malinsah

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsområder

  • Utprøvning och utværdering av material och metoder før stabilisering av træføremål i Osebergssamlingen.

Bakgrunn

Malin Sahlstedt har en Master of Science i Archaeological Science från Stockholms universitet, och har æven gått programmet Conservation of Cultural Property vid Gøteborgs universitet. Malin har mångårig och bred erfarenhet av tværvetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt vid svenska Riksantikvarieæmbetet och Vasamuseet, bland annat av att applicera och utværdera metoder før bevarande av arkeologiskt træ. Med denna kompetens førstærker Malin Saving Oseberg i projektets andra fas From lab to pilot.

 

Publisert 9. feb. 2017 13:54 - Sist endret 6. mars 2017 11:19

Prosjekter