English version of this page

Museumsledelsen

Kulturhistorisk museums faglige og administrative ledelse er samlet hos direktøren. Assisterende museumsdirektør er faglig stedfortreder.

Ledergruppen har ledermøter hver uke, med lederassistenten som referent. Medlemmer av stab deltar i møtene når det varsles saker som gjelder deres arbeidsområde eller av andre grunner ønsker noen av dem i ledermøtet. Direktør, assisterende direktør, stabsleder og lederassistent møtes hver mandag for koordinering, planlegging og arbeidsfordeling, herunder forberedelse av kommende ledermøte. Lederne for de fire fagseksjonene har egne ukentlige ledermøter.

Det utarbeides halvårlige datosatte planer for diskusjonssaker i ledergruppen. Planene fastsettes av museumsdirektøren på grunnlag av innspill fra lederne og etter drøfting i ledermøtet.

Ledergruppen

Les mer

Publisert 30. okt. 2012 09:31 - Sist endret 11. okt. 2018 14:02