klokkern

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsområde

Som seksjonsleder har jeg har ansvar for seksjonens ansatte, vårt arbeid, forskning, utvikling, drift og økonomi. Jeg arbeider for å ivareta profesjonalitet og kvalitet på seksjonens fagområder og dermed være med til å gjøre Kulturhistorisk Museum til et enda bedre museum.

Bakgrunn

Jeg har en PhD i Konservering fra Institutt for Konservering ved det Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) i København. Mitt spesialområde innenfor konserveringsfaget er organiske materialer, og jeg er særlig opptatt av bevaring av skinn og pelsmaterialer og teknologien omkring produksjon av skinn og pels gjenstander. Jeg har arbeidet ved Kulturhistorisk Museum i mange år som konservator for arkeologiske og etnografiske gjenstander, og som seksjonsleder siden 2014.

Emneord: Konservering, bevaring, museum, ledelse

Publikasjoner

 • Braovac, Susan; McQueen, Caitlin; Sahlstedt, Malin; Kutzke, Hartmut; Łucejko, Jeannette J. & Klokkernes, Torunn (2018). Navigating conservation strategies: linking material research on alum-treated wood from the Oseberg collection to conservation decisions. Heritage Science.  ISSN 2050-7445.  6:77, s 1- 16 . doi: 10.1186/s40494-018-0241-y
 • Klokkernes, Torunn (2018). Investigating alum-treated wood - introducing the Saving Oseberg research project, In Emily Williams & Emma Hocker (ed.),  Proceedings of the 13th ICOM-CC Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference: Florence 2016.  International Council of Museums, ICOM.  ISBN 978-92-9012-436-8.  -.  s 157 - 160
 • Zhu, Lizheng; Ilott, Andrew J.; Del Federico, Eleonora; Kehlet, Cindie; Klokkernes, Torunn & Jerschow, Alexej (2017). 1H NMR study and multivariate data analysis of reindeer skin tanning methods. Magnetic Resonance in Chemistry.  ISSN 0749-1581.  55(4), s 312- 317 . doi: 10.1002/mrc.4529
 • Zhu, Lizheng; Del Federico, Eleonora; Ilott, Andrew J.; Klokkernes, Torunn; Kehlet, Cindie & Jerschow, Alexej (2015). MRI and Unilateral NMR Study of Reindeer Skin Tanning Processes. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  87(7), s 3820- 3825 . doi: 10.1021/ac504474e
 • Klokkernes, Torunn (2010). Women’s work: Skin processing in northern hunter – gatherer settlements, In Karen Hardy (ed.),  Archaeological Invisibility and Forgotten Knowledge.  Archaeopress.  ISBN 978-1-4073-0733-6.  BAR International Series 2183.  s 144 - 153
 • Grøn, Ole; Turov, Mikhail & Klokkernes, Torunn (2008). Settling the landscape – settling the land: Ideological aspects of territoriality in a Siberian hunter-gatherer society, In Anders Olofsson (ed.),  Archaeology of Settlements and Landscape in the North.  Vuollerim 6000 år.  ISBN 978-91-977213-1-8.  Vol. 2.  s 57 - 80
 • Grøn, Ole; Turov, Mikhail & Klokkernes, Torunn (2008). Spiritual and material aspects of everyday ritual negotiation. Ethnoarchaeological data from the Evenk, Siberia, In Håkon Glørstad & Lotte Hedeager (ed.),  Six Essays on the Materiality of Society and Culture.  Bricoleur Press.  ISBN 91-85411-06-X.  1.  s 33 - 57
 • Klokkernes, Torunn (2008). Issues in the preservation of manually tanned skin. Conservation, exposition et Restauration d'Objets d'Art.  ISSN 1784-5092.  2
 • Klokkernes, Torunn & Sharma, Nalini (2005). The Roald Amundsen Collection: The Impact of a Skin preparation method on preservation, In J.C.H King; Birgit Pauksztat & Robert Storrie (ed.),  Arctic clothing of North America-Alaska, Canada, Greenland.  The Britsh Museum Press.  ISBN 0-7141-2568-7.  Kapittel.  s x - y
 • Klokkernes, Torunn (1991). The influence of air-pollution on ancient monuments, buildings, and museum objects. PACT (Strasbourg).  ISSN 0257-8727.  s 121- 128

Se alle arbeider i Cristin

 • Del Federico, Eleonora; Kehlet, Cindie; Klokkernes, Torunn & Schahbaz, Hiba (2012). Unilateral 1H-NMR comparative study of skin processing technologies in Eurasian arctic and sub-arctic indigenous cultures.
 • Klokkernes, Torunn (2012). Skin processing technology in Eurasian reindeer cultures.
 • Klokkernes, Torunn (2009). Analyse av beredningsmetoder for skinn og pels.
 • Klokkernes, Torunn (2007). Beredning av reinsdyrskinn. Nordsamisk kultur i Finnmark og Evenkisk kultur i Sibir.
 • Klokkernes, Torunn (2007). Deterioration of skin materials.
 • Klokkernes, Torunn (2007). Skin processing technology in Eurasian reindeer cultures. A comparative study in material science of Sàmi and Evenk methods – perspectives on deterioration and preservation of museum artefacts.
 • Klokkernes, Torunn (2007). Women’s work: Skin processing in northern hunter –gatherer settlements.
 • Klokkernes, Torunn & Olli, Anne May (2007). Understanding museum artefacts: The role of tradition bearers and material analysis in investigating skin processing technology.
 • Klokkernes, Torunn (2006). Skinn- og pelsberedning i reinsdyrkulturer. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  1, s 99- 101
 • Klokkernes, Torunn (2005). Konservering, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  Konservering.  s 222 - 224
 • Grøn, Ole; Kuznetsov, Oleg & Klokkernes, Torunn (2003). Ost-Sibirien. Begegnungen mit der steinzeit. Archäologie in Deutschland.  ISSN 0176-8522.  (6), s 14- 19
 • Grøn, Ole; Kuznetsov, Oleg & Klokkernes, Torunn (2002). The Tent In The Middle Of The World.
 • Klokkernes, Torunn (2001). Konservering av etnografisk materiale. Historien om Roald Amundsens samling. Norske konserves : medlemsblad for NKF-N.  ISSN 0804-3817.  12(2), s 12- 14
 • Klokkernes, Torunn & Sharma, Nalini (2001). The Roald Amundsen collection – The impact of a skin preparation method on preservation.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. jan. 2014 13:37 - Sist endret 10. okt. 2018 08:11