English

Foto (FOTO)

Postadresse Postboks 6762 St.Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse Økern bygg næringspark
Kabelgaten 34
0580 Oslo
Stadkode 278514

Tilsette

Lista inneheld 4 tilsette.
Namn Telefon E-post Emneord
Chepstow-Lusty, Lill-Ann Overingeniør +4790681660 (mob) 004790681660 l.a.chepstow-lusty@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf, Grunnlovsjubileet
Helgeland, Kirsten Jensen Overingeniør +4741508006 (mob) k.j.helgeland@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Holte, Ellen C. Overingeniør +47 900 86 506 e.c.holte@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Teigen, Mårten Overingeniør +47 90146729 marten.teigen@khm.uio.no SF, Fotograf