English

Gruppe for konservering (KONS)

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse Kabelgaten 34
Økern næringspark
0580 Oslo
Stedkode 278520

Ansatte

Listen inneholder 18 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Babashahi, Maryam Konservator (overingeniør) 22859373 92055898 (mob) 92055898 maryam.babashahi@khm.uio.no Laborativ arkeologi, Arkeologisk konservering, Konservering
Braovac, Susan Konservator 22 85 93 40 47 37 03 38 (mob) susan.braovac@khm.uio.no alunkonservert tre, Konservering, Osebergfunnene, arkeologisk konservering
Bratlie, Eivind Konservator +47-22859971 41904379 (mob) eivind.bratlie@khm.uio.no Konservering
Brungot, Ada Louise Overingeniør a.l.brungot@khm.uio.no
Edqvist, Pia Kristina Overingeniør +47-90138361 p.k.edqvist@khm.uio.no Konservering, Arkeologisk konservering, Materiell kultur, Materiell analyse, Laborativ arkeologi
Hansen, Birgit Wilster Overingeniør +47-22851934 +47-48097651 (mob) b.w.hansen@khm.uio.no •Arkeologisk konservering, Feltkonservering, In situ bevaring, Museologi
Håbu, Anne Konservator +47 22859909 92269481 (mob) +47 92269481 anne.habu@khm.uio.no Konservering, Etnografisk samling, Antikken og Det gamle Egypt
Kollandsrud, Kaja Senior konservator - Seksjon for samlingsforvaltning +47-22859564 400 43 923 (privat) kaja.kollandsrud@khm.uio.no Konservering, Middelalder, Kunstteknologi, Materiell kultur, Visuell kultur, Polykromi, Rekonstruksjon, Skulptur
Kutzke, Hartmut Førsteamanuensis +47-22859477 97985024 (mob) hartmut.kutzke@khm.uio.no Konservering, farger og pigmenter, edelsteiner og metaller, kjemiske analyser, kunstteknologi, vitenskapshistorie, bio-inspirerte konserveringsmiddler, Oseberg tekstilene
Malherbes Jensen, Maria Konservator +47-22851975 maria.jensen@khm.uio.no Arkeologiske gjenstander, Preventiv konservering, Konservering
Nilsson, Anders Helseth Overingeniør +47-22859502 a.h.nilsson@khm.uio.no
Petzold, Line Christin Konservator +47-90830165 +47 9083 0165 (jobb) l.c.petzold@khm.uio.no Konservering, Utstillinger, Utlån
Sandvoll, Brynjar Konservator - Seksjon for samlingsforvaltning +47-22859970 90 05 63 02 (mob) brynjar.sandvoll@khm.uio.no Konservering, Arkeologiske gjenstander, Feltkonservering
Sharma, Nalini Konservator / Overingeniør +47-22859977 / +47-22859521 nalini.sharma@khm.uio.no Sørøst- Asia, Sør-Asia, Kunsthistorie, Konservering, Klær og tekstiler
Storbekk, Elin Konservator (overingeniør) +47-90138727 e.c.storbekk@khm.uio.no Konservering, Arkeologiske gjenstander, Utstillingsproduksjon, Utlån
Veseth, Margunn Konservator 22 85 95 10 932 10 107 (mob) margunn.veseth@khm.uio.no Konservering
Vike, Vegard Konservator/overingeniør +47-22859501 +47-95821322 (mob) +47-95821322 v.a.vike@khm.uio.no Konservering, Gjenstandskunnskap, Rekonstruksjon, Vikingtid, Middelalder
With, Ruben Overingeniør ruben.with@khm.uio.no