Personar med emneord «Butikk»

Namn Telefon E-post Emneord
Hanssen, Lars Martin Seniorkonsulent +47 22135282 +47 93690811 l.m.hanssen@khm.uio.no Drift, Bestillingssystemet, Fakturaer, Innkjøp, B2B, Reiseliv, Butikk, Billetter
Bilete av Ingrid Vibe Vibe, Ingrid Seniorkonsulent 22 85 99 10 ingrid.vibe@khm.uio.no Innkjøp, Drift, Butikk, Billetter, Reiseliv