English version of this page

Utlån

Kulturhistorisk museum låner ut gjenstander til museer og lignende institusjoner i inn- og utland under forutsetning av at dette ikke vil være til skade for gjenstandene, at Kulturhistorisk museum ikke selv skal anvende dem til forsknings- eller formidlingsformål, og at Kulturhistorisk museum har ressurser til å gjennomføre utlånet.

Konservator Eivind Bratlie pakker ut en middelaldersk treskulptur av Maria, Madonnaen fra Dyste (KHM inv.nr. C1525), fra første halvdel av det 13. århundre. Utlån til utstillingen CREDO. Christianisierung Europas im Mittelalter, Paderborn 2013.

Søknader om lån av gjenstander behandles fire ganger i året, se søknadsfrister under. Det må være minimum åtte måneder fra nærmeste søknadsfrist til planlagt utstillingsåpning.

Retningslinjer og skjema

Søkere henvises til Kulturhistorisk museums retningslinjer for utlån og søknadsskjema.

Behandling av søknader

Utlånsutvalget behandler søknader fire ganger i året, det vil si to møter i vårsemesteret og to møter i høstsemesteret.

Søknadsfrister

  • Høsten 2018: 1. september og 1. november
  • Våren 2019: 1. februar og 1. april

Viktig beskjed om flytting i 2018

Kulturhistorisk museums magasiner vil være under ombygging og flytting i 2018, og vår konserveringsavdeling skal også flytte. Dette har konsekvenser for tilgjengelighet til magasiner og kapasitet til gjennomføring av utlån, og kan medføre lengre saksbehandlingstid.

Kontakt om tilgang til materiale

For informasjon om tilgang til det arkeologiske materialet, vennligst kontakt magasinforvalter Hanne Lovise Aannestad.

For informasjon om tilgang til det etnografiske materialet, vennligst kontakt førsteamanuensis Gro Birgit Ween.

Kontakt ved spørsmål om lån

Ved eventuelle spørsmål om utlån, kontakt utlånskoordinator Lars Groseth

Publisert 30. apr. 2013 12:44 - Sist endret 25. okt. 2018 14:21