Søknadsskjema for utlån av gjenstandar

  • Søknadsskjema
  • Fasilitetsrapport må fyllast ut og leggjast ved søknaden. Opplysingane som skal førast inn i fasiliteringsrapporten handlar om utstillingsforhold (montrar, klima, miljø og sikkerheit).

 

Publisert 30. apr. 2013 12:52 - Sist endra 2. apr. 2020 09:47