Steinar Solheim

Førsteamanuensis
Bilete av Steinar Solheim
English version of this page
Telefon +4722851907
Mobiltelefon +4746546339
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29
Postadresse St. Olavs gt 29 PB 6762 St. Olavs plass NO-0130 Oslo

Faglige interesser

 • Eldre og yngre steinalder
 • Demografi og populasjonsdynamikk i forhistorien
 • Klimatiske endringer i forhistorien
 • Sosial differensiering i steinalder
 • Steinalderens kystbosetning
 • Tidlig jordbruk
 • Åpen forskning

Bakgrunn

 • Siden 2017: Førsteamanuensis
 • 2016-2017: Forsker
 • 2013-2016: Prosjektleder E18 Rugtvedt-Dørdal
 • 2013-2013: Prosjektleder E18 Bommestad-Sky
 • 2011-2013: Prosjektmedarbeider E18 Bommestad-Sky
 • 2008-2012: Doktorgrad ved Universitetet i Oslo
 • 2002-2007: Mastergrad ved Universitetet i Bergen

Verv

 • Siden 2020: Medlem i styringsgruppen for "E10/Rv85 Hålogalandsveien", Umak, UiT
 • Siden 2020: Medlem i styret ved Kulturhistorisk museum, UiO
 • Siden 2019: Redaksjonsmedlem i Viking. Norsk arkeologisk årbok.
 • Siden 2018: Leder av styringsgruppen for Archaeological Digital Excavation Documentation (ADED) KHM, UiO
 • Siden 2017. Medlem i KHMs forskningsråd
 • Siden 2017: Medlem i styringsgruppen for "Sotrasambandet", BM, UiB
 • 2015-2017: Koordinator Faglig program for steinalder, KHM, UiO
 • 2013-2016: Styremedlem Norsk arkeologmøte, NAM
 • 2013-2016: Redaktør Primitive tider
 • 2009-2018: Redaksjonsmedlem Primitive tider
Emneord: Arkeologi, Steinalder, Jernalder, Demografi

Publikasjonar

 • Nielsen, Svein Vatsvåg; Solheim, Steinar & Persson, Per (2019). De-Neolithisation in southern Norway inferred from statistical modelling of radiocarbon dates. Journal of Anthropological Archaeology.  ISSN 0278-4165.  53, s 82- 91 . doi: 10.1016/j.jaa.2018.11.004
 • Solheim, Steinar & Persson, Per (2018). Early and mid-Holocene coastal settlement and demography in southeastern Norway: Comparing distribution of radiocarbon dates and shoreline-dated sites, 8500–2000 cal. BCE. Journal of Archaeological Science: Reports.  ISSN 2352-409X.  19, s 334- 343 . doi: 10.1016/j.jasrep.2018.03.007 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wieckowska-Lüth, Magdalena; Solheim, Steinar; Schülke, Almut & Kirleis, Wiebke (2018). Towards a refined understanding of the use of coastal zones in the Mesolithic: New investigations on human–environment interactions in Telemark, southeastern Norway. Journal of Archaeological Science: Reports.  ISSN 2352-409X.  17, s 839- 851 . doi: 10.1016/j.jasrep.2017.12.045 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Damlien, Hege & Solheim, Steinar (2017). The Pioneer Settlement of Eastern Norway, In Hans Peter Blankholm (ed.),  The Early Economy and Settlement in Northern Europe. Pioneering, Resource Use, Coping With Change..  Equinox Publishing.  ISBN 9781781796054.  Chapter 12. Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Solheim, Steinar (2020). Mesolithic coastal landscapes: Demography, settlement patterns and subsistence economy in southeastern Norway., In Almut Schülke (ed.),  Coastal landscapes of the Mesolithic : Human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea.  Routledge.  ISBN 9781138303607.  3.  s 44 - 72 Vis sammendrag
 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege & Fossum, Guro (2020). Technological transitions and human-environment interactions in Mesolithic southeastern Norway, 11 500–6000 cal. BP. Quaternary Science Reviews.  ISSN 0277-3791.  246 . doi: https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106501 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Solheim, Steinar; Glørstad, Håkon & Persson, Per (2020). Culture and context of the Scandinavian Neolithic., In Kurt J. Gron; Lasse Sørensen & Peter Rowley-Conwy (ed.),  Farmers at the Frontier: A Pan-European Perspective..  Oxbow Books.  ISBN 978-1-78925-140-1.  17.  s 363 - 379 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nielsen, Svein Vatsvåg; Solheim, Steinar & Persson, Per (2019). De-Neolithisation in southern Norway inferred from statistical modelling of radiocarbon dates. Journal of Anthropological Archaeology.  ISSN 0278-4165.  53, s 82- 91 . doi: 10.1016/j.jaa.2018.11.004
 • Solheim, Steinar & Iversen, Frode (2019). The mid-6th century crises and their impacts on human activity and settlements in southeastern Norway, In Niall Brady & Claudia Theune (ed.),  SETTLEMENT CHANGE ACROSS MEDIEVAL EUROPE OLD PARADIGMS AND NEW VISTAS.  Sidestone Press.  ISBN 978-90-8890-806-4.  The mid-6thcentury crises....  s 423 - 434 Vis sammendrag
 • Breivik, Heidi Mjelva; Fossum, Guro & Solheim, Steinar (2018). Exploring human responses to climatic fluctuations and environmental diversity: Two stories from Mesolithic Norway. Quaternary International.  ISSN 1040-6182.  465(B), s 258- 275 . doi: 10.1016/j.quaint.2016.12.019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Solheim, Steinar; Fossum, Guro & Knutsson, Helena (2018). Use-wear analysis of Early Mesolithic flake axes from South-eastern Norway. Journal of Archaeological Science: Reports.  ISSN 2352-409X.  17, s 560- 570 . doi: 10.1016/j.jasrep.2017.12.017 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Solheim, Steinar & Persson, Per (2018). Early and mid-Holocene coastal settlement and demography in southeastern Norway: Comparing distribution of radiocarbon dates and shoreline-dated sites, 8500–2000 cal. BCE. Journal of Archaeological Science: Reports.  ISSN 2352-409X.  19, s 334- 343 . doi: 10.1016/j.jasrep.2018.03.007 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wieckowska-Lüth, Magdalena; Solheim, Steinar; Schülke, Almut & Kirleis, Wiebke (2018). Towards a refined understanding of the use of coastal zones in the Mesolithic: New investigations on human–environment interactions in Telemark, southeastern Norway. Journal of Archaeological Science: Reports.  ISSN 2352-409X.  17, s 839- 851 . doi: 10.1016/j.jasrep.2017.12.045 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Damlien, Hege & Solheim, Steinar (2017). The Pioneer Settlement of Eastern Norway, In Hans Peter Blankholm (ed.),  The Early Economy and Settlement in Northern Europe. Pioneering, Resource Use, Coping With Change..  Equinox Publishing.  ISBN 9781781796054.  Chapter 12. Vis sammendrag
 • Koxvold, Lucia Uchermann; Solheim, Steinar & Havstein, John Asbjørn (2017). Hegna Øst 7. En boplass fra overgangen fra mellom-til seinmesolitikum., I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  26.  s 397 - 412
 • Solheim, Steinar (2017). Erfaringer og prosjektevaluering, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  Kapittel 2.  s 19 - 25
 • Solheim, Steinar (2017). Innledning og prosjektbakgrunn, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  Kapittel 1.  s 11 - 18
 • Solheim, Steinar (2017). Introduksjon til undersøkte lokaliteter og området, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  Kapittel 10.  s 97 - 103
 • Solheim, Steinar (2017). Kunnskapsstatus og faglig bakgrunn for undersøkelsene, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  Kapittel 4.  s 29 - 42
 • Solheim, Steinar (2017). Naturvitenskap og andre ekspertanalyser, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  Kapittel 7.  s 63 - 76
 • Solheim, Steinar (2017). Utgravningsstrategi og metode, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  Kapittel 5.  s 43 - 52
 • Solheim, Steinar & Havstein, John Asbjørn (2017). En seinmesolittisk lokalitet med produksjon av bergartsøkser, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  Kapittel 29.  s 455 - 476
 • Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann & Havstein, John Asbjørn (2017). Dørdal. En lokalitet fra tidligmesolitikum., I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  13.  s 137 - 152
 • Solheim, Steinar & Nielsen, Svein Vatsvåg (2017). En tidligmesolittisk lokalitet med reduksjon av strandflintknoller, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  Kapittel 15.  s 171 - 187
 • Solheim, Steinar & Ødeby, Kristine (2017). Formidling av E18-prosjektet, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  Kapittel 8.  s 77 - 83
 • Solheim, Steinar & Persson, Per (2016). Marine Adaptation in the Middle Mesolithic of South-eastern Norway, In Hein Bjartmann Bjerck; Heidi Mjelva Breivik; Silje Elisabeth Fretheim; Ernesto Piana; Birgitte Skar; Angélica M. Tivoli & Atilio Francisco Zangrando (ed.),  Marine Ventures - Archaeological perspectives on Human-Sea relations..  Equinox Publishing.  ISBN 9781781791363.  Kapittel.  s 261 - 276 Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon & Solheim, Steinar (2015). The Hamremoen enclosure in southeastern Norway. An exotic glimpse into the process of Neolithization. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8.  ISSN 0065-0994.  65, s 139- 152

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Solheim, Steinar (2021). P3K: Presentation of research groups and current research.
 • Solheim, Steinar (2021). Population studies in the Nordic Past: Where does gender fit in.
 • Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel; Roalkvam, Isak; Solheim, Steinar & Schülke, Almut (2020). Coast-concepts in Norwegian Stone Age Archaeology. Vis sammendrag
 • Damlien, Hege; Koxvold, Lucia Uchermann & Solheim, Steinar (2020). Colonization and the enculturation of landscapes. A case from Mesolithic Southeast-Norway.
 • Schülke, Almut; Solheim, Steinar; Roalkvam, Isak; Mjærum, Axel & Berg-Hansen, Inger Marie (2020). New Perspectives on Old Shores: Current approaches on the Stone Age in Eastern Norway. Vis sammendrag
 • Solheim, Steinar; Reitan, Gaute & Roalkvam, Isak (2020). 2000 år på 200 meter. Norark.no.
 • Mjærum, Axel Johan & Solheim, Steinar (2019). Feltkurs som læringsform. 50 år med arkeologisk feltutdanning ved Universitetet i Oslo. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  21, s 121- 141 Vis sammendrag
 • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel & Solheim, Steinar (2019). The Coast and Coastal Societies - Concepts and Terminology. Southeastern Norway.
 • Solheim, Steinar (2019). Demografi og dateringer.
 • Solheim, Steinar (2019). Early and mid-Holocene coastal settlement and population. The case of Eastern Norway.
 • Solheim, Steinar (2019). Fra Bamble til ”big-data” Hvorfor bygge en C14-database ved KHM?.
 • Solheim, Steinar (2019). Holocene coastal landscapes and marine adaptation.The case of Eastern Norway, c.9000-­2000 cal.BC.
 • Solheim, Steinar (2019). PEOPLE 3000 Vernal workshop The case of South-eastern Norway.
 • Solheim, Steinar (2019). Radiocarbon dates as proxies for prehistoric population size: Methods and data, problems and potential.
 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege & Koxvold, Lucia Uchermann (2019). Exploring long-term variation in spatial organization in Mesolithic southeastern Norway, c. 11 400-9500 cal.BP.
 • Nielsen, Svein Vatsvåg; Solheim, Steinar & Persson, Per (2018). Accumulating cultures: exploring prehistoric demography combining radiocarbon. Dates and material culture (Southern Norway). Vis sammendrag
 • Solheim, Steinar (2018). Bosetning og populasjonsendringer i Øst-Norge gjennom 7500 år.
 • Solheim, Steinar (2018). Coupling human and natural systems and the matter of scale.
 • Solheim, Steinar (2018, 28. april). Steinalderfolk levde det gode liv langs Oslofjorden. [Internett].  Forskning.no.
 • Solheim, Steinar & Hinz, Martin (2018). At the interface. Investigating coupled human and natural system from natural scientific and archaeological perspectives. Introduction to session #684.. Vis sammendrag
 • Solheim, Steinar; Hinz, Martin & Castillo, Agustin Diez (2018). Cross the streams. Multiproxy approaches to demography and population dynamics. Introduction to session #627.. Vis sammendrag
 • Solheim, Steinar & Persson, Per (2018). Populating Coastal Landscapes: The case of shorebound Mesolithic settlement in southeastern Norway. Vis sammendrag
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Solheim, Steinar (2017). E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark..
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Solheim, Steinar (2017). Sammenføyninger av flint fra tidligmesolittiske lokaliteter i Bamble, Telemark..
 • Solheim, Steinar (2017, 25. august). Historiens største lureri..  Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Solheim, Steinar (2017). Prosess eller revolusjon? Overgangen til neolitikum og spredningen av jordbruk til Sør-Norge, 3900-2400 f.Kr. Fortid.  ISSN 1504-1913.  1, s 41- 50
 • Solheim, Steinar (2017). Radiocarbon dates and shoreline dated sites as demographic proxies in southeaster Norway, c. 9500-2500 cal. BC. Problems and potentials..
 • Solheim, Steinar & Damlien, Hege (2017). Modes of change. Exploring demographic and technological transitions in Mesolithic Southern Norway..
 • Solheim, Steinar; Fossum, Guro & Knutsson, Helena (2017). Hugge, skrape, skjære, slå. Slitesporanalyser av tidligmesolittiske skiveøkser fra Sørøst-Norge.
 • Schülke, Almut; Solheim, Steinar; Wieckowska-Lüth, Magdalena; Dörfler, Walter & Kirleis, Wiebke (2016). A more than 10500 years high resolution record of land use history, vegetation dynamics and erosion history from Lake Skogstjern, Southeastern Norway.
 • Solheim, Steinar (2016, 23. oktober). Denne apen lager nesten menneskeverktøy – uten å mene det.. [Internett].  Forskning.no.
 • Solheim, Steinar (2016). Fra stokkebåt til gummihjul. Arkeologiske undersøkelser av mesolittiske lokaliteter langs E18 Rugtvedt-Dørdal, Bamble, Telemark.
 • Solheim, Steinar (2016). Fra stokkebåt til gummihjul. Arkeologiske undersøkelser av mesolittiske lokaliteter langs E18 Rugtvedt-Dørdal, Bamble, Telemark..
 • Solheim, Steinar (2016). Hva er ny kunnskap i et nasjonalt perspektiv? Nye spørsmål til gamle funn..
 • Solheim, Steinar (2016). Registreringer og utgravninger langs E18.
 • Solheim, Steinar (2016). Temporal variation in Mesolithic settlement. A Nordic approach..
 • Solheim, Steinar (2016). The E18 Rugtvedt-Dørdal project.Exploring coastal Stone Age landscapes..
 • Solheim, Steinar (2016). The case-study Lake Skogstjern and the comparison of archaeological and palynological results.
 • Solheim, Steinar (2016). Workshop:Registreringsstandard.
 • Damlien, Hege & Solheim, Steinar (2015). Regionality in the making? Technology and social networks during the Middle Mesolithic of southern Norway.
 • Koxvold, Lucia Uchermann & Solheim, Steinar (2015, 05. desember). Bommestad sentralt for 10 000 år siden- ca 40 000 steinalderfunn er gjort langs ny E18 mellom Bommestad og Sky..  Østlandsposten.
 • Schülke, Almut; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann & Havstein, John Asbjørn (2015). Arkeologiske undersøkelser langs E18 Rugtvedt-Dørdal.
 • Solheim, Steinar (2015). Arkeologiske utgravninger langs E18 Rugtvedt-Dørdal.
 • Solheim, Steinar (2015). Arkeologiske utgravninger langs E18 Rugtvedt-Dørdal.
 • Solheim, Steinar (2015). Bambles forhistorie - verdt hver krone.. Varden.  s 14- 14
 • Solheim, Steinar (2015, 04. desember). Bommestad sentralt sted for 10.000 år siden.  Østlandsposten.no.
 • Solheim, Steinar (2015, 18. november). Hver stein er vendt i Bamble. [Internett].  Norge24.no.
 • Solheim, Steinar (2015, 13. november). Oldtidsfunn på E18-parsellen.  Varden.no.
 • Solheim, Steinar (2015). Steinalder i Bamble - vår eldste historie.
 • Solheim, Steinar (2015). Steinalder i Bamble - vår eldste historie.. Telemarksavisa.  s 44- 44
 • Solheim, Steinar (2015). Undersøkelser av fem tidligmesolittiske lokaliteter langs E18 i Bamble. Norark.no.
 • Solheim, Steinar & Damlien, Hege (2015). Exploring the Middle Mesolithic coastal settlement of southeastern Norway.
 • Solheim, Steinar & Koxvold, Lucia Uchermann (2015). Arkeologiske utgravninger langs E18..
 • Solheim, Steinar & Koxvold, Lucia Uchermann (2015, 10. juli). Her lagde nordmenn verktøy for 11 000 år siden. [Internett].  Forskning.no.
 • Solheim, Steinar & Koxvold, Lucia Uchermann (2015, 15. mai). Siste sesong med arkeologi langs E18 i Bamble. [Radio].  NRK.
 • Solheim, Steinar & Koxvold, Lucia Uchermann (2015, 14. mai). Steinalder-bamblingen var raus. [Internett].  NRK.
 • Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro; Havstein, John Asbjørn & Steinskog, Gjermund (2015). From log boats to rubber tires. The E18 Rugtvedt-Dørdal project, Telemark, Southern Norway.
 • Solheim, Steinar & Persson, Per (2015). Coast-inland relations in Mesolithic southern Norway.
 • Solheim, Steinar & Rødsrud, Christian Løchsen (red.) (2015). Årsrapport 2014. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser i Bamble kommune, Telemark fylke..
 • Solheim, Steinar; Wieckowska-Lüth, Magdalena; Schülke, Almut; Kirleis, Wiebke & Dörfler, Walter (2015). Towards a refined understanding of Mesolithic coastal landscapes - new investigations on human-environment interactions in Telemark, Norway..
 • Mansrud, Anja & Solheim, Steinar (2014, 21. mai). "Bygger fremtiden oppå fortiden". Intervju med Anja Mansrud og Steinar Solheim. Innsalg på NRK Telemarks nettside, 21.05.2014. [Internett].
 • Mansrud, Anja & Solheim, Steinar (2014, 21. mai). "Funn langs ny E18". Radioinnslag på NRK P1 Nyhetsmorgen. Sendt 21.05.2014. [Radio].  NRK P1 Nyhetsmorgen.
 • Mansrud, Anja; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro & Rødsrud, Christian Løchsen (2014). E18 Rugtvedt-Dørdal. Innlegg på NORARK.NO, publisert 21.07.2014. Forfattere: Forfattere: Steinar Solheim, Anja Mansrud, Lucia Koxvold, Guro Fossum, Christian L. Rødsrud.
 • Solheim, Steinar (2014). Arkeologiens mange fasetter - å jobbe som arkeolog på KHM. Del 2. E18 Rugtvedt-Dørdal.
 • Solheim, Steinar (2014). Bruk av drone på E18-prosjektet. Norark.no.
 • Solheim, Steinar (2014, 21. mai). Bygger fremtiden oppå fortiden. [Internett].  NRK.no/Telemark.
 • Solheim, Steinar (2014). E18 Rugtvedt-Dørdal. Prosjektet og potensialet. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  123, s 29- 39
 • Solheim, Steinar (2014). E18 Rugtvedt-Dørdal. Undersøkelser av steinalderboplasser, gravhauger og hulveier.
 • Solheim, Steinar (2014, 21. mai). Funn langs nye E18. [Radio].  NRK Radio.
 • Solheim, Steinar (2014, 02. juni). Kritisk til arkeologiske kostnader.  Telemark avis.
 • Solheim, Steinar (2014). Oslofjordområdet - Et sentralområde for forståelsen av steinalderens kystbosetning?. Norark.no.
 • Solheim, Steinar (2014, 06. oktober). Steinalderens teknologi. [Radio].  NRK Radio.
 • Solheim, Steinar (2014, 06. oktober). Vet mer om steinalderens teknologi. [Internett].  NRK Telemark.
 • Solheim, Steinar (red.) (2014). Årsrapport 2013. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser i Bamble kommune, Telemark fylke.
 • Solheim, Steinar; Samdal, Magne & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2014). Erfaringer med heldigital dokumentasjon på Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  123, s 51- 61
 • Persson, Per & Solheim, Steinar (2013). A MARINE ADAPTATION IN NORWEGIAN MIDDLE MESOLITHIC.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 11. mai 2021 20:35

Prosjekt

 • E18 Bommestad-Sky
 • E18 Rugtvedt-Dørdal
 • Structure and history