Gro Birgit Ween

Førsteamanuensis - Avdeling for etnografi
Bilde av Gro Birgit Ween
English version of this page
Telefon +47 22845919
Mobiltelefon +4747338133 47338133
Rom 456
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Kulturhistorisk Museum Fredriksgate 2 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Jeg har jobbet med Aboriginske forhold i Australia, i sørsamiske og nordsamiske områder i Skandinavia, og dessuten i yupiske deler av Alaska og i Nunavut.
Mine feltarbeid handler klassiske urfolkstemaer som landrettigheter, politiske prosesser, naturforvaltning, kulturminneforvaltning, verdensarv og selvbestemmelse.

Mine tekster om disse temaene handler om hvordan historie, land, miljø og identitet utøves. Som antropolog legger jeg vekt på deltakelse i lokale naturpraksiser for
å ta del i lokalkunnskap, og lære av folks relasjoner med sine omgivelser. Jeg er opptatt av hvilke årsaksforhold som folk ser i naturen og hvordan det ontologiske og det epistemologiske grunnlag for kunnskapserverv og kunnskapsutøvelse kan beskrives.

Urfolks kunnskap om naturen er lokal men også mye mer enn det, fordi den er formet av eksisterende overnasjonal og nasjonal forvaltning av natur og kultur. Jeg har forholdt meg aktiv som forsker til sammenhengen med andre intervenerende naturkunnskaper, som forvaltningskunnskap og vitenskap. Derfor har jeg også gjort feltarbeid på forvaltningspraksis, laksebiologiske undersøkelser og genetisk forskning.

Mine prosjekter har en postkoloniell tilnærming, ikke bare hva gjelder det metodologiske, men også i forhold til et formål om å bidra med nye historier inn i et eksisterende antropologiske felt.
 

Bakgrunn

2012-2013. Post.doc.stipendiat. "Arctic Domus: Human Animal Relations in the North" (ERC Advanced Grant) Antropologisk institutt, Universitetet i Aberdeen.

2012-2009. Post.doc. stipendiat. "Newcomers to the Farm: Atlantic salmon between the Wild and the industrial" (NFR). Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.

2008-2005 Førsteamanuensis (vikar) Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.

2004-2003 Post.doc. stipendiat. "Southern Sami Customary Law: Approaches to Indigenous Rights" (NFR). Senter for Menneskerettigheter, Universitetet i Oslo.

2002. D.Phil. Universitetet i Oxford. "Bran New Dae: Indigenous Rights and Political Activism in Kimberley, Australia".

Emneord: Arktis, Australia, Sosialantropologi, Etnografi, Urfolk, Menneske-dyr relasjoner, Verdensarv, Rettigheter, Forvaltning, Materialitet

Publikasjoner

 • Om vikinger og virkninger - Primitive tider
 • Global Heritage - a reader
 • Nature, Temporality and Enivornmental Management - Scandinavian and Australian Perspective on Peoples and Landscapes
 • Norid Jounral of Science and Technology Studies
 • Pierroux, Palmyre; Bäckström, Mattias; Brenna, Brita; Gowlland, Geoffrey & Ween, Gro Birgit (2020). Museums as Sites of Participatory Democracy and Design, In Per Hetland; Palmyre Pierroux & Line Esborg (ed.),  A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities.  Routledge.  ISBN 9780367186715.  Chapter 2.  s 27 - 45
 • Ween, Gro Birgit (2020). The map machine: Salmon, Sámi, sand eels, sand, water and reindeer. Resource extraction in the High North and collateral landscapes. Polar Record.  ISSN 0032-2474. . doi: 10.1017/S0032247420000236
 • Ameen, Carly; Feuerborn, Tatiana R.; Brown, Sarah K.; Linderholm, Anna; Hulme-Beaman, Ardern; Lebrasseur, Ophélie; Sinding, Mikkel Holger Strander; Lounsberry, Zachary T.; Lin, Audrey T.; Appelt, Martin; Bachmann, Lutz; Betts, Matthew; Britton, Kate; Darwent, John; Dietz, Rune; Fredholm, Merethe; Gopalakrishnan, Shyam; Goruinova, Olga I.; Grønnow, Bjarne; Haile, James; Hallsson, Jón Hallsteinn; Harrison, Ramona; Heide-Jørgensen, Mads-Peter; Knecht, Rick; Losey, Robert J.; Masson-MacLean, Edouard; McGovern, Thomas H.; McManus-Fry, Ellen; Meldgaard, Morten; Midtdal, Åslaug; Moss, Madonna L.; Nikitin, Iurii G.; Nomokonova, Tatiana; Palsdottir, Albina Hulda; Perri, Angela; Popov, Aleksandr N.; Rankin, Lisa; Reuther, Joshua D.; Sablin, Mikhail V.; Schmidt, Anne Lisbeth; Shirar, Scott; Smiarowski, Konrad; Sonne, Christian; Stiner, Mary C.; Vasyukov, Mitya; West, Catherine F.; Ween, Gro Birgit; Wennerberg, Sanne Eline; Wiig, Øystein; Woollett, James; Dalén, Love; Hansen, Anders J.; Gilbert, Marcus Thomas Pius; Sacks, Benjamin N.; Frantz, Laurent A.F.; Larson, Greger; Dobney, Keith; Darwent, Christyann M. & Evin, Allowen (2019). Specialized sledge dogs accompanied Inuit dispersal across the North American Arctic. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences.  ISSN 0962-8452.  286:20291929(1929), s 1- 10 . doi: 10.1098/rspb.2019.1929 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ween, Gro Birgit & Ruud, Lise Camilla (2019). En Trængslernes Historie., I: Lise Camilla Ruud & Gro Birgit Ween (red.),  En Trængslernes Historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen..  Orkana Forlag.  ISBN 978-82-8104399-2.  kapittel 1.  s 9 - 42
 • Gowlland, Geoffrey & Ween, Gro Birgit (2018). Nuts and bolts of Digital Heritage. Bringing the past into the virtual present.. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (2-3), s 3- 14 . doi: 10.5617/nm.6649 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lien, Marianne Elisabeth; Swanson, Heather Anne & Ween, Gro Birgit (2018). Naming the Beast - Exploring the Otherwise., In Heather Anne Swanson; Marianne Elisabeth Lien & Gro Birgit Ween (ed.),  Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relations..  Duke University Press.  ISBN 978-0-8223-7126-7.  Introduction.  s 1 - 33
 • Ween, Gro Birgit (2018). Kevo Subarctic Research Station. Field Biology and Working Nature in Finnish Lapland., In Helena Ekerholm; Karl Grandin; Christer Nordlund & Patience A. Schell (ed.),  Understanding Field Science Institutions.  Watson Publishing International.  ISBN 9780881354836.  11.  s 287 - 314
 • Ween, Gro Birgit & Arnar, Arnason (2018). Å drepe den siste geirfugl. Om artsdød og nye begynnelser., I: Peter Bjerregaard & Kyrre Kverndokk (red.),  Kollaps. På randen av fremtiden..  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282654234.  kapittel 7.  s 99 - 109
 • Ween, Gro Birgit & Swanson, Heather Anne (2018). Science, State Ownership and the Domestication of Wild Fish., In Heather Anne Swanson; Marianne Elisabeth Lien & Gro Birgit Ween (ed.),  Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relations..  Duke University Press.  ISBN 978-0-8223-7126-7.  chapter 9.  s 196 - 215
 • Ween, Gro Birgit & Wachowich, Nancy (2018). Digitalisation of Crafts. Comparative approaches to Arctic Fur.. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (2-3), s 30- 45 . doi: 10.5617/nm.6651 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wold, Taran Victoria Rogstad & Ween, Gro Birgit (2018). Digitale visjoner: En kartlegging. Identitet, tilgjengelighet og digital demokrati.. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (2-3), s 90- 107 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ween, Gro Birgit (2017). Protection of Sámi intangible cultural heritage and intellectual property rights, and its relation to identity politics in a postcolonial Norway., In Christoph Antons & William Logan (ed.),  Intellectual Property, Cultural Property and Intangible Heritage..  Routledge.  ISBN 978-1138793620.  chapter 7.
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2017). Indigenous land claims and multiple landscapes: postcolonial openings in Finnmark, Norway, In Lesley Head; Katarina Saltzman; Gunhild Setten & Marie Stenseke (ed.),  Nature, temporality and environmental management. Scandinavian and Australian perspectives on peoples and landscapes.  Routledge.  ISBN 978-1-47-246465-1.  Chapter 9.  s 133 - 149 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ween, Gro Birgit & Riseth, Jan Åge (2017). Indigenous Hospitality and Tourism: Past Trajectories and New Beginnings, In Arvid Viken & Dieter Müller (ed.),  Tourism and Indigeneity in the Arctic..  Channel View Publications.  ISBN 9781845416096.  Ch 12.  s 205 - 221
 • Gjerde, Hege Skalleberg & Ween, Gro Birgit (2016). Om Vikinger og virkninger. Festskrift til Ellen Høigård Hofseths vikingtidsutstillling. Innledning.. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  2016(spesialutgave), s 5- 13
 • Ween, Gro Birgit (2016). En lang omvei om vikingtidsutstillingen som et feministisk prosjekt, jotnen Ellen Høigård Hofseth og flate ontologier. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  s 53- 65
 • de la Cadena, Marisol; Lien, Marianne Elisabeth; Blaser, Mario; Bruun Jensen, Casper; Lea, Tess; Morita, Atsuro; Swanson, Heather Anne; Ween, Gro Birgit; West, Paige & Weiner, Margaret J. (2015). Anthropology and STS: Generative interfaces, multiple locations. HAU: Journal of Ethnographic Theory.  ISSN 2049-1115.  5(1), s 437- 475 . doi: 10.14318/hau5.1.020
 • Ween, Gro Birgit (2015). Kevo subarktisk forskningsstasjon : villmark, arkitektur og kjønn i et vitenskapelig hjem i finsk Lappland. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  39(2), s 130- 149
 • Ween, Gro Birgit & Byrne, Denis (2015). Bridging Cultural and Natural Heritage., In Lynn Meskell & Lynn Meskell (ed.),  Global Heritage: A Reader.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-76886-0.  ch.4.  s 94 - 111
 • Ween, Gro Birgit (2014). Om Etikk, Opprinnelsesmyter og Talens Rett. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (01), s 25- 28
 • Ween, Gro Birgit (2014). Tracking Nature Inscribed: Nature in rights and bureaucratic practice. Nordic Journal of Science and Technology Studies.  ISSN 1894-4647.  2(1), s 28- 34 . doi: 10.5324/njsts.v2i1.2134
 • Ween, Gro Birgit & Asdal, Kristin (2014). Writing Nature. Introduction to Special Issue. Nordic Journal of Science and Technology Studies.  ISSN 1894-4647.  2(1), s 4- 10 . doi: 10.5324/njsts.v2i1.2130
 • Ween, Gro Birgit & Risan, Lars Christian (2014). Exploring Heritage Lives: Indigenous peoples in World Heritage sites.. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (2), s 61- 72
 • Ween, Gro Birgit & Colombi, Benedict J. (2013). Two rivers: the politics of wild salmon, indigenous rights and natural resource management. Sustainability.  ISSN 2071-1050.  5(1), s 478- 495 . doi: 10.3390/su5020478
 • Ween, Gro Birgit; Lien, Marianne Elisabeth & Nustad, Knut Gunnar (2013). Om å "forholde seg til" ANTropologi og andre tekster. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (3-4)
 • Lien, Marianne Elisabeth; Nustad, Knut Gunnar & Ween, Gro Birgit (2012). Introduksjon. ANTropologiens grenseflater. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  23(3-4), s 214- 224
 • Ween, Gro Birgit (2012). Domestiseringens natur - Laks, fenomenologi og ANT. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (3-4), s 261- 273
 • Ween, Gro Birgit (2012). NerVEI : om sted som praksis og sted i bevegelse, I: Mary Bente Bringslid (red.),  Bygdeutviklingas paradoks.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0079-1.  Kapittel.  s 227 - 250
 • Ween, Gro Birgit (2012). Performing Indigeneity in Human-Animal Relations, In Rune Ellefsen; Guri Larsen & Ragnhild Sollund (ed.),  Eco-global Crimes: Contemporary and Future Challenges.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3493-1.  Del 3 Biodiversity, Environmental and Species Justice, Kapittel 15.  s 295 - 312
 • Ween, Gro Birgit (2012). Resisting the Imminent Death of Wild Salmon: Local Knowledge of Tana Fishermen in Arctic Norway, In Jahn Petter Johnsen; Courtney Carothers; Keith R. Criddle; Catherine P. Chambers; Paula J. Cullenberg; James A. Fall; Amber H. Himes-Cornell; Nicole S. Kimball; Charles R. Menzies & Emilie S. Springer (ed.),  Fishing People of the North; Cultures, Economies, and Management Responding to Change.  Alaska Sea Grant.  ISBN 9781566121712.  Kapittel.  s 153 - 171
 • Ween, Gro Birgit (2012). World Heritage and indigenous rights: Norwegian examples. International Journal of Heritage Studies (IJHS).  ISSN 1352-7258.  18(3), s 257- 270 . doi: 10.1080/13527258.2012.663779
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2012). Decolonialization in the Arctic? Nature Practices and Land Rights in the Norwegian High North. Journal of Rural and Community Development.  ISSN 1712-8277.  7(1), s 93- 109
 • Ween, Gro Birgit & Simone, Abram (2012). The Norwegian Trekking Association: Trekking as Constituting the Nation. Landscape Research.  ISSN 0142-6397.  37(2), s 155- 171 . doi: 10.1080/01426397.2011.651112
 • Ween, Gro Birgit & Riseth, Jan Åge (2011). Doing is learning : analysis of an unsuccessful attempt to adapt TEK/IK methodology to Norwegian Sámi circumstances. Acta Borealia.  ISSN 0800-3831.  28(2), s 228- 242 . doi: 10.1080/08003831.2011.626944
 • Ween, Gro Birgit (2010). Making Places and Polities: Indigenous uses of cultural heritage legislation in Norway and Australia, In Günter Minnerup & Pia Solberg (ed.),  First World First Nations. Internal colonisation and indigenous self-determination in Northern Europe and Australia.  Sussex Academic Press.  ISBN 1845193512.  kapittel 11.
 • Ween, Gro Birgit (2009). Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark: Naturforvaltning som produksjon av natur/sted. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (1-2), s 95- 109
 • Ween, Gro Birgit & Flikke, Rune (2009). Naturen som praksiser: Natur i nyere norsk antropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (1-2), s 6- 15
 • Ween, Gro Birgit (2008). Indigenous Land Rights in Norway: Does Norwegian land rights have relevance for Africa?, In Helge Onsrud & Elena Busch (ed.),  Norwegian Land Tools Relevant to Africa.  Statens Kartverk.  ISBN 9788279450443.  Gro Ween.  s 93 - 117
 • Ween, Gro Birgit (2007). Naturforvaltning, urfolksrettigheter og forsoning: Om reindriftens rolle i etableringen av nasjonalparken Blåfjell/Skjækerfjell, I: Susanne Lyngman (red.),  Om sørsamisk historie. Foredrag fra seminar på Røros 2006 og Trondheim 2007.  Stiftelsen Saemien Sijte.  ISBN 978-82-993781-5-4.  13.  s 156 - 177
 • Ween, Gro Birgit (2006). Sedvaner og sedvanerett: oversettelsesproblemer i møte mellom rettsvesen, samer, og antropologi. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.  ISSN 1503-6480.  24(1), s 15- 30 Vis sammendrag
 • Ween, Gro Birgit (2005). Sørsamiske sedvaner: tilnærminger til rettighetsforståelser. Dieđut.  ISSN 0332-7779.  7
 • Ween, Gro Birgit (2005). Sørsamiske sedvaner : tilnærminger til rettighetsforståelser, I:  Diedut / Sámi instituhtta.  Sámi instituthtta/Nordisk samisk institutt.  s 82
 • Ween, Gro Birgit (2005). Søsamiske sedvaner. Tilnærming til rettighetsforståelser. Dieđut.  ISSN 0332-7779.  (5)
 • Ween, Gro Birgit (2003). Fra Drømmenes tid til Nåtid: Australske aborigineres møte med Kristendommen, I: R.A Benjamin (red.),  Vi tror.  Tyri Norsk Forlag.  ISBN 8270890340.  kapittel 5.  s 84 - 116

Se alle arbeider i Cristin

 • Ruud, Lise Camilla & Ween, Gro Birgit (red.) (2019). En Trængslernes Historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen.. Orkana Forlag.  ISBN 978-82-8104399-2.  271 s.
 • Swanson, Heather Anne; Lien, Marianne Elisabeth & Ween, Gro Birgit (ed.) (2018). Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relations.. Duke University Press.  ISBN 978-0-8223-7126-7.  272 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Ween, Gro Birgit (2021, 11. mai). Forberedende intervju om kulturell appropriasjon i Sapmi, med Agnes Nabat i Vox Pop, om europeisk kultur, økonomi og politikk, for kanalen ARTE.. [TV].  Vox Pop, Arte.
 • Ween, Gro Birgit (2021, 19. mars). Intervju om filmen High Ground om urfolk i Australia. [Radio].  Studio 2, P2.
 • Ween, Gro Birgit (2020, 24. september). Aboriginere under press i Australia. [Radio].  Studio 2, P2.
 • Ween, Gro Birgit (2020, 28. juli). Disse finnes i godterihyllene i dag: Gammeldags og unødvendig mener sosialantropolog..  Aftenposten.
 • Ween, Gro Birgit (2020, 13. oktober). Museer vil levere tilbake gjenstander fra kolonitiden..  Aftenposten.
 • Ween, Gro Birgit (2020). Om NyArktis og det uventede Arktis.
 • Ween, Gro Birgit (2020, 12. januar). Om aboriginsk kultur og tro, og kontrollert brenning for å ta vare på landskapet i Australia.. [Radio].  NRK P1, Mellom himmel og jord.
 • Ween, Gro Birgit (2020, 09. januar). Om hva som skjer med aboriginere og deres kunnskap når Australia brenner.. [Radio].  Ekko, NRK P2.
 • Ween, Gro Birgit (2020, 06. januar). Om skogbrannene i australia og den statsminister Scott Morrison.. [Radio].  NRK P2, Studio 2.
 • Ween, Gro Birgit & Kuldova, Tereza (2020, 04. august). Nei, vi ble ikke krenket av lakris. Aftenpostens sak er tendensiøs..  Aftenposten.
 • Ween, Gro Birgit (2019). ANT and collaborative endeavors..
 • Ween, Gro Birgit (2019, 14. desember). Achille Mbembe. Å levere tilbake gjenstandene kommer ikke til å rette opp skaden. Samtale med Achille Mbembe og Gro Ween.  Morgenbladet.
 • Ween, Gro Birgit (2019). Arktiske kollaborasjoner og de samiske samlinger.
 • Ween, Gro Birgit (2019). Bååstede, repatriation and relational museums.
 • Ween, Gro Birgit (2019). Discussant at book launch. Renewing Destruction. Wind energy development, Conflict and Resistance in a Latin American Context..
 • Ween, Gro Birgit (2019, 19. desember). Om Australias nye kampanje mot båtflyktninger.. [Radio].  P2, Studio 2.
 • Ween, Gro Birgit (2019). Remote Sensing. Remote Sensing. Om kjønn i arktisk forskningshistorie..
 • Ween, Gro Birgit (2019, 05. april). Repatriering. Kontikimuseet og Bååstede.. [Radio].  Ekko, NRK P2.
 • Ween, Gro Birgit (2019). STS approaches to collaboration.
 • Ween, Gro Birgit (2019, 16. august). Trump vil kjøpe Grønland - samtale om Grønland. [Radio].  Norgesglasset, NRK P1.
 • Ween, Gro Birgit (2019). Urfolks tilnærminger til natur.
 • Ween, Gro Birgit (2019). Yngvar Nielsen og det norske hjemmet.
 • Ween, Gro Birgit & Brenna, Brita (2019). Naturecultures of Heritage..
 • Ween, Gro Birgit (2018). Bååstede, the Sami Return. Collaborative and contested value in the making..
 • Ween, Gro Birgit (2018, 20. oktober). Intervju om kulturell appropriasjon..  Morgenbladet.
 • Ween, Gro Birgit (2018). Kulturarvsproduksjon i teori og praksis..
 • Ween, Gro Birgit (2018, 03. november). Kulturell appropriering og Siv Jensen i indianerkostyme... [Radio].  Radio Nova.
 • Ween, Gro Birgit (2018, 23. september). Om å gå på tur, sammen med Are Kalvø og Maren Werner.. [Radio].  NRK P2, Ukeslutt.
 • Ween, Gro Birgit (2018, 26. september). Å drepe den siste geirfugl. Samtale med Halfdan Bleken og Dag Hessen.. [Radio].  NRK P2, Ekko.
 • Ween, Gro Birgit & Arnason, Arnar (2018). Species Extinction: Art materiality and the representation of loss in the Age of the Anthropocene..
 • Ween, Gro Birgit (2017, 18. oktober). Debatt om kulturell appropriasjon.. [TV].  NRK P2, Dagsnytt 18.
 • Ween, Gro Birgit (2017). Om lokalkunnskapens kår i forvaltningen av Tanalaksen.. Ottar.  ISSN 0030-6703.  (3), s 34- 40
 • Ween, Gro Birgit (2017, 03. november). Situasjonen på den australske interneringsleiren på øya Manus.. [Radio].  P2 Studio 2.
 • Ween, Gro Birgit (2017, 16. oktober). Siv Jensen i indianerkostyme og hva er egentlig kulturell apropriering.. [Radio].  studio 2, NRK.
 • Ween, Gro Birgit (2016). Anmeldelse av "Vit at jeg elsker deg - Om kunst og sted".. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (1), s 73- 76
 • Ween, Gro Birgit (2016). Bokanmeldelse av 'Vit at jeg elsker deg' Orkana Akademisk forlag 2015.. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (1)
 • Ween, Gro Birgit (2016). Fluid engagements. How to communicate difference in ways of knowing nature..
 • Ween, Gro Birgit (2016). How to Reengage Relocation? Approaches to Inuit and Other Indigenous Population Movements and Inequalities in the Land Claims Era. Current Anthropology.  ISSN 0011-3204.  57(6), s 799- 800
 • Ween, Gro Birgit (2016). Konferansier i boklansering av Wenzel Geissler et als. antologi; Traces of the Future. Living in the aftertime..
 • Ween, Gro Birgit (2016). Mot et postkolonielt Arktis: Urfolk, makt og ressurser..
 • Ween, Gro Birgit (2016). New and old ways of sharing fish- the making of Yukon River salmon..
 • Ween, Gro Birgit (2016). NyArktis.
 • Ween, Gro Birgit (2016). NyArktis. 9 themes. Exhibition opening..
 • Ween, Gro Birgit (2016). Politiske landskap i Varanger.
 • Ween, Gro Birgit (2016). beidet involvert med å gjøre laks til ressurs og om vitenskapelig gjeting av laks i Yukon.
 • Ween, Gro Birgit (2016). Å drepe den siste geirfugl..
 • Ween, Gro Birgit & Riseth, Jan Åge (2016). Samisk vertskap og turisme. Fortidas spor og nye starter., I: Birgitta Fossum (red.),  Åarjel-saemieh. Samer i sør. Årbok nr. 12..  Saemien Sijte. Sørsamisk museum og kultursenter.  ISBN 978-82-93120-05-6.  Kapittel 18.  s 127 - 144
 • Wachowich, Nancy & Ween, Gro Birgit (2015). Producing Sealskins: the Mittimatalik Arnait Miqsugtuit Collective.
 • Ween, Gro Birgit (2015, 11. juni). Anders Paulsen (1600-1692)hans runebomme, liv og død.. [Radio].  NRK P2 Ekko..
 • Ween, Gro Birgit (2015). Den flerfoldige laksen og tanker om sammenhengen mellom domus og dominans..
 • Ween, Gro Birgit (2015). Digital and non-digital repatriation..
 • Ween, Gro Birgit (2015). Discussant to Objects and Imagination - Perspectives on materialisations and meaning, by Øivind Fuglerud and Leon Wainwright, Oxford: Berghahn 2015..
 • Ween, Gro Birgit (2015). Gender in Arctic human-animal relations. Women’s work and close-upmulti- species encounters..
 • Ween, Gro Birgit (2015). Kevo Subarctic Research Station. Wilderness and architecture, science and gender at the Finnish Frontier..
 • Ween, Gro Birgit (2015). Kevo Subarctic Research Station: Science, architecture and wilderness at the Finnish Frontier..
 • Ween, Gro Birgit & Monsen, Arve (2015). Yngvar Nielsen og det norske folket..
 • Ween, Gro Birgit (2014). Aboriginsk rettighetskamp og Aboriginske frikhetskjempere.
 • Ween, Gro Birgit (2014). How the salmon found its way home.
 • Ween, Gro Birgit (2014). Kevo research station: A home for science at the Finnish frontier.
 • Ween, Gro Birgit (2014, 30. oktober). Om etnologiske beskrivelser av eskimoers barnedrap. [Radio].  NRK P2, Ekko.
 • Ween, Gro Birgit (2014). REMOTE SENSING- remote sensing. Om kunst og antropolog og metodologiske tilnærminger til å inkludere materialiter og kropper i arktisforskning.
 • Ween, Gro Birgit (2014). Roundtable discussions on Landscapes and Architectures of Domestication,Words/Language/Ritual of Domestication,Multispecies and Natural Types and Contingent/Entangled Forms of Life’.
 • Ween, Gro Birgit (2014). Stories from the Arctic: Contestations of knowledge, change and the enactment of in/vulnerability.
 • Ween, Gro Birgit (2014). Tana stories: Elaborations on fluidity.
 • Ween, Gro Birgit (2014). World Heritage and Human Rights: The Case of the Alta Rock Art.
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2014). Generative interfaces of STS and anthropology in Norway.
 • Lien, Marianne Elisabeth; Ween, Gro Birgit & Nustad, Knut Gunnar (2013). Om å 'Forholde seg til' ANTropologi og andre tekster. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  24(3-4), s 272- 274
 • Ween, Gro Birgit (2013). Exploring Heritage Lives, Indigenous peoples in World Heritage sites.
 • Ween, Gro Birgit (2013). Om etikk, opprinnelsesmyter og talens rett. Bidrag til plenumsdebatt om "Antropologien må forholde seg til ANT".
 • Ween, Gro Birgit (2013). Resisting the Immediate Presence of Climate Change: The temporality, relationality and ontological politics of local knowledge.
 • Ween, Gro Birgit (2013). Stories from the Arctic: Contestations of Knowledge, change and the enactment of in/vulnerability.
 • Ween, Gro Birgit (2013). The Nature of Domestication.
 • Ween, Gro Birgit (2013). The Nature of Domestication.
 • Ween, Gro Birgit (2013). The Nature of Domestication.
 • Ween, Gro Birgit & Sabine, Popp (2013). REMOTE SENSING- remote sensing.An effort to put bodies back into Arctic research.
 • Ween, Gro Birgit (2012, 07. februar). Intervju i anledning Samefolkets dag. [Radio].  Radio Nova.
 • Ween, Gro Birgit (2012). STS approaches to human-animal relations.
 • Ween, Gro Birgit (2012). Salmon Life Cycles: Death and other purposes.
 • Ween, Gro Birgit (2012). Salmon Life Cycles: Death and other purposes.
 • Ween, Gro Birgit (2012). Tana Stories: elaboration on forms of fluidity.
 • Ween, Gro Birgit; Flikke, Rune & Nustad, Knut G (2012). Å skrive antropologisk natur.
 • Ween, Gro Birgit (2011). Kolarctic salmon,’ a co-operation between three countries over a common resource: the Atlantic salmon in the Barents Sea.
 • Ween, Gro Birgit (2011). Local knowledge; history, methodology and uses for salmon management.
 • Ween, Gro Birgit (2011, 17. november). Opphavsrett og Sami Ædnan. [Radio].  NRK Sámi Radio.
 • Ween, Gro Birgit (2011, 11. november). Opphavsrett og Sami Ædnan. [TV].  NRK Sámi Radio.
 • Ween, Gro Birgit (2011). Performing indigeneity in human-salmon relations: Sami, salmon and Norwegian natural resource management.
 • Ween, Gro Birgit (2011). Playing with Food? Multiplicity of Ethics regarding Catch and Release.
 • Ween, Gro Birgit (2011). Refleksjoner om dekolonisering: Intervju med Tom Svensson. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (1), s 49- 60
 • Ween, Gro Birgit (2011). Resisting the imminent death of wild salmon.
 • Ween, Gro Birgit (2011). Stories from Tana Fjord: An elaboration on forms of fluidity.
 • Ween, Gro Birgit (2011). The nature of domestication: Salmon, perspectivism and ANT.
 • Ween, Gro Birgit (2011). Two Rivers: Nature protection and Indigenous rights entanglements in strategies to save disappearing fish.
 • Ween, Gro Birgit (2011, 14. oktober). Vil ikke ha verdensarvstatus.  Lokalavisa Nordsalten.
 • Ween, Gro Birgit (2011). World Heritage and Indigenous Rights: Anthropological perspectives.
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2011). ANTropologi.
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2011). Ingen er annenrangs. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ween, Gro Birgit (2010). A review essay inspired by Indigenous Peoples, self-determination, Knowledge, Identity. By Henry Minde, in collaboration with Harald Gaski, Svein Jentoft and Georges Midré. Delft: Eburon. 2008. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  37(2), s 281- 286
 • Ween, Gro Birgit (2010, 29. juni). Betydningen av sjølaksefiske for sjøsamisk kultur.  Sagat.
 • Ween, Gro Birgit (2010). Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark:Naturforvaltning som produksjon av natur og sted, I: Birgitta Fossum (red.),  Samer i Sør (Åarjel-saemieh). Årbok nr. 10.  Stiftelsen Saemien Sijte.  ISBN 978-82-93120-00-1.  12.  s 117 - 134
 • Ween, Gro Birgit (2010). Clever Fish? Exploring ongoing conversations with salmon in the Tana River.
 • Ween, Gro Birgit (2010). Den kulturelle betydningen av laksefiske for sjøsamisk kultur.
 • Ween, Gro Birgit (2010). Den kulturelle betydningen av sjølaksefisket for sjøsamene, I: Steinar Pedersen (red.),  Sjølaksefisket i Finnmark i et historisk perspektiv. Utredning for Finnmarkskommisjonen, 24. juni 2010.  domstol.no, Finnmarkskommisjonen..  kapittel 7.  s 85 - 99
 • Ween, Gro Birgit (2010). Discussant at IHOPE conference: Expertise for the Future.
 • Ween, Gro Birgit (2010). Doing business with nature: New Norwegian national park management.
 • Ween, Gro Birgit (2010). Forvaltning av laksebestanden i Tana. Om naturforvaltningskonflikter.
 • Ween, Gro Birgit (2010). Kommentator på forskerseminar, Instittutt for Sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, Universitetet i Tromsø.
 • Ween, Gro Birgit (2010). Resisting the Imminent Death of Wild Salmon.
 • Ween, Gro Birgit (2010). Resisting the immimnent death of wild salmon.
 • Ween, Gro Birgit (2010). Resisting the imminent death of wild salmon.
 • Ween, Gro Birgit (2010). Sigurd Bergmann: Så främmande det lika. Samisk konst i ljuset av religion och globalisering. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (1), s 62- 63
 • Ween, Gro Birgit (2010). The Norwegian Trekking Association: Routes as performing the nation.
 • Ween, Gro Birgit (2010, 14. september). Urfolks situasjon i dag. [Radio].  Banden P3.
 • Ween, Gro Birgit (2009). Doing Business with Nature: The Norwegian New Era of Natural Resource Management: Knowing People-places.
 • Ween, Gro Birgit (2009). The Norwegian Trekking Association: Trekking as performing Nature and Nation.
 • Ween, Gro Birgit (2009). Wild salmon threats in the making: from farmed/wild dichotomies to the end of genetic strains.
 • Ween, Gro Birgit (2009). Wild salmon threats in the making: from farmed/wild dichotomies to the end of genetic strains.
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2009). Performances of Indigeneity in Norwegian Salmon-Human relations.
 • Ween, Gro Birgit (2008, 20. februar). Australias statsminister ber aboriginerne om unnskyldning. [Radio].  Osenbanden, P3.
 • Ween, Gro Birgit (2008). Indigenous Peoples, Self-determination, Knowledge and Identity. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (2-3), s 197- 199
 • Ween, Gro Birgit (2008, 21. mai). Om Marcel Mauss og Gaven. [Radio].  Radio Nova, Programmet "Teoretiske Jenter"..
 • Ween, Gro Birgit (2008, 02. februar). Situasjonen til australske aboriginere etter valget på ny statsminister. [TV].  Davgi, utenriksnyheter, Same Radio TV..
 • Ween, Gro Birgit (2008). The nature of coastlines: among windmills and reindeer.
 • Ween, Gro Birgit (2008). The natures of wild salmon.
 • Ween, Gro Birgit (2007). Cultural Heritage Protection as Southern Sami Activism.
 • Ween, Gro Birgit (2007). Customary law and the Norwegian Reindeer Herding Administration.
 • Ween, Gro Birgit (2007). Den norske turistforeningen: hvordan vandring konstituerer nasjonen.
 • Ween, Gro Birgit (2007). Den største villmarken i Sør-Norge.
 • Ween, Gro Birgit (2007). Doing Business with Norwegian Nature.
 • Ween, Gro Birgit (2007, 22. mars). Forvaltning av nasjonalparker og urfolks rettigheter. [Radio].  NRK P2, Sameradio.
 • Ween, Gro Birgit (2007, 01. juli). John Howards aksjoner mot pedofilianklagede aboriginere i Australia. [Radio].  Søndagsavisa P2, NRK.
 • Ween, Gro Birgit (2007, 22. juni). John Howards uttalelser om misbruk av Aboriginske barn. [Radio].  P3 Radioselskapet.
 • Ween, Gro Birgit (2007). Naturforvaltning, urfolksrettigheter og forsoning: Om reindriftens rolle i etablering av nasjonalparken Blåfjella/Skjækerfjella.
 • Ween, Gro Birgit (2007, 18. april). Om australsk immigrasjonspolitikk, ny arbeidslovgivning, nyliberalisme og Statsminister John Howards fremtid. [Radio].  NRK P2 Sånn er livet.
 • Ween, Gro Birgit (2007, 10. mai). Om innskrenkninger av ytringsfrihet i Australia. [Radio].  NRK P2, Radioselskapet.
 • Ween, Gro Birgit (2007). Praktiske nyanser av etikk i urfolksforskning: australske og Norske erfaringer.
 • Ween, Gro Birgit & Abram, Simone (2007). Den Norske Turistforeningen:Trekking as Constituting the Nation.
 • Ween, Gro Birgit & Borchgrevink, Axel (2007). Indigenous Land Rights in Norway.
 • Ween, Gro Birgit (2006). Assessing the impact of the impact assessment of the Norwegian Reindeer Herding Administration.
 • Ween, Gro Birgit (2006). Nordmenn om norsk natur: et foreløpig sammendrag av nyere norske tilnærminger til norsk landskap.
 • Ween, Gro Birgit (2006, 23. mai). Programmet 'Osenbanden;' Om gjengoppgjør i outback-Australia. [Radio].  NRK P3.
 • Ween, Gro Birgit (2006). Samer og opphavsrett: Mot en kulturell allemannsrett.
 • Ween, Gro Birgit (2006). Sørsamiske sedvaner; tilnærminger til rettighetsforståelser.
 • Ween, Gro Birgit (2006). The threat of the reindeer herder to the Norwegian state.
 • Ween, Gro Birgit (2006). Anmeldelse av Richard Daly (2005) Our Box is Full: an Ethnography of the Delgamuukw Plaintiffs. Vancouover: UBC Press. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  3-4
 • Ween, Gro Birgit (2005, 14. desember). Intervju på NRK P3Nå. [Radio].  NRK P3.
 • Ween, Gro Birgit (2005, 19. desember). Intervju på NRK frokost TV, som Australia ekspert i forbindelse med opptøyene i Sydney. [TV].  NRK frokost TV.
 • Ween, Gro Birgit (2005). Laksefiske I Tana.
 • Ween, Gro Birgit (2004). Alta/Kautokeino Demonstrations, Arctic Athabascan Council, Arctic Peoples Conference, Association of World Reindeer Herders, Inuit Circumpolar Youth Council, Ole Henrik Magga, In  The Encyclopedia of the Arctic.  Routledge.  ISBN 1579-58-4365.  6 innførsler.
 • Ween, Gro Birgit (2004). 'Bush mechanics'.
 • Ween, Gro Birgit (2004). Don Juan, Månestråle og det virkelige folket: New Age og representasjoner av urfolk.
 • Ween, Gro Birgit (2004). Infõr Lif eller Död; Sami Customary Law and Perceptions of Rights.
 • Ween, Gro Birgit (2004). Nasjonalpark for hvem?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 3- 3
 • Ween, Gro Birgit (2003). Indigenous Rights, Indigenous locales: a comparative analysis of concepts of indigenous rights in Australia and Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. des. 2013 11:15 - Sist endret 3. feb. 2021 14:04

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter