Stephen Ernest Harding

Professor II - Saving Oseberg
Bilete av Stephen Ernest Harding
English version of this page
Mobiltelefon +44 78110 90635
Brukarnamn
Besøksadresse Huk aveny 34 Vikingskiphuset 0287 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Jeg er Steve Harding, og jeg ble med i Saving Osebergs forskergruppe i august 2017, etter å ha vært med i prosjektets referansegruppe tidligere.
Jeg er en makromolekylær biokjemiker og har vært direktør for det britiske nasjonalt senter for makromolekylær hydrodynamikk ved University of Nottingham. Mye av arbeidet mitt har medført utvikling av hydrodynamiske metoder for å gi informasjon om størrelser, former og samspill mellom biologiske makromolekyler "store molekyler" i miljøet der de fleste forekommer naturlig - et vandig miljø. Jeg har særlig interesse for sukkerbaserte polymerer, og disse er spesielt relevante for Saving Oseberg-prosjektet. Bevaring av de vakre Oseberg Viking Ship-artefaktene gir et problem i makromolekylær / polymervitenskap, og jeg håper at ekspertisen min kan være nyttig.

Du kan lese mer om meg på min Wikipedia-side som noen har vært så snill å lage:
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_E._Harding
og koblingene deri, inkludert noen nyere publikasjoner relatert til Oseberg.

En ny bok med kolleger fra UiO:
Harding SE, Tombs MP, Adams GG, Paulsen BS, Inngjerdingen KT og Barsett H (2017) An Introduction to Polysaccharide Biotechnology.  2nd edition. CRC Press, Boca Raton, USA.

 

Bakgrunn

Jeg er fra Wirral, en liten halvøy nær Liverpool, et område med sterke forbindelser med Norge gjennom vikingene. Jeg ble uteksaminert med en bachelor i fysikk og molekylærbiofysikk fra Oxford i 1976 og fikk en MA i 1980 og en DSc derfra i 2002. I 2011 ble jeg sterkt beæret med å motta en pris fra kong Harald og møte ham i palasset.

 

Priser

1991: Junior Medalist av Royal Society of Chemistry (UK)
2002: DSc University of Oxford (UK)
2011: Ridder av 1. klasse Den Kongelige Norske Fortjenstorden
 


Valgte publikasjoner

McHale E, Steindal CC, Kutzke H, Benneche T and Harding SE (2017). In situ polymerisation of isoeugenol as a green consolidation method for waterlogged archaeological wood. Scientific Reports. 7, 46481

Alzahrani QE, Harding RA, Van Dam JEG, Gosselink RJA (+6) and Harding SE (2016) Matrix-free hydrodynamic study on the size distribution and conformation of three technical lignins from wood and non-wood. Holzforschung 70, 117-125

McHale E, Braovac S, Steindal CC, Gillis RB, Adams GG, Harding SE, Benneche T, Kützke H (2016) Synthesis and characterisation of lignin-like oligomers as a bio-inspired consolidant for waterlogged archaeological wood. Pure and Applied Chemistry, 88, 969-977

Harding SE et al (2015) Ultracentrifuge Methods for the Analysis of Polysaccharides, Glycoconjugates, and Lignins. Methods in Enzymology 562, 391-439

Nikolajski M (+3), Heinze T and Harding SE (2014) Protein-like fully reversible tetramerisation and super-association of an aminocellulose. Scientific Reports 4, 3861

Harding SE (2013), ed. Stability of Complex Carbohydrate Structures. Biofuels, Foods, Vaccines and Shipwrecks. Royal Society of Chemistry, Cambridge UK.

Publisert 21. sep. 2017 13:52 - Sist endra 11. jan. 2021 08:43