Utstillinger med gjenstander utlånt fra KHM

Norsk smijernskunst. Ringer på dør.

Utstillingen åpnet 9. juni.

Kurerer fra KHM: Line Petzold og Birgit Maixner.

Viking

Utstilling i perioden 22.06.-17.11.2013

Kurerer fra KHM: Ingrid Landmark og Maryam Babashahi.