English version of this page

Avdeling for butikkdrift (BUTIKK)

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse Huk aveny 35
Vikingskiphuset
0287 Oslo
Stadkode 278140

Tilsette

Lista inneheld 1 tilsette.
Namn Telefon E-post Emneord
Brattset-Oddum, Bendik Betjent bendik.brattset-oddum@khm.uio.no