mariapak

Bilete av person
Kan ikkje hente personopplysningar frå ekstern kilde

Arbeidsområder

 • Arkivmedarbeider i et digitaliseringsprosjekt som skal ordne, skanne og annotere de deler av topografisk arkiv som omfatter Buskerud fylke.

Bakgrunn

 • HumGIS prosjektet, Kulturhistorisk Museum (2018-2019)
 • Seniorkonsulent, Museum of London Archaeology (2015-2018)
 • Feltarkeolog, Pre-Construct Archaeology, London (2015)
 • Frivillig arbeid bl. a.:
  • Tilrettelegger av 'Hands-On Desk', The British Museum (2013-2018)
  • Front of House, Petrie Museum of Egyptian Archaeology (2011)

Utdanning

 • Master i Public Archaeology, University College London (2012-2013)
 • Bachelor i Arkeologi, Universitetet i Oslo (2009-2012)
Publisert 23. mai 2019 10:48 - Sist endra 20. mars 2020 13:33