stepheeh

Bilete av person
Kan ikkje hente personopplysningar frå ekstern kilde

Faglige interesser

Jeg ble med i Saving Osebergs forskergruppe i august 2017, etter å ha vært med i prosjektets referansegruppe tidligere.

Jeg er en makromolekylær biokjemiker og har vært direktør for det britiske nasjonalt senter for makromolekylær hydrodynamikk ved University of Nottingham. Mye av arbeidet mitt har vært fokusert på utvikling av hydrodynamiske metoder for å gi informasjon om størrelser, former og samspill mellom biologiske makromolekyler "store molekyler" i miljøet der de fleste forekommer naturlig – et vandig miljø.

Jeg har særlig interesse for sukkerbaserte polymerer, og disse er spesielt relevante for Saving Oseberg-prosjektet. Bevaring av de vakre Oseberg vikingskipsartefaktene gir et problem i makromolekylær/polymervitenskap, og jeg håper at ekspertisen min kan være nyttig.

Du kan lese mer om meg på min Wikipedia-side: https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_E._Harding og koblingene deri, inkludert noen nyere publikasjoner relatert til Oseberg.

En ny bok med kolleger fra Universitetet i Oslo:

Harding SE, Tombs MP, Adams GG, Paulsen BS, Inngjerdingen KT og Barsett H (2017) An Introduction to Polysaccharide Biotechnology.  2nd edition. CRC Press, Boca Raton, USA.

Bakgrunn

Jeg er fra Wirral, en liten halvøy nær Liverpool, et område med sterke forbindelser med Norge gjennom vikingene. Jeg ble uteksaminert med en bachelor i fysikk og molekylærbiofysikk fra Oxford i 1976 og fikk en MA i 1980 og en DSc derfra i 2002. I 2011 ble jeg sterkt beæret med å motta pris fra kong Harald på det kongelige slott i Oslo.

Priser

1991: Junior Medalist av Royal Society of Chemistry (UK)
2002: DSc University of Oxford (UK)
2011: Ridder av 1. klasse Den Kongelige Norske Fortjenstorden

Valgte publikasjoner

McHale E, Steindal CC, Kutzke H, Benneche T and Harding SE (2017). In situ polymerisation of isoeugenol as a green consolidation method for waterlogged archaeological wood. Scientific Reports. 7, 46481

Alzahrani QE, Harding RA, Van Dam JEG, Gosselink RJA (+6) and Harding SE (2016) Matrix-free hydrodynamic study on the size distribution and conformation of three technical lignins from wood and non-wood. Holzforschung 70, 117-125

McHale E, Braovac S, Steindal CC, Gillis RB, Adams GG, Harding SE, Benneche T, Kützke H (2016) Synthesis and characterisation of lignin-like oligomers as a bio-inspired consolidant for waterlogged archaeological wood. Pure and Applied Chemistry, 88, 969-977

Harding SE et al (2015) Ultracentrifuge Methods for the Analysis of Polysaccharides, Glycoconjugates, and Lignins. Methods in Enzymology 562, 391-439

Nikolajski M (+3), Heinze T and Harding SE (2014) Protein-like fully reversible tetramerisation and super-association of an aminocellulose. Scientific Reports 4, 3861

Harding SE (2013), ed. Stability of Complex Carbohydrate Structures. Biofuels, Foods, Vaccines and Shipwrecks. Royal Society of Chemistry, Cambridge UK.

Publikasjonar

 • Cutajar, Michelle; Stockman, Robert A.; Braovac, Susan-Diana; Steindal, Calin Constantin; Zisi, Angeliki & Harding, Stephen Ernest (2022). Comparative Hydrodynamic Study on Non-Aqueous Soluble Archaeological Wood Consolidants: Butvar B-98 and PDMS-OH Siloxanes. Molecules. ISSN 1420-3049. 27(7). doi: 10.3390/molecules27072133.
 • Ballance, Simon; Lu, Yudong; Zobel, Hanne; Rieder, Anne; Knutsen, Svein Halvor & Dinu, Vlad T. [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2022). Inter-laboratory analysis of cereal beta-glucan extracts of nutritional importance: An evaluation of different methods for determining weight-average molecular weight and molecular weight distribution. Food Hydrocolloids. ISSN 0268-005X. 127. doi: 10.1016/j.foodhyd.2022.107510. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lu, YuDong; Joosten, Lionard; Donkers, Jacqueline; Andriulo, Fabrizio; Slaghek, Ted M. & Phillips-Jones, Mary K. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Characterisation of mass distributions of solvent-fractionated lignins using analytical ultracentrifugation and size exclusion chromatography methods. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 11(1). doi: 10.1038/s41598-021-93424-0.
 • Harding, Stephen Ernest (2021). Analytical ultracentrifugation as a matrix-free probe for the study of kinase related cellular and bacterial membrane proteins and glycans. Molecules. ISSN 1420-3049. 26(19). doi: 10.3390/molecules26196080.
 • Winzor, Donald J.; Dinu, Vlad; Scott, David J. & Harding, Stephen Ernest (2021). Quantifying the concentration dependence of sedimentation coefficients for globular macromolecules: a continuing age-old problem. Biophysical Reviews. ISSN 1867-2450. 13(2), s. 273–288. doi: 10.1007/s12551-021-00793-x.
 • Bazhenova, Aleksandra; Gao, Fang; Bolgiano, Barbara & Harding, Stephen Ernest (2021). Glycoconjugate vaccines against Salmonella enterica serovars and Shigella species: existing and emerging methods for their analysis. Biophysical Reviews. ISSN 1867-2450. 13(2), s. 221–246. doi: 10.1007/s12551-021-00791-z.
 • Lall, Gurdeep Matharu; Larmuseau, Maarten H. D.; Wetton, Jon H.; Batini, Chiara; Hallast, Pille & Huszar, Tunde I. [Vis alle 27 forfattere av denne artikkelen] (2021). Subdividing Y-chromosome haplogroup R1a1 reveals Norse Viking dispersal lineages in Britain. European Journal of Human Genetics. ISSN 1018-4813. 29(3), s. 512–523. doi: 10.1038/s41431-020-00747-z.
 • Cutajar, Michelle; Andriulo, Fabrizio; Thomsett, Megan R.; Moore, Jonathan C.; Couturaud, Benoit & Howdle, Steven M. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Terpene polyacrylate TPA5 shows favorable molecular hydrodynamic properties as a potential bioinspired archaeological wood consolidant. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 11(1). doi: 10.1038/s41598-021-86543-1.
 • Lucejko, Jeannette Jacqueline; de LaMotte, Anne; Andriulo, Fabrizio; Kutzke, Hartmut; Harding, Stephen Ernest & Phillips-Jones, Mary K [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Evaluation of Soda Lignin from Wheat Straw/Sarkanda Grass as a Potential Future Consolidant for Archaeological Wood. Forests. ISSN 1999-4907. 12(7). doi: 10.3390/f12070911. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gillis, Richard B.; Solomon, Hodaya V.; Govada, Lata; Oldham, Neil J.; Dinu, Vlad & Jiwani, Shahwar I. [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Analysis of insulin glulisine at the molecular level by X-ray crystallography and biophysical techniques. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 11(1). doi: 10.1038/s41598-021-81251-2.
 • Wakefield, Jennifer M.K.; Braovac, Susan-Diana; Kutzke, Hartmut; Stockman, Robert A. & Harding, Stephen Ernest (2020). Tert-butyldimethylsilyl chitosan synthesis and characterization by analytical ultracentrifugation, for archaeological wood conservation. European Biophysics Journal. ISSN 0175-7571. 49, s. 781–791. doi: 10.1007/s00249-020-01450-z.
 • Wakefield, Jennifer M.K.; Hampe, Robert; Gillis, Richard B.; Sitterli, Agnes; Adams, Gary G. & Kutzke, Hartmut [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Aminoethyl substitution enhances the self-assembly properties of an aminocellulose as a potential archaeological w2ood consolidant. European Biophysics Journal. ISSN 0175-7571. 49, s. 791–798. doi: 10.1007/s00249-020-01451-y.
 • Chun, Taewoo; MacCalman, Thomas; Ottino, Sara; Dinu, Vlad; Phillips-Jones, Mary K. & Harding, Stephen Ernest (2020). Hydrodynamic Compatibility of Hyaluronic Acid and Tamarind Seed Polysaccharide as Ocular Mucin Supplements. Polymers. ISSN 2073-4360. 12(10), s. 1–11. doi: 10.3390/polym12102272.
 • Dinu, Vlad; Lu, YuDong; Weston, Nicola; Lithgo, Ryan; Coupe, Hayley & Channell, Guy [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2020). The antibiotic vancomycin induces complexation and aggregation of gastrointestinal and submaxillary mucins. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 10(1). doi: 10.1038/s41598-020-57776-3.
 • Beji, Oritsegidenene; Gillis, Richard B.; Dinu, Vlad; Jiwani, Shahwar I.; Gyasi-Antwi, Philemon & Fisk, Ian D. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). Exploration of temperature and shelf-life dependency of the therapeutically available Insulin Detemir. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics. ISSN 0939-6411. 152, s. 340–347. doi: 10.1016/j.ejpb.2020.05.016.
 • Li, Xinxin; Lu, YuDong; Adams, Gary G.; Zobel, Hanne; Ballance, Simon & Wolf, Bettina [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Characterisation of the molecular properties of scleroglucan as an alternative rigid rod molecule to xanthan gum for oropharyngeal dysphagia. Food Hydrocolloids. ISSN 0268-005X. 101. doi: 10.1016/j.foodhyd.2019.105446. Fulltekst i vitenarkiv
 • MacCalman, Thomas; Phillips-Jones, Mary K & Harding, Stephen Ernest (2019). Glycoconjugate vaccines: some observations on carrier and production methods. Biotechnology & Genetic Engineering Reviews. ISSN 0264-8725. s. 1–33. doi: 10.1080/02648725.2019.1703614.
 • Dinu, Vlad; Gadon, Arthur; Hurst, Katherine; Lim, Mui; Ayed, Charfeddine & Gillis, Richard B. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). An enzymatically controlled mucoadhesive system for enhancing flavour during food oral processing. npj Science of Food. ISSN 2396-8370. 3(1), s. 1–8. doi: 10.1038/s41538-019-0043-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dinu, Vlad; Yabukov, Gleb E.; Lim, Mui; Hurst, Katherine; Adams, Gary G. & Harding, Stephen Ernest [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Mucin immobilization in calcium alginate: A possible mucus mimetic tool for evaluating mucoadhesion and retention of flavour. International Journal of Biological Macromolecules. ISSN 0141-8130. 138, s. 831–836. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.07.148. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dinu, Vlad; Gillis, Richard B; MacCalman, Thomas; Lim, Mui; Adams, Gary G. & Harding, Stephen Ernest [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Submaxillary Mucin: its Effect on Aroma Release from Acidic Drinks and New Insight into the Effect of Aroma Compounds on its Macromolecular Integrity. Food Biophysics. ISSN 1557-1858. 14(3), s. 278–286. doi: 10.1007/s11483-019-09574-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gadon, Arthur; Linforth, Robert; Harding, Stephen Ernest & Cook, David (2019). Characterisation of high molecular weight hop proanthocyanidins using Analytical Ultracentrifugation. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 9(1), s. 1–8. doi: 10.1038/s41598-019-49171-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Phillips-Jones, Mary K & Harding, Stephen Ernest (2019). Tapping into synchrotron and benchtop circular dichroism spectroscopy for expanding studies of complex polysaccharides and their interactions in anoxic archaeological wood. Heritage — Open Access Journal of Knowledge, Conservation and Management of Cultural and Natural Heritage. ISSN 2571-9408. 2(1), s. 121–134. doi: 10.3390/heritage2010009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Harding, Stephen Ernest (2018). The Svedberg Lecture 2017. From nano to micro: the huge dynamic range of the analytical ultracentrifuge for characterising the sizes, shapes and interactions of molecules and assemblies in Biochemistry and Polymer Science. European Biophysics Journal. ISSN 0175-7571. 47(7), s. 697–707. doi: 10.1007/s00249-018-1321-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Harding, Stephen Ernest; Channell, Guy & Phillips-Jones, Mary K (2018). The discovery of hydrogen bonds in DNA and a re-evaluation of the 1948 Creeth two-chain model for its structure. Biochemical Society Transactions. ISSN 0300-5127. 46(5), s. 1171–1182. doi: 10.1042/BST20180158. Fulltekst i vitenarkiv
 • Channell, Guy; Dinu, Vlad; Adams, Gary G. & Harding, Stephen Ernest (2018). A simple cell-alignment protocol for sedimentation velocity analytical ultracentrifugation to complement mechanical and optical alignment procedures. European Biophysics Journal. ISSN 0175-7571. 47(7), s. 809–813. doi: 10.1007/s00249-018-1328-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Channel, Guy A.; Adams, Gary G.; Lu, YuDong; Gillis, Richard B.; Dinu, Vlad & Grundy, Myriam [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). Use of the Extended Fujita method for representing the molecular weight and molecular weight distributions of native and processed oat beta-glucans. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 8:11809, s. 1–8. doi: 10.1038/s41598-018-29997-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wakefield, Jennifer M.K.; Gillis, Richard B.; Adams, Gary G.; McQueen, Caitlin & Harding, Stephen Ernest (2018). Controlled depolymerisation assessed by Analytical Ultracentrifugation of low molecular weight chitosan for use in archaeological conservation. European Biophysics Journal. ISSN 0175-7571. 47(7), s. 769–775. doi: 10.1007/s00249-018-1290-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • McHale, Emily; Steindal, Calin Constantin; Kutzke, Hartmut; Benneche, Tore & Harding, Stephen Ernest (2017). In situ polymerisation of isoeugenol as a green consolidation method for waterlogged archaeological wood. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 7. doi: 10.1038/srep46481. Fulltekst i vitenarkiv

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Wakefield, Jennifer M.K.; Steindal, Calin Constantin; Piva, Eleonora; Stockman, R; Adams, Gary & Heinze, T [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Investigation of natural polymers for treatments of Oseberg artifacts-review of lab degraded and archaeological wood.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 21. sep. 2017 13:52 - Sist endra 4. juli 2022 11:46