Sara Heil Jensen

English version of this page
Mobiltelefon +4526746962
Rom formedlingsafdeling 2 sal
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiksgate 3
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

Jeg elsker museer! Og jeg brenner for formidling.

Museer er for mig et sted OM mennesker og FOR mennesker.

Jeg arbeider med alle ulike former formidling: fra utstillinger til web, personbåren og digital formidling. Jeg interesserer mig for LARP (Live Action Role Playing) teater, reenactment, handverk, læringsteori, didaktikk, spilldesign, oplevelsesøkonomi, organisasjon af frivillige og lek.

I min fritid garver jeg skinn, farger med planter og er ved at utdanne mig til sopp-kontrollør.

Bakgrunn

Jeg er utdannet arkeolog i forhistorisk arkeologi ved Aarhus Universitet.

De seneste 14 år har jeg vært på Moesgaard Museum i Aarhus, Danmark hvor jeg har arbeidet med utstillinger, formidling, undervisning, eventutvikling, spildesign og været hovedansvarlig for Moesgaard Vikingetræf – Europas største reenactment festival med 1200 aktører og 14.000 besøkende.

Emneord: formidling, Gamedesign, LARP, teater, handverk
Publisert 17. jan. 2022 10:44 - Sist endra 4. juli 2022 10:51