Om databasene

Gjenstandene i KHMs samlinger  er registrert i museets databaser. De publiseres på nett gjennom universitetsmuseenes portaler.

Gjenstandene ved KHM er tilgjengelige i databaser og nettportaler som utvikles og driftes av MUSIT, Det er base og nettportal for Oldsaksamlingen, en for numismatika og en felles for den etnografiske samlingen og antikksamlingen. Etnografi/antikk har to nettsider. Den ene kan leses overalt, den andre krever Flash.

Gjenstandsbasene ble først fylt med opplysninger fra museets trykte og håndskrevne kataloger. Nå katalogiseres alle nyinnkomne gjenstander ved museet i basene. Gjenstandene gjøres tilgjengelig på nett når katalogiseringen er avsluttet. Stort sett alle gjenstander er nå beskrevet i basene, men ikke alle er publisert på nett,

I fotobasen har KHM flere tusen bilder av gjenstander i tillegg til bilder fra arkeologisk og antropologisk feltarbeid og dokumentasjon av annet arbeid ved museet. Bildene er tilgjengelig i en egen fotoportal og i tillegg vises bildene sammen med gjenstandene.

Samarbeidet mellom KHM og de andre unversitetsmuseene gjør at nettsidene viser gjenstander og fotografier fra hele landet.

Publisert 15. nov. 2012 12:37 - Sist endret 29. jan. 2015 20:05