Personer med emneord «Arkeologi» - Side 2

Navn Telefon E-post Emneord
Melvold, Stine Annette Avdelingsleder +47-22851947 +47-90501207 90501207 s.a.melvold@khm.uio.no Arkeologi
Bilde av Axel Johan Mjærum Mjærum, Axel Johan Førsteamanuensis +47-22859461 +47-91775841 a.j.mjarum@khm.uio.no Arkeologi
Bilde av Ellen Marie Næss Næss, Ellen Marie Universitetslektor +47-22135287 +47 99713602 e.m.nass@khm.uio.no Utstillinger, Arkeologi, Vikingtid
Bilde av Per Åke Persson Persson, Per Åke Førsteamanuensis +47-22851916 +47-95170690 p.a.persson@khm.uio.no Arkeologi
Bilde av Gaute Reitan Reitan, Gaute Rådgiver +47-22859496 95962590 95962590 gaute.reitan@khm.uio.no Jordbrukskultur, Arkeologi, Boplasslokalisering i steinalder, Utgravninger: dokumentasjon og metode, Forskningsformidling, Keramikk fra yngre steinalder, Yngre fangst- og jegerkultur i steinalder
Bilde av Håkon Roland Roland, Håkon Førsteamanuensis +47-22859948 +47-47273257 hakon.roland@khm.uio.no Numismatikk, Heritage, Arkeologi
Bilde av Christian Løchsen Rødsrud Rødsrud, Christian Løchsen Rådgiver +47-22859408 +47-97641562 c.l.rodsrud@khm.uio.no Vikingtid, Graver, Arkeologi, Førromersk jernalder, Keramikk, Bosetningsspor, Romertid, Folkevandringstid, Markedsplasser, Jernalder
Bilde av Ingunn Marit Røstad Røstad, Ingunn Marit Førsteamanuensis +47-22859622 i.m.rostad@khm.uio.no Arkeologi, smykker
Bilde av Magne Samdal Samdal, Magne Senioringeniør +47-22859378 90862202 90862202 magne.samdal@khm.uio.no Metodeutvikling, Dokumentasjon, Arkeologi, Vikingtid, GIS, Jernalder
Bilde av Almut Schülke Schülke, Almut Førsteamanuensis +47-22851977 +47-94525165 almut.schulke@khm.uio.no Arkeologi, Steinalder, Landskapsarkeologi, Ritual, Graver
Bilde av Margrete Figenschou Simonsen Simonsen, Margrete Figenschou Forsker +47-22851939 +47-97428876 m.f.simonsen@khm.uio.no Arkeologi, Bosettingsarkeologi, Flateavdekking, Gjenstandskunnskap, Kulturminneloven, Forskningsformidling, Gravskikk i yngre bronsealder og eldre jernalder, Steinalderteknologi
Bilde av Dagfinn Skre Skre, Dagfinn Professor +47-22859565 +47-93029716 dagfinn.skre@khm.uio.no Arkeologi, Vikingtid, Jernalder
Bilde av Steinar Solheim Solheim, Steinar Førsteamanuensis +4722851907 +4746546339 steinar.solheim@khm.uio.no Arkeologi, Steinalder
Bilde av Brit Solli Solli, Brit Professor +47-22859566 brit.solli@khm.uio.no Arkeologi
Stene, Kathrine Forsker +47-22851914 kathrine.stene@khm.uio.no Arkeologi
Sættem, Anette Rådgiver +47-22859943 anette.sattem@khm.uio.no Arkeologi
Bilde av Marianne Vedeler Vedeler, Marianne Professor +47-22859569 98654089 marianne.vedeler@khm.uio.no Arkeologi, Klær og tekstiler, smykker, Middelalder, vikingtid, Samlingsforvaltning, Gjenstandskunnskap
Vogt, David Førsteamanuensis +47-22851855 +47-91382251 david.vogt@khm.uio.no Arkeologi
Wangen, Vivian Forsker +47-22859649 vivian.wangen@khm.uio.no Arkeologi
Bilde av Mari Arentz Østmo Østmo, Mari Arentz Stipendiat +47-22859845 +47-97128410 97128410 m.a.ostmo@khm.uio.no Arkeologi, Jernalder, stipendiat arkeologi
Bilde av Hanne Lovise Aannestad Aannestad, Hanne Lovise Overingeniør +47-22859980 40551565 h.l.aannestad@khm.uio.no museologi, vikingtid, Arkeologi, Arkeologiske gjenstander og samlinger, samlingsforvaltning, jernalder