English version of this page

Avdeling for numismatikk og klassisk arkeologi (ANKA)

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse Frederiks gate 2
0164 Oslo
Stadkode 278320