Steinar Solheim

Førsteamanuensis
Bilete av Steinar Solheim
English version of this page
Telefon +4722851907
Mobiltelefon +4746546339
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29
Postadresse St. Olavs gt 29 PB 6762 St. Olavs plass NO-0130 Oslo

Faglige interesser

 • Eldre og yngre steinalder
 • Demografi og populasjonsdynamikk i forhistorien
 • Klimatiske endringer i forhistorien
 • Sosial differensiering i steinalder
 • Steinalderens kystbosetning
 • Tidlig jordbruk
 • Åpen forskning

Bakgrunn

 • Siden 2017: Førsteamanuensis
 • 2016-2017: Forsker
 • 2013-2016: Prosjektleder E18 Rugtvedt-Dørdal
 • 2013-2013: Prosjektleder E18 Bommestad-Sky
 • 2011-2013: Prosjektmedarbeider E18 Bommestad-Sky
 • 2008-2012: Doktorgrad ved Universitetet i Oslo
 • 2002-2007: Mastergrad ved Universitetet i Bergen

Verv

 • Siden 2020: Medlem i styringsgruppen for "E10/Rv85 Hålogalandsveien", Umak, UiT
 • Siden 2020: Medlem i styret ved Kulturhistorisk museum, UiO
 • Siden 2019: Redaksjonsmedlem i Viking. Norsk arkeologisk årbok.
 • Siden 2018: Leder av styringsgruppen for Archaeological Digital Excavation Documentation (ADED) KHM, UiO
 • Siden 2017. Medlem i KHMs forskningsråd
 • Siden 2017: Medlem i styringsgruppen for "Sotrasambandet", BM, UiB
 • 2015-2017: Koordinator Faglig program for steinalder, KHM, UiO
 • 2013-2016: Styremedlem Norsk arkeologmøte, NAM
 • 2013-2016: Redaktør Primitive tider
 • 2009-2018: Redaksjonsmedlem Primitive tider
Emneord: Arkeologi, Steinalder, Jernalder, Demografi
Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 11. mai 2021 20:35

Prosjekt

 • E18 Bommestad-Sky
 • E18 Rugtvedt-Dørdal
 • Structure and history