Ingrid Vibe

Seniorkonsulent - Avdeling for Forretningsdrift
Bilete av Ingrid Vibe
English version of this page
Mobiltelefon 22 85 99 10
Rom Museumsbutikken, Historisk museum
Brukarnamn
Besøksadresse Historisk museum Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

Jeg jobber som driftskoordinator i butikken på Historisk museum, og har det stedlige og daglige ansvaret for å koordinere stab og drift av butikken og billettsalget ved museet. Jeg jobber blant annet med innkjøp til butikken.

Bakgrunn

 • Fagskolen for bokbransjen, Oslo, studieåret 2021/2022
 • Årsstudium i museumsformidling, Emne: Museum, samling og formidling, Høgskolen i Oslo 2009
 • Master i arkeologi ved Universitet i Bergen og Iziko South African Museum,
  Cape Town 2007
 • Bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap, studieprogram Antikke studier
  med hovedvekt på arkeologi, Universitetet i Bergen 2005
 • Interiørkonsulent MI, Merkantilt institutt, Oslo 2001
 • Over 20 års erfaring i detaljhandelen
 • Ansatt i museumssektoren siden 2009, og ved Kulturhistorisk museum fra 2015
Emneord: Innkjøp, Drift, Butikk, Billetter, Reiseliv
Publisert 30. nov. 2018 12:22 - Sist endra 1. aug. 2022 11:59