Søknadsskjema for utlån av gjenstander / Application form for loan of objects

Norsk https://nettskjema.uio.no/answer/58376.html

Fasilitetsrapport må fylles ut og vedlegges søknaden.  Opplysningene som skal føres inn i fasiliteringsraporten omhandler utstillingsforhold (montre, klima, miljø og sikkerhet).

English  https://nettskjema.uio.no/answer/58366.html

Attachment Facility report

 

 

Publisert 30. apr. 2013 12:52 - Sist endret 18. mai 2017 12:51