peterbj

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Gjennomgangstemaet i mitt arbeid er museet som institusjon og hvilken rolle museet kan spille i forhold til en større offentlighet. Dette temaet har jeg arbeidet både teoretisk og praktisk med i forbindelse med en rekke større og mindre utstillings- og forskningsprojekter.

I de senere år har jeg særlig fokuseret på museet som eksperimentelt rom. I mange år har man opfattet museet som et sted, der videnskaplig etableret viten formidles til publikum. Men nye utviklinger dels i teorier om materialitet, dels i utformningen av forskningssamarbeider, hvor ikke-forskere inndras mere direkte i selve forskningsprosessen, åpner opp for helt nye muligheter for museet. Som offentlig rom kan museet utvikle seg til et kraftsentrum, hvor en lang rekke forskjellige former for viten og praksiser møtes og skaper et perspektiv på verden, som er særegent for museet.

Undervisning

Utstillingsproduksjon – museologisk teori og praksis

Bakgrunn

Utdanningsbakgrunn

 • 2010: PhD, Aarhus Universitet og Moesgård Museum
 • 2001: Cand.mag. i Antropologi, Aarhus Universitet
 • 1998: MA, Anthropology of Art, University College of London

Forskningsbakgrunn

 • 2011-13: Postdoc. Designeksperimenter, tilknyttet forskingsprosjektet Death, Materiality and the Origin of Time Kulturhistorisk museum, UiO og Aarhus Universitet, Danmark
 • 2005-2009: PhD-prosjekt om etnografiske utstillinger basert på feltbesøk ved en rekke forskjellige etnografiske museer i Europa og Nordamerika, samt langvarige feltarbeid på Museum für Völkerkunde i Wien og Moesgård Museum i Aarhus.
 • 1999-2000: Feltarbeide om maskedansen Chhau i Seraikella, Jharhkand, India.

Arbeidsbakgrunn

 • 2010-11: Leder av Unesco-samlingerne, Moesgård Museum
 • 2007-9: Lærer på Formidlingskurset på Avdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet.
 • 2007: Kurator på udstillingen ’Én verden – 1000 historier’, Moesgård Museum.
 • 2007-2011: Prosjektarbeid med innsamlinger, registrering, utstillinger, undervisningsmateriale m.v. på Moesgård Museum.

Verv

 • 2007-2010: Styremedlem og redaktør av nyhetsbrev for International Committee for Museums and Collections of Ethnography, ICME
   

Samarbeid

Emneord: Sosialantropologi, Kunst og antropologi, Visuel antropologi, Museologi, Utstillinger, Materiell kultur, Design

Publikasjoner

 • Bjerregaard, Peter (2019). Exhibitions as research, curator as distraction, In Malene Vest Hansen; Anne Folke Henningsen & Anne Gregersen (ed.),  Curatorial Challenges: Interdisciplinary Perspectives on Contemporary Curating.  Routledge.  ISBN 978-0-8153-7006-2.  Kapittel 8.  s 108 - 119
 • Bjerregaard, Peter & Kverndokk, Kyrre (2018). Kollaps: På randen av fremtiden, I: Peter Bjerregaard & Kyrre Kverndokk (red.),  Kollaps. På randen av fremtiden..  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282654234.  Kapittel.  s 9 - 17
 • Bjerregaard, Peter; Rasmussen, Anders Emil & Sørensen, Tim Flohr (2016). Introducing Materialities of Passing, In Peter Bjerregaard; Anders Emil Rasmussen & Tim Flohr Sørensen (ed.),  Materialities of Passing: Explorations in transformation, transition and transience.  Routledge.  ISBN 9781472441973.  Introduction.  s 1 - 23
 • Bjerregaard, Peter & Willerslev, Rane (2016). Assembling the 'Spark of Life', In Peter Bjerregaard; Anders Emil Rasmussen & Tim Flohr Sørensen (ed.),  Materialities of Passing: Explorations in transformation, transition and transience.  Routledge.  ISBN 9781472441973.  Kapittel 11.  s 221 - 238
 • Bille, Mikkel; Bjerregaard, Peter & Flohr Sørensen, Tim (2015). Staging atmospheres: Materiality, culture, and the texture of the in-between. Emotion, Space and Society.  ISSN 1755-4586.  15, s 31- 38 . doi: 10.1016/j.emospa.2014.11.002
 • Bjerregaard, Peter (2015). At samle verden på ny: En vision for museet, fra museet, I: Ulf Johansson Dahre & Thomas Fibiger (red.),  Etnografi på museum: Visioner og udfordringer for etnografiske museer i NOrden.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788771243918.  Kapitel 7.  s 137 - 152
 • Bjerregaard, Peter (2015). Disconnecting relations: Exhibitions and objects as resistance, In Øivind Fuglerud & Leon Wainwright (ed.),  OBJECTS AND IMAGINATION Perspectives on Materialization and Meaning.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-568-4.  Chapter 2.  s 45 - 63
 • Bjerregaard, Peter (2015). Dissolving objects: Museums, atmosphere and the creation of presence. Emotion, Space and Society.  ISSN 1755-4586.  15, s 74- 81 . doi: 10.1016/j.emospa.2014.05.002
 • Bjerregaard, Peter (2014). A House for Untamed Thinking: Re-connecting research and display at the Museum of Cultural History, In Francesca Lanz & Elena Montanari (ed.),  Advancing Museum Practices.  Umberto Allemandi & C..  ISBN 978-88-422-2313-9.  Kapittel 11.  s 115 - 123
 • Bjerregaard, Peter (2013). Assembling potentials, mounting effects : ethnographic exhibitions beyond correspondemce, In Christian Suhr & Rane Willerslev (ed.),  Transcultural montage.  Berghahn Books.  ISBN 978-0-85745-964-0.  Chapter 14.  s 243 - 261

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjerregaard, Peter (red.) (2018). Forvandling - tro og hellige gjenstander i middelalderen. Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050615.  104 s.
 • Bjerregaard, Peter & Kverndokk, Kyrre (red.) (2018). Kollaps. På randen av fremtiden.. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282654234.  271 s.
 • Bjerregaard, Peter; Rasmussen, Anders Emil & Sørensen, Tim Flohr (ed.) (2016). Materialities of Passing: Explorations in Transformation, Transition and Transience. Routledge.  ISBN 978-1-4724-5791-2.  256 s.
 • Bjerregaard, Peter; Rasmussen, Anders Emil & Sørensen, Tim Flohr (ed.) (2016). Materialities of Passing: Explorations in transformation, transition and transience. Routledge.  ISBN 9781472441973.  256 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjerregaard, Peter (2018). Blikket gjennom portalen Looking Through Stave Church Portals.
 • Bjerregaard, Peter (2018). Museet mellom orden og kaos, I: Peter Bjerregaard & Kyrre Kverndokk (red.),  Kollaps. På randen av fremtiden..  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282654234.  Kapittel 18.  s 237 - 249
 • Bjerregaard, Peter & Gowlland, Geoffrey (2018). Thoughts on "Trapped", In Henrik Treimo & Hege B. Huseby (ed.),  Tingenes metode: Museene som tingsteder.  Norsk Teknisk Museum.  ISBN 978-82-90115-53-6.  kapittel.  s 147 - 158
 • Bjerregaard, Peter & Saltnes, Martin (2018). Innledning: Forvandling, I: Peter Bjerregaard (red.),  Forvandling - tro og hellige gjenstander i middelalderen.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050615.  Innledning.  s 6 - 7
 • Bjerregaard, Peter (2017). Fanget Trapped.
 • Bjerregaard, Peter (2017). KOLLAPS - menneske i en uforutsigbar verden.
 • Bjerregaard, Peter (2017). Letting Og Å gi slipp.
 • Fredriksen, Per Ditlef; Bjerregaard, Peter & Schüssler, Alexandra (2017). On Letting Go / Om å gi slipp.
 • Kverndokk, Kyrre & Bjerregaard, Peter (2017). Collapse – human beings in an unpredictable world.
 • Bjerregaard, Peter (2016). Emerging Objects of COLLAPSE.
 • Bjerregaard, Peter (2016). Exhibition as research, curator as....
 • Bjerregaard, Peter (2015). Kollaps: The New Permanent exhibition at the MCH.
 • Bjerregaard, Peter (2015, 03. desember). Kulturnytt. [Radio].  NRK.
 • Bjerregaard, Peter (2015). Museet som forskningsrom.
 • Bjerregaard, Peter (2015). The Danish Invasion. Vis sammendrag
 • Bjerregaard, Peter (2015). The Museum as Third Space. Vis sammendrag
 • Bjerregaard, Peter (2015). Universitetsmuseene som forskningsformidlere. Vis sammendrag
 • Bjerregaard, Peter (2014). Et hus for vilde tanker. DaNSKE MUSEER.  27(2), s 15- 17
 • Bjerregaard, Peter (2014). Fra "et naturligt hele" til "Kollaps": om museet som forskningrum.
 • Bjerregaard, Peter (2014). KOLLAPS. Vis sammendrag
 • Bjerregaard, Peter (2014). Kan udstillinger skabe ny viden?. Norark.no.
 • Bjerregaard, Peter (2014). Simon J. Knell, Peter Aronsson & Arne Amundsen (eds): National Museums: New Studies from around the World. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  47(1), s 112- 114
 • Bjerregaard, Peter (2014). 'Tverrfaglighet', seminar i Trondheim 21.-22. juni 2014. Norark.no.
 • Bjerregaard, Peter (2013). Videnskabens grænseland: at være irrelevant på en relevant måde. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjerregaard, Peter (2013). Videnskabens grænseland: museet som videnskabeligt eksperiment.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endret 12. sep. 2018 10:19