Stephen Ernest Harding

Professor II - Saving Oseberg
Bilete av Stephen Ernest Harding
English version of this page
Mobiltelefon +44 78110 90635
Brukarnamn
Besøksadresse Huk aveny 34 Vikingskiphuset 0287 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Jeg er Steve Harding, og jeg ble med i Saving Osebergs forskergruppe i august 2017, etter å ha vært med i prosjektets referansegruppe tidligere.
Jeg er en makromolekylær biokjemiker og har vært direktør for det britiske nasjonalt senter for makromolekylær hydrodynamikk ved University of Nottingham. Mye av arbeidet mitt har medført utvikling av hydrodynamiske metoder for å gi informasjon om størrelser, former og samspill mellom biologiske makromolekyler "store molekyler" i miljøet der de fleste forekommer naturlig - et vandig miljø. Jeg har særlig interesse for sukkerbaserte polymerer, og disse er spesielt relevante for Saving Oseberg-prosjektet. Bevaring av de vakre Oseberg Viking Ship-artefaktene gir et problem i makromolekylær / polymervitenskap, og jeg håper at ekspertisen min kan være nyttig.

Du kan lese mer om meg på min Wikipedia-side som noen har vært så snill å lage:
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_E._Harding
og koblingene deri, inkludert noen nyere publikasjoner relatert til Oseberg.

En ny bok med kolleger fra UiO:
Harding SE, Tombs MP, Adams GG, Paulsen BS, Inngjerdingen KT og Barsett H (2017) An Introduction to Polysaccharide Biotechnology.  2nd edition. CRC Press, Boca Raton, USA.

 

Bakgrunn

Jeg er fra Wirral, en liten halvøy nær Liverpool, et område med sterke forbindelser med Norge gjennom vikingene. Jeg ble uteksaminert med en bachelor i fysikk og molekylærbiofysikk fra Oxford i 1976 og fikk en MA i 1980 og en DSc derfra i 2002. I 2011 ble jeg sterkt beæret med å motta en pris fra kong Harald og møte ham i palasset.

 

Priser

1991: Junior Medalist av Royal Society of Chemistry (UK)
2002: DSc University of Oxford (UK)
2011: Ridder av 1. klasse Den Kongelige Norske Fortjenstorden
 


Valgte publikasjoner

McHale E, Steindal CC, Kutzke H, Benneche T and Harding SE (2017). In situ polymerisation of isoeugenol as a green consolidation method for waterlogged archaeological wood. Scientific Reports. 7, 46481

Alzahrani QE, Harding RA, Van Dam JEG, Gosselink RJA (+6) and Harding SE (2016) Matrix-free hydrodynamic study on the size distribution and conformation of three technical lignins from wood and non-wood. Holzforschung 70, 117-125

McHale E, Braovac S, Steindal CC, Gillis RB, Adams GG, Harding SE, Benneche T, Kützke H (2016) Synthesis and characterisation of lignin-like oligomers as a bio-inspired consolidant for waterlogged archaeological wood. Pure and Applied Chemistry, 88, 969-977

Harding SE et al (2015) Ultracentrifuge Methods for the Analysis of Polysaccharides, Glycoconjugates, and Lignins. Methods in Enzymology 562, 391-439

Nikolajski M (+3), Heinze T and Harding SE (2014) Protein-like fully reversible tetramerisation and super-association of an aminocellulose. Scientific Reports 4, 3861

Harding SE (2013), ed. Stability of Complex Carbohydrate Structures. Biofuels, Foods, Vaccines and Shipwrecks. Royal Society of Chemistry, Cambridge UK.

Publikasjonar

 • Beji, Oritsegidenene; Gillis, Richard B.; Dinu, Vlad; Jiwani, Shahwar I.; Gyasi-Antwi, Philemon; Fisk, Ian D.; Meal, Andrew; Morgan, Paul S.; Harding, Stephen Ernest; Huang, Sha; Agugini, Giulia; Fedele, Federica & Adams, Gary G. (2020). Exploration of temperature and shelf-life dependency of the therapeutically available Insulin Detemir. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics.  ISSN 0939-6411.  152, s 340- 347 . doi: 10.1016/j.ejpb.2020.05.016
 • Chun, Taewoo; MacCalman, Thomas; Ottino, Sara; Dinu, Vlad; Phillips-Jones, Mary K. & Harding, Stephen Ernest (2020). Hydrodynamic Compatibility of Hyaluronic Acid and Tamarind Seed Polysaccharide as Ocular Mucin Supplements. Polymers.  ISSN 2073-4360.  12(10), s 1- 11 . doi: 10.3390/polym12102272
 • Dinu, Vlad; Lu, YuDong; Weston, Nicola; Lithgo, Ryan; Coupe, Hayley; Channell, Guy; Adams, Gary G.; Torcello Gómez, Amelia; Sabater, Carlos; Mackie, Alan R.; Parmenter, Christopher; Fisk, Ian; Phillips-Jones, Mary K. & Harding, Stephen Ernest (2020). The antibiotic vancomycin induces complexation and aggregation of gastrointestinal and submaxillary mucins. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  10(1) . doi: 10.1038/s41598-020-57776-3
 • Li, Xinxin; Lu, YuDong; Adams, Gary G.; Zobel, Hanne; Ballance, Simon; Wolf, Bettina & Harding, Stephen Ernest (2020). Characterisation of the molecular properties of scleroglucan as an alternative rigid rod molecule to xanthan gum for oropharyngeal dysphagia. Food Hydrocolloids.  ISSN 0268-005X.  101 . doi: 10.1016/j.foodhyd.2019.105446 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dinu, Vlad; Gadon, Arthur; Hurst, Katherine; Lim, Mui; Ayed, Charfeddine; Gillis, Richard B.; Adams, Gary G.; Harding, Stephen Ernest & Fisk, Ian D (2019). An enzymatically controlled mucoadhesive system for enhancing flavour during food oral processing. npj Science of Food.  ISSN 2396-8370.  3(11) . doi: doi:10.1038/s41538-019-0043-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dinu, Vlad; Gillis, Richard B; MacCalman, Thomas; Lim, Mui; Adams, Gary G.; Harding, Stephen Ernest & Fisk, Ian D (2019). Submaxillary Mucin: its Effect on Aroma Release from Acidic Drinks and New Insight into the Effect of Aroma Compounds on its Macromolecular Integrity. Food Biophysics.  ISSN 1557-1858.  14(3), s 278- 286 . doi: 10.1007/s11483-019-09574-2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dinu, Vlad; Yabukov, Gleb E.; Lim, Mui; Hurst, Katherine; Adams, Gary G.; Harding, Stephen Ernest & Fisk, Ian D (2019). Mucin immobilization in calcium alginate: A possible mucus mimetic tool for evaluating mucoadhesion and retention of flavour. International Journal of Biological Macromolecules.  ISSN 0141-8130.  138, s 831- 836 . doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.07.148 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gadon, Arthur; Linforth, Robert; Harding, Stephen Ernest & Cook, David (2019). Characterisation of high molecular weight hop proanthocyanidins using Analytical Ultracentrifugation. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  9(1), s 1- 8 . doi: 10.1038/s41598-019-49171-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • MacCalman, Thomas; Phillips-Jones, Mary K & Harding, Stephen Ernest (2019). Glycoconjugate vaccines: some observations on carrier and production methods. Biotechnology & Genetic Engineering Reviews.  ISSN 0264-8725.  s 1- 33 . doi: 10.1080/02648725.2019.1703614
 • Phillips-Jones, Mary K & Harding, Stephen Ernest (2019). Tapping into synchrotron and benchtop circular dichroism spectroscopy for expanding studies of complex polysaccharides and their interactions in anoxic archaeological Wood. Special Issue: Selected Papers from the 8th International Conference on Synchrotron Radiation and Neutrons in Art and Archaeology, 3rd-7th September 2018 (Editors Schofield, E., Scherillo, A., Cinque, G. & Cibin, G).. Heritage — Open Access Journal of Knowledge, Conservation and Management of Cultural and Natural Heritage.  ISSN 2571-9408.  2(9), s 121- 134 . doi: doi:10.3390/heritage2010009 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Channel, Guy A.; Adams, Gary G.; Lu, YuDong; Gillis, Richard B.; Dinu, Vlad; Grundy, Myriam; Bajka, Balazs H.; Butterworth, Peter J.; Ellis, Peter R.; Mackie, Alan; Ballance, Simon & Harding, Stephen Ernest (2018). Use of the Extended Fujita method for representing the molecular weight and molecular weight distributions of native and processed oat beta-glucans. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  8:11809, s 1- 8 . doi: 10.1038/s41598-018-29997-0 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Channell, Guy; Dinu, Vlad; Adams, Gary G. & Harding, Stephen Ernest (2018). A simple cell-alignment protocol for sedimentation velocity analytical ultracentrifugation to complement mechanical and optical alignment procedures. European Biophysics Journal.  ISSN 0175-7571.  47(7), s 809- 813 . doi: 10.1007/s00249-018-1328-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Harding, Stephen Ernest (2018). The Svedberg Lecture 2017. From nano to micro: the huge dynamic range of the analytical ultracentrifuge for characterising the sizes, shapes and interactions of molecules and assemblies in Biochemistry and Polymer Science. European Biophysics Journal.  ISSN 0175-7571.  47(7), s 697- 707 . doi: 10.1007/s00249-018-1321-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Harding, Stephen Ernest; Channell, Guy & Phillips-Jones, Mary K (2018). The discovery of hydrogen bonds in DNA and a re-evaluation of the 1948 Creeth two-chain model for its structure. Biochemical Society Transactions.  ISSN 0300-5127.  46(5), s 1171- 1182 . doi: 10.1042/BST20180158 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wakefield, Jennifer M.K.; Gillis, Richard B.; Adams, Gary G.; McQueen, Caitlin & Harding, Stephen Ernest (2018). Controlled depolymerisation assessed by Analytical Ultracentrifugation of low molecular weight chitosan for use in archaeological conservation. European Biophysics Journal.  ISSN 0175-7571.  47(7), s 769- 775 . doi: 10.1007/s00249-018-1290-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • McHale, Emily; Steindal, Calin Constantin; Kutzke, Hartmut; Benneche, Tore & Harding, Stephen Ernest (2017). In situ polymerisation of isoeugenol as a green consolidation method for waterlogged archaeological wood. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  7 . doi: 10.1038/srep46481 Fulltekst i vitenarkiv.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Wakefield, Jennifer M.K.; Steindal, Calin Constantin; Piva, Eleonora; Stockman, R; Adams, Gary; Heinze, T; Braovac, Susan & Harding, Stephen Ernest (2019). Investigation of natural polymers for treatments of Oseberg artifacts-review of lab degraded and archaeological wood.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 21. sep. 2017 13:52 - Sist endra 11. jan. 2021 08:43