Hartmut Kutzke

Førsteamanuensis - Seksjon for samlingsforvaltning
Bilete av Hartmut Kutzke
English version of this page
Telefon +47 22859477
Rom 213
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 3
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

Jeg er kjemiker og forsker på konserveringsvitenskap med ansvar for:

 • Konserveringens kjemiforskning
 • Vitenskapelige undersøkelser av kunstobjekter og arkeologiske gjenstander
 • Undervisning av studenter
 • Vitenskapelig støtteapparat for konservatorer, arkeologer og kunsthistorikere

Denne forskningen er tverrfaglig og i grensesnittet mellom kunsthistorie, arkeologi og naturvitenskap, herunder:

 • Analyser av materialer brukt på eller i museumsgjenstander
 • Konserveringsproblematikk
 • Rekonstruksjon av historiske teknikker og metoder

Faglige interesser

 • Nye stoffer for konservering:

Stoffene som benyttes for konservering av kunstverker og arkeologiske gjenstander kan ha flere uheldige bivirkninger. Vi forsøker derfor å utvikle biomemetiske eller bio-inspirerte stoffer som kan konservere i en bedre maten.

 • Kunstteknologi:

Hvordan kjenner vi de materialer og teknikker som kunstnere og håndverkere har benyttet i tidligere tider? I tillegg til vitenskapelig utforskning av kunstverk, kan studier av skriftlige historiske kilder og en reproduksjon av disse i laboratoriet, gi oss mye informasjon. Mitt fokus er middelalderens oppskrifter på pigmenter og fargeproduksjon og de materialer som ble benyttet på 1800-tallet og det tidlige 1900-tall. Jeg er spesielt interessert i mindre kjente pigmenter og arbeider for tiden.

Metaller, edelsteiner, smykker

           Metaller og korrosion er en uendelig tema i konservering. Her er jeg mest interessert i
           analyser av korrosionsprodukter. Edelsteiner og densimitasjoner, smykker fra 
           glassperler til verdifulle gull og edelsteiner er en fascinerende verden. Her analyserer
           jeg, i samarbeid med  arkeologene, gjenstander fra  KHMs og andre samlinger. Jeg
           samler og reproduserer oppskrifter for å lage imitasjoner. Og jeg forsker
           om edelsteiners  rolle i kulturhistorie.  

 • Vitenskapshistorie:

Kunst, naturvitenskap og teknologi har alle et bakteppe av filosofi. Jeg er spesielt interessert i kjemiens, mineralogiens og krystallografiens historie og særskilt i 1800- og 1900-tallets teorier innenfor alkymi, kjemi og krystallografi.

Osebergtekstilene

           Nå har vi startet et prosjekt om Virtual Reconstruction av Oseberg og Gokstad
           tekstilene, og om dens konservering. 

 • Synkrotron- og nøytronstråling innenfor kulturarvsfeltet:

Kulturarvsforskningen benytter i økende grad avanserte analytiske metoder og teknologi for å ta ulike typer bilder, såkalt imaging technology. Vi deltar aktivt i SR2A-arbeidsgruppen og i Norges forskningsråds  SYNKNØYT program. Det er et viktig mål å gjøre synkroton- and nøytronbaserte metoder tilgjengelige for konservatorer og arkeologer. 

Undervisning

Jeg underviser konserveringsstudenter i pigmentproduksjon. Se lenker til studiet:

Bakgrunn

Etter studier i kjemi med fordybning i biokjemi og mineralogi/kristallografi, orientalsk kunsthistorie og arkeologi avla jeg doktorgraden ved Universitetet i Bonn med en avhandling om krystallers vekst herunder metastabile organiske krystaller av historisk interesse. Deretter arbeidet jeg i to år på et mineralogisk museum med særskilt fokus på den kulturhistoriske rollen som mineraler, edelstener og krystaller har. Ved University of Applied Science i Køln deltok deretter jeg i forskjellige forskningsprosjekt hvor jeg utforsket kunstverk og reproduserte middelalderens og 1800tallets oppskrifter på pigmentproduksjon. Siden 2007 har jeg arbeidet ved Kulturhistorisk Museum i Oslo som kjemiker og konserveringsforsker.

 

 

Emneord: Konservering, farger og pigmenter, edelsteiner og metaller, kjemiske analyser, kunstteknologi, vitenskapshistorie, bio-inspirerte konserveringsmiddler, Oseberg tekstilene
Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 3. feb. 2021 13:54