the self, In Charlotta Hillerdal & Kristin Ilves (ed.),  Re-imagining Periphery: Archaeology and Text in Northern Europe from Iron Age to Viking and Early Medieval Periods.  Oxbow Books.  ISBN 9781789254501.  1.  s 1 - 10
 • Eriksen, Marianne Hem & Austvoll, Knut Ivar (2020). Bridging Perspectives: Social Dynamics of Houses and Households in Bronze Age Scandinavia, In Knut Ivar Austvoll; Marianne Hem Eriksen; Per Ditlef Fredriksen; Anne Lene Melheim; Lisbeth Prøsch-Danielsen & Lisbeth Skogstrand (ed.),  Contrasts of the Nordic Bronze Age. Essays in Honour of Christopher Prescott.  Brepols.  ISBN 978-2-503-58877-3.  14.
 • Eriksen, Marianne Hem (2018). Embodied regulations: Searching for boundaries in the Viking Age, In Ruth Nugent; Ben Jervis; Barbara Hausmair & Ellie Williams (ed.),  Archaeologies of Rules and Regulations: Between text and practice.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78533-765-9.  5.
 • Eriksen, Marianne Hem (2017). Don't all mothers love their children? Deposited infants as animate objects in the Scandinavian Iron Age. World archaeology.  ISSN 0043-8243.  49(3), s 338- 356 . doi: 10.1080/00438243.2017.1340189 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eriksen, Marianne Hem (2016). Commemorating Dwelling: The Death and Burial of Houses in Iron and Viking Age Scandinavia. European Journal of Archaeology.  ISSN 1461-9571.  19(3), s 477- 496 . doi: 10.1080/14619571.2016.1186918 Vis sammendrag
 • Eriksen, Marianne Hem (2016). Den enes død er den annens brød? Om kropp, mat og dødsforestillinger i skandinavisk jernalder. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 49- 59
 • Eriksen, Marianne Hem (2015). The powerful ring. Door rings, oath rings, and the sacral place, In Marianne Hem Eriksen; Unn Pedersen; Bernt Rundberget; Irmelin Axelsen & Heidi Lund Berg (ed.),  Viking Worlds. Things, spaces, and movement.  Oxbow Books.  ISBN 9781782977278.  6.
 • Eriksen, Marianne Hem (2014). Frihetens port. En reise gjennom fortidens dører, I: Svein Harald Gullbekk (red.),  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  Ukjent kap.nr..

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Skogstrand, Lisbeth (ed.) (2020). Contrasts of the Nordic Bronze Age. Essays in Honour of Christopher Prescott. Brepols.  ISBN 978-2-503-58877-3.  260 s. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marianne Hem (2019). Architecture, Society, and Ritual in Viking Age Scandinavia. Doors, Dwellings, and Domestic Space. Cambridge University Press.  ISBN 9781108497220.  276 s. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marianne Hem; Pedersen, Unn; Rundberget, Bernt; Axelsen, Irmelin & Berg, Heidi Lund (ed.) (2019). Viking Worlds: Things, Spaces and Movement [Paperback edition]. Oxbow Books.  ISBN 9781789252101.  250 s.
 • Eriksen, Marianne Hem; Pedersen, Unn; Rundberget, Bernt; Axelsen, Irmelin & Berg, Heidi Lund (ed.) (2015). Viking Worlds. Things, spaces, and movement. Oxbow Books.  ISBN 9781782977278.  250 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Eriksen, Marianne Hem (2020). Dream-Houses of the Late Iron and Viking Ages: The House and the Self .
 • Eriksen, Marianne Hem; Blikstad-Balas, Marte & Sandtorv, Alexander Harald (2020). "Hvorfor er vi så besatt av gull, sølv og diamanter?" Arkeologen, tekstforskeren og kjemikeren svarer.. morgenbladet.no.
 • Eriksen, Marianne Hem; Gjesteland, Thomas & Bølstad, Jørgen (2020). «All forskning er vel ikke like bra?» En arkeolog, en fysiker og en statsviter svarer. morgenbladet.no.
 • Eriksen, Marianne Hem; Ness, Kaja Kristin & Hagen, Thor Amund (2020, 22. april). https://www.nrk.no/viten/gatefulle-dodsritualer-i-vikingtida_-la-deler-av-hodeskaller-i-huset-1.14965651. [Internett].  NRK.no.
 • Eriksen, Marianne Hem & Smedsrud, Morten Skipenes (2020, 21. februar). Dødsritualene forteller historier. [Fagblad].  Forskningsmagasinet Apollon. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marianne Hem; Snipstad, Sofie & Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2020). Blir verden den samme igjen? Arkeologen, fysikeren og innovasjonsforskeren svarer. morgenbladet.no.
 • Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Erdal, Marta Bivand; Eriksen, Marianne Hem & Eriksen, Stefka Georgieva (2020). Kjære, utålmodige minister [Forslag til liketillingstiltak i akademia]. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Sandtorv, Alexander Harald; Eriksen, Marianne Hem & Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2020). Hva er kjærlighet? En kjemiker, en arkeolog og en innovasjonsforsker svarer på et av livets store spørsmål. morgenbladet.no.
 • Schou, Ingrid & Eriksen, Marianne Hem (2020, 18. september). Barna til vikingene øvde seg med sverd og ble voksne tidlig. [Internett].  ung.forskning.no.
 • Tjønndal, Anne; Sandtorv, Alexander Harald & Eriksen, Marianne Hem (2020). Trenger vi flere barn?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Drefvelin, Caroline & Eriksen, Marianne Hem (2019, 24. august). «Beforeigners»- Det er feil mose i trusa.  Dagbladet. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marianne Hem (2019). "Archaeology of Dwelling": Drømte fortidens mennesker også om hus?.
 • Eriksen, Marianne Hem (2019). Building personhood: The longhouse as lifework in late prehistoric Scandinavia.
 • Eriksen, Marianne Hem (2019). Døde barn i hus og myrer -- menneske-ting i jernalder og vikingtid.
 • Eriksen, Marianne Hem (2019). Grievability, households, and violence in the Iron and Viking Ages.
 • Eriksen, Marianne Hem (2019). House-dreams of the Viking Age: Undisciplined explorations of architecture, personhood, and dreaming in the past.
 • Eriksen, Marianne Hem (2019). Hvor går grensen mellom mennesker og ting? Døde barn i hus og myrer i det første årtusen.
 • Eriksen, Marianne Hem (2019). Hvorfor ble døde barn begravet i hus i jernalder og vikingtid? Om ‘rosemaling’ av fortiden. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marianne Hem (2019). Imbuing shadow-houses with life -- Late prehistoric Scandinavia, 1600 BCE-1000 CE.
 • Eriksen, Marianne Hem (2019). Introduction – From the comfortable domus to glimpses of past ontologies.
 • Eriksen, Marianne Hem (2019). Viking homes were stranger than fiction: portals to the dead, magical artefacts and ‘slaves’.
 • Eriksen, Marianne Hem (2019). Within four walls? Alterity and violence in Viking Age households.
 • Krüger, Frida Jørstad & Eriksen, Marianne Hem (2019, 08. november). ‘Arkeologer fant merkelig grav fra vikingtiden’ [Kommentar til utgravning på NTNU]. [Internett].  NRK.no.
 • Krüger, Frida Jørstad & Eriksen, Marianne Hem (2019, 24. september). Fant sjeldent dødehus fra vikingtiden [Kommentar til utgravning ved NTNU]. [Internett].  NRK.
 • Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte; De Moor, Katrien; Eriksen, Marianne Hem; Falkum, Ingrid Lossius; Holmen, Heidi & Aronsen, Jan Magnus (2018). Akademia må satse på undervisningskarrierer. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Eriksen, Marianne Hem (2018). Body-objects in domestic space in Iron and Viking Age Scandinavia.
 • Eriksen, Marianne Hem (2018). Dwelling in place: The longhouse bundling past, present, and future in later prehistoric Scandinavia. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marianne Hem (2018). Dwelling with the dead in Iron and Viking Age Scandinavia: Human-house relationality.
 • Eriksen, Marianne Hem (2018). Dørringer, deponeringer og livsløp i jernalder og vikingtid.
 • Eriksen, Marianne Hem (2018). Longhouses as temporal assemblages in the Iron and Viking Ages.
 • Eriksen, Marianne Hem (2018). Review: Built on Bones. 15,000 Years of Urban Life and Death by Brenna Hassett. AP: Online Journal in Public Archaeology.  ISSN 2171-6315.  7(2017)
 • Eriksen, Marianne Hem (2018). Slik mislykkes du med doktorgraden (del I). Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  5, s 37
 • Eriksen, Marianne Hem (2018). Slik mislykkes du med doktorgraden (del II). Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  6
 • Eriksen, Marianne Hem (2018). The juice of one tomato. On writing PhD dissertations.
 • Eriksen, Marianne Hem (2018). The lives and deaths of houses in Iron and Viking Age Scandinavia.
 • Eriksen, Marianne Hem (2018). Things as people, people as things: Exploring personhood in Iron and Viking Age Scandinavia.
 • Eriksen, Marianne Hem (2018). Types, time, and tension: the Scandinavian-style longhouse over the longue durée. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marianne Hem (2018). Within four walls: Personhood and domestic violence in the Viking Age.
 • Eriksen, Marianne Hem (2018). Å finne en livsverden i et stolpehull. Nye perspektiver i skandinavisk bosetningsarkeologi. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marianne Hem & Bleken, Halfdan (2018, 03. april). Gravlagte hus. [Radio].  NRK Ekko.
 • Eriksen, Marianne Hem & Bleken, Halfdan (2018, 20. februar). Langhuset - nordmenns bolig gjennom 3000 år. [Radio].  NRK Ekko.
 • Bill, Jan; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Eriksen, Marianne Hem; Iversen, Frode; Vedeler, Marianne & Aannestad, Hanne Lovise (2017). Ikke la nynazistene stjele vikingtiden. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Eriksen, Marianne Hem (2017). Approaching identity and individuality in Prehistory [chair].
 • Eriksen, Marianne Hem (2017). Archaeology of Dwelling. Houses and households over deep time in Scandinavia.
 • Eriksen, Marianne Hem (2017). Assembling houses, house assemblages: How can we study prehistoric buildings from household perspectives?. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marianne Hem (2017). Bodies and body-objects in domestic space: Atmospheric presence in the long Iron Age of Scandinavia.
 • Eriksen, Marianne Hem (2017). Can we trace ontology from postholes? A view from Scandinavia’s later prehistory.
 • Eriksen, Marianne Hem (2017). Challenges of studying gender in settlements [intro and chair].
 • Eriksen, Marianne Hem (2017). Deposited infants as animate objects in Iron-Age Scandinavia.
 • Eriksen, Marianne Hem (2017). Fem strategier for å mislykkes som forsker.
 • Eriksen, Marianne Hem (2017). House assemblages and domestic space through deep time.
 • Eriksen, Marianne Hem (2017). How to fail at research proposals.
 • Eriksen, Marianne Hem (2017). Investigating Bronze Age households - A view from Scandinavia.
 • Eriksen, Marianne Hem (2017). Kraften av en tomat. Om å skrive doktorgradsavhandling..
 • Eriksen, Marianne Hem (2017). Processing, curating, and fragmenting skulls in Iron and Viking Age Scandinavia.
 • Eriksen, Marianne Hem (2017). The longhouse of Iron-Age Scandinavia: Death, commemoration, and infant deposition.
 • Eriksen, Marianne Hem (2017). The processes of engendering: space and materials [intro and chair].
 • Eriksen, Marianne Hem & Haugen, Toril (2017, 25. april). Can houses die? Iron-age to Viking longhouses were burned and buried. [Internett].  www.heritagedaily.com.
 • Eriksen, Marianne Hem & Haugen, Toril (2017, 25. april). Iron-age Viking longhouses were burned and buried in funerals. [Internett].  www.phys.org.
 • Eriksen, Marianne Hem & Haugen, Toril (2017, 27. januar). Kan hus døy? Jarnalderens langhus blei brende og gravlagde. [Tidsskrift].  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Eriksen, Marianne Hem; Steenstrup, Henriette & Såheim, Fridtjov (2017, 26. mars). En bit av historien -- Vikingtid. [TV].  TV2.
 • Eriksen, Marianne Hem (2016). Archaeology of Dwelling - Introduksjon til et prosjekt.
 • Eriksen, Marianne Hem (2016). Don’t all mothers love their children? Deposits of infants and children in the Iron and Viking Ages.
 • Eriksen, Marianne Hem (2016). Doorways. Narrative spaces and social mnemonics in the Viking Age.
 • Eriksen, Marianne Hem (2016). How to survive the PhD - Or how I learned to stop worrying and love the PLAN.
 • Eriksen, Marianne Hem (2016). På terskelen til hus og hall i yngre jernalder.
 • Eriksen, Marianne Hem (2016). Things to do during the PhD – publish articles on the side (Guest blog on patter - blog on academic writing).
 • Eriksen, Marianne Hem (2016). Traces of persistence, persistence of trace: Architecture, memory, and lived space through deep time in Scandinavia.
 • Eriksen, Marianne Hem & Brobakke, Marthe Tokle (2016, 11. november). På jakt etter menneskene. Et intervju med Marianne Hem Eriksen. [Tidsskrift].  Nicolay 129 (2):35-39.
 • Eriksen, Marianne Hem & Grydeland, Ivar (2016, 25. mai). NRK P2: 'De hverdagslige vikingene' Intervju i Ekko. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marianne Hem & Grydeland, Ivar (2016, 07. juni). NRK P2: Død og erotikk i vikingtid. Intervju i Ekko. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Gjertsen, Jostein & Eriksen, Marianne Hem (2016, 21. februar). NRK P2: Ut i kulturen - privatlivets historie. [Radio].  NRK P2.
 • Eriksen, Marianne Hem (2015). Portals to the Past. An archaeology of doorways, dwellings, and ritual practice in Late Iron Age Scandinavia (Unpublished PhD thesis). Vis sammendrag
 • Eriksen, Marianne Hem (2015). Ritualization of the Scandinavian-style longhouse, 400-1050CE.
 • Eriksen, Marianne Hem (2015). Seksualitet og død – en evig syklus. Norgeshistorie.no.
 • Eriksen, Marianne Hem (2015). Slaver, barn og kvinner – husholdet i merovingertiden. Norgeshistorie.no.
 • Eriksen, Marianne Hem (2015). Viking Foodways: Consumption, Space, and the Household in Norway , c. 550-1050 CE.
 • Eriksen, Marianne Hem & Gundersen, Håkon (2015, 18. september). Overskridelser i dørkarmen (i spalten 'Doktoren svarer').  Morgenbladet.
 • Eriksen, Marianne Hem; Pedersen, Unn; Rundberget, Bernt; Axelsen, Irmelin & Berg, Heidi Lund (2015). Exploring Viking Worlds, In Marianne Hem Eriksen; Unn Pedersen; Bernt Rundberget; Irmelin Axelsen & Heidi Lund Berg (ed.),  Viking Worlds. Things, spaces, and movement.  Oxbow Books.  ISBN 9781782977278.  Introduction.
 • Eriksen, Marianne Hem & Øksdal, Alf Tore (2015, 08. september). Dette forteller dørene om vikingtida. [Internett].  http://forskning.no/historie/2015/09/apner-dorer-til-vikingt.
 • Eriksen, Marianne Hem & Øksdal, Alf Tore (2015, 03. september). Åpner dører til vikingtiden. [Internett].  http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/.
 • Eriksen, Marianne Hem (2014). Mellom praksis og ideologi. Nye blikk på hus og hushold i Norges yngre jernalder.
 • Eriksen, Marianne Hem (2014). Re-organisation of household space in the Viking Age/Medieval Period transition in Norway.
 • Eriksen, Marianne Hem (2014). Transformation of Everyday Life: Architectural alterations and the religious conversion of Early Medieval Norway.
 • Bill, Jan; Bø, Terje; Røvik, Geir; Iversen, Frode; Aase, Sigurd; Eriksen, Marianne Hem; Tallaksen, Tommy; Kvalø, Frode; Altrock, Håkan; Ødelund, Arne Petter; Nevestad, Dag; Vaaagland, Lars; Edman, Caroline; Bjercke, Kari & Hjeltnes, Arne (2013, 07. april). Arkeologene: Skatter i havet 2:8. [TV].  NRK1.
 • Eriksen, Marianne Hem (2013). Crossing the Boundary: The door as a judicial-cultic arena in the Viking Age?.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 6. nov. 2017 16:49 - Sist endra 12. jan. 2021 09:49

Prosjekt

Ingen pågåande prosjekt