Erla Karine Hohler

Professor emeritus - Kulturhistorisk museum
Telefon +47-22859536
Brukernavn

Publikasjoner

 • Hohler, Erla Bergendahl (2017). Medieval Wooden Sculptures in Norway. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  30, s 33- 75
 • Hohler, Erla Bergendahl & Streeton, Noëlle Lynn Wenger (2014). The medieval collection of the Museum of Cultural History, University of Oslo: a tradition of scholarship, In Noëlle Lynn Wenger Streeton & Kaja Kollandsrud (ed.),  Paint and Piety: Collected Essays on Medieval Painting and Polychrome Sculpture.  Archetype Publications Ltd..  ISBN 9781909492103.  Introduction.  s 3 - 12
 • Hohler, Erla Bergendahl (2009). The Re-engraved Matrix. Bishop versus Chapter in Nidaros around 1300. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  22, s 111- 127
 • Hohler, Erla Bergendahl (2008). Signe Horn Fuglesang - an Intellectual Portrait, In Kristin Bliksrud Aavitsland & Margrethe C. Stang (ed.),  Ornament and Order. Essays on Viking and Northern Medieval Art for Signe Horn Fuglesang.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2320-0.  Innledning.  s 13 - 17
 • Hohler, Erla Bergendahl (2008). Stilanalytisk metode og norsk middelaldermaleri. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  21, s 67- 85
 • Hohler, Erla Bergendahl (2005). Kirken og kunsthåndverkerne, I: Steinar Imsen (red.),  Den kirkehistoriske utfordring.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-2009-4.  kapitel.  s 115 - 138
 • Hohler, Erla Bergendahl (2003). Two wooden posts found in Novgorod: a note on their date and stylistic connection. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  16, s 37- 50 Vis sammendrag
 • Hohler, Erla Bergendahl (2002). De to krusifiksene i Rauland kirke, I:  Kyrkja på Raulandsstrondi.  Flisa 2002.  kapitel.  s 125 - 131 Vis sammendrag
 • Hohler, Erla Bergendahl (2002). Registering av seglstamper i Norge, I: Michael Andersen & Göran Tegnér (red.),  Middelalderlige seglstamper i Norden.  Roskilde Museums Forlag.  ISBN 87-88563-54-5.  s 39 - 50 Vis sammendrag
 • Hohler, Erla Bergendahl (2002). Stavkirkeskurd i Gudbrandsdalen, I: Arnfinn Engen (red.),  Årbok for Gudbrandsdalen.  Dølaringen Boklag.  ISBN 82-90072-90-2.  s 34 - 53 Vis sammendrag
 • Hohler, Erla Bergendahl (2001). Ragnhild Jonsdatter på Huseby, I: Erik C. Holm (red.),  Det var denti'.  Lier Historielags årbok 12, 2001 Lier.  artikkel.  s 36 - 42 Vis sammendrag
 • Hohler, Erla Bergendahl (2000). Anne Lidén. Olav den helige i medeltida bildkonst. Legendmotiv och attribut. Bokanmeldelse. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  12, 1999, s 109- 114
 • Hohler, Erla Bergendahl (1997). Helgenskrin, I: Lilja Arnadottir & Ketil Kiran (red.),  Kirker og kirkekunst på Island og i Norge i middelalderen. Utstillingskatalog. (Også islandsk og engelsk utgave).  Reykjavik.  ISBN 9979-9005-3-9.  kapitel.  s 105 - 108
 • Hohler, Erla Bergendahl (1997). Kirkekunst, I: Lilja Arnadottir & Ketil Kiran (red.),  Kirker og kirkekunst på Island og i Norge i middelalderen. Utstillingskatalog. (Også islandsk og engelsk utgave).  Reykjavik.  ISBN 9979-9005-3-9.  kapitel.  s 21 - 24
 • Hohler, Erla Bergendahl (1997). Treskurd,, I: Lilja Arnadottir & Ketil Kiran (red.),  Kirker og kirkekunst på Island og i Norge i middelalderen. Utstillingskatalog. (Også islandsk og engelsk utgave).  Reykjavik.  ISBN 9979-9005-3-9.  kapitel.  s 65 - 70
 • Hohler, Erla Bergendahl (1995). Middelalderens bokillustrasjoner, I: Ole Jørgen Benedictow (red.),  Veier til vår tid, Norges og verdenshistorie før 1850.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-40842-6.  kapitel.  s 202 - 207
 • Hohler, Erla Bergendahl (1995). Stavkirkeportaler og deres symbolbetydning. Årbok / Fortidsminneforeningen.  ISSN 0071-7436.  s 169- 190
 • Hohler, Erla Bergendahl (1994). Borre-korset, I:  Fra hammer til kors. Brytningstid i Viken.  Borre historielag.  ISBN 82-516-1534-8.  kapitel.  s 173 - 182
 • Hohler, Erla Bergendahl (1992). Norske stavkirkeportaler som forskningsfelt. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 147- 165
 • Hohler, Erla Bergendahl (1991). Treskurd, I: E. Roesdahl (red.),  Viking og Hvidekrist, Europarådets utstilling av nordisk middelalder c. 750-1200 (Også engelsk, tysk og fransk utgave).  Nationalmuséet, København.  kapitel.  s 206 - 207
 • Hohler, Erla Bergendahl (1989). Norwegian Stave Church Carving, an Introduction. Arte medievale.  ISSN 0393-7267.  III, s 77- 116
 • Hohler, Erla Bergendahl (1987). St.Hallvard i Oslo Bysegl. Byminner.  ISSN 0007-7631.  (1), s 2- 10
 • Hohler, Erla Bergendahl (1983). Norsk middelalderkunst. Litteratur 1970-1980. Bibliografier, oversiktsarbeider, arkitektur og bygningsskulptur. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (4), s 284- 292
 • Hohler, Erla Bergendahl (1981). Kommentar til Fett. En evaluering av H.Fetts artikkel om St.Halvard fra 1910-11. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (1), s 26- 29
 • Hohler, Erla Bergendahl (1975). The Capitals of Urnes Church and their Background. Acta Archeologica.  ISSN 1438-3101.  46, s 1- 60
 • Hohler, Erla Bergendahl (1973). Lombardisk stilinnflytelse. Vol.X, I:  Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder.  Universitetsforlaget.  artikkel.  s 683 - 687
 • Hohler, Erla Bergendahl (1973). Orm. I vol.XIII, I:  Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder.  Universitetsforlaget.  artikkel.  s 4 - 8
 • Hohler, Erla Bergendahl (1973). Tysk stilinnflytelse. Bd.XIX, I:  Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder.  Universitetsforlaget.  avsnitt.  s 150 - 154
 • Hohler, Erla Bergendahl (1971). Hylestadportalen og dens forbilder. Aust-Agder-arv.  ISSN 0572-4368.  s 59- 81

Se alle arbeider i Cristin

 • Fjordholm, Odd; Hohler, Erla Bergendahl; Kjellberg, Halvor & Nyquist, Brita (red.) (2012). Geistlige Segl fra Nidaros Bispedømme (Norske Sigiller fra Middelalderen). Riksarkivet.  ISBN 978-82-548-0119-2.  272 s.
 • Hohler, Erla Bergendahl (2012). Horske sigiller fra middelalderen III. Riksarkivet.  ISBN 978-82-548-0119-2.  271 s. Vis sammendrag
 • Plahter, Unn; Hohler, Erla Bergendahl; Morgan, Nigel & Wichstrøm, Anne (2004). Painted Altar Frontals of Norway, vol. 1-3. Archetype Publications Ltd..  ISBN 1-873132-93-X.  661 s.
 • Hohler, Erla Bergendahl (1999). Norwegian Stave Church Sculpture I. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12744-3.  265 s. Vis sammendrag
 • Hohler, Erla Bergendahl (1999). Norwegian Stave Church Sculpture vol.II. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12748-6.  335 s. Vis sammendrag
 • Hohler, Erla Bergendahl (1997). Norwegian Medieval Altar Frontals. A Research Project. I: "Das Aschaffenberger Tafelbild", pp.348-359. Bayerische Landesamt für Denkmalpflege.  450 s.
 • Hohler, Erla Bergendahl (1994). Museologi: Myte eller Metode? I: "M for Museum", pp.39-42. Norges Kunst- og Kulturhistoriske museer.  100 s.
 • Hohler, Erla Bergendahl (1993). Kirkenes utstyr - form og håndverk. I: "Håndverk og byggeskikk i middelalderen." pp.93-116. Bryggens Museum.  200 s.
 • Hohler, Erla Bergendahl (1993). Vår forståelse av middelalderens ikonografi. En reisefører mellom Scylla og Charybdis. I: "Kirkekunst". Festskrift til Sigrid og Håkon Christie, pp.127-143. Alvheim og Eide akademisk forlag.  300 s.
 • Hohler, Erla Bergendahl (1990). Røkelseskar fra Sauland og Nes kirker. I: "Kyrkjene i Sauherad og Nes gjennom tidene", Notodden 1990 pp.43-46. Sauherad og Nes Menighetsråd.  200 s.
 • Hohler, Erla Bergendahl (1984). Drager i tre og sten. Refleksjoner over stilpåvirkning og fiksering av former. I: "Romanske stenarbejder 2", pp.119-54. forlaget Hikuin.  300 s.
 • Hohler, Erla Bergendahl (1981). 4. Stavkirkene - den dekorative skurd. I Norges Kunsthistorie bd.1 p.253-355. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-12265-2.  427 s.
 • Hohler, Erla Bergendahl (1981). The Sogn-Valdres Design. p.63-88. B.A.R. International Series 111.  350 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hohler, Erla Bergendahl (2010). Martin Blindheim, nekrolog. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  s 257- 258
 • Hohler, Erla Bergendahl (2009). Kirkene i Numedal. Middelalder-Oslo : medlemsblad for Interesseforeningen Oslos midd.  ISSN 0806-9352.  (1), s 9- 11
 • Hohler, Erla Bergendahl (2008). Corpus der Mittelalterlichen Holzskulptur und Tafelmalerei in Schleswig-Holstein. Band I,Hansestadt Lübeck, St.Annen-Museum.Ed.Uwe Albrecht, Kiel 2005. Anmeldelse. Journal of the British Archaeological Association.  ISSN 0068-1288.  s 189- 191
 • Hohler, Erla Bergendahl (2008). Corpus der mittelalterlichen Holzskulptur und Tafelmalerei in Schleswig-Holstein. Band I,Hansestadt Lübeck, St.Annen-Museum. Ed.Uwe Albrecht, Kiel 2005. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  21, s 103- 105
 • Hohler, Erla Bergendahl (2008). Karl Gervin: Klostrene ved verdens ende. Oslo 2002. Anmeldelse. Middelalder-Oslo : medlemsblad for Interesseforeningen Oslos midd.  ISSN 0806-9352.  s 26- 28
 • Hohler, Erla Bergendahl (2007). Gunnar Nordanskog: Föreställd hedendom. Tidlig medeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia.Lund 2006. Anmeldelse. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  32(4), s 411- 414
 • Hohler, Erla Bergendahl (2006). Norge i 1743. Innberetninger som svar på 43 spørsmål fra Danske Kanselli (2003-2005). Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  19, s 265- 268
 • Hohler, Erla Bergendahl (2005). Gerhard Schøning: Beskrivelse over Dom-Kirken i Throndhjem 1762. Transkribert av Øystein Ekroll 2004. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  (18), s 213- 215
 • Hohler, Erla Bergendahl (2005). Minnetale over førsteantikvar, dr.philos. Sigrid Marie Christie. Holdt i fellesmøte den 21.oktober 2004. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  2004, s 199- 206
 • Hohler, Erla Bergendahl (2004). Erkebispedømmet Nidaros 1153-1537. Årbok / Fortidsminneforeningen.  ISSN 0071-7436.  (158), s 183- 188
 • Hohler, Erla Bergendahl (2003). Kampen mot Bøygen. De norske stavkirkene i internasjonal sammenheng. Vis sammendrag
 • Hohler, Erla Bergendahl (2003). The Romanesque Fonts of Northern Europe and Scandinavia. By.C.S.Drake. The Burlington Magazine.  ISSN 0007-6287.  s 860- 861
 • Hohler, Erla Karine (2003). The Romanesque fonts of Northern Europe and Scandinavia. The Burlington Magazine.  ISSN 0007-6287.  145, s 860- 861
 • Hohler, Erla Bergendahl (2002). Norske frontaler. Forlegg, motivbøker og tradisjon.
 • Hohler, Erla Bergendahl (1990). Lennart Karlsson: "Medieval Ironwork in Sweden". Konsthistorisk Tidskrift.  ISSN 0023-3609.  (3), s 204- 206
 • Hohler, Erla Bergendahl (1987). Middelalderkunst i norske kirker. Hva må konserveres først, og hvorfor? en personlig kommentar. I "Kirkekunsten lider". Riksantikvarens rapporter 14, 1987 p.94-96.
 • Hohler, Erla Bergendahl (1987). Middelalderkunsten i våre kirker som forskningsmateriale. I "Kirkekunsten lider". Riksantikvarens rapporter 14, 1987.
 • Hohler, Erla Bergendahl (1984). Stavkirkeportaler. Vi ser på kunst.  ISSN 0800-675X.  (3/4), s 32- 37
 • Hohler, Erla Bergendahl (1982). Romanske stenarbejder I, Hikuin 1981. Konsthistorisk Tidskrift.  ISSN 0023-3609.  (2), s 83- 87
 • Hohler, Erla Bergendahl (1975). Kultkar som døpefonter: E.Rump: Kultkar. Offer-død-frugtbarhed-dåp. Den Iconographiske Post..  (2-3), s 56- 59
 • Hohler, Erla Bergendahl (1973). Sigurd og Valkyrien på Hindarfjell. Den Iconographiske Post..  (3), s 29- 38
 • Hohler, Erla Bergendahl (1967). Review: A.Andersson: Medieval Wooden Sculpture in Sweden, vol.II. Stockholm 1966. The Antiquaries Journal.  XLVII, s 129- 130
 • Hohler, Erla Bergendahl (1966). Re Review: M.Blindheim: Norwegian Romanesque Decorative Sculpture, London 1965. The Antiquaries Journal.  XLVI, s 129

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. mai 2014 10:23 - Sist endret 19. mai 2014 10:23