Utlån

KHM låner ut gjenstander til museer og lignende institusjoner i inn- og utland under forutsetning av at dette ikke vil være til skade for gjenstandene, at KHM ikke selv skal anvende dem til forsknings- eller formidlingsformål, og at KHM har ressurser til å gjennomføre utlånet. Søknader om lån av gjenstander behandles 4 ganger i året, se søknadsfrister under. Det må være minimum 8 måneder fra nærmeste søknadsfrist til planlagt utstillingsåpning.

 

Konservator Eivind Bratlie pakker ut en middelaldersk treskulptur av Maria, Madonnaen fra Dyste (KHM inv.nr. C1525), fra første halvdel av det 13. århundre. Utlån til utstillingen CREDO. Christianisierung Europas im Mittelalter, Paderborn 2013.

 

Søkere henvises til KHMs retningslinjer for utlån og søknadsskjema (se venstre meny).

 

Utlånsutvalget behandler søknader 4 ganger i året, det vil si 2 møter i vårsemesteret og 2 møter i høstsemesteret.

Søknadsfrister høsten 2018: 1. september og 1. november

Søknadsfrister våren 2019:   1. februar og 1. april

 

NB! KHMs magasiner vil være under ombygging og flytting i 2018, og vår konserveringsavdeling skal  også flytte.

Dette har konsekvenser for tilgjengelighet til magasiner og kapasitet til gjennomføring av utlån, og kan medføre lengre saksbehandlingstid.

For informasjon om tilgang til det arkeologiske materialet, vennligst kontakt magasinforvalter Hanne Lovise Aannestad.

For informasjon om tilgang til det etnografiske materialet, vennligst kontakt førsteamanuensis Gro Birgit Ween.

 

 

 

Ved eventuelle spørsmål om utlån, kontakt utlånskoordinator Lars Groseth

 

 

 

 

 

Publisert 30. apr. 2013 12:44 - Sist endret 6. aug. 2018 14:09