English version of this page

Direktørens stab

Direktørens stab har ansvar for museumsutbygging, beredskap, helse, miljø og sikkerhet (HMS), utredninger, dokumentasjon og prosjektledelse.

Staben har hovedansvar for koordinering og ledelse av Kulturhistorisk museums arbeid i prosjekter, blant annet Vikingtidsmuseet på Bygdøy, museumslokaler på Økern og museumsutvikling ved Historisk museum i sentrum. Enheten har også ansvar for sikkerhet og beredskap, samt museets HMS-tjenester.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse Frederiks gate 3 0164 Oslo

Enhetskoder

Koststed 27000005 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 278600 Vortex, FS m.m.